Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   21.5.2019 - 23.5.2019 LABVOLUTION
  23.5.2019 Webinar: Tools for Genomic Testing and Analysis
  13.6.2019 Webinar: Tools to Accelerate Cancer Research
  11.11.2019 - 12.11.2019 KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA
  31.3.2020 - 3.4.2020 Analytica 2020
Reklama

   
  Daimler AG sází na novou generaci Lithium-ion baterií

  Firma Daimler AG se spojuje s americkou firmou Sila Nanotechnologies při vývoji příští generace Lithium-ion baterií. Očekává se vyšší výkon, bezpečnost, rychlejší nabíjení a delší životnost než u současných baterií.

  Datum: 25.4.2019

  elektrické baterie, Li-ion   ID:49

      
  Mikrovlnné systémy pro přípravu vzorků

  Firma Berghof představuje uživatelsky přizpůsobitelné systémy pro časově náročný proces při přípravě vzorků - mikrovlnné sušení. Systém Speedwave Xpert je schopen pracovat i při specifických digescích, při zvýšených teplotách i tlacích.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Speedwave Xpert.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 24.4.2019

  mikrovlnná digesce, příprava vzorků   ID:43

      
  Monstrum vzlétlo

  V sobotu 13.4.2019 v 7 hodin ráno tamního času proběhl v Kalifornii úspěšně první zkušební let letadla s největším rozpětím křídel Stratolaunch. Dvoutrupové monstrum se šesti proudovými motory o rozpětí 117 vystoupalo během 2,5 hodin do 5.181 metrů při rychlosti 304 km/hod. V budoucnu má Stratolaunch vynášet rakety do výšky 10 km, odkud budou pokračovat samostatně. Očekávaná nosnost je 590 tun. Délka obou trupů dosahuje 72,5 m.

  Datum: 23.4.2019

  letectví   ID:36

      
  Titration handbook

  Whitepaper - průvodce základy, metodami a aplikacemi titrace.
  Titrace je jedna ze základních metod v chemii a je dobré se v ní orientovat.
  Whitepaper lze přímo načíst ve formě PDF.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.4.2019

  titrace   ID:70

   


  Reklama

   
  Analýza velikosti částic od 10 nm do 3500 µm

  Firma 3P INSTRUMENTS nabízí kombinaci analýzy velikosti částic (10 nm až 3500 μm) s dynamickou analýzou tvaru částice v novém přístroji BETTERSIZER S3 Plus.
  Použitá technologie je inovativní dual lenses technology (DLOIS).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje BETTERSIZER S3 Plus.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 17.4.2019

  analýza velikosti a tvaru částic   ID:55

      
  Václav Hořejší: Administrace a byrokracie jsou stále horší

  Václav Hořejší je po letech v ředitelské pozici v Ústavu molekulární genetiky AV ČR opět v laboratoři a vědecká práce ho stále baví. S financemi do vědy to sice nevidí špatně, ale nechce být přehnaně optimistický. O byrokracii a administrativě ve vědě si ovšem myslí, že se stále zhoršuje.

  Datum: 16.4.2019

  věda a výzkum   ID:42

      
  Příští generace optických pinzet

  Optické pinzety vyžadují laserové paprsky vysoké intenzity, aby udržely mikročástici na požadovaném místě. Vysoká intenzita laseru však může poškodit biologické vzorky. Vědci v UK (Universities of Glasgow, Exeter and Bristol) vymysleli tzv. micro-rotors: paprsek krouží okolo částice a navádí ji potřebným směrem. Nová metoda byla publikována v Nature Communications.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti nové metody.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 15.4.2019

  optická pinzeta, laser   ID:38

      
  Vědci zachytili zrození nanočástic v reálném čase a až neslušném rozlišení

  Američtí materiáloví specialisté vyráběli pozoruhodné intermetalické nanočástice z platiny a cínu. Přitom je šmírovali v reálném čase pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu na úrovni atomů.

  Datum: 12.4.2019

  nanočástice, elektronová mikroskopie   ID:59

   


  Reklama

   
  Přírodní znečištění převažuje

  Přestože zprávy o znečištění mikroplasty nás bombardují ze všech stran, mikročástice z přírodních vláken jsou v přírodě mnohem četnější než zlomečky vláken syntetických.

