Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   26.8.2024 - 29.8.2024 76. sjezd chemiků
  9.9.2024 - 12.9.2024 Odběry vzorků, kurz
  7.10.2024 - 9.10.2024 Organická analýza, kurz
  8.10.2024 - 11.10.2024 Mezinárodní strojírenský veletrh
  24.10.2024 - 25.10.2024 Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv
Reklama

 
Sváteční přání

Krásné svátky a vše nejlepší v novém roce 2023 přeje čtenářům Laboratorní průvodce.

Datum: 23.12.2022

sváteční přání   ID:514

  
Detektor DRI poskytuje vynikající výsledky GPC/SEC

Analytický detektor diferenciálního indexu lomu (DRI) TESTA, který pracuje při pokojové teplotě až do 80 °C a má vysokou tepelnou stabilitu, nabízí vysoce přesné a spolehlivé stanovení absolutní koncentrace a celkové hmotnostní bilance v aplikacích GPC/SEC.

Detektory DRI jsou nejčastěji používanými detektory GPC/SEC díky své univerzální použitelnosti; nevyžadují přítomnost chromoforů v analytu. Jako takové nacházejí široké uplatnění pro stanovení koncentrace polymerů, ale velmi často se také používají pro detekci široké škály makromolekul.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 22.12.2022

DRI detektor   ID:548

  
Endosafe Nexus 200 - zásadní význam inteligentní automatizace pro detekci endotoxinů

Společnost Charles River Laboratories International, Inc. uvádí na trh přístroj Endosafe® Nexus 200™, který rozšiřuje její robustní portfolio testů na endotoxin.

Nexus 200 je další evolucí plně robotického přístroje společnosti Charles River, který je v souladu s požadavky na integritu dat a je schopen zpracovávat neředěné nebo komplexní sériové ředění pro testování vody, v průběhu procesu a pro testování finálních produktů prostřednictvím technologie Endosafe Limulus Amebocyte Lysate (LAL) v plně uzavřeném systému. Systém je vybaven systémem Endosafe EndoScan-V verze 6.1, který umožňuje export dat do integrovaného systému LIMS (Laboratory Information Management System) a poskytuje lepší sledovatelnost, zabezpečení a správu dat na integrovaném dotykovém displeji.

Automatizace prostřednictvím robotiky představuje evoluci testování bakteriálních endotoxinů a zefektivňuje procesy kontroly kvality (QC). Inteligentní automatizace může zlepšit celkovou efektivitu procesů, včetně:
- Minimalizace variability, času a zdrojů na provádění laboratorních vyšetření.
- Zlepšení pracovního postupu operací kontroly kvality, což může zkrátit dobu přípravy produktu o 60-70 % a umožnit uvolnění produktu v reálném čase.
- Vyhnutí se nákladům a času potřebnému na zaškolení jednotlivců k provádění opakujících se úkolů, které lze přidělit prioritnějším úkolům, jako je interpretace dat, analýza trendů a proaktivní řešení rizik.
- Snížení rizika lidské chyby v procesech testování zavedením automatizace, což vede k větší důvěře v kvalitu produktů a nastavení standardu excelence v souladu s novými revizemi Annex 1.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 21.12.2022

detekce endotoxinů   ID:577

  
EditForce realizuje technologii editace RNA "U-to-C" v lidských buňkách

Společnost EditForce, Inc. se sídlem ve Fukuoce v Japonsku, realizovala první technologii editace RNA na světě, která umožňuje změnu bází RNA z "U" na "C", a ve společné studii s profesorem Takahiro Nakamurou ze Zemědělské fakulty Univerzity Kjúšú prokázala, že tato technologie funguje i v lidských buňkách.

Studie otevírá možnost editace genových mutací, které nemohly být cílem stávajících technologií, a očekává se, že přispěje k výzkumu a vývoji terapií různých genetických onemocnění. Společnost EditForce zvýší bezpečnost a účinnost editace při svých vývojových aktivitách s cílem vytvořit inovativní technologie genové terapie.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 20.12.2022

editace RNA   ID:571

 


Reklama

 
Šikovný elektrolyzér těží z mořské vody vodík a lithium

Nová metoda výroby vodíku využívá mořskou vodu, aniž by přitom docházelo k rychlému opotřebování dotyčného zařízení. Klíčovou roli hrají teflonové membrány, jimiž prochází vodní pára. Pěkným bonusem je zvyšování koncentrace lithia během výroby vodíku, což by mohlo vést k jeho těžbě z mořské vody.

Datum: 19.12.2022

výroba vodíku   ID:526

  
Automatizace analýzy životního prostředí, vody, čisticích prostředků, potravin a nápojů

Úspora času a nákladů díky plně automatizovanému, vysokokapacitnímu stolnímu fotometrickému analyzátoru.
Technologie diskrétních buněk automatizovaných fotometrických analyzátorů Thermo Scientific™ Gallery™ nabízí rychlejší a reprodukovatelné výsledky s nízkou úrovní detekce. Plně automatizované testovací postupy a reakční objemy v mikrolitrovém měřítku zajišťují nákladovou efektivitu. Tato technologie byla úspěšně přizpůsobena pro více než 50 aplikací v oblasti potravin a nápojů a životního prostředí, například pro různé cukry (glukóza, fruktóza, sacharóza), kyseliny (octová, citronová, mléčná, vinná) a siřičitany, stejně jako pro amoniak, dusičnany, fosforečnany a sírany.

Paralelní stanovení několika analytů z jednoho vzorku zajišťuje analytickou účinnost. První výsledek je k dispozici již za deset minut a další výsledky se objevují každých 18 až 30 sekund. Odpadá čas potřebný k přepnutí metody, protože každá reakce probíhá v samostatné kyvetě. Tyto přístroje se snadno používají a nepotřebují žádné další zalévání. Dokonce lze vyžádat další testy, aniž by se přerušil rutinní pracovní postup.

Datum: 16.12.2022

analyzátory potravin a životního prostředí   ID:566

  
AI napíše diplomku i článek. Antiplagiátorské programy to neodhalí

Rok 2022 je klíčový pro evoluci systémů umělé inteligence. Kromě vizuálních systémů, které vytváří obrazy na základě kódu, došlo k velkému pokroku i v oblasti generování odborných textů pomocí algoritmů. Právě to může být problémem v etice vědecké práce a studentských plagiátů, protože nevíme, jak tyto práce odhalovat.

Datum: 15.12.2022

umělá inteligence versus plagiátorství   ID:681

  
Plně automatizovaný semiprep nebo/i prep systém pro purifikaci v laboratorním měřítku; také jako GMP

Vysoce výkonný a kompaktní systém HPLC pro semipreparativní a preparativní aplikace.

Preparativní HPLC systém LABOMATIC HD 5000 je snadno použitelný systém pro automatizované vstřikování vzorků, pokud je pro jejich čištění vyžadována gradientová eluce. Binární gradientové čerpadlo zajišťuje průtoky od 1 ml/min do 1640 ml/min pro purifikaci s různými velikostmi kolon. Tento systém je přizpůsoben pro rutinní purifikaci v laboratorním měřítku s vysokou kapacitou, kdy jsou k dispozici miligramy až gramy výchozího materiálu.
V preparativní kapalinové chromatografii nabývají na významu regulační otázky a důležitým aspektem je dodržování zásad správné výrobní praxe - a to i v pilotním výrobním měřítku.
Podpoříme vás certifikovanými systémy pro použití v laboratořích GMP pro farmaceuticky kvalifikované procesy.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 14.12.2022

chromatografie, HPLC   ID:580

 


Reklama

 
Nová levná baterie se čtyřnásobnou kapacitou lithia

Nová technologie baterií má potenciál výrazně snížit náklady na skladování energie.
Mezinárodní tým vědců doufá, že nová levná baterie, která má čtyřikrát větší kapacitu energie než lithium-iontové baterie a jejíž výroba je mnohem levnější, výrazně sníží náklady na přechod k dekarbonizovanému hospodářství.

Baterie, kterou vede Dr. Shenlong Zhao ze School of Chemical and Biomolecular Engineering na univerzitě, byla vyrobena s použitím sodné síry - druhu roztavené soli, kterou lze zpracovat z mořské vody - a její výroba stojí mnohem méně než výroba lithium-iontových baterií.

Datum: 13.12.2022

baterie   ID:755

  
Přístroje IonTamer jsou analyzátory zbytkových plynů s časovým průletem (TOF-RGA) pro analýzu plynů.

Kompaktní analyzátor Time-of-flight residual gas analyzer (TOF-RGA) pro procesní analýzu.
Přístroje IonTamer měří kontinuálně a poskytují kalibrovaná hmotnostní spektra v celém rozsahu hmotností (1 - 1200 u/e) až 10krát za sekundu. Data jsou prostřednictvím ethernetového rozhraní přenášena do uživatelského softwaru společnosti Spacetek Technology nebo do systému řízení procesů zákazníka. Tento výkon otevírá nebývalé možnosti řízení procesů a optimalizace výtěžnosti a spolehlivosti.

Přístroje IonTamer jako vysoce výkonné analyzátory zbytkových plynů detekují a monitorují kontaminanty ve vakuových systémech používaných v průmyslové výrobě i ve výzkumu a vývoji. Zabezpečují výrobu a zvyšují kvalitu výrobků tím, že detekují přechodné odchylky od jmenovitých hodnot. Přístroje IonTamer identifikují kontaminanty a usnadňují lokalizaci a opravu poruch.
Všechny materiály použité v přístrojích IonTamer jsou kompatibilní s aplikacemi v náročných průmyslových odvětvích, jako je např. polovodičový průmysl.
Oddělení řídicí elektroniky přístroje a analyzátoru umožňuje měření v extrémních prostředích.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 12.12.2022

hmotová spektrometrie   ID:508

  
Dolomite Bio uvádí na trh sadu reagencií RNAdia 2.0 - rychlá, snadná, robustní

Společnost Dolomite Bio uvádí na trh sadu činidel RNAdia 2.0 pro výzkum jednotlivých buněk, která je součástí kompletního pracovního postupu zahrnujícího vše od přípravy vzorků až po bioinformatickou analýzu.

Většina výzkumných pracovníků zná frustraci ze shánění činidel, která při provádění standardizovaného pracovního postupu pro jednotlivé buňky znamená ztrátu drahocenného času. Nová a vylepšená souprava RNAdia 2.0 s výrazně nižšími náklady ve srovnání s konkurenčními činidly tento stres zmírňuje a umožňuje výzkumným pracovníkům soustředit se na to, co je důležité, tedy dělat více a objevovat více.

Souprava RNAdia 2.0 je určena k použití s přístrojem Nadia Instrument, což je automatizovaná mikrofluidní kapková platforma pro výzkum jednotlivých buněk, která paralelně uzavře až 8 vzorků za méně než 20 minut. Vyhněte se křížové kontaminaci s kazetami RNAdia 2.0 na jedno použití a využijte ultra nízké rychlosti zdvojování buněk, která zajistí šetrné míchání buněk a vysokou kvalitu výsledků.

S přístrojem Nadia Instrument mohou výzkumníci připravovat své vzorky, zpracovávat buňky o velikosti až 50 µm, konstruovat své jednobuněčné knihovny a sekvenovat tyto knihovny, které jsou kompatibilní se standardním sekvenováním NGS s krátkými čteními na sekvenátorech Illumina. Kromě toho je k dispozici analýza dat, kterou lze zakoupit spolu se sadami RNAdia 2.0. Bioinformační služba, kterou provádějí jejich zkušení interní bioinformatici, odstraňuje zátěž časově náročné a nákladné analýzy dat.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 9.12.2022

bioinformatická analýza RNA buněk   ID:555

  
Zlepšení krystalizačních a formulačních procesů s novým krystalickým PV/RR

Vylepšená optika a nejmodernější software založený na analýze umělé inteligence pro sledování krystalizačních procesů.

Dodavatel laboratorních technologií, společnost Technobis Crystallization Systems, uvedl na trh Crystalline Version 2, osmireaktorový paralelní krystalizátor pro vizualizaci složení a částic. Nejnovější verze je vybavena osmi optickými přístroji pro zobrazení částic v řadě a analýzou obrazu založenou na umělé inteligenci, což chemikům usnadňuje vizualizaci informací o krystalizaci v mikrometrickém měřítku.

Během krystalizačních experimentů je často obtížné vizualizovat částice v mililitrových objemech. Je to proto, že vzorky jsou často příliš malé na to, aby bylo možné získat jasné výsledky, a na trhu není žádné screeningové zařízení, které by provádělo experimenty a analyzovalo materiál současně. Chemici se často uchylují k vyjmutí vzorků z procesu a jejich umístění pod spektrometry a mikroskopy, aby získali informace o chemickém složení.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 8.12.2022

krystalizace   ID:552

 


Reklama

 
Objevte novou řadu plamenových fotometrů 410 od společnosti Sherwood Scientific

Nová řada plamenových fotometrů 410 se nyní skládá z modelů Classic, Industrial a Scientific.

Všechny tři modely plamenového fotometru 410 se dodávají s předinstalovanou filtrační tyčí, která obsahuje maximálně tři filtry s prvky. Filtrační tyčinka se snadno vyjímá a vyměňuje v komínovém tělese (bez nutnosti použití nářadí), a proto je zavedení alternativních filtrů pro konkrétní prvky poměrně jednoduchou operací. Filtry, které jsou k dispozici pro všechny modely 410, zahrnují sodík, draslík, lithium, vápník, baryum, stroncium, rubidium a cesium, což je nejrozsáhlejší nabídka, jaká je k dispozici u všech výrobců plamenových fotometrů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.12.2022

plamenová fotometrie   ID:527

  
Regulace teploty bez chladiva

Společnost Huber Kältemaschinenbau představuje ultrakompaktní laboratorní chladicí zařízení bez chladiva.

- Moderní Peltierova technologie, tj. bez chladiva, a tedy naprosto šetrná k životnímu prostředí.
- Všestranné použití v laboratorní a analytické technice při pracovních teplotách od 4 do 70 °C.
- Extrémně tichý provoz, minimální nároky na prostor, připojení přes USB a jednoduchá obsluha.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 6.12.2022

teplotní regulátor   ID:562

  
Staňte se profesionálem v PCR s novou elektronickou knihou společnosti INTEGRA Biosciences

Kompletní průvodce PCR
Společnost INTEGRA Biosciences vydala novou elektronickou knihu, která obsahuje vše, co potřebujete vědět o PCR.

Tento bezplatný zdroj je vhodný pro všechny úrovně uživatelů, od úplných začátečníků až po zkušené vědce, kteří si chtějí jen osvěžit své dovednosti.

Elektronická kniha obsahuje podrobná vysvětlení, vysoce kvalitní poznámky k aplikacím a spoustu užitečných informací, které vám umožní stát se v krátké době profesionálem v oblasti PCR.

Témata zahrnují:
- tipy pro PCR a řešení problémů
- Jak založit laboratoř PCR od nuly
- Navrhování primerů
- Řešení PCR od společnosti INTEGRA
- Podrobné aplikační poznámky pro každou platformu
- Reference zákazníků
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 5.12.2022

PCR ebook   ID:552

  
Pavel Šebek: Farmaceutický průmysl může transformovat českou ekonomiku

Společnost Zentiva, která je předním dodavatelem léčiv na český trh, má v České republice také své výzkumné a vývojové centrum. Jakým výzvám čelí farmaceutický průmysl a v čem je specifický vývoj generických léčiv?

Datum: 2.12.2022

farmaceutický průmysl   ID:608

 


Reklama

 
Chromatografické chladničky Tritec pro systémy ÄKta (HPLC systémy)

Chromatografické chladničky tritec® se vyznačují vysokým standardem a špičkovou teplotní přesností. Chladicí jednotky s nízkými nároky na údržbu jsou standardně vybaveny mikroprocesorovou řídicí jednotkou "MADE IN GERMANY". To zajišťuje maximální provozní rozsah -5 °C až 20 °C při konstantní teplotě, a to i při vyzařování tepla systémem HPLC. 
S mikroprocesorem řízeným regulátorem teploty máte stoprocentní přehled a každé nastavení můžete nastavit a zkontrolovat na pohodlném a heslem chráněném dotykovém displeji. Aplikace je uživatelsky velmi přívětivá: Na první pohled vidíte a měníte nejdůležitější parametry, například grafický displej ukazuje chování vnitřní teploty. Četné události, jako jsou hodnoty teploty, alarmová hlášení, otevření dveří nebo funkce chladničky, se ukládají po dobu přibližně čtyř týdnů. Ty lze také zobrazit na displeji a lze je také vyčíst přímo z řídicí jednotky prostřednictvím USB paměti nebo přes síťové připojení a načíst do příslušného softwaru.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 1.12.2022

chromatografické chladničky   ID:571

  
Inline & Atline MRS spektrometr pro stanovení vlastností produktu během několika sekund

Určuje obsah tuku, bílkovin a sušiny v mléce a mléčných výrobcích.
Základem měření parametrů výrobků pomocí přístroje LUMiFlector je inovativní technologie MRS. Tato technologie určuje složení vzorku na základě jeho specifických optických vlastností.
Technologie MRS představuje multireflexní spektroskopii. Do vzorku je vysíláno světlo různých vlnových délek. Po interakci s rozptylujícími, odrážejícími a fluorescenčními složkami se vrácené světlo shromažďuje pod různými úhly a dále se zpracovává. Zaznamená se více než 100 měřicích signálů, z nichž společnost LUM provede optimální kalibraci pro vaši aplikaci.
Tato kalibrace na míru je specifická pro váš výrobek. Kdykoli lze snadno provést rozšíření pro nové výrobky.
Díky technologii MRS-Technology je provoz LUMiFlector mimořádně flexibilní a rychlý. Je zajištěna snadná manipulace.
Inline LUMiFlector je přímo spojen s potrubím. Světlo je vysíláno přes ochranné okénko do proudícího produktu, nedochází k přímému kontaktu se vzorkem ani ke kontaminaci.
Laboratorní verze LUMiFlector se umísťuje buď přímo vedle výrobní linky, nebo v laboratoři QA/QC.
Mezi další oblasti použití přístroje LUMiFlector patří farmaceutické výrobky, léčebná výživa a biotechnologie.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 30.11.2022

MRS spektrometrie   ID:560

  
E-MODULY Povídání s lektory, podkladové materiály, testy k procvičení

Unikátní on-line vzdělávání určené akademickým pracovníkům a pracovnicím, mladým vědeckým pracovníkům, managementu výzkumných organizací a také administrativním pracovníkům včetně těch, kteří se pohybují v oblastech spolupráce s aplikační sférou a transferu znalostí a technologií.

Datum: 29.11.2022

věda a výzkum   ID:574

  
TESCAN představuje nový skenovací transmisní elektronový mikroskop TENSOR

První integrovaný, precesní, analytický 4D-STEM na světě

Společnost TESCAN ORSAY HOLDING a.s. představila nový revoluční TENSOR - první 4D skenovací transmisní elektronový mikroskop (4D-STEM), který byl od základu postaven pro zcela novou úroveň výkonu a uživatelského komfortu. TENSOR je navržen tak, aby vyhovoval potřebám všech, kteří se zajímají o multimodální aplikace nanocharakterizace (morfologické, chemické a strukturní), včetně materiálových vědců, inženýrů zabývajících se výzkumem a vývojem polovodičů a analýzou poruch (FA) a krystalografů.

"Uvedením systému TENSOR se společnost TESCAN stává firmou, která nabízí analytická 4D-STEM řešení "na klíč" se středním napětím, Schottkyho FEG," řekl Jaroslav Klíma, generální ředitel společnosti TESCAN ORSAY Holding (TOH a.s.). "Společnost TESCAN chápe výzvy spojené s integrací nejen STEM, ale zejména 4D-STEM funkcí do starších TEM kolon. Tyto rozsáhlé znalosti byly od základu využity při konstrukci, při níž je skenování elektronového svazku synchronizováno s difrakčním zobrazováním pomocí hybridního pixelového přímého elektronového detektoru, precese elektronového svazku, získávání EDS, zaslepení svazku a analýza a zpracování dat 4D-STEM téměř v reálném čase."
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 28.11.2022

elektronový mikroskop   ID:560

 


Reklama

 
Průtokové zařízení pomáhá zlepšit přesnost a reprodukovatelnost chemických reakcí

Pro laboratoře, které chtějí zvýšit přesnost, reprodukovatelnost a výtěžnost chemických reakcí v kapalné fázi, vyvinula společnost TESTA Analytical Solutions e.K průtokoměr Chemistry.

Přesné měření rychlosti přidávání kapalných činidel je pro mnoho laboratoří, které provádějí dávkové nebo průtokové chemické reakce, kritickým faktorem. Při použití peristaltických nebo pístových čerpadel k přidávání drahých chemikálií nebo jiných kapalin do reakce musí laboratoře v rámci kontroly kvality zajistit, aby rychlost přidávání byla přesná a konstantní. Bez přesného měření průtoku může být do reakce vstříknuto příliš mnoho nebo příliš málo chemikálií. Není-li rychlost přidávání činidel konstantní, může to mít rovněž za následek nepříznivé výsledky, nadměrné používání drahých činidel, nižší výtěžnost konečného produktu a bezpečnostní problémy. Nepřesné měření průtoku může ve skutečnosti znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou příjmů.

Průtokoměr Chemistry je navržen tak, aby byl plně kompatibilní s většinou rozpouštědel, kyselin a zásad - nastavuje nový standard pro kontinuální, neinvazivní měření průtoku čerpadel používaných k přidávání kapalných činidel do chemických reakcí. Průtokoměr TESTA Analytical Chemistry má kompaktní rozměry a je pohodlně napájen prostřednictvím připojení USB, používá tepelný snímač průtoku, který je mimořádně přesný, citlivý a má vysoké rozlišení. Protože je senzor neinvazivní, může pracovat v širokém dynamickém rozsahu a ukázalo se, že je dokonalým nástrojem pro měření průtoku v reálném čase pro monitorování dávkových i průtokových čerpadel pro přidávání chemických činidel.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 25.11.2022

průtokoměr   ID:533

  
Předpony soustavy SI se rozrostly: Přicházejí ronto, quecto, ronna a quetta

Ve Versailles se sešla 27. Generální konference pro míry a váhy. Tentokrát se pořádně odvázali a po více než 30 letech zavedli nové předpony soustavy SI. Svou předponu získala jedna kvadriliardtina, jedna kvintiliontina, jedna kvadriliarda a jeden kvintilion. Už jste slyšeli, že Země váží asi 6 ronnagramů (6 Rg)?

Datum: 24.11.2022

soustava jednotek SI   ID:554

  
Reagencie qPCR nové generace posouvají hranice výkonnosti

Společnost PCR Biosystems uvedla na trh novou řadu qPCR reagenčních směsí: Clara™ Probe Mix, Clara™ Probe 1-Step Mix a Clara™ HRM Mix.

Špičková rodina směsí Clara™ se opírá o nové složení, které posouvá hranice výkonnosti, aby splňovala výzvy dnešních laboratoří. Výzkumní pracovníci si nyní mohou být jistější než kdykoli předtím, pokud jde o výsledky, které vytvářejí, a závěry, které si osvojují.

qPCR je celosvětově jednou z nejpoužívanějších technik. Ve výzkumných laboratořích se qPCR testy používají k různým aplikacím, jako je analýza genové exprese, kvantifikace početnosti druhů, fenotypizace rakoviny a vývoj diagnostických testů. Jako technika však naráží na problémy týkající se reprodukovatelnosti a spolehlivosti, což vede k neefektivním pracovním postupům a nedostatečné důvěře ve výsledky. Výzkumní pracovníci se proto obvykle snaží zlepšit výkonnost qPCR, aby objasnili poznatky, kterými se mohou spolehnout, a zároveň dodržet přísnější rozpočty. Používání pečlivě optimalizovaných, vysoce kvalitních směsí činidel může překonat mnoho překážek a zvýšit výkonnost qPCR.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 23.11.2022

qPCR reagenty   ID:578

  
Škálovatelná kontinuální průtoková fotochemie

Vysoce výkonný LED fotoreaktor PhotoSyn™ od společnosti Uniqsis odstraňuje problémy spojené s tradičními dávkovými metodami a umožňuje syntetickým chemikům rutinně zvyšovat množství fotochemických reakcí od miligramů až po několik kilogramů denně. PhotoSyn™ je navržen tak, aby vědcům poskytoval vysoce výkonný LED světelný zdroj pro aplikace s kontinuálním průtokem. 

Pomocí dvojice uzavřených zakřivených chlazených polí LED soustřeďuje PhotoSyn™ účinně světlo dovnitř na centrální cívku reaktoru. Každé pole se skládá z 360 jednotlivých LED diod, které poskytují vysokou intenzitu fotonů usnadňující reakce v cívkových reaktorech (až 52 ml) a umožňující snadné rozšiřování reakcí.

Jednotka je k dispozici s různými standardními konfiguracemi LED, včetně 365nm a 455nm, a také s tříbarevnou variantou zelené, bílé a modré. Na vyžádání jsou k dispozici také verze přístroje PhotoSyn™ s vlastní excitační vlnovou délkou.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 22.11.2022

fotochemický reaktor   ID:543

 


Reklama

 
Odborníci na open access: Čeká nás nová éra sdílení vědeckých poznatků

Na konferenci k ukončení podpory projektu CzechELib z programu OP VVV do Prahy přijeli významní odborníci na oblast open access. Portál Vědavýzkum.cz s nimi hovořil o tom, jak změna způsobu publikování otevře budoucnost globálnímu výzkumu.

Datum: 21.11.2022

věda a výzkum, open access   ID:592

  
IBM vypustili Orlovce, nejvýkonnější kvantový procesor se 433 qubity

Společnost IBM pokračuje v řadě kvantových dravců a láme rekordy v počtu qubitů. Procesor Osprey porazil dosavadního držitele rekordu, Borealis od Xanadu, dvojnásobným počtem qubitů. Ale i 433 qubitů procesoru Osprey bledne před 1 121 qubity, s nimiž by měl příští rok přijít procesor Condor. IBM jede na kvantové vlně.

Datum: 18.11.2022

kvantový superpočítač   ID:635

  
Čeští vědci spolupracují na evropském otevřeném webovém vyhledávači

V září odstartoval celoevropský projekt OpenWebSearch. EU, ve kterém spojuje své síly 14 renomovaných evropských výzkumných a superpočítačových center s cílem vytvořit otevřenou evropskou infrastrukturu pro webové vyhledávání. Českou republiku v rámci projektu reprezentuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Datum: 17.11.2022

otevřený internetový vyhledávač   ID:674

  
Nový nástroj pro odhad celkové expozice lidí potenciálně škodlivým chemickým látkám

Tým vědců z Mount Sinai vytvořil novou metriku, která odhaduje naši "zátěž" neboli kumulativní expozici rodině tisíců syntetických chemických látek, s nimiž se setkáváme v každodenním životě a které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví.

V článku zveřejněném v časopise Environmental Health Perspectives tým uvádí, že jeho sofistikovaný nástroj by mohl mít výrazné výhody pro epidemiology a výzkumné pracovníky, kteří běžně měří úroveň expozice této skupině chemických látek, známých jako PFAS (per- a polyfluoroalkylové látky), které jsou spojovány s vysokou hladinou cholesterolu, poškozením jater, onemocněním štítné žlázy a hormonálními poruchami.

Datum: 16.11.2022

měření expozice škodlivým látkám   ID:639

 


Reklama

 
Certifikované referenční materiály pro analýzu environmentálních, potravinových, klinických a průmyslových vzorků

Certifikované referenční materiály (CRM) poskytují jistotu správnosti analytických výsledků.

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vyvíjí certifikované referenční materiály pro klinickou chemii a laboratorní medicínu, analýzu vzorků životního prostředí a potravin a kontrolu kvality v průmyslu. K dispozici je široká škála materiálů, od markerů Alzheimerovy choroby v mozkomíšním moku po polybromované bifenylethery v rybách a sedimentech, od pesticidů v zelenině a obilí po těžké kovy ve vzorcích životního prostředí nebo kovy/slitiny.

CRM představují v maximální možné míře rutinní vzorky. Certifikáty uvádějí sledovatelnost a nejistoty certifikovaných hodnot a jasně rozlišují mezi necertifikovanými a certifikovanými hodnotami, protože pouze ty druhé lze použít pro kalibraci a kontrolu správnosti metody. Pro každý CRM je k dispozici podrobná certifikační zpráva, která popisuje zpracování materiálu, posouzení homogenity a stability a charakterizační studie a přiřazení hodnot. Všechny CRM jsou vyráběny v souladu se systémem kvality akreditovaným podle normy ISO 17034.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 15.11.2022

referenční materiály   ID:562

  
Vědecká excelence nemá hranice, klíčová je ale spolupráce

Jak se pozná excelentní věda a co ji tvoří? Liší se situace v Česku a Německu? Jsou finance rozhodující? Na tyto a mnohé další otázky hledala odpovědi diskuze o vědecké excelenci, která se konala 26. října v Kampusu Hybernská v rámci série Café Collaborations.

Datum: 14.11.2022

věda a výzkum   ID:574

  
Metamateriál pro terahertzový věk

Kvantové materiály na míru jako vysoce účinný zesilovač frekvence.

Mezinárodní výzkumný tým složený z vědců z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Katalánského institutu pro nanovědu a nanotechnologie a JMU Würzburg našel způsob, jak generovat terahertzové záření pomocí frekvenční konverze mnohem účinněji než pomocí předchozích technologií. Speciálně zkonstruovaný systém kvantových materiálů funguje jako vysoce účinný frekvenční zesilovač.

Terahertzové vlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny mezi mikrovlnným a infračerveným rozsahem. V budoucnu by mohly urychlit optoelektronické aplikace a nahradit dnešní gigahertzové technologie v komunikacích. Díky tisíckrát vyšší taktovací frekvenci umožňuje terahertzový rozsah extrémně rychlý přenos dat a mohl by nabídnout základ pro mobilní komunikační sítě šesté generace. Předtím je však třeba překonat technické překážky. Terahertzový rozsah musí být ještě dostatečně prozkoumán: chybějí vhodné komponenty; v současné době lze mnoho systémů v jejich současné podobě používat pouze ve speciálních laboratořích a v kombinaci s vysoce výkonnými lasery. Výzkumníci proto zkoumají řešení související s praxí.

Datum: 11.11.2022

terahertzové technologie   ID:758

  
Smart textilie z Liberce zvýší bezpečnost účastníků silničního provozu

Koloběžkáři, inlinisté, cyklisté… na silnicích jich přibývá. A přibývá i nehod těchto účastníků silničního provozu, protože nejsou na silnici vždy dobře vidět. katedra oděvnictví (KOD) Technické univerzity v Liberci s VÚB, a. s., vyvinuly prototypy oděvů a doplňků s fotoluminiscenčními a retroreflexními vlastnostmi, které výrazně zvyšují viditelnost v provozu.

Datum: 10.11.2022

smart textilie   ID:582

 


Reklama

 
Jaký je světonázor konspirátorů, podle rozsáhlé analýzy textů?

Trio psychologů a počítačových mágů propojilo psychologii s analýzou dat při studiu tisíce článků a webových stránek, které pojednávaly o vybraných tématech. Porovnávali přitom charakter mainstreamových textů s texty zplozenými konspirátory. Stručně řečeno, konspirační texty jsou více roztěkané uvnitř a více propojené ven.

Datum: 9.11.2022

konspirační teorie   ID:630

  
Zjištění koncentrace toxinů pouhým okem

Výzkumníci z Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) vyvinuli rychlou a nákladově efektivní metodu testování kapalin na přítomnost všudypřítomné skupiny chemických sloučenin známých jako amfifily, které se používají k detekci nemocí, jako je tuberkulóza v raném stadiu a rakovina, a také k odhalování toxinů v lécích, potravinách, zdravotnických prostředcích a vodních zdrojích.

Dnešní zlatý standard pro testování endotoxinů, běžného typu amfifilů, které mohou kontaminovat vodu a způsobit vážná onemocnění a smrt, vyžaduje použití sloučenin, které se nacházejí pouze v krvi krabů podkovovitých, což činí tento proces nákladným a neudržitelným. Levnější alternativy nejsou ani zdaleka dostatečně citlivé na to, aby detekovaly amfifily ve smysluplné míře.

Nový test, který vyvinuli Joanna Aizenbergová, profesorka materiálové vědy Amy Smith Berylsonová a profesorka chemie a chemické biologie na SEAS, a Xiaoguang Wang, bývalý postdoktorand v Aizenbergově laboratoři a nyní odborný asistent chemického a biomolekulárního inženýrství na Ohio State University, využívá k detekci amfifilů v ultranízkých koncentracích valivé kapky na mikrostrukturovaných površích.

Datum: 8.11.2022

detekce toxinů   ID:583

  
Plně automatizovaný Kjeldahlův analyzátor s pokročilými digitálními funkcemi

Přesné výsledky s rychlým zpracováním a snadnou manipulací s daty

Zajistěte si budoucí produktivitu ve své laboratoři:
Analyzátor Kjeltec 9 poskytuje plně automatizovanou Kjeldahlovu analýzu a doplňuje již tak vynikající technologii o pokročilé digitální funkce. Využijte výhod rychlé doby obratu, lepší manipulace s daty a menšího rizika lidské chyby pro přesné výsledky.

Rychlost s bezpečností:
Zvyšte průchodnost a ušetřete čas obsluhy díky plně automatizovanému zpracování dávek. Analyzujte až 60 vzorků bez obsluhy a až 240 vzorků za 24 hodin s automatickým vzorkovačem Kjeltec 9. Zajistěte bezpečnost s průkopnickým režimem SAfE společnosti FOSS, který snižuje riziko rozlití chemikálií a zároveň minimalizuje čištění a údržbu.

Typ vzorku: Suroviny a hotové výrobky v potravinářství, krmivářství a zemědělství.
Parametry: Dusík, bílkoviny a amoniak
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.11.2022

Kjeldahlův analyzátor   ID:682

  
E-MODULY Povídání s lektory, podkladové materiály, testy k procvičení

Nabízíme unikátní on-line vzdělávání určené akademickým pracovníkům a pracovnicím, mladým vědeckým pracovníkům, managementu výzkumných organizací a také administrativním pracovníkům včetně těch, kteří se pohybují v oblastech spolupráce s aplikační sférou a transferu znalostí a technologií. Níže si můžete prohlédnout ukázku toho, jak jsme pojali přednášková videa.

Datum: 4.11.2022

věda a výzkum, vzdělávání   ID:611

 


Reklama

 
„Kosmický magnet“ tetrataenit je slibnou alternativou vzácných zemin

Vědci si doposud mysleli, že vzácný tetrataenit, magnetický minerál tvořený železem a niklem a známý převážně jen z meteoritů, vzniká za nějakých exotických podmínek a po velmi dlouhou dobu. Teď se ale ukázalo, že při správném složení, které zahrnuje i určité množství fosforu, lze tetrataenit vyrobit za 15 sekund. Mohla by to být tvrdá rána čínskému monopolu na vzácné zeminy.

Datum: 3.11.2022

magnet ze vzácných prvků - náhrada   ID:658

  
Robustní ICP-MS se snadným použitím a vysokou produktivitou pro rutinní analýzy

Přístroj Thermo Scientific iCAP RQ s jedním kvadrupólem ICP-MS je ideální volbou pro laboratoře, které testují stopové prvky od analýzy vody a potravin až po analýzu prvkových nečistot ve farmaceutickém průmyslu a průmyslových aplikacích.

Komplexní odstranění interferencí zajišťuje přesnost dat, zatímco inovativní technologie He Kinetic Energy Discrimination (He KED) umožňuje měření všech analytů v jediném režimu.

Vysoce účinná kolizní/reakční cela Thermo Scientific QCell v kombinaci s jedinečnou konstrukcí flatapolu snižuje ekvivalentní koncentrace pozadí (BEC) ještě více než samotná technologie He KED, a to díky chytrému, dynamickému použití nízké hmotnostní hranice (LMCO).
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 2.11.2022

hmotnostní spektrometrie   ID:580

  
Vizionáři 2022

Je Vaše firma či organizace aktivním inovátorem a rádi byste o sobě dali více vědět ostatním? Nebo máte ve svém okolí nějakého vizionáře? Pak uvažujte o podání přihlášky nebo zaslání nominace do projektu Vizionáři 2022.

Jde již o dvanáctý ročník tohoto projektu, který se zaměřuje na podporu a propagaci neotřelých a inovativních počinů, nástrojů a technologií, které přinášejí významný technologický, ekonomický a společenský přínos. O oceněních rozhoduje odborná porota.

Datum: 1.11.2022

inovace a aplikovaný výzkum, soutěž   ID:623

  
Věda kolem světa: Peníze do vodíkových technologií i do výzkumu a vývoje

Šest nových kvantových počítačů bude postaveno v centrech po Evropě, Velká Británie zakládá novou radu pro vědu a techniku a USA se znovu zajímá o jadernou energii. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulý měsíc.

Datum: 31.10.2022

věda a výzkum   ID:606

 


Reklama

 
Technická poznámka - Mikroskopie generace druhé harmonické s konfokálním mikroskopem RMS1000

Mikroskopie s generací druhé harmonické (SHG) je zobrazovací technika, při níž schopnost vzorku generovat druhou harmonickou světla vytváří kontrast v obraze. SHG je nelineární optický proces, při kterém dva fotony se stejnou vlnovou délkou interagují v materiálu a generují foton s přesně poloviční vlnovou délkou dopadajících fotonů. Generování signálu SHG závisí na symetrii molekulárních struktur v přítomném vzorku, přičemž k SHG dochází pouze tehdy, když v excitačním ohniskovém objemu není centrosymetrie. Tato citlivost na symetrii činí ze zobrazování SHG výkonnou techniku v materiálových vědách, kde ji lze použít k zobrazení hranic zrn a vrstvení ve 2D polovodičích prostřednictvím změn krystalové symetrie. Lze ji také použít pro zobrazování biologických tkání, protože některé biologické tkáně, jako například fibrilární kolagen, nejsou centrosymetrické, a zobrazování SHG je proto vůči nim vysoce selektivní.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.10.2022

SHG mikroskopie - principy   ID:762

  
Nejprodávanější produkty Traceable® jsou přepracovány pro dnešní klinické laboratoře

Výzkumný a vývojový tým společnosti Traceable provedl cílové skupiny zákazníků a rozhovory v oboru, aby zjistil, jak kliniky, laboratoře, akademické instituce, logistické společnosti a další organizace používají produkty Traceable. Tým inženýrů společnosti Traceable využil tyto informace k aktualizaci čtyř nejprodávanějších produktů společnosti Traceable tak, aby byly ještě uživatelsky přívětivější, úspornější a výkonnější než kdy dříve.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 25.10.2022

monitoring procesů   ID:669

  
Biobanka CELSPAC se po dvou letech dočkala slavnostního otevření

Při příležitosti Mezinárodní konference ICRI 2022 centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity slavnostně otevřelo biobanku CELSPAC. Nové zařízení umožňuje uchování více než 2 milionů biologických vzorků, jejichž zkoumáním jsou vědci schopni odhalit vliv chemických látek na lidský organismus.

Datum: 24.10.2022

věda a výzkum, biobanka   ID:658

  
Elektronické zdroje – četba budoucnosti

Open Access, tedy otevřený přístup k informačním zdrojům, je tématem v mnoha zemích celého vyspělého světa. Jeho cílem je zjednodušit přístup institucím i jednotlivcům k vědeckým publikacím. U nás je hybatelem v tomto procesu Národní technická knihovna a její Národní centrum pro elektronické informační zdroje.

Datum: 21.10.2022

přístup k vědeckým publikacím   ID:635

 


Reklama

 
Společnost Waters automatizuje extrakci biologických, potravinářských a environmentálních vzorků v pevné fázi pomocí pipetovacího robota Andrew+

Nové připojené zařízení Extraction+™ automatizuje a dokumentuje metody SPE, čímž zkracuje hodiny přípravy vzorků pro biologický, potravinářský, forenzní, environmentální a klinický výzkum.

Společnost Waters Corporation představila Extraction+ Connected Device, nový softwarově řízený produkt pro pipetovací robot Waters™ Andrew+™, který automatizuje přípravu biologických, potravinářských, forenzních a environmentálních vzorků extrakcí na pevné fázi (SPE). Zařízení Extraction+ Connected Device odstraňuje nutnost ručního pipetování a extrakce vzorků pomocí automatizovaného přístupu k SPE bez použití rukou. Vědcům může ušetřit až čtyři hodiny času stráveného na pracovním stole při zpracování každé sady vzorků a snížit riziko variability mezi jednotlivými uživateli.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 20.10.2022

pipetovací robot   ID:699

  
Tepelně tvarovatelná keramika je úplně novým typem materiálu

Šťastná nehoda v laboratoři stála na počátku objevu fantastické tepelně tvarovatelné keramiky, založené na nitridu bóru. Po zahřátí ji lze vytvarovat do složitých struktur a rovněž do vrstev tenčích než jeden milimetr. Na obzoru je revoluce v elektronice a podobných aplikacích.

Datum: 19.10.2022

tepelně tvarovatelná keramika   ID:617

  
Objevování nových materiálů pomocí strojového učení

Klíčem k přechodu na udržitelnější ekonomiku jsou nové materiály. Hledání a navrhování nových materiálů odpovídajících specifickým technologickým požadavkům je však časově i finančně náročné. Zejména u slitin s vysokou entropií, které jsou pevnými roztoky více hlavních prvků, je počet možných kombinací příliš velký na to, aby bylo možné použít metody pokus-omyl. Mezinárodní výzkumný tým nyní vyvinul uzavřený framework aktivního strojového učení, který řádově zvyšuje efektivitu experimentů při identifikaci nových slitin s požadovanými vlastnostmi a šetří čas i náklady. Rámec byl úspěšně použit k objevení nových slitin Invar používaných k transportu kapalného vodíku, čpavku a zemního plynu a takový rámec lze univerzálně použít k optimalizaci dalších mechanických a funkčních materiálů. Výzkumný tým vedený vědci z Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE) nyní publikoval své nejnovější výsledky v časopise Science.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 18.10.2022

nové materiály pomocí strojového učení   ID:643

  
Komplexní analýza vody - plně automatizovaná

Hodnota pH, vodivost a acidobazická kapacita bez ruční úpravy velikosti vzorku. Víceparametrová analýza s automatickým nastavením velikosti vzorku S OMINS Sample Robot se požadovaná velikost vzorku nastavuje automaticky.

Jediné, co musíte udělat, je dodat minimální objem vzorku v kádince. Robotické rameno robota OMNIS Sample Robot vyzvedne kádinku ze stojanu na vzorky a přesune ji na pracovní stanici. Zde se objem vzorku automaticky upraví na požadovanou velikost. Již během této úpravy se průtokem měří vodivost.

Stanovení pH a acidobazické kapacity: Po úpravě velikosti vzorku se do vzorku ponoří pH elektroda a byretový hrot. Nejprve se změří pH a poté se provedou titrace pro stanovení acidobazické kapacity, resp. zásaditosti.

Při měření zásadité kapacity je problémem vystavení vzorku okolnímu vzduchu. Zatímco vzorek čeká na stojanu na analýzu, je třeba zabránit jakékoli výměně s CO2 v okolním vzduchu. Systém OMNIS se o to postará tím, že kádinky zakryje víčky, která se automaticky odstraní až bezprostředně před analýzou.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 17.10.2022

automatizovaná analýza vody   ID:614

 


Reklama

 
Stejně snadné jako googlování - umělá inteligence najde správné látky

Chemspace a PharmAI spolupracují na tom, aby byl největší online katalog malých molekul a biologických látek na světě ještě uživatelsky přívětivější

Hledání správných chemických sloučenin bude stejně snadné jako vyhledávání na Googlu. To je důvod, proč nyní drážďanský start-up PharmAI a ukrajinská společnost Chemspace podepsaly dohodu o spolupráci. Zatímco kyjevská společnost je poskytovatelem nejobsáhlejšího online katalogu malých molekul a biologických látek na světě, PharmAI poskytuje vlastní softwarovou platformu na bázi umělé inteligence pro zpracování dat o malých molekulách a proteinech. Společně zajistí, aby zákazníci společnosti Chemspace mohli snadno a efektivně vyhledávat vhodné sloučeniny pro své projekty.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 14.10.2022

databáze chemických látek - vyhledávání pomocí AI   ID:646

  
Automatizujte měření pH, vodivosti, BSK, CHSK a dalších hodnot pomocí robotických řešení od společnosti SEAL Analytical

Systémy SEAL MiniLab AP (AutoPrep) a AR (AutoRead) kombinují robotickou manipulaci se vzorky s robotickým pohybem sond a dalších testovacích zařízení. Systémy MiniLab AutoPrep a AutoRead, spojené na jedné kompaktní platformě, představují spolehlivé řešení pro vaše přípravné postupy a zároveň uvolňují cenný prostor na stole.

Systémy MiniLab AR jsou schopny provádět mnoho robotických testovacích a manipulačních úloh. Téměř jakoukoli "hotovou" sondu nebo manuální testování lze automatizovat. Ideálně se hodí pro testování vody a půdy, například pH, vodivosti a BSK. Po přidání systému AP lze automatizovat přípravu vzorků - včetně filtrování, úpravy pH, ředění vzorků a dalších činností.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 13.10.2022

robotizace a automatizace testování   ID:620

 


 

Starší články Starší

 

Archiv článků:   2022   2023   2024  

 

Doporučujeme články:
  Společnost Waters stanovuje nové standardy pro výkon a rychlost s vysokým rozlišením s hmotnostním spektrometrem Xevo MRT
  CDC spouští OneLab VR: školící prostředí pro laboratoře s virtuální realitou o rozloze 50 000 čtverečních stop
  TC Praha v květnu: Analýza dopadů AI, infrastruktury ELI ERIC a další novinky
  Automatizované odvíčkování / uzavírání zkumavek zvyšuje produktivitu
  Spojení syntetické biologie a 3D tisku vytváří programovatelné živé materiály
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
2 Theta: Naše vlajkové lodě Izotachoforéza, kapilární elektroforéza


 
Biogen: Odběr vzorků a jejich transport v pokojové teplotě


 
Nukleární medicína. MGP: v současné době jsme certifikovanými distributory radiofarmak v České republice a na Slovensku firem AAA, Eckert and Ziegler, GE Healthcare a Izotop.


 
DRIVE AFM – špička mezi High-End AFM


 
Přehled přístrojů pro nanovlákna a netkané textilie


 
Novinky Nicolet CZ


 
Novinky BIOTRADE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama