Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Fyzikální ústav AVČR TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168,, předváděcí přístroje z výstavy, 100% stav,...
Kalendář : 10.9.17 - 14.9.17: 81st Prague Meeting on Macromolecules
Reklama
Laboratoře budoucnosti

Laboratoře urazily dlouhou cestu od prvních improvizací Thomase Alvy Edisona s kouřovými komíny k odtahu toxických par v jeho Menlo Parku až do dnešní podoby. Nyní se podíváme, jak by mohly vypadat laboratoře v blízké budoucnosti.

Datum: 4.8.2015

laboratoř, budoucnost


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Základními hesly jsou: flexibilita, kolaborativnost, energetická úspornost, bezpečnost a zabezpečení.

Edison byl pionýrem v laboratorní ventilaci. Kdyby se podobně inovativní člověk podíval na laboratoře dneška, heslem pro zítřek by jistě byly "bezpapírová laboratoř" a automatizace.

Flexibilita znamená, že je možno pružně reagovat na aktuální potřeby výzkumu. Přizpůsobovat laboratoře novým technologiím a přiřazovat jim správné umístění. Sociologové však správně říkají, že "one size doed not fit to all". To znamená, že jsou pracovníci, kteří rádi pracují ve větším kolektivu, zatímco jiní pracují raději sami. U lidí s vysokou inteligencí, jakými výzkumní pracovníci jsou, je zapotřebí na to brát zřetel. Laboratoře nejsou továrnou a objevy a musí se přihlížet k individuálním potřebám. Díky flexibilitě je možné přiřadit danou místnost např. novému oboru činnosti, ale současně se dokáže brát i ohled na přání osazenstva.
Samozřejmostí v laboratořích budoucnosti musí být příslušné univerzální přípojky tak, aby dané zařízení bylo možné vzít na kolečka a v jiné místnosti zapojit stejně, bez zbytečných úprav. Toto však není žádná novinka, ale fakt, se kterým se musí i nadále stále více počítat.

Budoucí laboratoře musí nabízet velký prostor pro spolupráci a sdílení informací. Jde nejen o on-line sdílení, ale i o možnost se fyzicky setkávat a komunikovat. S tímto musí počítat především samotná architektura budovy. Obvykle se mluví o architektuře včelího úlu - jednotlivé buňky jsou propojeny širokou komunikační cestou (s denním světlem) směrem k prostorům pro odpočinek, kde se lidé mohou vzájemně potkávat. Ideální je, když je celá budova rozdělena do více křídel, kde každé křídlo pracuje ve stejném oboru činnosti. Užitečné je, když se lidé mohou potkat v centrálních komunikačních cestách a místech pro odpočinek, ale současně tam mají k dispozici i relativně privátní malé prostory pro individuální komunikaci.
Reklama

Co se týče energetické náročnosti, velké rezervy jsou v oblasti ventilace. Dříve laboratoře pracovaly na principu přímého odtahu čerstvého vzduchu, zatímco v budoucnosti by mělo být možné využít tepelných výměníků k částečné rekuperaci tepla.

Co se týče bezpečnosti, v současnosti existuje již dostatečné množství příslušných nařízení a doporučení (pro práci s nebezpečnými látkami, jejich skladování, obecná bezpečnost práce), ale mnohdy nebyla dodržována. Budoucí laboratoře musí mít své oddělení bezpečnosti, které bude dbát na správné dodržování předpisů.

Zabezpečení laboratoří znamená, že je důsledně kontrolován přístup pracovníků do jednotlivých místností (vstupní karty, čipy) i po budově. V rámci zabezpečení je také obor kybernetické bezpečnosti, který však nespadá pod architekturu budovy, ale pod standardy IT bezpečnosti.
Pod doménu zabezpečení spadá také odolnost vůči špionážním aktivitám konkurenčních firem. Kromě kybernetické bezpečnosti, kdy každý má přístup jen k tomu, co je pro něj nezbytné, jsou to takové zdánlivé maličkosti, jako viditelnost počítačových obrazovek či promítacích pláten v konferenčních místnostech.
Reklama

Bezpapírová laboratoř říká, že všechny výsledky výzkumu jsou řádně zdokumentovány a uloženy v příslušném úložišti, kam mají přístup všichni, kdo se na daném projektu podílejí. Ve formě grafů, PDF dokumentací, tabulek, databází, prezentací jsou zde všechna data, která výzkumník potřebuje a nemá nutnost se chodit na něco standardního ptát. (V této souvislosti připomínáme právě výše zmíněnou nutnost kolaborativnosti a neformálního setkávání, aby pracovník naopak neseděl jen za obrazovkou svého počítače.)

Automatizace znamená, že všechny rutinní práce musí být automatizovány. Výzkumný pracovník by neměl ztrácet čas rutinními pracemi typu měření spekter, přípravou vzorků apod. Potřeba automatizovaných přístrojových soustav bude narůstat. Vloží se vzorek - vypadne graf (zdokumentovaný a v digitální podobě).

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Reklama

Reklama