Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   20.9.2022 - 22.9.2022 FUTURE MOBILITY 2022
  4.10.2022 - 7.10.2022 Mezinárodní strojírenský veletrh
  10.10.2022 - 12.10.2022 Analýza organických látek
  19.10.2022 - 21.10.2022 ICRI 2022
  21.3.2023 - 23.3.2023 AMPER 2023
Reklama

   
  Hezké prázdniny!

  Přejeme všem čtenářům krásné a osvěžující období prázdnin!

  Datum: 11.7.2022

  prázdniny   ID:92

      
  Kjeldahlův blokový rozklad ve vysokém výkonu může být jednoduchý a pohodlný.

  Kjeldahlova analýza je celosvětově uznávána jako standardní a referenční metoda stanovení dusíku.

  Systém automatické blokové digesce KJELDATHERM vám ušetří drahocenný čas a zajistí reprodukovatelné podmínky digesce po celý den. Systém KJELDATHERM vám nabízí nejvyšší možný stupeň bezpečnosti, přičemž promyšlená konstrukce zajišťuje dlouhou provozní životnost.

  C. Gerhardt vám nabízí řešení Kjeldahl od klasických přístrojů pro nejmenší množství až po plně automatizované systémy. Kombinací KJELDATHERM a VAPODEST 500 získáte nejvýkonnější kompletní řešení na trhu.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 8.7.2022

  Kjeldahlova metoda   ID:129

      
  Pohon lodí vodíkem z metanolu

  Princip výroby vodíku z metanolu lze využít i v řadě scénářů v chemickém průmyslu.
  Lodní doprava je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů skleníkových plynů, což vede stavitele a provozovatele lodí k hledání alternativních pohonných systémů šetrných k životnímu prostředí. Výzkumníci z Fraunhoferovy univerzity spojili své síly s partnery a vyvinuli koncept HyMethShip, v němž se vodík získává z metanolu. Tato technologie nevyžaduje přepravu velkých vodíkových nádrží na palubě, takže je mnohem bezpečnější. V budoucnu se může ukázat jako atraktivní řešení i pro výletní lodě.

  Datum: 7.7.2022

  metanol jako palivo pro pohon lodí   ID:104

      
  Výhled evropské energetiky čtyři měsíce po začátku ruské invaze na Ukrajinu

  Zima už je dávno za námi a ruská invaze na Ukrajinu už trvá více než čtyři měsíce. Lze tak analyzovat dopady energetické krize, která nyní probíhá, a podívat se na možné scénáře budoucího vývoje.

  Datum: 6.7.2022

  energetika   ID:103

   


  Reklama

   
  Přihlašte svůj projekt do Transfera Technology Day 2022

  Spolek Transfera.cz vyhlašuje výzvu pro zadávání vědeckovýzkumných projektů v pokročilejší či konečné fázi do třetího ročníku Transfera Technology Day. Zájemci o účast se mohou hlásit do 9. 9. 2022.

  Datum: 5.7.2022

  věda a výzkum   ID:128

      
  Zavedení nového průmyslového standardu s novým systémem Crystal16

  Společnost Technobis Crystallization Systems, dodavatel krystalizačních technologií, uvedla na trh Crystal16 V3, nový průmyslový standardní multireaktorový krystalizátor pro stanovení rozpustnosti se střední kapacitou. Nejnovější verze má integrovanou technologii transmisivity a vylepšené analytické funkce v zjednodušeném unibody designu, aby se snížila spotřeba času a zdrojů při krystalizačních experimentech a analýzách.

  Zákazníci společnosti Technobis uvádějí, že metoda HPLC pro stanovení rozpustnosti trvá až 112 hodin. Pro analýzu 16 vzorků stráví vědci osm hodin přípravou vzorků, 32 hodin prováděním vícekrokových procesů a 72 hodin dokončením ekvilibrace. Jakékoli chyby významně ovlivňují kvalitu výsledků, takže laboratoře často obětují více času a prostředků, než je nutné k zajištění spolehlivého výsledku.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 4.7.2022

  krystalizace   ID:77

      
  Dotmatics Biology Solution for Antibody Discovery zefektivňuje sběr dat a pracovní postupy pro urychlení výzkumu a terapie protilátek

  Plná integrace centralizované platformy pro správu dat s předními softwarovými aplikacemi na trhu poskytuje jedinečné komplexní biologické řešení pro objevování protilátek.

  Společnost Dotmatics, lídr v oblasti vědeckého softwaru pro výzkum a vývoj, který propojuje vědu, data a rozhodování, oznámila vydání svého biologického řešení pro objevování protilátek, jedinečného komplexního balíčku softwaru a správy dat. Pracovní postup v oblasti protilátek kombinuje podnikovou vědeckou platformu Dotmatics s pokročilým aplikačním softwarem, který se běžně používá v laboratořích pro objevování protilátek, včetně programů Geneious, SnapGene a GraphPad Prism. Plně integrované řešení zefektivní sběr dat a zpracování pracovního postupu při objevování protilátek, usnadní cestu k efektivnějšímu a účinnějšímu objevování a urychlí pokrok směrem k potenciálně život měnícím terapiím pro pacienty.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 1.7.2022

  výzkum protilátek   ID:105

      
  Flexibilní LC platforma pro purifikaci účinných látek a dalších cenných látek

  Čistota cenných látek, jako jsou účinné farmaceutické látky, biomolekuly nebo jemné chemikálie, určuje jejich použitelnost. Kapalinová chromatografie (LC) se prosadila jako výkonná a šetrná separační metoda pro purifikaci. Vícesložkové šarže nebo vzorky s mnoha frakcemi však často vyžadují zásah uživatele, což může být časově náročné, přinášet nečistoty a snižovat reprodukovatelnost.

  Purifikátor AZURA společnosti KNAUER je mimořádně flexibilní LC platforma pro purifikační úlohy ve výzkumné laboratoři a pro výrobu čistých látek až do několika gramů. Systém Liquid Handler posouvá tento modulární LC systém na novou úroveň. Vícekrokové postupy lze plně automatizovat - bez rizika kontaminace. To je možné díky přesnému vstřikování vzorků s "nízkými ztrátami" a volné využitelnosti pracovního prostoru pro vzorky a odebrané frakce v nádobách různých velikostí. Kapacita až 1440 vzorků na 96 mikrotitračních destičkách umožňuje vysokou propustnost jako vzorkovač nebo frakcionátor. Vyzkoušejte novou svobodu pro svou LC purifikaci.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 30.6.2022

  purifikace LC, chromatografie   ID:98

   


  Reklama

   
  Vyvracení názorů odpůrců: Odpovědi na námitky týkající se LIMS

  Společnost Accelerated Technology Laboratories, Inc. (ATL), lídr v oblasti systémů pro správu laboratorních informací (LIMS), pokračuje ve středu 8. června v sérii webcastů o LIMS 2022 s názvem Debunking the Naysayers: Odpovědi na námitky týkající se LIMS.
  Tento webcast je ideální pro laboratorní pracovníky, kteří potřebují zdůvodnit nákup LIMS nebo kteří jsou na vážkách s rozhodováním o implementaci LIMS. Identifikujeme běžné mýty o projektech LIMS a probereme, jak překonat překážky a realizovat přínosy. Ukážeme, jak správně navržená a naplánovaná implementace LIMS povede ke zlepšení využití zdrojů, úspoře nákladů, kvalitě dat a dodržování předpisů. Tento informativní webcast s reálnými příklady uživatelů a osvědčenými postupy, po kterém budou následovat živé otázky a odpovědi, si určitě nenechte ujít!
  Co se během webcastu dozvíte:
  Laboratoře dnes musí shromažďovat a spravovat obrovské množství dat. Se zdokonalováním technologií rostou požadavky na správu dat exponenciálním tempem. Systémy LIMS jsou kritickými nástroji, které jsou nezbytné pro efektivní provoz laboratoří, růst, udržitelnost, transparentnost a dodržování předpisů.

  Probereme běžné námitky proti implementaci LIMS, způsoby, jak je překonat, a ukážeme, jak přínosy výrazně převyšují rizika. Webcast vyvrátí následující mylné představy:
  - Naše manuální, papírové procesy fungují dobře.
  - Nevíme, kde začít - je to zdrcující.
  - LIMS jsou drahé a naše laboratoř ani IT nemá čas ani prostředky na správu systému.
  - Naše data nebudou v bezpečí a ztratíme nad nimi kontrolu.
  - Nebudeme moci používat naše současné přístroje, ERP, proprietární formáty zpráv.
  - Systém bude zastaralý hned po instalaci.

  Sezení bude zakončeno živými otázkami a odpověďmi - příležitostí prodiskutovat vaše obavy.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 29.6.2022

  LIMS, webcast   ID:88

      
  Grafenový prach není škodlivý, zjistila studie

  Částice na bázi grafenu uvolněné z polymerních kompozitů po otěru mají zanedbatelné účinky na zdraví. Mezinárodní výzkumný tým projektu Graphene Flagship provedl pod vedením agentury Empa studii o zdravotních rizicích nanočástic obsahujících grafen a nedávno publikoval výsledky v časopise Journal of Hazardous Materials.

  Materiály spojené s grafenem (GRM) se často používají ke zpevnění polymerů. V malých koncentracích do pěti hmotnostních procent mohou GRM významně zvýšit pevnost, elektrickou vodivost a tepelný transport kompozitů pro různé aplikace. Protože se však jedná o relativně novou skupinu materiálů, je třeba grafen a GRM před uvedením na trh pečlivě posoudit, aby se zjistily případné nepříznivé účinky.

  V nové studii připravil velký mezioborový tým vědců financovaný z projektu EU Graphene Flagship kompozit polyamidu 6 (PA6, známého také jako nylon-6) - termoplastického polymeru používaného v několika odvětvích, jako je automobilový průmysl a sportovní vybavení - s 2,5 % redukovaného oxidu grafenu (rGO), což je forma grafenu, která zvyšuje zpevnění polymeru. Poté tento materiál obrušovali a napodobovali scénáře dalšího zpracování nebo ukončení životnosti, čímž vznikly částice o průměrném průměru 1,9 μm u rGO-PA6, resp. 3,2 μm u čistého PA6.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 28.6.2022

  grafen a jeho škodlivost   ID:128

      
  Nový systém přípravy vzorků zvyšuje produktivitu proteomického výzkumu

  Společnost Thermo Fisher Scientific Inc., světový lídr v oblasti vědeckého servisu, pomáhá výzkumníkům v oblasti proteomiky zvýšit produktivitu a uvolnit čas pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou při vytváření vysoce kvalitních vzorků pro analýzu pomocí nového systému automatizované přípravy vzorků, který se integruje do jakéhokoli pracovního postupu LC-MS.

  Platforma pro automatizovanou přípravu vzorků Thermo Scientific AccelerOme eliminuje potřebu pracné manuální přípravy vzorků pro analýzu LC-MS, včetně souvisejícího vývoje metod a získávání činidel. Uživatelé se tak mohou soustředit na úkoly s vyšší hodnotou. Automatizovaná příprava vzorků také překonává problém s udržením reprodukovatelnosti u manuálních metodik a předpřipravené validované metody a reagencie ve formátu soupravy nové platformy dále snižují riziko chyby uživatele. Výsledné peptidové vzorky mají konzistentní kvalitu. Nové vestavěné UV měření konečné koncentrace peptidů před analýzou LC-MS umožňuje standardizovat vstupní peptid vzorku pro analýzu LC-MS, což je další metrika, která přispívá ke kvalitě, spolehlivosti a robustnosti konečného výsledku experimentu. Platforma podporuje použití peptidových standardů k monitorování výkonu systému LC-MS, což umožňuje sledování stavu přístroje během akvizice nebo prostřednictvím analýzy dat po akvizici.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 27.6.2022

  proteomický výzkum, LC-MS   ID:114

      
  Na postdoc ven a pak zpět do Čech. Jak na to?

  Experimentální fyzička Helena Reichlová se pro blog Czexpats in Science podělila o svoji zkušenost s postdoktorským studiem v Německu. V Drážďanech strávila čtyři roky, které zvládla sladit i s rodinou, a přesto to pro ni byla neméně obohacující zkušenost.

  Datum: 24.6.2022

  věda a výzkum   ID:145

   


  Reklama

   
  Systém Shimadzu Nexera LC-40 HPLC nově podporovaný v Clarity

  Společnost DataApex s potěšením oznamuje, že byl vydán nový řídicí modul pro systém Nexera LC-40 HPLC!

  Je součástí softwaru Clarity - Shimadzu Edition Chromatography Software, který je určen pro evropský trh. Zákazníci mohou používat řídicí modul pro systém Nexera LC-40 HPLC v kombinaci se stovkami přístrojů podporovaných v systému Clarity, včetně přístroje Shimadzu Nexis GC-2030.

  Clarity Chromatography Software má na trhu chromatografických datových systémů silné postavení. Software Clarity je vysoce ceněn pro svůj intuitivní přístup, vynikající výkon, cenovou výhodnost a zdatnou technickou podporu. Clarity dokáže z jednoho prostředí ovládat více než 900 různých přístrojů. Jeho široká škála rozhraní pro sběr dat umožňuje připojení prakticky k jakémukoli chromatografu. Clarity podporuje různé aplikace (PDA, MS, GPC, NGA atd.).
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 23.6.2022

  chromatografie, software   ID:152

      
  Stolní mraznička pro laboratoř

  Mraznička FRYKA ULT s malou plochou od -85 °C do -10 °C
  Chladicí energie nebo nízkoteplotní chlazení jsou potřebné v různých oblastech výzkumu a průmyslu.
  S chladicím boxem FRYKA získáte zařízení, které lze použít pro chlazení, skladování a zmrazování v celé laboratorní a průmyslové oblasti.

  Je navržen jako tichá stolní jednotka, je vhodný pro instalaci přímo na pracovní stůl uživatele a umožňuje decentralizované skladování chlazeného zboží. Odpadají tak cesty k externímu mrazení a chlazení chlazeného zboží během přepravy.

  Zavedený chladicí box je k dispozici s barevným dotykovým displejem a pokročilým řídicím systémem nebo se standardním ovladačem.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 22.6.2022

  mraznička   ID:121

      
  Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú., v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022.

  Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013, ve znění pozdějších předpisů.

  Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jsou si vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

  Datum: 21.6.2022

  věda a výzkum   ID:149

      
  QS World University Rankings 2023: Vedou anglosaské školy. Česko se může už tradičně stydět!

  Vyšlo nové vydání prestižního žebříčku QS World University Rankings 2023. První desítce světových vysokých škol opět dominují ty z Velké Británie a Spojených států. Mezi těmi českými vede Univerzita Karlova. Nezanedbatelně si ale polepšila ČVUT v Praze. Úspěšným nováčkem letošního ročníku je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

  Datum: 20.6.2022

  věda a výzkum, žebříček univerzit   ID:151

   


  Reklama

   
  Komplexní řada průtokových fotoreaktorů, které vyhovují téměř každé aplikaci

  Minimalizovat problémy s řízením, rozšiřováním a bezpečností spojené s tradičními fotoreaktorovými systémy.

  Společnost Uniqsis nabízí nejširší sortiment fotochemických produktů ze všech společností zabývajících se průtokovou chemií. Uniqsis Borealis je jednotka s vysoce intenzivní LED lampou, dostupná v řadě pevných vlnových délek, která přeměňuje stávající modul samostatného cívkového reaktoru Cold Coil™ na průtokový reaktor pro fotochemické aplikace.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 14.6.2022

  fotoreaktory   ID:141

      
  Základní poloautomatické uzavírání mikrodestiček

  Poloautomatická zatavovačka mikrodestiček Ultraseal Lite od společnosti Porvair Sciences je navržena tak, aby se snadno ovládala, a je ideálním zařízením pro laboratoře s nízkou až střední kapacitou (6 destiček za minutu). Díky kompaktnímu designu se zařízení Ultraseal Lite vejde téměř všude, kde ho potřebujete používat - ať už na laboratorním stole nebo v digestoři.

  Díky kombinaci výkonného 400W ohřívače se silným těsnicím účinkem zajistí Ultraseal Lite vysokou integritu utěsnění téměř jakéhokoli typu mikrodestičky včetně hlubokých jamek, mělkých jamek, nízkoprofilových hlubokých jamek, filtračních a testovacích destiček, které odpovídají standardnímu formátu ANSI/SLAS. Ultraseal Lite využívá tepelně těsnicí fólie a fólie, které poskytují buď trvalé, nebo odlepitelné těsnění pro všechny běžné typy materiálů mikrodestiček (polypropylen, polystyren, polyethylen).
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 13.6.2022

  zatavovačka mikrodestiček   ID:162

      
  Kreativní inteligence DALL·E 2 je v podezření, že vyvinula tajný jazyk

  Inteligence DALL·E 2 vytváří fotorealistické obrázky podle textových povelů. Už to je samo o sobě fascinující. Vědci si ale všimli, že občas se na obrázcích objevuje hatmatilka, která pak následně funguje jako „tajná“ instrukce pro nakreslení určitých obrázků. Jakoby si DALL·E 2 vyvíjela svůj vlastní jazyk, kterému rozumí jen ona.

  Datum: 10.6.2022

  umělá inteligence   ID:152

      
  Superhybrid: Superpočítač Setonix dostal diamantový kvantový procesor

  Startup Quantum Brilliance postavil kvantový procesor, který je založený na defektech krystalové mřížky diamantu. Díky tomu funguje při pokojové teplotě a zvládá nepříznivé vlivy prostředí. Tento procesor zabudovali do superpočítače Setonix, s nímž teď budou společně testovat hybridní modely výpočtů.

  Datum: 9.6.2022

  kvantový počítač   ID:138

   


  Reklama

   
  Analyzátor organických prvků Thermo Scientific FlashSmart

  Zažijte maximální jednoduchost, přesnost a nákladovou efektivitu při kvantifikaci uhlíku, vodíku, dusíku, síry a kyslíku (CHNS/O). Systémy FlashSmart poskytují rychlé, spolehlivé a přesné nepřetržité analytické řešení. Jsou jednoduché na údržbu, snadno se používají a snižují potřebu školení personálu. Pracují s héliem a argonem jako nosným plynem a jsou v souladu s většinou uznávaných oficiálních metod EA (AOAC, AOCS, AACC, ASTM, ASBC, ISO, EN, CEN,EPA, IFFOOEA). Na stejný analyzátor lze namontovat různé autosamplery. Na spalovací/redukční pece a TCD detektor je poskytována 15letá záruka.

  Klíčové oblasti použití jsou:
  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: analýza N, NC, CHNS/O a TOC při testování půdy a rostlin, chemické složení hnojiv, mořské vzorky;
  KVALITA POTRAVIN: analýza N/bílkovin, síry a CHNS a kontrola kvality nápojů, potravin a krmiv;
  PRŮMYSLOVÁ: CHNS, charakterizace a kontrola kvality maziv, olejů, paliv, polymerů a plastů, sazí atd.;
  FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL: CHNS/O, charakterizace a kontrola kvality, stanovení organického prvkového složení.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 8.6.2022

  analýza organických prvků   ID:152

      
  Ostré rentgenové snímky i přes nedokonalé čočky

  Rentgenové záření umožňuje zkoumat vnitřek lidského těla nebo nahlížet do objektů. Technologie používaná k osvětlení detailů v mikroskopicky malých strukturách je stejná jako technologie používaná ve známých situacích - například při lékařském zobrazování na klinice nebo při kontrole zavazadel na letišti. Rentgenová mikroskopie umožňuje vědcům studovat trojrozměrnou strukturu materiálů, organismů nebo tkání, aniž by došlo k rozřezání a poškození vzorku. Výkonnost rentgenové mikroskopie je bohužel omezena obtížemi při výrobě dokonalé čočky.

  Datum: 7.6.2022

  rentgenová mikroskopie   ID:158

      
  Nový program SIGMA urychlí podporu aplikovaného výzkumu

  Vláda České republiky schválila 18. května 2022 nový program Technologické agentury ČR s názvem SIGMA, který umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, a inovací. Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánované v rámci rozpočtových možností na konec letošního roku.

  Datum: 6.6.2022

  věda a výzkum   ID:140

      
  Společnost Bio-Rad uvádí na trh systém CFX Duet Real-Time PCR

  Systém nabízí konzistentní, přesnou a dostupnou kvantitativní analýzu PCR pro jedno- a duplexní testy

  Společnost Bio-Rad Laboratories, Inc., světový lídr v oblasti výzkumu v oblasti přírodních věd a klinické diagnostiky, oznamuje uvedení systému CFX Duet Real-Time PCR System, který podporuje výzkumné pracovníky při vývoji singleplexových a duplexních kvantitativních PCR (qPCR) testů.

  Systém CFX Duet nabízí robustní tepelný výkon a patentovaný, přesný optický kyvadlový systém systému CFX Opus společnosti Bio-Rad s funkcí tepelného gradientu, která umožňuje optimalizaci v menším počtu cyklů. CFX Duet je dvoubarevný systém, který je z výroby kalibrován pro běžná barviva a bez potřeby pasivních referenčních barviv umožňuje přesnou kvantifikaci až dvou cílů při genotypizaci a analýzách exprese více genů. Další režim fluorescenčního rezonančního přenosu energie (FRET) podporuje analýzu tání proteinů pro základní charakterizaci proteinů.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 1.6.2022

  PCR testy   ID:147

   


  Reklama

   
  Paralelní fotoreaktor kombinuje flexibilitu a vysoký výkon

  Fotoreaktor LightSyn Illumin8 od společnosti Asynt nabízí výzkumným pracovníkům možnost rychle a bezpečně přepínat mezi výběrem vysoce výkonných světelných diod (LED) pracujících na vlnových délkách včetně UV (365 nm) a modré (450 nm).

  LightSyn Illumin8 umožňuje chemikům provádět až 8 fotochemických reakcí paralelně pomocí levných 8ml zkumavek. Tento cenově dostupný a přitom vysoce výkonný fotoreaktor kompaktních rozměrů nabízí až osm vyměnitelných modulů s osmi UV nebo barevnými LED diodami s bezpečnostními blokádami, které zajišťují světelně neutrální fotochemické reakce. Díky tomu, že každá vysoce výkonná LED dioda je umístěna v blízkosti odpovídající reakční trubice, LightSyn Illumin8 účinně dodává rovnoměrný tok fotonů do každé pozice, čímž zajišťuje konzistenci vašich fotochemických reakcí. Integrované aktivní chlazení také zajišťuje, že se vaše reakce nepřehřívají v důsledku fotoelektrického záření. Fotochemické reakce ve vašem přístroji LightSyn Illumin8 lze jednoduše namontovat na standardní magnetické míchadlo s horkou deskou, které lze výkonně míchat a zahřívat až na 80 °C.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 31.5.2022

  fotoreaktor   ID:171

      
  Chytré senzory z Univerzity Pardubice pomohou zemědělcům

  Chytrý ekologický senzor, který pomůže zemědělcům efektivně řídit závlahu. To je nový objev výzkumníků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a jejich partnerů. Novinka v oblasti materiálového tisku je schopná změřit vlhkost i teplotu půdy, a tím pomoci zemědělcům k úsporám a vyšší produkci. Tým chemika Tomáše Syrového si nechává vynález tisku na dřevo patentovat.

  Datum: 30.5.2022

  ekologické senzory   ID:162

      
  LABS/Q LIMS - profesionální standardní řešení pro všechny laboratoře

  Laboratorní aplikace napříč odvětvími, která se úspěšně používá již více než 30 let

  S aplikací LABS/Q ® můžete spravovat všechna laboratorní data v jedné aplikaci a stačí zadat pouze požadované základní údaje. Pokud již máte data v jiném systému, migrujeme tato data prostřednictvím automatizovaného procesu. Výhody systému LABS/S LIMS: - Nižší náklady ve fázi implementace - Kratší doba projektu během implementace - Dodavatel kvalifikuje (testuje) funkčnost - Snadná upgradovatelnost produktu - Nižší riziko pro celý projekt.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 27.5.2022

  LIMS   ID:176

      
  Inovativní plynová řešení pro vaši laboratoř

  Plynové generátory představují bezpečnou, pohodlnou a cenově výhodnou alternativu k plynovým lahvím.

  Generátory vodíku
  Řada PG Plus poskytuje vynikající výkon díky patentované technologii elektrolytických článků v kombinaci s vysoce kvalitními součástmi a jedinečným řešením sušení vodíku. Ideální pro použití s detektory plynové chromatografie, jako jsou FID, NPD a FPD.
  Díky průtokům od 100 do 1 350 ml/min a tlaku až 11 barů lze z jednoho malého stolního generátoru dodávat vysoce čistý plyn do více GC. Vodík se vyrábí na vyžádání, aby splňoval specifické požadavky aplikace, což zajišťuje bezpečné, spolehlivé a kontrolované dodávky plynu.

  Generátory dusíku
  Generátory dusíku VICI DBS jsou zkonstruovány tak, aby přeměnily standardní stlačený vzduch na bezpečnou regulovanou dodávku dusíku s velmi vysokou čistotou. Generátory pro LC/MS, ELSD a ICP využívají vysoce výkonnou membránu k dosažení průtoku až 120 l/min při tlaku 8 barů. Generátory jsou k dispozici jako samostatné systémy napájené z externího zdroje stlačeného vzduchu nebo jako kompletní systémy "plug and play" včetně interních bezolejových kompresorů.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 26.5.2022

  generátory plynů pro GC   ID:200

   


  Reklama

   
  Šikovný „katalytický kondenzátor“ promění laciné kovy ve výborné katalyzátory

  Drahé kovy skvěle katalyzují řadu průmyslově významných chemických reakcí. Zároveň jsou ale drahé a vzácné. Platinu, palladium, rhodium a další vzácné kovy by mohly nahradit mnohem obyčejnější materiály, díky „katalytickému kondenzátoru“. Využívá tenké vrstvy materiálů, jako je oxid hlinitý nebo grafen.

  Datum: 25.5.2022

  katalytický kondenzátor   ID:179

      
  VŠCHT patentuje robota pro výrobu personalizovaných léčiv

  Výzkumná skupina profesora Františka Štěpánka z VŠCHT Praha řeší již čtvrtým rokem projekt Robotický nanolékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalizovaná terapeutika. Jeho hlavní motivací je takzvaná personalizovaná medicína – snaha o to, aby léčiva mohla být připravována každému pacientovi na míru včetně kombinací vícero účinných látek v dávkách, které jsou pro daného pacienta potřeba.

  Datum: 24.5.2022

  personalizované léky   ID:172

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2020   2021   2022  

   

Doporučujeme články:
  Výhled evropské energetiky čtyři měsíce po začátku ruské invaze na Ukrajinu
  Grafenový prach není škodlivý, zjistila studie
  QS World University Rankings 2023: Vedou anglosaské školy. Česko se může už tradičně stydět!
  Nový způsob 3D tisku
  90 prvků, které tvoří náš svět
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Novinky v e-shopu Verkon, 5/2022


 
2 THETA: Kompletní nabídku odborné literatury najdete zde


 
Labox: Laminární box FBB pro IVF centra


 
PE Systems: Nový multikvadrupólový ICP-MS spektrometr NexION 5000


 
Čerpadla Kouřil: Na našich stránkách naleznete přehled technických údajů a cen čerpadel, dávkovačů i příslušenství.


 
Bestseller: FastPrep-24™ 5G. Nejpokročilejší systém homogenizace vzorků, který je použitelný pro genomiku, proteomiku a další analýzy.


 
Bestseller! - NanoDrop ONE C

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama