Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Fyzikální ústav AVČR TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168,, předváděcí přístroje z výstavy, 100% stav,...
Kalendář : 14.9.17: Webinar: Water Testing and Analysis: Tools, Tips, and Techniques, webinář, Mainta
Reklama
Laboratorní nebezpečí a rizika

Víme, že práce v laboratoři je velkou výzvou. Přinejmenším. Ale ve všem tom ruchu při nakládání autosamplerů, pipetování, nakládání se vzorky, mixování apod. při výzkumných experimentech se může stát, že bezpečnost práce může stát přehlíženou s následnými vážnými následky.

Datum: 5.8.2015

bezpečnost, laboratoř, standardy


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Poškození zdraví a nemoci, které se mohou projevit třeba až po delším čese, mohou být vyloučeny pouze při správném přístupu se zkušeným pohledem. Různými typy nebezpečí se věnují mimo jiné standardy Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Různé typy nebezpečí.
Prvním krokem při určení nebezpečí je jejich identifikace. Nejvíce nebezpečí spadá do těchto tří kategorií: chemická, biologická a fyzická. Mezi fyzická rizika spadají ještě další podkategorie typu elektrická, mechanická, akustická, tepelná.

Chemická nebezpečí:
Jedná se jednak o samotné chemikálie, ale také čisticí prostředky a desinfikanty, léky, plyny, rozpouštědla, barvy a stlačené plyny.
Použití chemikálií v laboratoři je nevyhnutelné. Ze spadají standardy OSHA - Hazard Communication standard (29CFR1910.1200), který se věnuje správnému zaškolení personálu pro nelaboratorní použití chemikálií. Zde spadají oblasti jako pumpování, Chromerge či užití kapalného dusíku v dewarových nádobách. Dalším standardem je “OSHA Lab Standard” (29CFR1910.1450), který se zabývá standardními procedurami při obecném použití chemikálií. Standardy obecně vylučují samotné působení chemikálie na člověka při práci (požití, vdechnutí, poleptání), ale definují i správné postupy pro skladování chemikálií. Standardy jsou samozřejmě obecné - každá chemikálie vyžaduje individuální přístup.
Reklama

Biologická nebezpečí:
Zde spadají mikrobi, rekombinantní organismy a nosiče virů. Jde také o zoonotika (nemoci zvířat přenositelné na člověka) a alergeny. Jednotlivé oblasti jsou dobře popsány v příslušných standardech a podléhají státní regulaci Ministerstva zdraví. Zde stojí za zmínku především alergeny, které jsou často přehlíženy a nejsou zatím dostatečně standardizovány. Podle posledních výzkumů, 23 procent pracovníků v biologické oblasti mělo alergické symptomy spojené s použitím laboratorních zvířat. Tato oblast zatím není dostatečně zdokumentována.

Fyzická nebezpečí:
Kromě specifických kategorií (elektrická, mechanická, akustická, tepelná) je dobré si uvědomit, že zde spadjí i oblasti spojené s ergonomikou pracovního prostředí - uklouznutí, spadnutí a nebezpečí plynoucí ze zvýšeného rizika při provádění opakovaných činností (tahání, použití ostrých předmětů, uklízení a obecně všechna opakovaná činnost, kdy hrozí nebezpečí ztráty pozornosti při rutinních operacích).

Bezpečnost především!

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Reklama

Reklama