Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   27.11.2018 Webinář s názvom Understand the rationale behind the Q-TOF LC/MS that stably sustains sub-ppm mass accuracy.
  29.11.2018 Webinar: Tools and Techniques for the Life Science Laboratory
  6.12.2018 Seminář: Novinky v oblasti VaVaI
  7.12.2018 Perspectives of Czech Science: Coming to the Czech Republic to do excellent research
  13.12.2018 Webinar - Automated Tools for the Modern Lab
Reklama

   
  Mikrointegrovaná plynová chromatografie

  Firma I-GraphX přináší nové variabilní řešení plynových chromatografů, které jsou, jako jediné na světě, integrovány do společného mikro-modulu. Zařízení je nabízeno v mnoha variantách, pro stacionární či mobilní použití.
  I-GraphX PX je procesní plynový chromatograf pro kontinuální monitoring, včetně použití v explozivním prostředí.
  Díky mikro-integraci všech částí chromatografu v jednom modulu dosahuje laboratorní kvality měření a je tak vhodný pro laboratorní i procesní použití v průmyslu. Dokáže používat dvě nebo čtyři kolony.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů I-GraphX PX.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 20.11.2018

  plynová chromatografie   ID:52

      
  Nebránit se nerovná podporovat - podíl žen ve vědě

  V ČR stále roste počet absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů. Podíl žen ve vědě však od roku 2000 klesá. Kam se všechny ty nadané studentky poděly, když jim nikdo ve vědecké kariéře nebrání? Aneb proč někomu nebránit není to samé jako dát mu rovnou šanci.

  Datum: 19.11.2018

  podíl žen ve vědě a výzkumu   ID:38

      
  Redefinice některých SI jednotek

  Na konferenci General Conference on Weights and Measures in Versailles, Paris, řízené organizací International Bureau of Weights and Measures (BIPM), proběhla diskuze ohledně nového definování některých SI jednotek. Jedná se především o kilogram, ampér a kelvin. Souběžně s tím také o mol. Problém je především s definicí kilogramu, který je definován jako standard uložený v Paříži (International Prototype of the Kilogram) a jednou za 40 let jsou s ním porovnávány standardy uložené v jednotlivých zemích. Tento standard ovlivňuje definici ostatních jednotek, jako je ampér, mol a kelvin. Nový standard by měl platit od 20.5.2019.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 16.11.2018

  standardní jednotka kilogram v soustavě SI   ID:19

      
  Složíme si nanokrabičku

  K nanotrubicím a všem dalším nanoútvarům připojili chemici z Tokijské univerzity nanokrabičku či nanokrychličku, která se samovolně skládá. Každou její stěnu tvoří derivát hexafenylbenzenu o průměru 2 nm, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku. Má tvar kola se šesti ozuby nebo poetičtěji, sněhové vločky.

  Datum: 14.11.2018

  benzen, nanokrychlička   ID:20

   


  Reklama

   
  Zařízení pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými tekutinami

  Firma SCAT se specializuje na manipulaci s nebezpečnými tekutinami.
  Stáhněte si katalog různých řešení, mezi něž patří:
  - Bezpečnostní víčka a kontejnery
  - Automatická kontrola obsahu
  - Odsávací ventily a filtry
  - Zásobníky pro velké objemy
  (článek je v angličtině)

  Datum: 13.11.2018

  manipulace s nebezpečnými tekutinami   ID:56

      
  Zlepšení levných diodových laserů pro precizní měření

  Vědci přišli na zajímavý způsob, jak zpřesnit a zúžit spektrum vlnových délek emitovaných levnými diodovými lasery (jako v laserovém ukazovátku), čímž se tyto diodové lasery mohou stát užitečným zdrojem levného monochromatického světla pro spektrometry, speciální detektory, ale i levné senzory například v mobilních telefonech.

  Datum: 12.11.2018

  monochromatické diodové lasery, spektrometrie, senzory   ID:44

      
  Moderní laboratorní reaktory pro chemické syntézy

  Nahraďte své steré skleněné baňkovité reaktory novými, digitálně řízenými reaktory.
  Nové systémy EasyMax® přesně řídí reakční teploty a zajišťují tak hladký průběh reakce. Veškeré parametry jsou nastavovány intuitivně pomocí dotykové obrazovky a měřená data jsou průběžně zaznamenávána. Celý systém je možno nechat běžet bez dozoru 24x7 a spolehnout se na bezpečný monitoring kritických podmínek.
  EasyMax 102 a EasyMax 402 reaktory mohou pracovat v teplotních rozsazích od -40 °C do 180 °C bez nutnosti instalovat termostatické lázně.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje EasyMax.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.11.2018

  chemické reaktory, termostaty   ID:63

      
  In-Situ FTIR spektrometrický monitoring reakcí

  Porozumění kinetice reakcí v reálném čase.
  Firma Mettler Toledo přichází s FTIR spektrometrem a jeho příslušenstvím, který je vhodný k monitorování průběhu reakcí. Můžeme tak zjistit, kdy reakce začíná, jakými fázemi prochází a kdy se ukončuje.
  Přístroj se jmenuje ReactIR. Může být kombinován také s příslušenstvím pro Attenuated Total Reflection (ATR) pro detailnější sledování průběhu.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje ReactIR.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 6.11.2018

  FTIR, ATR, monitoring průběhu reakcí v reálném čase   ID:66

   


  Reklama

   
  Termogravimetrická analýza kombinovaná s Evolved Gas Analysis

  Firma Mettler Toledo přichází s přístrojem, který zajišťuje molekulární identifikaci materiálů kombinací termogravimetrie s EGA metodami. EGA znamená Evolved-Gas Analysis a představuje analýzu plynů uvolňovaných během zahřívání vzorku pomocí metod jako je plynová chromatografie či hmotová spektrometrie (TGA-GC/MS). Jedná se o velice pokročilou metodou použitou poprvé při studiu povrchu planety Mars.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 5.11.2018

  TGA-GC/MS, termogravimetrie, spektrometrie, chromatografie, EGA   ID:46

      
  Budoucnost přípravy molekulárních vzorků

  Příprava vzorků pro GC/LC zabírá cca 75% času z celého procesu analýzy. Nyní přichází nový systém, který dokáže přípravu vzorků zkrátit z hodin na minuty. Systém EDGE zpracuje 12 vzorků za hodinu a díky paralelnímu zpracování tak lze dosáhnout průchodnosti 50-100 vzorků za hodinu.

  Datum: 2.11.2018

  EDGE, příprava vzorků pro GC/LC   ID:49

      
  Pharmaceutical Substances - nejlepší informace o nich

  Databáze Pharmaceutical Substances od firmy Thieme je již více než 30 let standardním zdrojem informací o vlastnostech a přípravě více než 2600 API (Active Pharmaceutical Ingredients). Pokud pracujete v chemii farmaceutického průmyslu, tak by vám tato publikace neměla uniknout.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 1.11.2018

  farmacie, chemické syntézy   ID:53

      
  Míchačky, jaké byste si přáli

  Firma Heidolph uvádí inovované míchačky Hei-TORQUE. Tato řada disponuje dobrými vlastnostmi i při zachování nízké váhy a intuitivního ovládání.
  Základní vlastnosti jsou: kroutící moment 40 Ncm, otáčky do 2000 rpm, váha 2,3 kg. Míchačky jsou tedy vhodné i pro viskózní roztoky až do 10.000 mPa.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 31.10.2018

  míchačky   ID:38

   


  Reklama

   
  Transformace a modernizace energetického sektoru

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu THÉTA.

  Cílem programu je transformace a modernizace energetického sektoru prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:
  - podporu projektů ve veřejném zájmu (podprogram 1);
  - nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (podprogram 2);
  - podporu dlouhodobých technologických perspektiv (podprogram 3).
  Soutěžní lhůta končí 29. 11. 2018.

  Datum: 30.10.2018

  energetika   ID:74

      
  Perspektivy české vědy

  Jedinečný průzkum přináší pohled vědců a vědeckých manažerů na české výzkumné prostředí. Zjišťuje, jaké jsou pracovní podmínky, potřeby a zkušenosti českých vědců, zda je Česká republika atraktivní pro zahraniční vědce, nebo jaké jsou priority a dlouhodobá vize české výzkumné politiky.

  Datum: 29.10.2018

  věda a výzkum   ID:56

      
  Derivatizační systém pro Thin Layer Chromatografii

  Optimální analýza (Staining Development) TLC/HPTLC plátků.
  Jde o systém, jehož použití je tak snadné, jako otevření knížky.
  Derivapress® immersion derivatizační systém poskytuje cenově efektivní, výkonnou a bezpečnou alternativu k provedení základních kroků v TLC (Thin Layer Chromatography). Teprve až v případě potřeby lze pokročit k přesnějším metodám densitometrických měření jako je quantitative a semi-quantitative TLC.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.10.2018

  TLC, HPTLC, Thin Layer Chromatografie   ID:72

      
  Databáze organizací VaV

  Aby mohla Asociace výzkumných organizací plnit svůj hlavní úkol - zastupovat a prosazovat zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje, snaží se zmapovat celou tuto oblast v ČR včetně jejích změn po roce 1989. K tomuto účelu již několik let vytváří a pravidelně aktualizuje databázi organizací zabývajících se aplikovaným (komerčním) výzkumem a vývojem. Tento projekt je realizován za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu EUPRO LE15007.

  Datum: 25.10.2018

  aplikovaný výzkum a vývoj, databáze organizací   ID:70

   


  Reklama

   
  Ergonomické pipety pro 1, 8 či 12 kanálů

  Firma Greiner Bio-One GmbH uvádí na trh zajímavou řadu ergonomických pipet, které najdou dobré využití při rutinní práci v laboratoři. Jedná se o řadu Sapphire Pipettes. Pipetovaný objem lze snadno nastavovat a za hlavní přednost se považuje ergonomie - tedy dlouhodobé používání při rutinní práci bez únavy rukou. Lze měnit nastavení pro pravou i levou ruku.
  Sapphire Pipettes se dodávají v mnoha řadách:
  1-kanálové pro objemy 0.2 µl až 10 ml
  8 a 12-kanálové pro objemy 0.5 µl až 300 µl
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti Sapphire Pipettes.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 24.10.2018

  pipety   ID:113

      
  Polymer chladí

  Nový materiál, jehož teplota za slunečného dne díky vyzařování a odrazu poklesne až o 6 °C oproti okolí lze připravit z běžného polymeru vytvořením speciální struktury s hierarchickým uspořádáním pórů.

  Datum: 23.10.2018

  polymer, chlazení, odrážení slunečního světla   ID:101

      
  Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu THÉTA

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta končí dnem 29. listopadu 2018.

  Datum: 22.10.2018

  THÉTA, věda a výzkum   ID:84

      
  Nový JULABO katalog pro profesionální řízení teploty

  JULABO je expert v řízení teploty. Nyní prezentuje nový katalog svých produktů pro teploty od -95 °C do +400 °C.
  Brožura obsahuje informace o různých sériích výrobků: Corio, TopTech, HighTech, PRESTO, Forte HT.
  Najdete zde řešení pro různé chladiče, cirkulační systémy, lázně apod. Objednejte si katalog v tištěné podobě nebo stáhněte jako PDF.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 19.10.2018

  chladičky, termostaty, řízení teploty   ID:100

   


  Reklama

   
  Přesná analýza jemných disperzí až do vysokých koncentrací

  Firma LUM GmbH rozšířila své portfolio analyzátorů disperzních vzorků o metody LUMiFrac®.
  Nový přístroj Separation Analyser LUMiReader® X-Ray využívá vlastní technologii STEP-Technology® směrem k rentgenovému záření, což mu umožňuje analyzovat nano a mikrodisperze. Lze analyzovat vlastnosti i vysoce koncentrovaných disperzí a emulzí přímo za originálních podmínek (není potřeba ředění).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Separation Analyser LUMiReader® X-Ray.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.10.2018

  analýza disperzí a emulzí   ID:74

      
  Laboratorní třepačky nově s plně automatickým systémem feed – novinka od INFORS HT

  Švýcarský výrobce laboratorních třepaček INFORS HT uvádí nový doplněk pro kultivace v orbitálních třepačkách. Jde o Liquid Injection System (LIS), který vyrábí partnerská společnost Aquila Biolabs, která má již na kontě Cell Growth Quantifier (CGQ) pro on-line měření biomasy ve třepačkách.

  Datum: 17.10.2018

  třepačky, LIS, feedování   ID:114

      
  Phage display - významná biochemická metoda. Řekněme si něco o ní.

  Metoda PHAGE DISPLAY je významnou biochemickou metodou pro studium interakcí mezi proteiny, peptidy a DNA. Umožňuje zvýšit koncentraci proteinu, který požadujeme, natolik, abychom jej mohli efektivně využít či analyzovat. Jedná se o metodu složitou, ale vzhledem k jejímu využití by stálo za to, pokusit se její princip jednoduše vysvětlit. Vědci, kteří se na výzkumu této metody podíleli, získali letos Nobelovu cenu za chemii.

  Datum: 16.10.2018

  phage display, biochemie, protilátky, proteiny   ID:103

      
  Detektor promění mobil v kapesní laboratoř

  11.10.2018 v Londýně představila firma BASF průkopnický infračervený detektor HertzstückTM, díky němuž se chytré telefony mohou brzy proměnit v přenosné kapesní laboratoře. Předvedený prototyp miniaturního spektrometru uživatelům například umožní určit obsah tuku v tvarohovém sýru, jak ukazuje infografika

  Datum: 15.10.2018

  infračervený detektor pro mobily k analýze potravin   ID:91

   


  Reklama

   
  Vysoce pórovitý materiál, cennější než diamant

  Porozita je klíčem k tvorbě vysoce efektivních materiálů pro ukládání energie (vodíku), technologie pro životní prostředí či katalýzu. Čím více je materiál pórovitější - tím více plynu dokáže uložit a tím větší má aktivní povrch. Bohožel, pórovitost jde ruku v ruce se sníženou mechanickou odolností materiálu. Vědci z TU Drážďanské Fakulty Chemie vytvořili nový rekord s uměle syntetizovanou sloučeninou DUT-60.

  Datum: 12.10.2018

  MOF, zeolit, DUT-60, porozita, metal organic framework   ID:108

      
  Přesná elektronická byreta bez baterií - na světelný pohon

  Firma Hirschmann uvádí novou řadu digitálních byret pro titrační procesy.
  Touto řadou se míní byrety solarus® Burette, k dispozici pro objemy 10 ml, 20 ml a 50 ml.
  Byrety lze nasadit přímo na láhev s reagentem, což snižuje problémy s přípravou k použití.
  Fantastické je, že byrety jsou poháněny okolním světlem a nevyžadují baterie. Přesto jsou vybaveny dobře čitelným displejem, který zobrazuje objem reagentu a tuto hodnotu lze snadno nastavovat pomocí otočného kolečka.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti solarus® Burette.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 11.10.2018

  byreta, titrace   ID:70

      
  Karel Havlíček: Nepochopení nového systému hodnocení vědy

  Honba za body, které plynuly z recenzovaných článků, přičemž si nikdo příliš nelámal hlavu s jejich kvalitou. A za body peníze. Kafemlejnek generující kvantitu na úkor kvality. Tak ještě nedávno vypadalo hodnocení a financování výzkumných organizací. Proto se vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) rozhodla tento neutěšený stav ukončit a připravit systém nový, založený jak na nezávislém posouzení výsledků v nejlepších časopisech, tak na užitečnosti pro společnost či na kvalitě samotné organizace, která výzkum provádí a která by měla prokázat jeho účinné řízení.

  Datum: 10.10.2018

  věda a výzkum   ID:113

      
  Nobelovy ceny 2018

  Nobelovy ceny za fyziku obdrželi Arthur Ashkin za výzkum v oblasti laserové techniky k manipulaci s miniaturními objekty (využití hlavně v biochemii) a Gérard Mourou a Donna Strickland, oba za výzkum opět s laserovou technikou, ale při generování ultrakrátkých výkonných pulsů (využití při analýze či např. při operacích oka).
  Nobelova cena za chemii byla rozdělena na dvě poloviny a o druhou polovinu se dělí hned dva vědci. Pěkné jednoduché vysvětlení nabídl server Akademon.

  Datum: 9.10.2018

  Nobelova cena   ID:123

   


  Reklama

   
  Levá, pravá, seno, sláma, život, zkáza

  Když na přelomu 50. a 60. let minulého století braly těhotné ženy lék na těhotenskou nevolnost, netušily, že tím mnohé z nich odsuzují své děti k časné smrti nebo k doživotnímu postižení. Farmaceutický průmysl od té doby ví, že odlišení levotočivé a pravotočivé formy chemických sloučenin hraje v organismu zásadní roli. Evoluce na to přišla mnohem dříve.

  Datum: 8.10.2018

  chiralita molekul, levotočivá, pravotočivá   ID:123

      
  ZprAVOdaj říjen 2018

  AVO vydává svůj mailový zprAVOdaj za říjen 2018

  Datum: 5.10.2018

  věda a výzkum   ID:119

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2016   2017   2018  

   

Doporučujeme články:
  Zlepšení levných diodových laserů pro precizní měření
  Phage display - významná biochemická metoda. Řekněme si něco o ní.
  Detektor promění mobil v kapesní laboratoř
  Vysoce pórovitý materiál, cennější než diamant
  Karel Havlíček: Nepochopení nového systému hodnocení vědy
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Nový ICP-OES spektrometr Avio 500


 
Mimořádná sleva přístrojů OHAUS od firmy VERKON!


 
Podzimní slevy laboratorního vybavení


 
Systém HighPrepTM DTR je založený na kuličkách pro odstranění terminátorů a čištění sekvenačních reakcí. Jedná se o bezproblémovou náhradu konkurenčního produktu za pouhý zlomek nákladů.


 
Izotachoforéza, kapilární elektroforéza


 
Nový a aktualizovaný katalog odběrových sond


 
Spojení hmotnostních analyzátorů s nejcitlivějším plynovým chromatografem na světě Nexis GC-2030

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama