Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky        Kontakt 
Kalendář :   27.2.2018 - 2.3.2018 SALIMA TECHNOLOGY
  27.2.2018 - 2.3.2018 EmbaxPrint
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  8.4.2018 - 12.4.2018 BIOMASA
  15.5.2018 - 17.5.2018 Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI)
Reklama
Cétéčko, NMRI, NMR, MRI - lehký úvod pro laiky

Jako pacienti v nemocnici jste se s těmito pojmy pravděpodobně již setkali. Také vás poslali na magnetickou rezonanci? Na cétéčko? Nebudeme si hrát na odborníky, ale pokusíme se jenom velice stručně nastínit, o co vlastně jde.

Datum: 3.2.2016

CT, NMR, MRI, 3D zobrazovací metody v medicíně


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Všimli jste si všech těch pojmů v nadpisu článku? Víte, co mají společného? Možná již tušíte - ano, je to trojrozměrný pohled do vnitřku pacientova těla. Tedy něco, co v dnešní době již běžně používají lékaři, aby se podívali na nějakou komplikovanou zlomeninu, krevní výron, nádor či jinou abnormalitu.

Cétéčko.
Jde o lidový název pro CT (Computer Tomography) - počítačovou tomografii. Nehledejme zde nic složitého. Jde o pouhé prosvícení těla rentgenem a to z mnoha různých úhlů. Když si pak takové jednotlivé obrázky dáme dohromady (to musí udělat počítač), tak výsledkem je trojrozměrný obraz vnitřku našeho těla. V praxi CT vypadá jako takový tunel, do kterého se zasuneme a kolem nás objede obloukem rentgenová lampa a nasnímají se jednotlivé obrazy, počítač zapracuje (provede tzv. zpětnou Fourierovu transformaci) a lékař vidí na obrazovce počítače výsledek.

Proč se o CT vůbec zmiňujeme? Protože princip skenování z různých úhlů je společný i pro další zobrazovací metodu z rodiny MRI (Magnetic Resonance Imaging) - zobrazování pomocí magnetické rezonance. Tou hlavní metodou je NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Někdy se k označování používá také složená zkratka NMRI.

NMR.
Tuhle zkratku vyslovujme podle zvyklostí v daném nemocničním zařízení - někde se říká "en-em-er", jinde zase angličtěji "en-em-ár".
Nukleární magnetická rezonance. Na jejím pozadí stojí složitá kvantová fyzika, ale my se spokojme s tím, že si představme, že jádro každého atomu se dokáže otáčet a směr jeho otáčení určuje tzv. spin - magnetický moment. Látka, která by měla všechna jádra rotující v jednom směru, by se pak chovala jako magnet. V normální látce ale jádra rotují chaoticky a žádné magnetické chování nepozorujeme. Celkem logicky se však něco stane, když látku umístíme do silného magnetického pole - spiny se začnou orientovat podle působícího magnetického pole. Následně použijeme druhé, kolmé, magnetické pole tak, že spiny se můžou v něm zorientovat buď jedním směrem, nebo opačným - většina jader se zorientuje náhodně nahoru nebo dolů, je zde jen asi jedna milióntina rozdílu v počtu. A nyní přichází to hlavní - působením vysokofrekvenčního elektromagnetického pole cívky (asi 48 MHz pro jádra protonů ve vodíku) je možné tuto jednu milióntinu překlápět nahoru nebo dolů. Po přerušení působení tohoto pole se jádra (jejich spiny) zase otáčejí zpět do původní polohy, což je možné detekovat pomocí detekční cívky (antény). A celý tento proces probíhá v cyklech, magnety se otáčejí kolem pacientova těla a podobně jako u CT pak počítač skládá dohromady výsledný obraz.
Komplikované, že? Ano, komplikované a technologicky náročné. Však se také NMR používá až zhruba od 80. let minulého století. Dnes se odhaduje, že je ve světě již kolem 25 000 scannerů.
V praxi NMR vypadá podobně jako CT - tunel, do kterého se zasuneme. Na rozdíl od CT však vyšetření na NMR je dlouhé (desítky minut), dost hlučné a pacient se může cítit nepříjemně.

Tak, teď v kostce známe principy obou metod, které se ve větších nemocnicích běžně používají. Jak vidíte, fyzikální principy jsou zcela odlišné, ale výsledek je obdobný - 3D obraz vnitřku těla. Obě metody se však také často doplňují a někde je lepší použít CT, jinde NMR.

Řekněme si ještě pár slov o hlavních rozdílech:
CT vystavuje tělo ionizujícímu rentgenovému záření, což je škodlivé. NMR tento problém nemá.
V NMR se používá vysoké magnetické pole, což vylučuje jeho použití u pacientů, kteří mají v sobě nějaký kov (střepinu, kardiostimulátor). CT tento problém nemá.
NMR je mnohem dražší než CT. Samotný přístroj je drahý a také vyšetření trvá dlouho. Proto je NMR používáno jen tam, kde je to nutné.
Rozlišení NMR je lepší než u CT. NMR dokáže zobrazit i nepatrné rozdíly mezi tkáněmi a proto je nezbytné u takových jemností, jako je zobrazení mozku apod.
V obou metodách lze používat kontrastní látky (specifické pro určitý orgán, který chceme sledovat). To určuje použití té které metody.
CT je relativně jednoduchý přístroj, kdežto NMR je přístroj velice komplikovaný. V NMR se k tvorbě vysokého magnetického pole používají supravodivé magnety - cívky chlazené na teplotu kapalného hélia (-269 °C), což je samo o sobě technologicky náročné.

Tady jsme si na pár řádcích popsali dvě nejmodernější zobrazovací metody, které dnešní medicína používá. Nečekejme, že jsme se zde zmínili o všem, ale pro ty znás, pro které byly tyto zkratky zahaleny rouškou posvátného tajemna, to snad pomohlo.


RNDr. Mojmír Adamec, Laboratorní průvodce
Reklama

Reklama