  Datum: 11.4.2019

  mikrovlákna, ekologie   ID:59

      
  Měření velikosti částic od 0.9 do 26,000 µm i za extrémních podmínek

  Firma SOPAT vyvinula nový systém pro měření velíkosti částic, který je založen na analýze obrazu. Měření probíhá v reálném čase a jeho specifikem je, že může probíhat za extrémních podmínek teploty a tlaku.
  Analyzoval lze emulze, krystalizaci, polymerizaci apod.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti systému SOPAT.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 10.4.2019

  velikost částic   ID:71

      
  Horizont Evropa jako šance pro další rozvoj výzkumných organizací

  Dne 20. března 2019 bylo dosaženo důležité dohody o podobě rámcového programu Horizont Evropa (HEU). Vyjednavači za Evropský parlament se shodli se zástupci rumunského předsednictví Rady EU na většině důležitých legislativních aspektů budoucího rámcového programu.

  Datum: 9.4.2019

  věda a výzkum   ID:72

      
  High-tech MAX materiál pomocí slané obálky

  Vědci objevili novou metodu, jak vyrábět high-tech materiály tzv. MAX phase. Materiály MAX phase jsou velice slibnými surovinami pro podmínky extrémního namáhání, teplot, tlaků apod. Dosud se je nedařilo ekonomicky použitelně vyrábět. Nová metoda by mohla přiblížit jejich produkci k reálným aplikacím a významně tak přispět k rozvoji technologického inženýrství.

  Datum: 8.4.2019

  MAX phase, high-tech materiál   ID:60

   


  Reklama

   
  Projekt Aplikace výzkumných metod

  Projekt TA ČR (TL02000356) Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou.
  Cílem je propojit „svět“ výzkumu a vývoje a podnikovou sférou. Projekt se zaměřuje na kvalitativní výzkum a vytvoření – v ČR unikátní – interaktivní digitální mapy inovačních infrastruktur. Výzkumné organizace na základě výzkumu pak budou schopné lépe zacílit své komunikační a prezentační přístupy, tak aby reflektovaly skutečné potřeby podnikové sféry.

  Datum: 5.4.2019

  aplikace inovací   ID:78

      
  Automatizované laboratorní reaktory

  Firma SYSTAG přináší dvě nová řešení pro automatizování reakcí. Přináší vyšší bezpečnost, výkonnost a efektivitu. Obě řešení jsou dobrá pro automatizované syntézy ve stádiu experimentálního designu (DoE).
  Jedno řešení je ePAT, automatizovaný reaktor s nepřerušeným záznamem dat, který může pracovat v režimu 24/7.
  Druhé řešení je FlexyCUBE, perfektní řešení pro modulární automatizaci a vývoj procesů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti řešení od SYSTAG.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.4.2019

  laboratorní reaktory, automatizace procesů   ID:64

      
  SFE systém s vysokotlakým CO2 pro analýzy a výzkum a vývoj

  Nový systém od firmy ERC pro SFE (Supercritical Fluid Extraction).
  Vysokotlaká SFE pomocí CO2 je výbornou alternativou k extrakci pomocí organických rozpouštědel - je bezpečná, netoxická, ekologická a úsporná. Tato extrakce má mnoho aplikací: phytoextraction, degreasing, decaffeination, extraction of oilseeds, spices and flavorings.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů od ERC.

  Datum: 3.4.2019

  SFE, Supercritical Fluid Extraction   ID:86

      
  LC-MS System pro biofarmaceutické analýzy se samo-optimalizací

  Firma Waters představuje novou řadu přístrojů BioAccord. Je možné s nimi pracovat i bez vysoké znalosti procesů LC-MS.
  Systém je určen pro biofarmaceutické laboratoře, které dosud vyžadovaly práci jen v centrálních expertních pracovištích. Přístroj automatizuje řadu funkcí, které dříve vyžadovaly zkušenou obsluhu.
  Analýzy vlastností bioterapeutických proteinů je tak možno provádět efektivně a rychle.
  Typické aplikace:
  - Intact mass/subunit analysis
  - Peptide mapping/monitoring
  - Released glycan analysis
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje BioAccord.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 2.4.2019

  LC-MS, chromatografie, spektrometrie   ID:62

   


  Reklama

   
  Integrovaný kompaktní senzor, který zároveň detekuje tlak, teplotu a vlhkost

  Integrovaný kompaktní senzor, který zároveň detekuje tlak, teplotu a vlhkost, lze připravit z jediného aerogelu. Obecně tak označujeme silně porézní velmi lehký materiál, který získáme odstraněním kapalné součásti gelu. Aerogel pro senzor získáme smísením elektronově vodivého poly(3,4-ethylenedioxythiofenu), iontově vodivého polystyrensulfonátu, nanovláken celulózy a kvůli pružnosti glycidoxypropyl trimethoxysilanu s vodou.

  Datum: 1.4.2019

  senzor, aerogel   ID:61

      
  Nová generace modulárních špičkových vah

  Firma Sartorius přichází s novou řadou vah Cubis II. Tato řada zahrnuje různé váhy splňující široké rozmezí uživatelských požadavků.
  Hlavními rysy této řady jsou:
  - Výběr z 45 vážících modůlů podle požadavků
  - Výběr z adaptabilního software umožňujícího zapojení do již existujícího workflow
  - Několik typů standardních interface (USB A, B a C, RS232 a Ethernet)
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti řady Cubis II.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 29.3.2019

  váhy   ID:116

      
  Mícha je šikovnější

  Doposud jsme pokládali míchu zejména za převodník pokynů z mozku, který zvládá jednoduché reflexy, jako ucuknutí při bolesti. Nové experimenty ukázaly, že zvládne mnohem víc, protože hraje důležitou roli při udržení polohy ruky.

  Datum: 28.3.2019

  mícha a její funkce   ID:69

      
  Ekologické či konvenční zemědělství z hlediska skleníkového efektu

  Ekologické zemědělství nepřináší z hlediska emisí oxidu uhličitého do ovzduší žádnou výhodu. Organická půda obsahuje více uhlíku a emituje za rok zhruba o tunu méně CO2 na hektar, má však menší výnosy. Na stejné množství potravin potřebujeme více půdy. Při obdělávání se půda obecně více provzdušňuje a atmosférický kyslík reaguje s organickými látkami v půdě za vzniku oxidu uhličitého, který uniká ven.

  Datum: 27.3.2019

  zemědělství, skleníkový efekt   ID:58

   


  Reklama

   
  Chytré rukavice nás mohou navigovat

  Výzkumníci z Saarland University vyvinuli ultratenký ohebný film, který dokáže ve spojení s počítačem fungovat nejen jako senzor, ale i jako zdroj impulsů pro nositele rukavic z něj vyrobených, při orientaci v reálném prostředí.

  Datum: 26.3.2019

  mechanický senzorový film, chytré rukavice   ID:85

      
  Malý Cleanroom přímo ve vaší laboratoři

  Pipetování kapalin bez rizika znečištění cizími částicemi či mikroorganismy je základní podmínkou v mnoha laboratořích při přípravě vzorků. Firma BRAND přichází s novým řešením, které přináší podmínky cleanroomu přímo na váš laboratorní stůl. Jedná se o tzv. pipetovací robot "Liquid Handling Station flow".
  Jedinečná čistota vnitřního prostředí je zajištěna jednotkou FlowBox, která filtruje přicházející vzduch pomocí HEPA filtru (HEPA 14 podle DIN EN 1822). Vstupující vzduch je následně laminárně usměrněn uvnitř boxu.
  Při zavřených dvířkách je vzduch uvnitř boxu vyměněn cca 260x za hodinu (22 m3/h)) a vystupuje ven skrze speciální otvory v dvířkách.
  Systém splňuje normy ISO 14 644-1 (Class 5) a GMP Annex 1 (Class A) a umožňuje tak dosáhnout podmínek cleanroomu přímo na stole vaší laboratoře.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Liquid Handling Station.

  Datum: 25.3.2019

  pipetování, cleanroom, čisté prostory   ID:114

      
  Špička v mikrovlnné digesci vzorků

  Firma Anton Paar přichází s novým přístrojem pro přípravu vzorků: Multiwave 7000. Tento přístroj připravuje simultánně více vzorků v jednorázových, křemenných či PTFE kyvetách.
  Multiwave 7000 může zpracovávat větší (≥3 g) či menší (≤0.1 g) hmotnosti vzorků, stejně jako objemy - (≥50 mL) až (≤100 µL). Teplotu lze nastavit až do 300 °C a tlak až do 199 barů.
  Toto umožňuje digesci vzorků nejrůznějších typů: potraviny, životní prostředí, polymery, kosmetika, farmacie, geologie, chemie, petrochemie. Důležité je, že celý digesční proces probíhá pro více vzorků najednou a jsou tak dodrženy stejné podmínky přípravy.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Multiwave 7000.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 22.3.2019

  mikrovlnná digesce, příprava vzorků   ID:128

      
  Zlý sen novináře? Umělá inteligence Tobi napsala 40 tisíc článků za 5 minut

  Umělé inteligence v redakcích zatím dělají tu nejvíce monotónní a nudnou práci. Jsou ale velmi výkonné, bezchybné a nikdy se neunaví ani nepropadnou depresi. Jak asi bude vypadat blízká budoucnost médií v digitálním věku?

  Datum: 21.3.2019

  umělá inteligence   ID:152

   


  Reklama

   
  Nové číslo zprAVOdaje (zima 2019)

  Přečtete si patnáctý zprAVOdaj (AVO = Asociace Výzkumných Organizací). Rozhovor s prezidentem AVO Liborem Krausem, články o Memorandu s Akademií věd ČR, o projektech AVO i jednotlivých členů nebo připravovaném programu KAPPA.

  Datum: 20.3.2019

  AVO zpravodaj, výzkum   ID:232

      
  FaVU zahájilo provoz nového robotického pracoviště

  Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně zahájila ve středu 13. března 2019 provoz zcela nového robotického pracoviště, jehož základ tvoří robotická ruka s frézovací hlavou. Díky nové investici mohou umělci z brněnské techniky v rámci 3D studia snadno pracovat například s měkkými materiály a vytvořit z nich až několikametrové sochy.

  Datum: 19.3.2019

  robotika 3D   ID:160

      
  Rezistence bakterií roste

  Genetická analýza odpadních vod v 74 městech 60 států přinesla zajímavé informace o rozšíření odolnosti proti antibiotikům. Vzhledem k tomu, že ročně zemře 700.000 lidí kvůli rezistenci bakterií vůči antibiotikům, rozhodně nejde o bezvýznamný problém. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace WHO jich do roku 2050 může být až deset milionů.

  Datum: 18.3.2019

  rezistence bakterií, antibiotika   ID:129

      
  Je Česko atraktivní pro vědce?

  Je Česká republika atraktivní pro vědce? Jaké mají podmínky pro svou práci? Jaké překážky stojí v cestě tomu, aby přicházeli do českých laboratoří a ústavů mladí lidé ze zahraničí? Existuje vize rozvoje vědy? To jsou některé otázky, které se řešily na konferenci Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku v prosinci na půdě Jihočeské univerzity. Hlavním řečníkům jsme položili tři otázky: Kde vidíte největší problémy české vědy, její „světovosti“? Jaké hlavní překážky brání příchodu zahraničních vědců na česká pracoviště či návratu úspěšných Čechů ze světa? V čem by mohla anebo měla „přidat“ vaše instituce? Jaké kroky očekáváte od české vlády?

  Datum: 12.3.2019

  věda a výzkum   ID:121

   


  Reklama

   
  Sedm důvodů, proč krachují české startupy

  Začínající české firmy končí nejčastěji proto, že vyvinuly produkt, o který není na trhu dostatečný zájem. I v případě, že by mohl být výrobek užitečný, neumějí ho startupy dostatečně zpropagovat, aby přeměnily potenciální zájemce na skutečné zákazníky. Nezvládají také spravovat finance nebo dostatečně inovovat. Za krachy nadějných firem bývá i nedostatek zkušeností.

  Datum: 11.3.2019

  problémy českých startupů   ID:165

      
  HE3DA - možné české baterie pro budoucnost

  První plně automatizovaná linka na pilotní výrobu baterií typu HE3DA® 3D s výrobní kapacitou 10 MWh ročně byla uvedena do provozu v prosinci 2016 v Praze - Letňanech. Byla odzkoušena technologie výroby a nastaveny výrobní procesy. Poznatky z vývoje této linky a používané výrobní procesy budou aplikovány do výrobní technologie s kapacitou 1,2 GWh za rok. Celý proces výroby bude maximálně automatizován a celý závod bude obsluhovat ve třísměnném provozu zhruba 100 pracovníků. Spuštění závodu je naplánováno na konec roku 2019. Více informací o projektu naleznete na stránkách www.magnastorage.cz

  Datum: 8.3.2019

  baterie, nanotechnologie, HE3DA   ID:167

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2017   2018   2019  

   

Doporučujeme články:
  Daimler AG sází na novou generaci Lithium-ion baterií
  High-tech MAX materiál pomocí slané obálky
  Chytré rukavice nás mohou navigovat
  Nanografen na polovodiči - ano, lze jej vyrobit
  Ultralehký keramický materiál
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Bezpečnostní skříň na hořlaviny s požární odolností 30 minut, dvoukřídlé dveře


 
Nexera Prep, preparatívny purifikačný kvapalinový chromatografický systém.


 
Produkty a řešení METTLER TOLEDO Česká republika


 
INVENIO-S - Perfect choice for routine FTIR and multispectral R&D applications


 
Vakuové pece - Max. temp. up to 3000°C, inert and reactive gases


 
Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení


 
Very Compact and Smart FTIR spectrometer

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama