Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Fyzikální ústav AVČR TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz, Předváděcí přístroje z...
Kalendář : 30.10.17 - 3.11.17: http://www.bvv.cz/envitech/envitech-2017/, Výstaviště Brno
Reklama

 
Pittcon 13 oceněných v analytické chemii

Na konferenci Pittcon (30.9.2015) bylo oceněno 13 odborníků, kteří nejvíce přispěli k rozvoji v oborech bioanalytical, environmental, nanotechnology, material science, polymers/plastics, pharmaceutical, biomedical and homeland security. Methodologie: include near infrared spectroscopy, molecular and vibrational spectroscopy, mass spectrometry, electrochemistry, liquid chromatography, separations.

Datum: 11.11.2015

pittcon ocenění vědci v analytické chemii

  
BASF a Volkswagen oznámili Science Award Electrochemistry

Letošní cena “Science Award Electrochemistry” od firem BASF a Volkswagen putuje k Dr. Bryan McCloskey, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of California, Berkeley za výzkum v oblasti lithium-oxygen batterí.

Datum: 11.11.2015

Science Award Electrochemistry, BASF a Volkswagen, lithium-oxygen baterie

  
Architektura molekulárního stroje, který vytváří kopie DNA

Nová studie obrací naruby obrázky, které se dříve publikovaly v učebnicích.

Datum: 11.11.2015

replikace DNA, helikáza, polymeráza

  
Optimalizace a řešení problémů v PCR

Polymerase chain reaction (PCR) a quantitative nebo real-time PCR (RT-PCR, qPCR) mají mnoho společného, ale fungují různě a produkují odlišné výsledky.

Datum: 10.11.2015

standardní podmínky pro PCR

 


Reklama

 
Zlepšený PCR termocycler

Toto léto byl spuštěn k prodeji první teplotní cycler pro 4 zcela nezávislé bloky. To zvyšuje efektivitu procesů, jejich rychlost a reprodukovatelnost. Pochází od společnosti PCRmax.

Datum: 10.11.2015

PCRmax PCR termocycler Alpha Cycler

  
Schopnost spolupráce - hlavní schopnost lidí

Nový výzkum odhaluje významy schopnosti spolupráce a sdílení myšlenek. Výzkumníci modelovali evoluci lidí především díky možnosti sdílení myšlení jako základu pro spolupráci.

Datum: 10.11.2015

teorie her vysvetluje vznik spolupráce u lidí, díky které se mohli dále rozvíjet

  
Grafenová ultrarychlá anténka

Výzkumníci z USA a Drážďan vyvinuli ultrarychlý a širokopásmový detektor elektromagnetického záření.

Datum: 9.11.2015

grafenová širokopásmová a ultrarychlá anténa

  
Nejrychlejší fotonický přepínač v nanostrukturové škále

Vědcům se podařilo vytvořit přepínač (switch), kde interagují mezi sebou dva paprsky na prostoru menším, než 250 nm.

Datum: 9.11.2015

optoelektronický switch ve femtosekundové časové škále

 


Reklama

 
GE Aviation staví vlastní továrnu na pokročilé materiály

Nová továrna bude postavena v USA, Alabamě a bude produkovat ceramic matrix composite components (CMCs) ve velkých objemech. Plného provozu by měla dosáhnout v roce 2018.

Datum: 9.11.2015

nová továrna v USA na vysokoteplotní keramické materiály

  
Perovskit/křemíkové sluneční články s rekordní efektivitou

Organicko-anorganické perovskitové materiály (CaTiO3 - oxid titaničito-vápenatý) jsou jedním z největších překvapení v konstrukci slunečních článků. V posledních 6 letech jejich účinnost stoupla 5x. Navíc mohou být vyráběny poměrně levným procesem.

Datum: 6.11.2015

perovskitovo-křemíkové sluneční články s vysokou účinností

  
Nové kovové slitiny pro ekologické chladicí technologie

Slibné nové kovové slitiny by mohly přispět k chladicím technologiím a snížily by zátěž na životní prostředí. Podstatou je využití "magnetokalorického" efektu, který dokáže měnit teplotu, ale vyžaduje velmi silé magnetické pole.

Datum: 6.11.2015

magnetokalorický jev využitý pro chladicí zařízení

  
Odsolování mořské vody přispívá v výzkumu grafenu

Grafen (atomární vrstva uhlíku) je zkoumán nyní z mnoha stran pro nejrůznější použití. Jak se ukazuje, tak odsolování mořské vody může být dalším potenciálním využitím grafenu, které bude stimulovat jeho výzkum.

Datum: 6.11.2015

odsolování mořské vody pomocí grafenových filtrů

 


Reklama

 
Nové směry v designu lithiových baterií

Vědci vyvinuli v laboratorních podmínkách novou baterii, která je založena technologii lithium-kyslík. Je více než na 90% efektivní a je možno ji nabíjet více než 2000x.

Datum: 5.11.2015

Li-ion baterie

  
Lidské fekálie - velký zdroj energie

Nová zpráva UN University (Canadian-based Institute for Water, Environment and Health) ukazuje, že lidský odpad by mohl být významným zdrojem energie a mohl by generovat elektřinu až pro 138 miliónů domácností.

Datum: 5.11.2015

lidské odpadní vody jako zdroj energie

  
Od sci-fi k realitě - zvukový tactor beam byl vynalezen

Tým výzkumníků poprvé vytvořil "tractor beam" , který dokáže udržet menší objekty v prostoru a manipulovat s nimi. Je to myšlenka vynalezená již autory starších sci-fi, ale dosud nebyla realizována.

Datum: 5.11.2015

akustický tractor beam, který dokáže manipulovat s objekty v prostoru

  
Film ve 4-D s ultrakrátkými elektronovými pulsy

4-D je vyjádření obrazu v trojrozměrném prostoru a čase. Podařilo se toho dosáhnout u jednotlivých atomů pomocí ultrakrátkých elektronových pulsů.

Datum: 4.11.2015

femtosekundové elektronové pulsy pro rozlišení pohybu atomů v čase

 


Reklama

 
Dřevo namísto benzínu

Nový přístup k výrobě chemických produktů z přírodně obnovitelných zdrojů.

Datum: 4.11.2015

výroba benzínu z biomasy, využití obnovitelných zdrojů, xylochemie

  
Jsou auta továrnami na uhlíkové nanotyčinky?

Jak to vypadá, tak auta (a s nimi i jiné zdroje spalování) produkují uhlíkové nanotyčinky, které vědci nalezli v městském prachu, ale i v dýchacích cestách lidí.

Datum: 3.11.2015

uhlíkové nanotyčinky v běžném znečištění životního prostředí

  
Toxiny v oděvu

Vědci zkoumali části oděvů z nejrůznějších oděvních řetězců ve Švédsku. Vypadá to, že v oděvech je mnoho chemikálií, které tam nemají být, ale jejich přesý vliv na lidské zdraví či znečištění životního prostředí zatím není znám.

Datum: 3.11.2015

toxiny v oděvu, polyester, životní prostředí

  
Halloysite - slibný nanomateriál?

Halloysite je zajímavý materiál připomínající keramiku a je dobře zdravotně kompatibilní. Mohl by do budoucna sloužit jako přepravník pro nejrůznější druhy látek, které by se z něj jen pozvolna uvolňovaly.

Datum: 3.11.2015

halloysite, pomalé uvolňování léčivé substance, nanotrubička

 


Reklama

 
Vodu-odpuzující povrch oceli

Během posledních 50 let byly vyvinuté mnohé nové druhy ocelí, ale jedno zůstávalo stejné - jejich povrch včetně odolnosti vůči korozi a abrazivním materiálům. Chirurgické nástroje na svém povrchu stále mohly přenášet mikroorganismy, pokud nebyly dezinfikovány.

Datum: 3.11.2015

nanoostrůvky, oxid wolframu, voduodpuzující povrch oceli

  
Simultánní scanner celého těla pozitronovou tomografií

Vědci z Berkeley Lab mají v úmyslu do dvou let vytvořit první PET (positron emission tomography) celého těla naráz.

Datum: 2.11.2015

pozitronová emisní tomografie, PET, scanner, Berkeley Lab

  
Deštníkovitá nanostruktura struktura diamantu pro detekci fotonů

Nanostruktura diamantu ve formě deštníku působí jako určitá čočka koncentrující fotony do správného místa, kde je umístěna fluorescenční (či jinak opticky aktivní) látka.

Datum: 2.11.2015

deštníkovitá nanostruktura pro detekci fotonů, nitrogen vacancy, kvantové počítače, fluorescence

  
Kobaltové atomy na grafenu - umí rozkládat vodu

Kobaltové atomy na grafenu se ukázaly být účinnými katalyzátory při elektrolytickém rozkladu vody s účinností blížící se téměř vlastnostem platiny.

Datum: 2.11.2015

kobaltové atomy na grafenu jako katalyzátor pro rozklad vody, palivové články, platina

 


Reklama

 
Průlom v konstrukci kondenzátorů

S pomocí 3D nanotechnologií se podařilo vytvořit zcela novou strukturu kondenzátorů, která překračuje současné technologické limity.

Datum: 30.10.2015

kondenzátory, 3D nanotechnologie

  
Syntetické baterie pro energetickou revoluci

Nový objev v konstrukci baterií ukazuje na tzv. redox-flow baterie s vodou namísto kyseliny.

Datum: 30.10.2015

redox-flow baterie, polymerní elektrolyt

  
Dvě mutace jsou lepší než jedna

Biologové zjistili studiem mutací svalových proteinů u mušek octomilek, že současná tvorba dvou genetických mutací je biologicky účinnější, než jedna.

Datum: 29.10.2015

myosin, mutace, kardiomyopatie

  
Redukce emisí CO2 - negativní důsledky

Nové studie zaměřující se na závazky zemí EU ohledně snížení emisí oxidu uhličitého ukazují i na negativní důsledky těchto závazků. Jedním z těchto negativních důsledků je vývoz zemědělství mimo země EU.

Datum: 29.10.2015

limity pro tvorbu emisí oxidu uhličitého, skleníkový efekt, CO2, zemědělství

 


Reklama

 
Merck Serono a Merck Millipore znovu budou Merck

Merck oznámil novou identitu zaměření své známky a své personalizace na trhu. Je to součástí jeho nové strategie "Fit for 2018" a celkového růstového programu firmy.

Datum: 27.10.2015

Merck Serono, Merck Millipore

  
Molekulární harmonika směrem ke slibnému termoelektrickému materiálu

Nové poznatky ve využití termoelektrického jevu. Přímá přeměna tepelného gradientu na elektřinu je subjektem zájmu mnoha výzkumných skupin. Jedna z těchto skupin objevila slibný a levný materiál. Podstatou je nízká tepelná, ale vysoká elektrická vodivost.

Datum: 27.10.2015

termoelektrický jev, selenid cínu

  
LED z odpadu potravin a nápojů?

Zní to opravdu podivně, ale vědcům se podařilo vyrobit LED (light emitting diode) přímo z odpadu potravin a nápojů. To by znamenalo zajímavý krok ve výrobě LED, i kdyby nebyly tak dokonalé, jako současné LED.

Datum: 27.10.2015

quantum dots, zpracování zbytků potravin, LED

  
Nový krystal zachycuje uhlík z vlhkého plynu

Nový materiál s mikropóry může být příspěvkem k boji s klimatickými změnami. Vědci vyvinuli krystal, který dokáže zachytit CO2 mnohem efektivněji, než jakýkoliv jiný předchozí materiál, dokonce i v přítomnosti vody, což je podstatné.

Datum: 26.10.2015

zachycování oxidu uhličitého i z vlhkého vzduchu

 


Reklama

 
Robot o velikosti hmyzu umí létat i plavat

V Harvard labs vyvinuli prvního robota o velikosti hmyzu, který dokáže létat i plavat.

Datum: 26.10.2015

RoboBee, robot o velikosti hmyzu, který umí létat i plavat

  
Nový produkt proti rakovině?

Oranžové barvivo, které lze nalézt v lišejnících a rebarborách a nazývá se parietin, může mít potenciál jako léčivo proti rakovině.

Datum: 26.10.2015

parietin, boj proti rakovině

  
Jezení tmavé čokolády podporuje zdraví mozku

Výzkumníci poprvé potvrdili, že je zde spojení mezi neuroelektrickými aktivitami, které podporuje pozitivní efekt užívání kakaa. Toto podporuje intelekt, synchronizaci, paměť, vybavování, náladu a chování.

Datum: 26.10.2015

pozitivní efekt požívání čokolády na funkce mozku

  
První krok k biodegradabilním displejům v elektronice

Výzkumníci objevili novou cestu k biodegradabilním displejům díky použití organických komponent. Toto by mohlo být nadějným krokem k redukci odpadů z elektroniky, které znečišťují naše životní prostředí stále větší měrou.

Datum: 23.10.2015

biodegradabilní displeje na bázi peptidů či bílkovin

 


Reklama

 
Laboratoř na čipu

Prototyp "Laboratoře v jehle" může být brzy realitou v provádění testů v reálném čase a mobilně.

Datum: 23.10.2015

Laboratoř na čipu pro detekci toxicity, medicína

  
Je černý fosfor dalším zajímavým směrem ve vývoji materiálů?

Nanopásky z černého fosforu vykazují zajímavou anizotropii ve vedení tepla v různých směrech. Podrobnější výzkumy naznačují, že tento materiál by mohl být velice zajímavým pro použití v elektronice, optoelektronice či u termoelektrických zařízení.

Datum: 23.10.2015

černý fosfor, nanopásky, anizotropie vedení tepla

  
LED pulser poskytuje téměř výkon laseru za zlomek ceny

Zdroj světla vyvinutý v Sandia National Laboratories poskytuje výkon srovnatelný se světlem laseru a je možné jej uplatnit v řadě aplikací, kde se jinak používal drahý laser nebo intenzívní výboj obloukové lampy.

Datum: 23.10.2015

LED pulser, náhrada za lasery, vysoce výkonný zdroj světla

  
Zajímavé chování malých pórů v grafenu

Povrch každé buňky je pokryt mnoha póry, které umožňují specifickou průchodnost pro určité druhy iontů. Nyní se vědci pokusili vytvořit něco podobného v anorganickém materiálu - grafenu.

Datum: 22.10.2015

grafen, selektivní propustnost pórů, membrána pro separaci

 


Reklama

 
Objev v konstrukci baterií mění dlouholetý chybný názor

Nový objev ve výrobě elektrochemických baterií zjišťuje, že draslík se dá použít skoro se stejným efektem, jako drahé lithium. Chybný názor, že draslík nelze použít, přetrvával již od roku 1932.

Datum: 22.10.2015

draslík jako náhrada za lithium pro Li-ion baterie

  
Konec v používání brýlí?

Vědci v University of Leeds vyvinuli nový typ materiálu založeného na tekutých krystalech, který by se dal použít jako náhrada normálních živých čoček v oku.

Datum: 22.10.2015

tekuté krystaly pro náhradu oční čočky s akomodačními schopnostmi

  
Jemné mapování povrchu

Výzkumníci vyvinuli metodu pro měření měkkých, strukturovaných povrchů s použitím optických sil.

Datum: 21.10.2015

photonic force microscope, jemné scanování povrchu

  
Opravné nástroje uvnitř buněk

Detailnější pohled na práci letošních laureátů Nobelových cen za chemii. Viz článek Laureáti Nobelových cen.

Datum: 21.10.2015

opravné mechanismy DNA, rakovina, laureáti Nobelových cen

 


Reklama

 
Průlom v nalezení bezpečného zpomalovače hoření

Vědci z University of Texas at Austin zkoumali zajímavý materiál v mušlích, který jim dovoluje se přilnout k libovolnému povrchu - polydopamin. Zcela mimoděk zjistili, že tento materiál je ideálním a bezpečným zpomalovačem hoření.

Datum: 21.10.2015

zpomalovač hoření, polydopamin, adheze

  
Jednoduchá detekce magnetických skyrmionů

Miniaturní magnetické víry, nazývané skyrmiony, jsou nyní v popředí pozornosti vědců zabývajících se ukládáním informací. Dosud bylo nutné tyto víry detekovat pomocí přídavného magnetu, ale vědci nyní objevili novou metodu - detekci skyrmionů pomocí změny elektrického odporu. Toto slibuje významné zjednodušení a krok k případné realizaci ukládání dat v tenkých vrstvách z magnetického materiálu.

Datum: 21.10.2015

skyrmiony, detekce vodivosti magnetických vírů

  
Vědci nakreslili kvantovou elektroniku paprskem světla

Tým vědců zcela náhodně přišel na metodu, jak nakreslit kvantově-mechanickou elektroniku v unikátním materiálu, který se nazývá topologický izolátor. Je to v kontrastu s dosavadními postupy, které se snažily použít chemické cesty s pomocí nanotechnologií.

Datum: 20.10.2015

kvantová elektronika

  
Nový přístup k nanohoops

Vědci zjistili, že cyklické molekuly, které zkoumali během výzkumu uhlíkových nanotubes, mohou mít mnoho dalších uplatnění - absorbovat či distribuovat energii, fungovat jako fotočlánky či světlo emitující elementy, nebo jako zajímavé senzory s uplatněním v medicíně.

Datum: 20.10.2015

nanohoops, polymerní elektronika

 


Reklama

 
Ukládání vodíku v nové formě

Problém ukládání vodíku začíná přitahovat stále větší pozornost. Nyní kvůli tomu vzniklo konsorcium laboratoří vedené Sandia National Laboratories.

Datum: 20.10.2015

ukládání vodíku pro pohon zařízení

  
Už jste se přiblížili k Absolutní nule?

Jistě jste se již setkali s tvrzením, že k měření vzorku bylo zapotřebí měřit při teplotě blízké absolutní nule. Ano, ale tušíte, jak se takové teploty dá dosáhnout? Zde Vám nabídneme malý úvod do problematiky nízkých teplot.

Datum: 20.10.2015

kryogenika, absolutní nula, tekutý dusík

 


 

Novější Novější článkyStarší články Starší

 

Archiv článků:   2015   2016   2017  

 

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
 • 26.10.2017 Webinar: Advances in Cell Culture
   
 • 30.10.2017 - 3.11.2017 http://www.bvv.cz/envitech/envitech-2017/
   
 • 9.11.2017 Webinar: Improved Biosafety for Your Lab
   
 • 27.2.2018 - 2.3.2018 EmbaxPrint
   
 • 27.2.2018 - 2.3.2018 SALIMA TECHNOLOGY
   

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama