Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   5.10.2020 - 9.10.2020 Mezinárodní strojírenský veletrh
  19.10.2020 - 22.10.2020 Analytica 2020
  4.11.2020 - 5.11.2020 Lab Innovations 2020
  11.11.2020 - 13.11.2020 Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP
  16.3.2021 - 19.3.2021 AMPER 2020
Reklama

   
  X-TubeProcessor zjednoduší vaši každodenní laboratorní práci

  Firma HTI Smart Automation představuje X-TubeProcessor®_Basic, který zjednoduší a automatizuje vaši práci s kyvetami.
  Přístroj je modulární a odstraní tím nudnou manuální práci. Moduly v základní verzi jsou:
  - otevírání a uzavírání kyvet
  - dávkování tekutiny
  - značnování (nálepkami)
  - umísťování na přenosnou desku
  Rozšířením je X-TubeProcessor®_Flex, který může přidat další moduly:
  - pipetování
  - procesní řízení
  - chlazení reagentů
  - čtení čárových kódů
  - použití HEPA filtrů
  - laminární tok kapaliny
  Flex varianta se může operativně přizpůsobovat různým typům kyvet, např:
  - Cryovials (např. od Micronic, LVL, Matrix)
  - Micro screw vessels (např. od Sarstedt)
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje X-TubeProcessor.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 5.6.2020

  automatizace práce s kyvetami   ID:36

      
  Jednoatomový tranzistor

  Jediný atom fosforu funguje v krystalu křemíku jako tranzistor, kterým můžeme řídit pohyb jednotlivých elektronů. Lze ho připravit pomocí modifikovaných litografických metod.

  Datum: 4.6.2020

  nanotechnologie, jednoatomový tranzistor   ID:28

      
  Jaderný minireaktor velikosti pivního sudu bude mít 3D tištěné

  V laboratořích ORNL by v roce 2023 měli spustit minireaktor, který se stane bouřlivou novinkou v jinak překvapivě konzervativním a vůči změnám velmi rezistentním jaderném průmyslu. Heliem chlazený minireaktor Transformational Challenge Reactor bude mít velmi výkonné a přitom levné 3D tištěné jádro z karbidu křemíku.

  Datum: 3.6.2020

  jaderný minireaktor, 3D tisk   ID:26

      
  Roste počet startupů, které uvažují o zahraniční expanzi

  Téměř třetina tuzemských startupů podniká za hranicemi České republiky a bezmála osmdesát procent expanzi do zahraničí plánuje. Přesto tuto oblast stále vnímají jako svou velkou slabinu. Potvrzuje to nejnovější studie Startup Report od Keiretsu Fora i zkušenosti CzechInvestu.

  Datum: 2.6.2020

  věda a výzkum, startupy   ID:58

   


  Reklama

   
  OSHA standard laboratorní bezpečnosti

  Přehledný souhrn základních pravidel standardu OSHA (Occupational Safety and Health Administration), který by měly splňovat všechny laboratoře, kde se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi. Tento standard byl uveden v platnost jako nařízení "Occupational Exposures to Hazardous Chemicals in Laboratories," 29 CFR 1910.1450. Toto nařízení se obvykle nazývá zkráceně Laboratory Standard.

  Datum: 1.6.2020

  OSHA standard bezpečnosti práce s nebezpečnými chemikáliemi v laboratoři   ID:50

      
  Experimentální fotonický čip dosáhl ďábelské přenosové rychlosti 44,2 Tb/s

  Australští vědci vyvinuli důmyslný optický čip, který zařídí ohromující rychlost přenosu dat v již existující optické síti. V 76,6 kilometrů dlouhém optickém kabelu mezi univerzitními kampusy v Melbourne dosáhli přenosové rychlosti 44tisíckrát vyšší, než jakou zvládne dnes nejrychlejší komerční internet Google Fiber.

  Datum: 29.5.2020

  přenos dat, optická vlákna, fotonika   ID:62

      
  Injekce do buněk

  Vstříknout patogenní bílkoviny přímo do buňky zvládají některé choroboplodné bakterie jako např. rody Salmonella, Bakterie Yersinia pestis je původcem moru.Yersinia? nebo škodlivé kmeny Escherichii coli. Využívají při tom injektor molekulárních rozměrů zvaný T3SS (type 3 secretion system neboli sekreční systém 3.typu) zabudovaný do své buněčné membrány. Jak vidíme na obrázku, trochu připomíná injekci. Špičkou jako injekční jehlou prorazí membránu jiné buňky a nakazí ji svými bílkovinami.

  Datum: 28.5.2020

  infekce, buněčná membrána, cílený přenos léčiva   ID:71

      
  Reaktorová buňka pro katalytické reakce

  Firma Linkam uvedla produkt pro specifická studia katalytických reakcí - reakční komoru (buňku) CCR1000.
  CCR1000 je uzpůsobena tak, aby ji bylo možno instalovat k potřebným přístrojům (mikroskop, FT-IR nebo Ramanův spektrometr) a přitom se udržely přesně kontrolované podmínky uvnitř komory.
  Vzorky jsou umístěny na keramickém nereaktivním podkladu, který může být zahříván až do teploty 1000°C rychlostí 200°C/min. Tlak může být až do 5 Bar. Nosný plyn je tak málo reaktivní, jak je jen možné. K dispozici jsou různé typy skel pro okénka, aby to vyhovovalo požadovaným mikroskopickým technikám.
  Výzkumníci z University of South Carolina pomocí CCR1000 studovali termální dehydrataci a vibrační spektra hydratovaného borohydridu lithia (LiBH4⋅xH2O) pomocí X-ray difrakce a Ramanovy spektroskopie. Díky tomu mohli sledovat vývoj metastabilních stavů jako funkci teploty. (Zmíněný borohydrid je slibným materiálem pro udržení vodíku v budoucích palivových článcích).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje CCR1000.

  Datum: 27.5.2020

  reakční komora, katalytické reakce   ID:54

   


  Reklama

   
  Tři paradoxy pandemie COVID-19

  Chod společnosti se pomalu začíná vracet do normálních kolejí, včetně toho, že každý statistik se cítí být generálem a přichází s kritikou, kdy se co mělo, a jak se to mělo... Nicméně některé závěry cifršpiónů za pozornost stojí.

  Datum: 26.5.2020

  koronavirus, COVID-19, zkušenosti   ID:76

      
  Základy high temperature superconductivity v 3D materiálech

  Vědci z Institute of Physics, Chinese of Science vyvinuli teorii pro řešení vysokoteplotní supravodivosti (high temperature superconductor (HTSC)) v 3D materiálech. Pomocí této teorie by mohl být řešen vývoj 3D supravodivých materiálů obecně. Prvním návrhem teorie je struktura zinek - kobalt.
  Další pokračování článku popisuje publikaci Unconventional high temperature superconductivity in cubic zinc-blende transition metal compounds.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.5.2020

  HTSC, supravodivost, 3D struktury   ID:75

      
  Agilent uvádí nový Class 1 Triple Quadrupole LC/MS System

  Firma Agilent uvádí novou řadu K6460S Clinical Edition TQ LC/MS (Triple Quadrupole Liquid Chromatography/Mass Spectrometer). Je určena pro zefektivnění práce v klinických laboratořích při diagnostice in vitro vzorků.
  Tato řada byla uznána jako Class 1 úřadem U.S. Food and Drug Administration.
  Systém je navíc vybaven softwarem MassHunter, který umožňuje snadné zpracování dat a jejich reporting.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti řady K6460S.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 22.5.2020

  chromatografie, spektrometrie, klinické analýzy   ID:51

      
  Ženy to mají ve vědě těžší

  Kardioložka Renata Cífková publikovala přes 250 prací v časopisech s impakt faktorem či v oborových guidelines, které byly zhruba 35tisíckrát citovány (H-index 50). Je tak nejcitovanější českou vědkyní vůbec. „Mladým kolegyním doporučuji po studiu odjet pro zkušenosti a kontakty do ciziny,“ nabízí ostatním recept na úspěch.

  Datum: 21.5.2020

  ženy ve vědě a výzkumu   ID:72

   


  Reklama

   
  Příprava vzorků pro analytické laboratoře

  Firma Anton Paar uvádí nový systém pro přípravu vzorků - Multiwave PRO a ekonomičtější verzi Multiwave GO.
  Multiwave PRO umožňuje usadit až 41 vzorků do jednoho rotoru a podrobit je: digesci, extrakci, spalování kyslíkem, extrakci rozpouštědlem, sušení, odpařování či UV digesci. To vše podporováno mikrovlnným zahříváním. Toto vše v rámci jednoho systému. Křemenné kyvety dovolují až 300 °C při 80 barech po dobu několika hodin. Podmínky v každé kyvetě jsou měřeny senzory 50x za sekundu, což umožňuje použití i pro reaktivní vzorky.
  Systém je vybaven dotykovou obrazovkou s intuitivním ovládáním. Software je vícejazyčný a lze jej propojit s počítačem či chytrým telefonem.
  Multiwave PRO může být provozován ve farmaceutickém průmyslu a splňuje GMP, GAMP 5, 21 CFR Part 11 a USP <1058>.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Multiwave PRO.

  Datum: 20.5.2020

  příprava vzorků, digesce, extrakce   ID:65

      
  Certifikované referenční materiály pro ověřování přístrojů

  Firma Starna dodává novou sadu certifikačních materiálů (Certified Reference Materials - CRM) pro spektrometrii.
  Nyní nabízí nejucelenější řadu pro verifikace od Far-UV do Mid-IR. Starna je akreditována pro nový ISO Standard 17034:2016 jako dodavatel referenčních materiálů a ISO/IEC 17025 pro kalibraci svých CRM.
  Instrument Qualification Kits obsahují sady standardů podle potřeby:
  - Ultraviolet and Visible spectrophotometry
  - NIR/MIR
  - Raman spectroscopy
  - Fluorescence
  - Plate readers
  - HPLC instrumentation
  - Specialised materials for bioscience
  Starna poskytuje záruku 2 roky při dodržení skladovacích podmínek a pak je možné si nechat materiály znovu verifikovat během 5 dnů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti CRM Starna.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 19.5.2020

  certifikační referenční materiály pro spektroskopii   ID:53

      
  Volba adsorptiv a teploty chladící lázně při měření adsorpčních izoterem

  Stanovení měrného povrchu metodou BET a měření mikropórů

  U stanovení měrného povrchu BET pomocí dusíku při jeho teplotě varu 77 K není výjimkou chyba až 30 %. Ta je způsobena rozdílnou plochou obsazenou jednou molekulou dusíku v závislosti na chemii povrchu. Je to důsledek nekulové geometrie molekuly dusíku a jeho kvadrupólového momentu. Tato chyba měření se typicky týká polárních (oxidických) povrchů a grafitizovaného uhlíku. Pro stanovení realitě blízkého měrného povrchu je v ISO 9277:2010 doporučeno pro tyto materiály používat argon při jeho teplotě varu 87 K, alternativní použití argonu v kapalném dusíku není vhodné.

  Datum: 18.5.2020

  měrný povrch BET, adsorpční isotermy, argon   ID:45

      
  Elektrická mlha obarví složité 3D tištěné objekty

  3D tiskárny dnes už vytisknout téměř cokoliv z téměř čehokoliv. Když ale přijde na barvení nebo podobnou úpravu povrchu 3D tišteného objektu, tak už to není taková legrace. Velmi slibné je elektrosprejování, které funguje rychle, efektivně a levně.

  Datum: 15.5.2020

  3D tisk, elektrosprejování   ID:75

   


  Reklama

   
  Spolehlivá alternativa zdroje dusíku namísto Dewarových nádob pro vaše LC/MS

  Firma VICI nabízí produkt DBS Mistral EVO, který dokáže vytvářet stabilní proud dusíku přímo z běžného vzduchu. Čistota N2 je 99% o tlaku až do 8 barů (0,8 MPa).
  Dusík je oddělován ze vzduchu pomocí filtrace a Carbon Molecular Sieve (CMS) technologií. Kontaminanty jsou odděleny do velikosti 0,01 mikrometrů. Odpadním produktem je vzduch obohacený o kyslík, který je ventilován ven ze systému.
  DBS Mistral EVO se tak stává ideálním zdrojem dusíku pro chromatografické aplikace LC/MS/MS, probublávací systémy APCI a ESI, ELSD, Turbo Vaps a také odpařování rozpouštědel. Mistral EVO byl úspěšně testován všemi hlavními dodavateli LC/MS.
  Životnost kompresoru je minimálně 2 roky nebo 8000 pracovních hodin.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje DBS Mistral EVO.

  Datum: 14.5.2020

  chromatografie, LC/MS, dusík   ID:106

      
  Libor Ansorge: Otevřený přístup z pohledu managementu výzkumné organizace

  Otevřený přístup k výsledkům výzkumu (open access) představuje příležitost k akceleraci výzkumných aktivit. Zároveň však klade před vedení výzkumné organizace několik otázek, mezi nimi například ty, zda přínosy otevřeného přístupu převáží náklady s ním spojené a jak celou věc technicky a organizačně zajistit. Zatím nejasné cíle ze strany státu a požadavky ze strany poskytovatelů podpor přitom příliš nepomáhají.

  Datum: 13.5.2020

  věda a výzkum, publikace open access   ID:76

      
  Nová generace obrazové analýzy mikroskopických objektů

  Využití umělé inteligence (deep-learning) při analýze obrazů živých organel dokáže významně zlepšit výsledky i při nízkém odstupu signálu od šumu.

  Datum: 12.5.2020

  deep-learning, AI, umělá inteligence, analýza obrazu, mikroskopie   ID:104

      
  Jak působí remdesivir

  Právě ukončené testování na lidech ukázalo, že remdesivir skutečně působí proti viru SARS-CoV-2, byť v poněkud menší míře, než autoři očekávali. Jaký je mechanismus působení tohoto antivirotika?

  Datum: 11.5.2020

  remdesivir, koronavirus   ID:99

   


  Reklama

   
  Mikroskop z provázanosti

  Kvantová provázanost dvou paprsků elektromagnetického záření přinese podstatně lepší informace o vnitřní stavbě buněk než dosavadní metody. Organické sloučeniny, které tvoří buňku, mají řadu typických vibrací právě v infračervené a terahertzové oblasti. Nicméně naše detekční metody jsou zde slabší než u světla viditelného. Vhodný nelineární krystal rozdělí laserový paprsek na dva, jeden infračervený a jeden viditelný. Přes odlišnou vlnovou délku zůstávají kvantově provázané.

  Datum: 7.5.2020

  mikroskopie, kvantová provázanost světla   ID:108

      
  Sada reaktorů pro chemické procesy

  Firma Berghof představuje novou řadu chemických reaktorů ideálních pro syntézy, materiálové testování, výzkum katalýzy a speciální aplikace.
  Nová řada zahrnuje nízkotlaké i vysokotlaké reaktory, stejně jako reaktory bez kovu.
  Práce s reaktory je jednoduchá, bez námahy. Protrhovací disky bezpečně chrání reaktory před přetlakem. Volitelně je k dispozici také ventilace před otevřením. Samozřejmostí jsou různé druhy ohřevu a míchání.
  Je možno zvolit varianty bez kovu s PTFE.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti reaktorů Berghof.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 6.5.2020

  chemické reaktory   ID:76

      
  Česká vědo, pozor na to, po čem toužíš (II. díl)

  Vzdělávání a výzkum nabraly v západních zemích stejný směr jako ekonomika: čistý kapitalismus. Chce tímto směrem jít i česká věda? Kdo má monopol na finanční podporu a myšlenky? A čím jsou poháněny vědecké diskuse? Clément Lafon Placette, francouzský akademik, který v současnosti působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pokračuje ve své úvaze.

  Datum: 5.5.2020

  věda a výzkum   ID:78

      
  Použití umělé inteligence pro optimalizaci složitých procesů

  Firma Erium je novým nadějným start-upem, sídlícím v Mnichově, který začal dodávat své softwarové produkty na bázi umělé inteligence do významných technologických firem. Současné procesy se totiž stávají natolik složitými, že jejich manažeři či technologové již nedokáží predikovat jednotlivé zásahy, natož provádět jejich optimalizaci. Hlavním produktem je software HALerium, které na principu AI dokáže pomáhat i při použití minimálního množství známých dat.

  Datum: 4.5.2020

  AI, umělá inteligence, složité procesy   ID:106

   


  Reklama

   
  Vysoce výkonná Li-S baterie

  Vědci z Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) of the Chinese Academy of Sciences vyvinuli nový materiál pro katodu Li-S baterie. Jená se o uhlíkové nanokuličky z Fe1-xS (Fe1-xS-NC). Materiál vykazuje výjimečnou stabilitu a možná se jedná o budoucnost Li-S baterií. Li-S baterie mají teoretickou energetickou hustotu 2600 Wh.kg-1 a kapacitu 1675 mAh.g-1.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti nového materiálu.

  Datum: 30.4.2020

  Li-S baterie, nanokuličky   ID:128

      
  Ultrarychlý mikroskop

  Vědci dosud dokázali sledovat procesy na atomové úrovni buď při extrémně vysokém rozlišení nebo při vysoké rychlosti - ale ne obojí. „Kombinací rastrovacího tunelového mikroskopu s ultrarychlými pulzy jsme pohodlně využili výhod obou metod k vyrovnání jejich nevýhod,“ říká jeden z vynálezců, Manish Garg z Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Přesně na hrot rastrovacího tunelového mikroskopu zaostřili speciálně naladěné infračervené laserové pulsy kratší než šest femtosekund, což je nepředstavitelně krátký okamžik. Bariéra pro tunelování elektronů při ozáření poklesne, takže polohu elektronů lze odečíst z jemného kolísání tunelového proudu.

  Datum: 29.4.2020

  rychlý tunelový mikroskop   ID:148

      
  Rovnější grafen znamená rychlejší elektrony

  Vrstva grafenu je při výrobě často různě deformovaná na atomické úrovni, což to zpomaluje průchod elektronů a celkově kazí elektrické vlastnosti materiálu. Vědci z Swiss Nanoscience Institute a Department of Physics at the University of Basel vyvinuli metodu, jak grafenovou vrstvičku natáhnout a tak ji vyrovnat. Podobá se to natahování pomačkaného prostěradla tažením za obě protilehlé strany. Elektické vlastnosti se tak významně zlepší.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti metody.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 28.4.2020

  průchod elektrického proudu grafenem   ID:103

      
  Díky daňovým odečtům na výzkum a vývoj ušetřily firmy 2,6 mld. Kč

  V roce 2018 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na svůj výzkum a vývoj
  7,6 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se tato podpora zvýšila o více než jednu miliardu. Nepřímá veřejná podpora prostřednictvím daňových odpočtů se na této částce podílela jednou třetinou.

  „Výdaje na výzkum a vývoj v České republice v roce 2018 činily 103 miliard korun. Největší část směřovala do podnikového výzkumu a vývoje, a to 61 miliard. 92 % z této částky si soukromé firmy financovaly z vlastních či jiných soukromých zdrojů, zbytek, 5 miliard, připadl na přímou podporu ze zdrojů veřejných,“ komentuje aktuální výsledky Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

  Datum: 27.4.2020

  věda a výzkum   ID:122

   


  Reklama

   
  Jednoduchý a přesný refraktometr

  Firma Mettler Toledo uvádí nový refraktometr EasyPlus, který by měl sloužit pro běžné a rutinní analýzy, především v potravinářství.
  Refraktometr si sám řídí teplotu a pomocí intuitivního ovládání měří požadované veličiny s přesností až na 4 desetinná místa (index lomu, obsah cukru (Brix) a mnoho souvisejících veličin, jako je například obsah alkoholu).
  EasyPlus se tedy uplatní především při rychlých analýzách v procesní kontrole, kdy software automaticky upozorní červenou či zelenou barvou na akceptovatelnou odchylku.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje EasyPlus.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 24.4.2020

  refraktometr, potravinářství   ID:111

      
  Webináře společnosti Elsevier

  Vydavatelství odborné literatury Elsevier nabízí pro zájemce z oblasti výzkumu, vývoje a inovací pravidelné webináře na nejrůznější témata. Odborníci v nich představují analytické nástroje a předávají rady pro úspěšné publikování.

  Datum: 23.4.2020

  věda a výzkum, webináře   ID:126

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2018   2019   2020  

   

Doporučujeme články:
  OSHA standard laboratorní bezpečnosti
  Nová generace obrazové analýzy mikroskopických objektů
  Použití umělé inteligence pro optimalizaci složitých procesů
  LANEXO™ System pro vysoké zvýšení produktivity v laboratoři
  Čip pro analýzy obrazu s vestavěnou neuronovou sítí
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Jsme OPTIK INSTRUMENTS, oficiální distributor společnosti BRUKER Optics v oblasti FTIR a Ramanovy spektrometrie.


 
Akce pro rok 2020: Odběry vzorků 2020 - kurz, 7. - 10. 9. 2020, Lednice, jižní Morava


 
Anti-COVID, alkoholový dezinfekční přípravek na ruce, plochy a povrchy


 
Bezpečnostní skříň na hořlaviny s požární odolností 30 minut, jednokřídlá-SESTAVA


 
Kouřil - jsme výrobci dávkovacích čerpadel a dávkovačů.


 
Plná integrace laserové difrace a obrazové analýzy


 
VÝROBA A SERVIS ELEKTRICKÝCH LABORATORNÍCH PECÍ (Pece muflové a trubkové)

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama