Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   13.12.2018 Webinar - Automated Tools for the Modern Lab
  17.1.2019 Velká novela známkového zákona od roku 2019
  19.3.2019 - 22.3.2019 AMPER
  8.4.2019 - 11.4.2019 Hutní a průmyslová analytika 2019
  9.4.2019 - 11.4.2019 Powtech
Reklama

   
  Včelky mají problém

  Širokospektrální herbicid glyfosát, známější pod obchodním jménem Roundup, není pro včely ani ostatní živočichy jedovatý. Nicméně poslední výzkumy ukázaly, že na včely a zřejmě i jiný hmyz může působit nepřímo prostřednictvím střevních bakterií. Mladým dělnicím včely medonosné (Apis mellifera, angl. honey bee) v přírodě běžné koncentrace glyfosátu výrazně redukují střevní mikroflóru, kterou normálně tvoří osm druhů bakterií. Včely hůře prospívají a častěji hynou na infekci bakterií Serratia marcescens, před kterou je normální střevní mikroflóra ochrání. Chemickou strukturu v zemědělství proti plevelům hojně používaného herbicidu glyfosátu, přesněji N-(fosfonomethyl)glycinu, vidíme na obrázku.

  Spoluautorka publikace Nancy A. Moran z University of Texas at Austin doplňuje: „Studie u lidí, hmyzu a jiných zvířat ukázaly, že zdravá střevní mikroflóra může odolat infekci oportunními útočníky. Narušení zdravého společenství je učiní náchylnější k invazi patogenů.“

  Datum: 14.12.2018

  střevní mikroflóra, včely, glyfosfát, Roundup   ID:43

      
  Nový barevný senzor levnější pro výrobu

  V rámci německého projektu FOWINA byly vyvinuty nové barevné senzory obsahující speciální mikro-čočky. Takový senzor je možné umístit přímo na mikročip a není nutné dodávání dodatečných makroskopických filtrů jako dosud. Cílem bylo zlevnění a zpřesnění celého procesu výroby.

  Datum: 13.12.2018

  nanoimprint, LED, mikročočky na jednom čipu   ID:52

      
  Nejcitlivější analýza TOC ve vodě

  Firma Elementar přichází s novou sadou přístrojů pro měření total organic carbon (TOC) ve vodě. Od ultračisté až po odpadní. Spolu s TOC dokáže měřit i total nitrogen (TN) a total phosphorus (TP).
  TOC je obvykle spojeno s ukazatelem organického znečištění a je tak významným parametrem při ekologických analýzách.
  Nová řada acquray® TOC je vyvinuta pro přesná měření a je založena na měření UV záření při dvou vlnových délkách (254 nm a 185 nm) v kombinaci s chemickou oxidací (sodium persulfate).
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.12.2018

  TOC, TN, TP, ekologické analýzy organického znečištění   ID:28

      
  Nejcitlivější ELSD detektor na trhu

  Sedex 100 – nejcitlivější ELSD detektor na trhu.
  ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) se SAGA – od firmy ERC.
  S drivery pro HPLC, UHPLC a SFC.
  Inovativní SAGA (Sedex Automated Gain Adjustment) technologie. Během analýzy je citlivost detektoru automaticky nastavována pomocí driveru.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 11.12.2018

  ELSD, SAGA, světelný rozptyl, chromatografie   ID:56

   


  Reklama

   
  The principle of being

  Článek popisuje model (základní moduly, funkce a jejich vazby) pro simulaci umělé inteligence. Model je založen na dvou pojmech: Concept a Idea. Spolupráce mezi těmito dvěma pojmy je popsána tak, že dokáže simulovat "myslící" bytost.
  Jak řekl René Descartes: Cogito ergo sum (myslím, tedy jsem).
  (článek je v angličtině)

  Datum: 10.12.2018

  umělá inteligence, simulace, strojové myšlení   ID:58

      
  Budoucnost Molecular Sample Preparation pro GC/LC

  Firma CEM Corporation uvádí nový EDGE (Energized, Dispersive, Guided, Extraction) extrakční systém na rychlou přípravu vzorků pro GC/LC.
  Používá pokročilou Q-Cup technologii, takže EDGE může připravit vzorky pro molekulární analýzu během 5 minut s mimořádnou přesností a opakovatelností. Kombinuje klasickou tlakovou fluidní extrakci s dSPE (Solid Phase Extraction).
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.12.2018

  EDGE, chromatografie, příprava vzorků   ID:57

      
  Nová generace řešení pro automatizaci detekce endotoxinů

  Příští generace řešení pro automatizaci detekce endotoxinů. Nové řešení zahrnuje jak robotický systém, tak speciální software, pomocí něhož lze naprogramovat proces i bez znalosti programování. Celý systém je založen na intuitivním ovládání, takže i nezkušený uživatel může proces nastavit a nechat běžet bez kontroly.

  Datum: 6.12.2018

  detekce endotoxinů, automatizace, robotizace, LIMS   ID:50

      
  Nový 3D mikroskop s vysokým rozlišením založený na metodě holotomografie

  Přelomová technologie umožňuje rychlé 3D zobrazení živých buněk bez nutnosti značkování (např. fluorescenčního). Světelný mikroskop pracuje na metodě holotomografie - podobně jako u CT či MRI snímá obraz z více úhlů a dokáže tak rekonstruovat 3D obraz. Ideální zvláště pro práci s živými buňkami.

  Datum: 5.12.2018

  holotomografie, optický mikroskop, živé buňky v 3D   ID:86

   


  Reklama

   
  Čechů mezi nejcitovanějšími vědci světa přibývá

  Kteří vědci patří ve svém oboru mezi absolutní světovou špičku? To uvádí aktuální žebříček autorů, jejichž vědecká práce patří mezi jedno procento nejcitovanějších. Je tedy ostře sledovaná a má značný dopad. S některou z českých výzkumných institucí lze spojit hned dvanáct jmen.

  Datum: 4.12.2018

  věda a výzkum   ID:61

      
  V Číně se prý narodila editovaná dvojčata. Svět z toho šílí

  Čerstvě narozená čínská dvojčata z umělého oplodnění Lulu a Nana by měly mít editovaný genom tak, že je nemůže infikovat virus HIV, cholera ani pravé neštovice. Jisté je jenom to, že je to skandál, ať už k editaci skutečně došlo anebo nikoliv.

  Datum: 3.12.2018

  CRISPR, genová manipulace   ID:57

      
  Budeme si vyrábět léky doma?

  Již delší dobu se na internetu objevují návody, jak si připravit z dostupných surovin ilegální drogy. Každému normálně smýšlejícímu člověku se ale myšlenka obdobné domácí výroby léčiv zřejmě zdá zcela nesmyslná.

  Datum: 29.11.2018

  3D tisk, chemická syntéza, léčiva   ID:59

      
  VZLÚ připravuje revoluci v oblasti satelitních pohonů

  Společnosti SpaceLab EU a Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) uzavřely partnerství, v jehož rámci budou během příštích pěti let společně pracovat na vývoji a komerčním využití unikátního air-breathing iontového motoru, který umožní družicím udržet svoji polohu na velmi nízké oběžné dráze.

  Datum: 27.11.2018

  iontový motor, družice   ID:92

   


  Reklama

   
  Zájem o poskytování licencí na patenty a užitné vzory roste

  Přestože počet poskytovatelů i počet udělených licencí na předměty průmyslového vlastnictví v roce 2017 oproti předchozímu roku vzrostl, celkové přijaté poplatky za udělené licence se snížily o více než 42 %. Důvodem byl pokles z licenčních příjmů jediného ústavu Akademie věd ČR, který řadu let ovlivňoval statistiky licenčních příjmů v ČR.

  Datum: 26.11.2018

  licence a patenty   ID:96

      
  InVia ™ Ramanův mikroskop pomáhá při vývoji nejlehčích mechanických hodin

  V lednu 2017 byly v Ženevě ve Švýcarsku představeny nejlehčí mechanické hodinky na světě z inovativního kompozitního materiálu obsahujícího grafen. Nyní byl publikován výzkum uskutečněný v rámci projektu, ve kterém Ramanův mikroskop Renishaw inVia sehrál důležitou roli při vývoji tohoto materiálu.

  Datum: 22.11.2018

  Ramanova mikroskopie   ID:109

      
  Rychlé určení základních vlastností potravin

  Přístroj LUMiFlector dokáže určit obsah tuku, bílkovin a sušiny v mléku a dalších potravinách během několika sekund.
  Je zde použita inovativní MRS-technologie (Multi Reflectance Spectroscopy), která vzorek analyzuje pomocí měření jeho optických vlastností.
  Vzorek je ozářen světlem různých vlnových délek a po jeho rozptylu, odrazu a interakci s fluorescenčními komponentami je signál snímán z mnoha různých úhlů (více než 100).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje LUMiFlector.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 21.11.2018

  MRS, Multi Reflectance Spectroscopy, analýza potravin   ID:94

      
  Mikrointegrovaná plynová chromatografie

  Firma I-GraphX přináší nové variabilní řešení plynových chromatografů, které jsou, jako jediné na světě, integrovány do společného mikro-modulu. Zařízení je nabízeno v mnoha variantách, pro stacionární či mobilní použití.
  I-GraphX PX je procesní plynový chromatograf pro kontinuální monitoring, včetně použití v explozivním prostředí.
  Díky mikro-integraci všech částí chromatografu v jednom modulu dosahuje laboratorní kvality měření a je tak vhodný pro laboratorní i procesní použití v průmyslu. Dokáže používat dvě nebo čtyři kolony.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů I-GraphX PX.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 20.11.2018

  plynová chromatografie   ID:117

   


  Reklama

   
  Nebránit se nerovná podporovat - podíl žen ve vědě

  V ČR stále roste počet absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů. Podíl žen ve vědě však od roku 2000 klesá. Kam se všechny ty nadané studentky poděly, když jim nikdo ve vědecké kariéře nebrání? Aneb proč někomu nebránit není to samé jako dát mu rovnou šanci.

  Datum: 19.11.2018

  podíl žen ve vědě a výzkumu   ID:101

      
  Redefinice některých SI jednotek

  Na konferenci General Conference on Weights and Measures in Versailles, Paris, řízené organizací International Bureau of Weights and Measures (BIPM), proběhla diskuze ohledně nového definování některých SI jednotek. Jedná se především o kilogram, ampér a kelvin. Souběžně s tím také o mol. Problém je především s definicí kilogramu, který je definován jako standard uložený v Paříži (International Prototype of the Kilogram) a jednou za 40 let jsou s ním porovnávány standardy uložené v jednotlivých zemích. Tento standard ovlivňuje definici ostatních jednotek, jako je ampér, mol a kelvin. Nový standard by měl platit od 20.5.2019.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 16.11.2018

  standardní jednotka kilogram v soustavě SI   ID:76

      
  Složíme si nanokrabičku

  K nanotrubicím a všem dalším nanoútvarům připojili chemici z Tokijské univerzity nanokrabičku či nanokrychličku, která se samovolně skládá. Každou její stěnu tvoří derivát hexafenylbenzenu o průměru 2 nm, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku. Má tvar kola se šesti ozuby nebo poetičtěji, sněhové vločky.

  Datum: 14.11.2018

  benzen, nanokrychlička   ID:75

      
  Zařízení pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými tekutinami

  Firma SCAT se specializuje na manipulaci s nebezpečnými tekutinami.
  Stáhněte si katalog různých řešení, mezi něž patří:
  - Bezpečnostní víčka a kontejnery
  - Automatická kontrola obsahu
  - Odsávací ventily a filtry
  - Zásobníky pro velké objemy
  (článek je v angličtině)

  Datum: 13.11.2018

  manipulace s nebezpečnými tekutinami   ID:112

   


  Reklama

   
  Zlepšení levných diodových laserů pro precizní měření

  Vědci přišli na zajímavý způsob, jak zpřesnit a zúžit spektrum vlnových délek emitovaných levnými diodovými lasery (jako v laserovém ukazovátku), čímž se tyto diodové lasery mohou stát užitečným zdrojem levného monochromatického světla pro spektrometry, speciální detektory, ale i levné senzory například v mobilních telefonech.

  Datum: 12.11.2018

  monochromatické diodové lasery, spektrometrie, senzory   ID:101

      
  Moderní laboratorní reaktory pro chemické syntézy

  Nahraďte své steré skleněné baňkovité reaktory novými, digitálně řízenými reaktory.
  Nové systémy EasyMax® přesně řídí reakční teploty a zajišťují tak hladký průběh reakce. Veškeré parametry jsou nastavovány intuitivně pomocí dotykové obrazovky a měřená data jsou průběžně zaznamenávána. Celý systém je možno nechat běžet bez dozoru 24x7 a spolehnout se na bezpečný monitoring kritických podmínek.
  EasyMax 102 a EasyMax 402 reaktory mohou pracovat v teplotních rozsazích od -40 °C do 180 °C bez nutnosti instalovat termostatické lázně.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje EasyMax.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.11.2018

  chemické reaktory, termostaty   ID:115

      
  In-Situ FTIR spektrometrický monitoring reakcí

  Porozumění kinetice reakcí v reálném čase.
  Firma Mettler Toledo přichází s FTIR spektrometrem a jeho příslušenstvím, který je vhodný k monitorování průběhu reakcí. Můžeme tak zjistit, kdy reakce začíná, jakými fázemi prochází a kdy se ukončuje.
  Přístroj se jmenuje ReactIR. Může být kombinován také s příslušenstvím pro Attenuated Total Reflection (ATR) pro detailnější sledování průběhu.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje ReactIR.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 6.11.2018

  FTIR, ATR, monitoring průběhu reakcí v reálném čase   ID:116

      
  Termogravimetrická analýza kombinovaná s Evolved Gas Analysis

  Firma Mettler Toledo přichází s přístrojem, který zajišťuje molekulární identifikaci materiálů kombinací termogravimetrie s EGA metodami. EGA znamená Evolved-Gas Analysis a představuje analýzu plynů uvolňovaných během zahřívání vzorku pomocí metod jako je plynová chromatografie či hmotová spektrometrie (TGA-GC/MS). Jedná se o velice pokročilou metodou použitou poprvé při studiu povrchu planety Mars.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 5.11.2018

  TGA-GC/MS, termogravimetrie, spektrometrie, chromatografie, EGA   ID:101

   


  Reklama

   
  Budoucnost přípravy molekulárních vzorků

  Příprava vzorků pro GC/LC zabírá cca 75% času z celého procesu analýzy. Nyní přichází nový systém, který dokáže přípravu vzorků zkrátit z hodin na minuty. Systém EDGE zpracuje 12 vzorků za hodinu a díky paralelnímu zpracování tak lze dosáhnout průchodnosti 50-100 vzorků za hodinu.

  Datum: 2.11.2018

  EDGE, příprava vzorků pro GC/LC   ID:96

      
  Pharmaceutical Substances - nejlepší informace o nich

  Databáze Pharmaceutical Substances od firmy Thieme je již více než 30 let standardním zdrojem informací o vlastnostech a přípravě více než 2600 API (Active Pharmaceutical Ingredients). Pokud pracujete v chemii farmaceutického průmyslu, tak by vám tato publikace neměla uniknout.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 1.11.2018

  farmacie, chemické syntézy   ID:101

      
  Míchačky, jaké byste si přáli

  Firma Heidolph uvádí inovované míchačky Hei-TORQUE. Tato řada disponuje dobrými vlastnostmi i při zachování nízké váhy a intuitivního ovládání.
  Základní vlastnosti jsou: kroutící moment 40 Ncm, otáčky do 2000 rpm, váha 2,3 kg. Míchačky jsou tedy vhodné i pro viskózní roztoky až do 10.000 mPa.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 31.10.2018

  míchačky   ID:93

      
  Transformace a modernizace energetického sektoru

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu THÉTA.

  Cílem programu je transformace a modernizace energetického sektoru prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:
  - podporu projektů ve veřejném zájmu (podprogram 1);
  - nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (podprogram 2);
  - podporu dlouhodobých technologických perspektiv (podprogram 3).
  Soutěžní lhůta končí 29. 11. 2018.

  Datum: 30.10.2018

  energetika   ID:118

   


  Reklama

   
  Perspektivy české vědy

  Jedinečný průzkum přináší pohled vědců a vědeckých manažerů na české výzkumné prostředí. Zjišťuje, jaké jsou pracovní podmínky, potřeby a zkušenosti českých vědců, zda je Česká republika atraktivní pro zahraniční vědce, nebo jaké jsou priority a dlouhodobá vize české výzkumné politiky.

  Datum: 29.10.2018

  věda a výzkum   ID:124

      
  Derivatizační systém pro Thin Layer Chromatografii

  Optimální analýza (Staining Development) TLC/HPTLC plátků.
  Jde o systém, jehož použití je tak snadné, jako otevření knížky.
  Derivapress® immersion derivatizační systém poskytuje cenově efektivní, výkonnou a bezpečnou alternativu k provedení základních kroků v TLC (Thin Layer Chromatography). Teprve až v případě potřeby lze pokročit k přesnějším metodám densitometrických měření jako je quantitative a semi-quantitative TLC.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.10.2018

  TLC, HPTLC, Thin Layer Chromatografie   ID:140

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2016   2017   2018  

   

Doporučujeme články:
  The principle of being
  Nový 3D mikroskop s vysokým rozlišením založený na metodě holotomografie
  Zlepšení levných diodových laserů pro precizní měření
  Phage display - významná biochemická metoda. Řekněme si něco o ní.
  Detektor promění mobil v kapesní laboratoř
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
E-book Základná príručka LCMS, ktorý si môžete stiahnuť a ktorý pokrýva kvapalinovú chromatografiu (LC) a hmotnostnú spektrometriu (MS) a pozerá sa na ne ako na celok. Slúži ako ucelený sprievodca pre užívateľov LCMS a má jasný, zrozumiteľný koncept.


 
Prosincová akce Eppendorf


 
Velice kompaktní a chytrý FTIR spektrometr Alpha II


 
Nový ICP-OES spektrometr Avio 500


 
Mimořádná sleva přístrojů OHAUS od firmy VERKON!


 
Podzimní slevy laboratorního vybavení


 
Systém HighPrepTM DTR je založený na kuličkách pro odstranění terminátorů a čištění sekvenačních reakcí. Jedná se o bezproblémovou náhradu konkurenčního produktu za pouhý zlomek nákladů.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama