Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   26.9.2023 - 28.9.2023 Powtech 2023
  26.9.2023 - 28.9.2023 Ilmac 2023
  10.10.2023 8. ročník Týdne inovací ČR
  9.4.2024 - 12.4.2024 analytica
  10.6.2024 - 14.6.2024 ACHEMA 2024
Reklama

 
Automatizovaný recapper s prodlouženou výškou pro větší rozměry nádobek

Společnost Micronic uvádí na trh nový přírůstek do své rozsáhlé řady zařízení pro automatické rekapování, který urychluje pracovní postupy při skladování vzorků: zařízení Screw Cap Recapper CS700 s prodlouženou výškou.

Díky prodloužené výšce modelu CS700 mají nyní výzkumní pracovníci možnost automaticky uzavírat, odkapávat a rekapitulovat zkumavky ve formátu 96 jamek až do objemu 2,00 ml. Přístroj Micronic Screw Cap Recapper, navržený pro zvýšení efektivity, lze používat jako samostatný přístroj nebo jej lze jednoduše integrovat do plně automatizovaného laboratorního prostředí. Šroubovací uzávěr je tak ideální pro vysoce výkonné pracovní postupy a pro odlehčení výzkumných pracovníků od opakované manuální práce.

Přístroj CS700 dokáže během 30 sekund a jedním úkonem rekapitulovat celý stojan zkumavek pro uchovávání vzorků. Připojení k síti Ethernet navíc vytváří mnoho možností pro různé komunikační protokoly. Protože je rekapátor vybaven také rozhraním (API), lze zařízení integrovat do větších robotických systémů, jako jsou například manipulátory s kapalinami. Volitelný senzor ověřuje, zda byla odstraněna všechna víčka, aby bylo možné zařízení efektivně využít v automatizačním procesu.

Zařízení CS700 se snadno instaluje a obsluhuje a odšroubovává uzávěry ze zkumavek na vzorky ve formátu 96, 48 nebo 24 jamek. Uzávěr je kompatibilní se šroubovacími uzávěry Micronic, zkumavkami se šroubovacími uzávěry a laboratorním nádobím jiných značek. Prostřednictvím grafického rozhraní s dotykovou obrazovkou může obsluha vybírat různé zkumavky k uzávěru, odvíčkování nebo rekapování, aniž by musela používat různé adaptéry pro různé velikosti zkumavek. Volitelný senzor detekce zkumavek maximalizuje spolehlivost rekaperátoru. Šroubovací uzávěr Recapper používá přesně stanovenou hodnotu krouticího momentu pro optimální kvalitu utěsnění, čímž minimalizuje odpařování a maximalizuje integritu cenných vzorků uložených v různých velikostech zkumavek.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 16.6.2023

práce se zkumavkami   ID:196

  
Benchling vytváří open source knihovnu převodníků dat laboratorních přístrojů

Benchling spolupracuje s Allotrope, podporuje průmyslové standardy a zpřístupňuje vědecké komunitě knihovnu průmyslových konvertorů dat s otevřeným zdrojovým kódem.

Společnost Benchling, R&D Cloud pohánějící biotechnologický průmysl, zahájila na konferenci Bio-IT World iniciativu na standardizaci konverze přístrojových dat ve vědecké komunitě. Úsilí společnosti je dvojí: Benchling přispívá k průmyslovým standardům jako aktivní člen sítě partnerů Allotrope Foundation (APN) a zároveň vytváří knihovnu open source konvertorů, které formátují data generovaná přístroji podle standardu Allotrope Simple Model (ASM), aby pomohl organizacím tyto standardy zavést do praxe. Díky zpřístupnění těchto konvertorů v rámci otevřeného zdrojového kódu budou moci společnosti všech velikostí snadno standardizovat a propojovat data z přístrojů v rámci svých laboratoří i napříč nimi, což v konečném důsledku povede k většímu přijetí dat, která lze nalézt, zpřístupnit, interoperabilně a opakovaně použít (FAIR), v průmyslu.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 15.6.2023

laboratorní data open source   ID:199

  
Nový vícelitrový generátor vodíku od společnosti VICI DBS

Výroba až 18 l/min vodíku.
Spolehlivost a stálá vysoká produktivita jsou požadavky na dnešní i budoucí generátory plynu. Tato velkoobjemová modelová řada představuje nejnovější generátory vodíku od společnosti VICI DBS, které pokrývají celou řadu aplikací s vysokou čistotou vodíku 99,9995 %. V nabídce jsou čtyři varianty s průtoky 4,5 l, 9 l, 13,5 l a 18 l. Osvědčená technologie PEM (ProtonExchangeMembrane) s titanovými články zaručuje maximální životnost při minimální údržbě. Modulární konstrukce rovněž umožňuje modulární použití: pokud dojde k poruše jedné ze 4 buněk, ostatní mohou pokračovat ve výrobě. Jednotka je mobilní a má malé rozměry. Uvedení do provozu je jednoduché, a proto šetří náklady. Intuitivní řídicí systém se ovládá prostřednictvím 7" dotykové obrazovky. Bezpečnost je vždy v centru pozornosti! Proto má samotný vícelitrový generátor pouze malý zásobník vodíku a automatický systém vypnutí, který reaguje v případě vnitřního i vnějšího úniku vodíku, přetlaku a příliš nízké hladiny vody.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 14.6.2023

generátor vodíku   ID:214

  
Agilent rozšiřuje rodinu inteligentních GC systémů o nový vysokokapacitní vzorkovač 8697 Headspace -XL zásobník

Společnost Agilent Technologies Inc. oznámila uvedení vzorkovače Agilent 8697 Headspace Sampler -XL Tray s kapacitou 120 lahviček.

Zákazníci si nyní mohou vybrat buď kapacitu 48 lahviček, nebo zvýšenou kapacitu 120 lahviček díky nové variantě zásobníku -XL. Tento nový Agilent 8697 -XL Tray také obsahuje nejnovější inteligentní funkce přístroje pro zvýšení doby provozuschopnosti a usnadnění obsluhy ve srovnání s jeho předchůdcem, Headspace Sampler 7697A.

"Laboratoře, které provozují headspace GC systémy, vědí, že pokud se během sekvence vyskytnou problémy a dojde k propíchnutí vialek, mohou být nuceny vzorky opakovat nebo znovu odebírat. Model 8697 a nyní i 8697 Headspace Sampler -XL Tray tento problém prakticky eliminují. Kompletní systém GC headspace kontroluje, zda systém a kvalita dat odpovídají standardům SOP, čímž se předchází opětovnému vybírání vzorků a opakování," vysvětlil Mike Zhang, viceprezident a generální ředitel divize Gas Phase Separations společnosti Agilent.

Vzorkovač Headspace 8697 -XL Tray obsahuje inteligenci přístroje, která eliminuje prostoje a zvyšuje efektivitu tím, že sama kontroluje provoz a provádí obsluhu desítkami postupů řešení problémů a údržby - krok za krokem, na dotykové obrazovce GC. Přístroj 8697 Headspace Sampler -XL Tray provádí automatické kontroly systému, včetně kontroly těsnosti, včasné zpětné vazby při údržbě (EMF) a autodiagnostiky, aby zajistil připravenost systému k provozu. Systém také kontroluje vzorky pro kontrolu kvality, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita dat a aby vzorky nebylo nutné opakovat.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 13.6.2023

automatizovaná chromatografie   ID:244

 


Reklama

 
Automatizovaná optimalizace reakcí heterogenní katalýzy

FlowSyn™ od společnosti Uniqsis je špičkou v oblasti návrhu průtokových reaktorů a nastavuje standard pro automatizovanou optimalizaci reakcí heterogenní katalýzy.

Použití pevných podložených činidel, katalyzátorů a scavengerů v průtokových reaktorových systémech nabízí významné výhody oproti běžným technikám heterogenní katalýzy ve vsádce. Jejich použití často zamezuje nutnosti následného čištění produktů a vede ke zvýšení reakční rychlosti a celkové účinnosti díky velkému přebytku katalyzátoru.

Průtokové katalytické reakce s použitím reaktorů FlowSyn™ vykazují značnou úsporu času, vysokou reprodukovatelnost a selektivitu spolu s pozoruhodným zlepšením stability katalyzátoru ve srovnání s reakcemi prováděnými ve vsádkovém reaktoru.

FlowSyn™ je kompaktní integrovaný kontinuální průtokový reaktor navržený pro snadný, bezpečný a efektivní provoz. Reaktory FlowSyn, vyrobené z komponent nejvyšší kvality, které nabízejí vynikající chemickou kompatibilitu a spolehlivost, poskytují přesnou a rovnoměrnou regulaci teploty až do +260 °C. To z nich v kombinaci s rutinním prováděním reakcí při tlaku až 1400 psi činí dokonalý nástroj pro vývoj a testování nových katalyzátorů.

Integrovaný software v reaktorech FlowSyn™ zajišťuje ovládání systému prostřednictvím snadno použitelného krokového rozhraní Katalytické reakce lze spouštět ručně nebo je naprogramovat na automatický bezobslužný provoz, po kterém se průtoková cesta a kolona automaticky propláchne čistým rozpouštědlem připraveným na další experiment.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 12.6.2023

heterogenní katalýza   ID:198

  
Nový plně automatizovaný Ramanův mikroskop je vhodný pro mikro a makro měření

PISCATAWAY, NJ - Společnost HORIBA Scientific, světový lídr v oblasti Ramanovy mikroskopie, představuje nový LabRAM Odyssey, plně automatizovaný a dálkově ovládaný systém.

LabRAM Odyssey nahrazuje nejprodávanější systém LabRAM HR Evolution. Systém LabRAM Odyssey, vyvinutý na stejné platformě, je nyní uživatelsky přívětivější a nabízí nové funkce, pokročilé možnosti konfokálního zobrazování ve 2D a 3D a plně vyhovuje všem požadavkům trhu.

Široká nabídka specializovaných aplikací v softwarové sadě LabSpec 6 umožňuje konfigurovat software tak, aby vyhovoval a vyvíjel se pro konkrétní potřeby. Vedle jedinečných technologií rychlého Ramanova zobrazování SWIFT™ a DuoScan™ jsou v přístroji LabRAM Odyssey integrovány také dva nové kalibrační nástroje: VRM a Objective Adjustment.

- VRM (Video-Raman Matching) zajišťuje dokonalou shodu mezi obrazem z videa a místy na Ramanově mapě. Tato kalibrace je nezbytná pro korelaci optických snímků s chemickými obrazy získanými Ramanovou mikroskopií.
- Funkce Objective Adjustment umožňuje udržet oblast zájmu v zorném poli s jakýmkoli použitým objektivem, a to jednoduchým nastavením polohy vzorku ve směrech XYZ.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 9.6.2023

ramanova mikroskopie   ID:187

  
Bezpečnostní váhová skříň ST1

Při vážení nebezpečných látek, vysoce účinných látek, hormonů nebo nanočástic je mimořádně důležitá osobní ochrana. Řada ST1 nabízí optimální podmínky pro bezpečnost uživatelů a prostředí laboratoře. Digitální signalizační systém umožňuje trvalé sledování přitékajícího laminárního, horizontálního proudění vzduchu. Toto speciální vedení proudu vzduchu zaručuje, že nedochází ke kontaminaci uživatelů unikajícím prachem a že nedochází k silným turbulencím. Nebezpečné látky jsou bezpečně odváděny od uživatele přes zadní část kabiny do připojeného HEPA filtru. Stabilně lze provozovat i mikrováhy v nejnižším rozsahu vážení.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 8.6.2023

vážení, nebezpečné látky   ID:198

  
Inline odplyňovač pro aplikace s vysokým průtokem

Společnost Biotech Fluidics představuje DEGASi Prep+, první in-line membránový odplyňovač na světě, který je připraven k použití při rychlosti 150 ml/minutu s agresivními médii a organickými rozpouštědly.

Účinná degazace vysoce výkonných kapalinových aplikací, včetně procesní chromatografie, testování rozpouštění, klinické chemie a dávkování, byla tradičně náročným úkolem. Až doposud. Díky použití vynikající vývěvy Systec® DST a patentované membránové technologii Systec AF je zařízení DEGASI Prep+ schopno spolehlivě zajistit účinné odplynění při velmi vysokých průtocích.

S tímto působivým zařízením můžete účinně odstraňovat rozpuštěné plyny a dokonce i bubliny z organických rozpouštědel nebo agresivních vodných roztoků při průtocích kapalin až 150 ml/min. Zařízení DEGASI Prep+ je nabízeno jako samostatná jednotka v konfiguracích pracujících s 1 až 4 kanály vysoce výkonného odplyňování. Speciální verze mohou být vybaveny přídavnou semipreparativní komorou.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.6.2023

odplyňovač   ID:214

 


Reklama

 
Průlom v oblasti buněčných "nanobotů" vrhá světlo na příčiny agresivních druhů rakoviny

Vědci odhalili vnitřní fungování jednoho z nejdůležitějších a nejsložitějších "nanobotů", který funguje v našich buňkách, a to pomocí nejmodernější mikroskopie pro vizualizaci molekul téměř na atomární úrovni.

Jejich nová studie publikovaná v časopise Nature odhalila kritický krok, který zapíná spliceosom - součást buněčného mechanismu, který umožňuje buňkám vytvářet složité proteiny.

Vědci se domnívají, že díky podrobnému odhalení způsobu aktivace spliceosomu by tento objev mohl otevřít cestu k účinnějšímu navrhování léků proti rakovině, které se na něj zaměřují.

Mezinárodní tým vědců z londýnského The Institute of Cancer Research a německého Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences použil nejmodernější biochemické metody a metody kryoelektronové mikroskopie (kryo-EM), aby mohl spliceosom studovat do nejmenších detailů a zodpovědět dlouholeté otázky o jeho fungování.

Spliceosom funguje jako nanobot, který zpracovává RNA - genetické instrukce zkopírované z DNA - v klíčovém kroku umožňujícím stavbu složitých proteinů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 6.6.2023

molekulární biologie   ID:209

  
Vědci získali první rentgenový „snímek“ jediného atomu

Fyzici slaví vysněný úspěch, když se jim podařilo zobrazit rentgenovým zářením jediný atom. Použili k tomu synchrotronovou rentgenovou řádkovací tunelovou mikroskopii, spojenou s rentgenovou spektroskopií. Dnes už sice jednotlivé atomy rutinně studujeme například mikroskopií s rastrovací sondou, ale díky rentgenovému záření je možné zjistit, co je který atom zač. Časem čekejte velké věci!

Datum: 5.6.2023

rentgenová mikroskopie   ID:201

  
Nová definice regulace hmotnostního průtoku

Nový FLEXI-FLOW od společnosti Bronkhorst kombinuje výhody jedinečného průchozího senzoru s osvědčenou technologií by-pass. Kompaktní termické hmotnostní průtokoměry a regulátory jsou o 35 % menší než tradiční přístroje, nejmenší na trhu pro rozsahy průtoku do 20 ln/min. Díky nové technice snímače se přístroje vyznačují velmi stabilní regulací průtoku, ale také velmi rychlou regulací s dobou ustálení menší než 150 ms. Přístroje FLEXI-FLOW mají integrované snímače teploty a tlaku a palubní databázi plynů pro nejvyšší přesnost i při měnících se procesních podmínkách. Díky této nové technologii jsou přístroje přizpůsobitelné mnoha aplikacím díky širokému dynamickému rozsahu průtoku (až 1:1000). Teplotní a tlakové signály mohou uživateli poskytnout informace o aktuálních procesních podmínkách. Přístroj FLEXI-FLOW je tedy ve skutečnosti více než jen průtokoměr nebo regulátor; je to víceparametrový měřicí/řídicí přístroj.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 2.6.2023

měření průtoku   ID:209

  
LABS/Q LIMS - profesionální standardní řešení pro všechny laboratoře

Laboratorní aplikace napříč odvětvími, která se úspěšně používá již více než 30 let

S aplikací LABS/Q ® můžete spravovat všechna laboratorní data v jedné aplikaci a stačí zadat pouze požadované základní údaje. Pokud již máte data v jiném systému, migrujeme tato data prostřednictvím automatizovaného procesu. Výhody systému LABS/S LIMS: - Nižší náklady ve fázi implementace - Kratší doba projektu během implementace - Dodavatel kvalifikuje (testuje) funkčnost - Snadná upgradovatelnost produktu - Nižší riziko pro celý projekt.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 1.6.2023

LIMS software   ID:200

 


Reklama

 
Free whitepaper: Přístrojové vybavení a techniky analýzy halogenů

Pro ochranu životního prostředí je důležitým úkolem testování vody a půdy na přítomnost halogenů. Přečtěte si více!

V zájmu ochrany životního prostředí a organismů, které v něm žijí, upravuje řada zákonů a norem testování vody, půdy a vzduchu na přítomnost halogenů nebo jejich organicky vázaných forem jako součtových parametrů. Stanovení halogenů je rovněž nezbytné v souvislosti s likvidací nebo využitím odpadů (spalování, chemická nebo termochemická recyklace) a kontrolou kvality (zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu).

Více informací o základech stanovení halogenů se dozvíte v článku "Základy: Základní informace o přístrojovém vybavení a technikách analýzy halogenů". Dokument obsahuje přehled následujících témat:
- Přehled metod rozkladu na bázi spalování a metod detekce
- Další metody stanovení halogenů
- Cíl analýzy součtových parametrů obecně
- Příprava vzorku
- Příklady použití
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 31.5.2023

analýza halogenů   ID:174

  
Ohebné krystalické struktury představují cestu k solidní energetické budoucnosti

Tým vědců z Dukeovy univerzity a jejich spolupracovníků odhalil atomární mechanismy, které činí ze skupiny sloučenin zvaných argyrodity atraktivní kandidáty pro elektrolyty pevnolátkových baterií i termoelektrické měniče energie.

Tyto objevy - a přístup založený na strojovém učení - by mohly pomoci nastartovat novou éru skladování energie pro aplikace, jako jsou bateriové stěny pro domácnosti a rychle se nabíjející elektromobily.

Výsledky se objevily 18. května online v časopise Nature Materials.

Datum: 30.5.2023

pevnolátkové baterie   ID:218

  
Nový objev týmu Pavla Hobzy možná přepíše učebnice fyzikální chemie

Pavel Hobza z ÚOCHB AV ČR se svým týmem poprvé přepsal učebnice před dvaceti lety, kdy objevil a popsal tzv. nepravou vodíkovou vazbu. Spolu s kolegy z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského a VŠB – TUO nyní přichází s objevem, který má potenciál dříve přijatou definici zjednodušit a studenty chemie znovu donutit k tomu, aby přehodnotili své představy o studované látce.

Datum: 29.5.2023

vodíková vazba, fyzikální chemie   ID:212

  
Modulární jednotka "vše v jednom", která nahrazuje tradiční metody Büchnerovy filtrace a sušení v sušárně

Laboratoř GFD®Lab byla vyvinuta k překonání známých výrobních problémů, s nimiž se výrobci potýkají při používání tradičních výrobních metod, jako je Büchnerova filtrace a sušení na plechu. Jedná se o ideální technologii pro úspěšné dokončení činností spojených s rozšiřováním a snižováním rozsahu a získání prediktivních výsledků výkonu.

Jedná se o miniaturní verzi výrobní filtrační sušičky, která se skládá z míchané nádoby s integrovaným ohřívacím pláštěm, navržené pro práci ve vakuu a pod tlakem. Nádoby jsou k dispozici buď ze skla BS 3.3, 316L S/S nebo slitiny 22. Oddělování pevné látky od kapaliny se provádí v jejím jedinečném filtračním koši, který lze vyjmout, aby se usnadnil a maximalizoval sběr produktu. Díky 4" dotykovému displeji HMI lze výrobu spustit pouhým stisknutím tlačítka.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.5.2023

filtrační sušička, Büchnerova filtrace   ID:191

 


Reklama

 
Pokročilá analýza CSONH v kovech a anorganických materiálech

Uživatelsky přívětivá řada induktorů inductar® pro anorganickou elmentální analýzu využívá metodu vysokoteplotního spalování ke stanovení koncentrace prvků uhlíku, síry, kyslíku, dusíku a vodíku v kovech a anorganických materiálech a je ideálním řešením pro výzkum a vývoj, rutinní a vysoce výkonné laboratoře.
Analyzátory prvků pro anorganickou prvkovou analýzu od společnosti Elementar poskytují následující výhody:
- Přesné měření koncentrace C, S, O, N a H v kovech a anorganických materiálech.
- Velký dynamický rozsah měření koncentrací prvků od ppm až po 100 %.
- Unikátní: Inductar EL cube je první analyzátor na světě, který dokáže stanovit pět prvků C, S, O, N a H pouze jedním přístrojem.
- Indukční pec s dlouhou životností v pevném stavu zajišťuje nejvyšší teploty pro spolehlivé spalování všech typů vzorků
- Díky inovativní konstrukci je minimalizována tvorba prachu a nečistot, čímž se předchází zdlouhavému čištění a údržbě.
- Uživatelsky přívětivá konstrukce, např. podávání vzorků během provozu i běžná údržba bez použití nářadí
- Automatizovaná analýza pro bezpečný a spolehlivý nepřetržitý provoz
- Intuitivní, vícejazyčný software neuvěřitelně zjednodušuje život obsluhy
- Nízké investiční a analytické náklady
- Režim automatického uspání a probuzení šetřící zdroje
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 25.5.2023

elementární analyzátory   ID:243

  
Whitepaper: Analýza vlhkosti v chemickém průmyslu

Jak měřit celkový obsah pevných látek v chemikáliích

Analýza vlhkosti hraje důležitou roli v mnoha oblastech chemického průmyslu, včetně kontrol při příjmu zboží, kontroly kvality a vývoje nových výrobků. Pro zajištění nejlepší kvality a vzhledu výrobků i vysoké produktivity je důležitá přesná a rychlá analýza vlhkosti.

S technologií halogenového ohřevu pro rychlé, přesné a spolehlivé výsledky.

Stanovení celkového obsahu sušiny prováděné pomocí halogenového analyzátoru vlhkosti je opakovatelnou a jednoduchou alternativou k metodě sušení v sušárně pro téměř jakýkoli chemický výrobek. Stejně jako metoda sušení v sušárně je metoda analyzátoru vlhkosti založena na principu ztráty sušením. Poskytuje výsledky během několika minut ve srovnání s několika hodinami a výrazně snižuje počet různých procesních kroků.

Tato sbírka metod měření vlhkosti pro chemický průmysl nabízí informace o tom, jak měřit vzorky a získat spolehlivé výsledky srovnatelné s výsledky metody sušení v sušárně.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 24.5.2023

whitepaper analýza vlhkosti pevných látek   ID:207

  
Tandemové solární články univerzity KAUST zlomily světový rekord

Křemík je sice dobrý pro přeměnu solární energie na elektřinu, ale v současné době je již na hraně fyzikálních možností. Jedním z možných řešení jsou tandemové články, v nichž křemík pracuje společně se slibným perovskitem. Saúdskoarabský tým KAUST drží nový rekord v účinnosti tandemového článku, který činí 33,2 procent.

Datum: 23.5.2023

křemík a solární články, fotovoltaika   ID:188

  
Zobrazování buněk v inkubátoru

ioLight Inverzní mikroskop pro zobrazování živých buněk v inkubátoru. Zobrazte průhledné vzorky zespodu v Petriho misce, komůrkovém sklíčku nebo baňce s buněčnou kulturou.
Kompaktní inverzní mikroskop ioLight je nejnovější inovací společnosti ioLight. Obrácený mikroskop je zabalen v uzavřeném obalu pro použití uvnitř inkubátorů CO2 v biologických laboratořích.
Uzavřený obal je odolný vůči vlhkému kyselému prostředí a znamená, že můžete sledovat experimenty, aniž byste museli otevírat dvířka nebo narušovat buňky. K dálkovému prohlížení snímků lze použít externí tablet.
Inverzní ioLight využívá robustní platformu společnosti, která byla použita v terénu v Antarktidě, amazonském pralese a dokonce i na Mount Everestu.
Funkce:
- Světlé pole; nízké NA světlého a tmavého pole
- Rozlišení 1 µm
- Pracovní vzdálenost 6 mm
- Pracuje se sklíčky, miskami, jamkovými destičkami a baňkami o výšce až 40 mm
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 22.5.2023

mikroskopie buněčných kultur   ID:180

 


Reklama

 
Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?

Řada naších zelených aktivistů považuje německé uzavírání jaderných elektráren za tu správnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Německá energetická koncepce je podle nich i pro nás tím správným vzorem, který máme následovat. Podívejme se, jestli je tomu opravdu tak.

Datum: 19.5.2023

nízkoemisní energetika, jaderné elektrárny   ID:245

  
První integrované oddělení patologie v Anglii zaměřené na výzkum klinických studií bude využívat nové technologie k rychlejší a cenově dostupnější diagnostice rakoviny

Umělá inteligence (AI) a digitální patologie budou v IPU využívány k tomu, aby bylo možné pacientům s rakovinou přizpůsobit léčbu a vytvořit novou generaci diagnostických testů.

První centrum svého druhu v Anglii má významně zlepšit diagnostiku a léčbu rakoviny - díky kombinaci průkopnického digitálního zobrazování a umělé inteligence.

Nadační fond Royal Marsden NHS Foundation Trust a jeho akademický výzkumný partner The Institute of Cancer Research v Londýně dnes oznámily otevření nové společné integrované patologické jednotky (IPU). Jednotka umožní výzkumníkům, kteří se zaměřují zejména na výzkum klinických studií, učinit objevy pro vývoj nových testů na rakovinu a urychlit proces diagnostiky výsledků.

IPU - financovaná The Royal Marsden Cancer Charity, The Institute of Cancer Research (ICR) a The National Institute for Health and Care Research (NIHR) Royal Marsden and ICR Biomedical Research Centre - je první jednotkou svého druhu v Anglii s přístupem k rozsáhlému portfoliu průkopnických klinických studií.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 18.5.2023

umělá inteligence při diagnostice rakoviny   ID:182

  
Kvantové provázání fotonů zdvojnásobuje rozlišení mikroskopů

„Démonický“ kvantový entanglement vytváří dvojice provázaných fotonů, bifotony, které jsou velmi užitečné pro světelnou mikroskopii. Bifotony mají totiž poloviční vlnovou délku oproti jednotlivým fotonům, ale zároveň také nižší energii, takže mikroskop „nespálí“ živé buňky. Kvantové mikroskopy jsou nadohled.

Datum: 17.5.2023

mikroskopie   ID:205

  
Výhody PTR-TOFMS s vysokým hmotnostním rozlišením

Čokoláda... lahodná pro lidi, náročná pro analytické metody, ideální pro demonstraci výhod PTR-TOFMS s vysokým hmotnostním rozlišením!
Technologie PTR s přímým nástřikem v reálném čase v kombinaci s výkonnou TOF-MS umožňuje rychlý, vysoce selektivní a kvantitativní screening vzorků potravin, aromat a vůní.
Společnost IONICON nedávno provedla rozsáhlou studii potravin a chutí, v níž srovnávala svůj analyzátor stopových těkavých organických látek PTR-TOF 10k s nejvyšším rozlišením s běžným přístrojem PTR-TOFMS s vysokým rozlišením. Zatímco PTR-TOF 10k je vybaven platformou ioniTOF 10k, která umožňuje hmotnostní rozlišení 10 000 - 15 000 m/Δm, srovnávací přístroj byl nastaven na běžnějších 5 000 m/Δm. Cílem studie bylo určit hlavní výhody mimořádně vysokého hmotnostního rozlišení pro potravinářství a vědu o chuti.

Pravděpodobně nejpůsobivější příklad přednosti PTR-TOF 10k byl zjištěn při analýze komplexního headspace čokolády na přítomnost ethylmaltolu (C7H8O3.H+, m/z 141,055). Při hmotnostním rozlišení 5 000 m/Δm při nominální m/z 141 je naznačena přítomnost pěti hmotnostních píků (šedá čára). Zajímavé je, že při m/z 141.05 se zdá, že je zde spíše pokles než pík. Při pohledu na data PTR-TOF 10k (modrá čára) získaná ze stejného vzorku je situace okamžitě jednoznačná. Ethyl maltol je jasně přítomen (oranžová oblast) a je plně oddělitelný od ostatních isobarů v čokoládovém prostoru. Jeho intenzita je však zhruba o řád nižší než intenzita nejhojnější isobary, a proto je ethyl maltol pomocí 5 000 m/Δm prakticky nedetekovatelný.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 16.5.2023

hmotnostní spektrometrie   ID:189

 


Reklama

 
Jiří Kozák: Nejúspěšnější země předem nezavrhnou žádný nápad, inspirují nás

Součástí vědecké diplomacie je sbírat a posuzovat poznatky o tom, jak k inovacím a modernizaci ekonomiky přistupují nejúspěšnější země jako Švédsko nebo Izrael. V rozhovoru pro časopis Moderní ekonomická diplomacie se k tomuto tématu vyjádřil náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák.

Datum: 15.5.2023

věda a výzkum   ID:170

  
Rychlejší, přesnější, prostě lepší - nový Ramanův spektrometr PAT

Nejmodernější Ramanův proces pro chemické a farmaceutické aplikace
Uživatelé systému Process Guardian (PGr) těží z jeho vynikající výtěžnosti signálu. PGr je mnohonásobně rychlejší než běžné Ramanovy spektrometry. Výsledky poskytuje během několika sekund tam, kde to jiným trvá minuty. Díky tomu jsou dříve neproveditelné aplikace s Ramanovou spektroskopií realizovatelné. To platí zejména pro časově kritické purifikační procesy, například v oblasti biofarmacie DSP.

PGr je důsledně navržen jako spektrometr PAT a lze s ním pracovat přímo na přístroji i vzdáleně online. Vybavení procesního spektrometru je na špičkové úrovni: Komunikace OPC, až osminásobný multiplex, vhodnost pro zónu 0 ATEX, různé predikční motory (PEAXACT, SOLO, SIMCA, CAMO), protokoly pro dodržování farmaceutických předpisů, robustní duplexní optické vlákno s integrovanou ochranou proti přerušení.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 4.5.2023

Ramanova spektrometrie   ID:231

  
Od otevření až po uzavření. Osvoboďte svou laboratoř od monotónní práce

Od otevření až po uzavření: X-TubeProcessor_Smart zbaví vaše zaměstnance manuální práce s mikrozkumavkami se šroubovacím uzávěrem, HPLC a kryo vialkami.
Nastavte až šest stojanů se zkumavkami se šroubovacím uzávěrem, stiskněte "Start" a je hotovo: Zpracování zkumavek pomocí X-TubeProcessor_Smart je tak snadné. I přes své kompaktní rozměry je zařízení plnohodnotným automatizačním řešením, které lze flexibilně přizpůsobit nejrůznějším procesům a výrobním množstvím. Díky tomu je X-TubeProcessor_Smart vhodný i pro náročnější aplikace, a to i v případě omezeného prostoru. Zařízení X-TubeProcessor_Smart zajišťuje nejen plnění kapalin v přesně stanoveném množství a kvalitě, ale šetří i čas a zdroje. Zbaví také váš personál ručního pipetování a s tím spojených rizik: kontaktu s potenciálně nebezpečnými látkami, lidských chyb, chronických příznaků stresu. Místo toho jsou vaši zaměstnanci nasazeni tam, kde mohou plně rozvinout svůj potenciál.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 3.5.2023

mikrozkumavky, plnění vialek   ID:201

  
AI-Descartes je inteligence, která jako špičkový vědec objevuje vědecké teorie

Dnešní generativní inteligence obvykle jen papouškují, co kde četly – a i tak dovedou ohromit. A teď si představte inteligenci, do které nasypete data s relevantními vědeckými souvislostmi, a inteligence sestaví teorii, která to nejlépe vysvětluje. AI-Descartes je umělý vědecký mozek v plenkách, který už má na svém kontě znovuobjevení významných vědeckých teorií.

Datum: 2.5.2023

AI, umělá inteligence   ID:191

 


Reklama

 
Systém CICERO, který poskytuje komplexní řešení pro konfokální mikroskopii v širokém poli a s rotujícím diskem

Společnost CrestOptics S.p.A., výrobce špičkových mikroskopických řešení a pokročilých systémů pro fluorescenční mikroskopii a diagnostické aplikace, oznámila uvedení nového systému konfokálního mikroskopu s rotujícím diskem CICERO. Systém CICERO, který se zaměřuje na základní prvky epi-fluorescenční a konfokální mikroskopie, byl vyvinut s cílem zpřístupnit špičkové zobrazování širší vědecké komunitě tím, že poskytuje kompaktní a cenově výhodný systém pro výkonná zobrazovací řešení.
Kompaktní systém usnadňuje přechod mezi širokoúhlým a konfokálním zobrazováním a umožňuje uživatelům jednoduše přepínat mezi režimy podle toho, jak se vyvíjejí jejich požadavky na zobrazování. Režim širokého pole podporuje informativní sběr dat ze vzorků, jako jsou buněčné monovrstvy a tkáňové řezy, zatímco konfokální režim umožňuje kvalitnější analýzu větších 3D struktur, včetně organoidů nebo celých organismů. Kromě toho rychlost a světelná účinnost CICERO umožňuje dlouhodobé živé zobrazování a zachycení rychlých buněčných dějů, jako jsou segregace chromozomů a pohyb organel.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 28.4.2023

confocal microscope, spinning disk   ID:301

  
Malé, ale všudypřítomné

Svět kolem nás je plný mikroskopických částic plastů. Najdeme je nejen ve vzduchu, ve vodě a v půdě, ale také v organismech rostlin, zvířat i lidí. Dopady tohoto znečištění začínáme tušit.

Datum: 27.4.2023

mikroplasty a plasty v životním prostředí   ID:318

  
Abberior instaluje nejmodernější mikroskop STED v laboratořích MBC BioLabs

Společnost Abberior, přední poskytovatel špičkových zobrazovacích technologií, oznámila, že umístila mikroskop STED se super rozlišením do MBC BioLabs, přední sítě biotechnologických inkubátorů v oblasti San Francisco Bay Area. Instalace je součástí úsilí společnosti Abberior o podporu biotechnologických podnikatelů při zakládání a rozvoji inovativních společností v oblasti přírodních věd.

Mikroskop STEDYCON™ STED je superrozlišovací fluorescenční mikroskop, který umožňuje výzkumníkům vizualizovat biologické struktury a procesy na úrovni nanorozměrů s vysokou přesností a detaily. Přístroj bude pro podnikatele v biotechnologiích ve společnosti MBC BioLabs základním zdrojem, který jim umožní vyvíjet nové produkty a terapie s vyšší efektivitou a účinností.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.4.2023

STED mikroskopie, fluorescenční mikroskopie   ID:254

  
Wearable technologie zvyšuje potenciál podpory duševního zdraví na základě přátelství

Nový výzkum naznačuje, že nositelná technologie, která sdílí data mezi malými kruhy blízkých přátel a příbuzných, by mohla poskytnout nový přístup k distribuované, vzájemné zdravotní péči.
Na základě předchozího výzkumu, kdy údaje týkající se hladiny glukózy v krvi a plodnosti přinesly pozitivní výsledky, vytvořili aplikaci pro zobrazení údajů souvisejících se stresem. Cílem bylo prozkoumat, zda by sdílení informací mohlo poskytnout lepší informace o změnách nálady blízkých osob a přimět ostatní, aby vhodně přizpůsobili svou podporu.
Aplikace pro chytré telefony, nazvaná "IntimaSea", dokázala získat údaje o srdečním tepu z chytrých hodinek subjektů a prezentovat je v grafické podobě.
Rozhraní tvoří vlny na pobřeží, přičemž účastníci jsou reprezentováni různými avatary mořských živočichů. Pokles variability srdeční frekvence naznačující zvýšenou úroveň stresu způsobí, že se avatar potopí níže.
Kliknutím může účastník sdílet své údaje se skupinou přátel, kteří mohou reagovat prostřednictvím textové zprávy, emoji nebo telefonního hovoru.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 25.4.2023

sdílení dat z wearable technologie   ID:248

 


Reklama

 
Zázračný grafen pokořil další významný fyzikální rekord

Grafen nás udivuje už řadu let. Jak se ale zdá, stále ještě nevydal všechna svá tajemství. Britský tým expertů na tento podivuhodný 2D materiál zjistil, že grafen dominuje všem známým látkám ohromující magnetorezistencí za pokojové teploty, tedy schopností měnit elektrický odpor působením vnějšího magnetického pole.

Datum: 24.4.2023

grafen, magnetorezistence   ID:329

  
Inovativní mikrovlnná trouba s horním plněním nabízí snadné použití, bezpečnost a nízké provozní náklady.

Berghof Products + Instruments GmbH
- Nízké provozní náklady - zaručená nepřekonatelná životnost a záruka i na nádoby
- Jednoduchá, intuitivní obsluha - žádné připojování senzorů, nádoby stačí otevřít, zavřít a vyčistit
- SafePrep - maximální bezpečnost díky inovativní technologii senzorů a systému sběru plynů
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 21.4.2023

mikrovlnná trouba   ID:235

  
Parfémový průmysl cítí potíže s reklasifikací látek v EU

Změny legislativy Evropské unie týkající se chemických látek představují potenciální hrozbu pro významný průmysl parfémů, tvrdí přední obchodní asociace v tomto odvětví.
Mezinárodní asociace výrobců vůní (IFRA) lobbuje za přehodnocení reforem klasifikace, označování a balení látek a směsí (CLP).
Evropská komise reviduje právní předpisy EU o chemických látkách v souladu s novou ekologickou dohodou, což bude mít dopad na pravidla pro tzv. přírodní komplexní látky (NCS). půjde o přechod ke klasifikaci podle skupin látek namísto klasifikace podle jednotlivých látek, z nichž každá může obsahovat stovky různých složek.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 20.4.2023

klasifikace parfémových složek   ID:281

  
Experiment Wolwerine: Inteligence GPT-4 zrodila samoopravné programy

Jistý anonymní vývojář vytvořil program Wolwerine, který funguje jako rozhraní při ladění programů v Pythonu pro komunikaci s inteligencí GPT-4. Umělá inteligence hledá chyby v programu a opravuje je. Poměrně primitivní Rosomák tím získal inteligenci a poskytuje programům v Pythonu superschopnost regenerace.

Datum: 19.4.2023

AI, umělá inteligence GPT-4   ID:249

 


Reklama

 
Společnost Waters uvádí na trh nejcitlivější a nejkompaktnější klinický IVD systém s absolutním IVD hmotnostním spektrometrem Xevo TQ

Společnost Waters přidává do svého portfolia LC-MS/MS systémů MassTrak IVD systém Xevo TQ Absolute IVD, který se tak stává nejcitlivějším stolním tandemovým kvadrupólovým (TQ) hmotnostním spektrometrem pro klinické aplikace.

Společnost Waters Corporation představila novou generaci hmotnostního spektrometru Xevo TQ Absolute IVD a rozšířila tak svou řadu LC-MS/MS systémů MassTrak IVD pro klinické diagnostické aplikace.

Výkonný analytický výkon hmotnostního spektrometru Xevo TQ Absolute IVD je až pětkrát citlivější pro kvantifikaci klinických analytů než podobné komerční přístroje na trhu. Tato citlivost umožňuje klinickým laboratořím detekovat a měřit stopové množství analytů ve vzorku na nejnižších detekčních úrovních, než bylo dříve možné. Může rozšířit testovací možnosti klinické laboratoře o menší objem vzorků získaných v méně invazivních testech, jako jsou sliny, dech a sušené krevní skvrny. Systém také umožňuje klinickým laboratořím rozšířit nabídku testů o multiplexní panely a velké molekuly.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 18.4.2023

hmotnostní spektrometrie, klinické analyty   ID:267

  
DNA stále trochu záhadná

Pětadvacátý duben 1953 připadl na sobotu a nové číslo časopisu Nature vyšlo v Londýně jako obyčejně. Mezi jinými články našli čtenáři také tři krátké příspěvky pod souhrnným titulkem „Molekulová struktura nukleových kyselin“. Mezi nimi i ten nejslavnější, od Jamese Watsona a Francise Cricka. Ani po sedmdesáti letech však struktuře dvoušroubovice v úplnosti nerozumíme.

Datum: 17.4.2023

DNA, nukleová kyselina, dvoušroubovice   ID:278

  
Zlepšete své praktické znalosti v oblasti analýzy polymerů

Aplikační sešit pro efektivní analýzu polymerů pomocí GPC/SEC.

Patří stanovení molekulové hmotnosti polymerů nebo plastů k vašim rutinním činnostem? Pak vám bude tento aplikační sešit velkým pomocníkem. Najdete v něm řadu příkladů aplikací, jak analyzovat nejrůznější polymery při okolní nebo vysoké teplotě pomocí GPC/SEC. V tomto aplikačním sešitě GPC vám odborníci ze společnosti Tosoh na 58 stranách názorně ukáží, jak pomocí gelové permeační chromatografie (GPC) efektivně analyzovat typické plasty a polymery s co nejmenší spotřebou rozpouštědel.

Pomocí GPC lze stanovit několik důležitých parametrů plastů a polymerů. Patří mezi ně průměrné molekulové hmotnosti Mn, Mw a Mz a také nejzákladnější vlastnost polymeru, jeho distribuce molekulových hmotností (MWD). Tyto parametry jsou důležité, protože ovlivňují mnoho charakteristických fyzikálních vlastností polymerů. Rozdíly v těchto parametrech mohou vést k výrazně odlišným výkonnostním charakteristikám polymerů.

V aplikačním sešitě GPC se dozvíte, jak efektivně analyzovat různé třídy polymerů, jak ušetřit rozpouštědla a zvýšit průchodnost vzorků, které GPC kolony jsou pro vaše aplikace nejvhodnější a co je třeba zvážit při vysokoteplotní analýze polymerů. Stáhněte si nyní bezplatnou kopii aplikačního sešitu GPC a rozšiřte své praktické znalosti o analýze polymerů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 14.4.2023

GPC, analýza polymerů   ID:262

  
Přední světový výrobce spotřebního materiálu pro ICP/ICP-MS

Společnost Glass Expansion vyrábí komponenty pro zavádění vzorků do emisních a hmotnostních spektrometrů ICP od počátku 80. let minulého století. Dnes podporujeme přístroje od více než 16 výrobců a poskytujeme systémy pro zavádění vzorků pro více než 50 různých modelů ICP a ICP-MS. Naše výrobky jsou široce používány a uznávány jako "standardní" výrobky v oboru. S přihlédnutím k typu analyzovaných vzorků lze pečlivým výběrem hořáku, rozprašovací komory a součástí rozprašovače výrazně zlepšit analytický výkon ICP. Zlepšení detekčních limitů, tolerance vůči rozpuštěným pevným látkám a provozních nákladů, které je dáno vhodným výběrem těchto součástí pro zavedení vzorku, přináší vynikající hodnotu. Porozumění společnosti Glass Expansion vztahům mezi různými součástmi pro zavádění vzorků spolu s našimi zkušenostmi s výrobou vysoce kvalitních součástí pro zavádění vzorků znamená, že můžeme nabídnout kompletní řešení pro potřeby zavádění vzorků ICP. Více informací o našich produktech naleznete v našem katalogu a na našich webových stránkách nebo nás můžete kontaktovat přímo.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 13.4.2023

ICP, hmotová spektrometrie   ID:318

 


Reklama

 
isoprime precisION hmotnostní spektrometr s poměrem stabilních izotopů

Hmotnostní spektrometr isoprime precisION s poměrem stabilních izotopů nabízí špičkový výkon ionizace plynu a hmotnostního rozlišení v co nejkompaktnějších rozměrech. Kombinuje výjimečný analytický výkon a bezkonkurenční flexibilitu, aby vyhověl potřebám prakticky jakékoli aplikace, a poskytuje tak dokonalý výchozí bod pro váš výzkum, který se může ubírat jakýmkoli směrem.

isoprime precisION maximalizuje možné experimentální možnosti tím, že umožňuje libovolnou kombinaci vstupních systémů a automaticky mezi nimi přepíná pomocí integrovaného systému rozhraní kontinuálního průtoku centrION. Lze jej také propojit s vlastními experimentálními sestavami - pomocí revolučního modulu Novel Inlet Control Module (NICM) - a kombinovat se specializovanými sběrnými soustavami, aby vyhovoval vašim rostoucím výzkumným potřebám.

Systém isoprime precisION byl vyvinut společně s naším softwarem ionOS, aby poskytoval bezkonkurenční úroveň automatizace pracovního postupu a inteligentního řízení. Toto intuitivní uživatelské rozhraní nabízí bezkonkurenční sofistikovanost a ovládání přístroje a dává uživatelům možnost rychle a snadno generovat výjimečná a pronikavá data.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 12.4.2023

hmotnostní spektrometrie   ID:243

  
Napodobování biologických enzymů může být klíčem k výrobě vodíkového paliva

Vědci uvedli, že starobylý biologický enzym známý jako hydrogenáza niklu a železa může hrát klíčovou roli při výrobě vodíku pro energetické hospodářství založené na obnovitelných zdrojích. Pečlivé studium tohoto enzymu vedlo chemiky z University of Illinois Urbana-Champaign k návrhu syntetické molekuly, která napodobuje chemickou reakci produkující plynný vodík, kterou enzym provádí. O svých výsledcích vědci informovali v časopise Nature Communications.

Datum: 11.4.2023

vodík, hydrogenáza   ID:250

  
Rychlá kontrola pipety za méně než 60 sekund

Téměř každý uživatel si klade otázku, zda se může na výsledky pipetování skutečně spolehnout. Je to proto, že mezi jednotlivými kalibracemi může dojít k mnoha problémům s pipetou, jako je nesprávné používání, upuštění, opotřebení, výměna s jinými uživateli atd., což může vést k nesprávným nebo nekonzistentním výsledkům. To způsobuje přepracování, plýtvání materiálem a další úsilí. Mezi jednotlivými kalibracemi poskytuje funkce SmartCheck rychlý a pohodlný způsob, jak zkontrolovat, zda pipeta stále přesně dávkuje. Navíc je to velmi jednoduché: SmartCheck automaticky zjistí testovaný objem a poté vyzve uživatele, aby stejný objem dávkoval ještě třikrát. Od začátku do konce poskytuje SmartCheck výsledek vyhověl/nevyhověl za méně než 60 sekund. Na rozdíl od všech ostatních metod je SmartCheck prvním a jediným přístrojem na trhu, který skutečně měří přesnost objemu pomocí kapaliny a určuje ji gravimetricky. Snižte riziko selhání experimentu a zlepšete reprodukovatelnost. Pravidelně kontrolujte pipety, abyste získali nejlepší možné výsledky - kdykoli!
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.4.2023

pipetování   ID:303

  
pH Handbook - praktická příručka pro měření pH

Technika měření pH je důležitou součástí analytických metod vyvinutých společností Xylem Analytics. Ať už se jedná o analýzu vody a odpadních vod, potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutický průmysl a chemii - všude tam, kde se analyzují vodné kapaliny, jsme díky dlouholetým zkušenostem jako doma.

V této příručce o pH vám předáváme zkušenosti - založené na teorii měřicí techniky - a dáváme tipy pro praxi. Využijte praktickou a vědeckou příručku pro správnou volbu měřicí techniky a využijte tipy na manipulaci s ní.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 6.4.2023

měření pH   ID:368

 


Reklama

 
Produkty společnosti INTEGRA Biosciences nabízejí flexibilitu v postpandemické době

Během pandemie COVID-19 si mnoho laboratoří zakoupilo pipetovací roztoky od společnosti INTEGRA Biosciences, aby se mohly vypořádat s vysokým počtem vzorků, které denně dostávaly k testování PCR. Nyní se pandemii podařilo dostat pod kontrolu a laboratoře se opět mohou soustředit na jinou důležitou práci, ale co se stalo s těmito pipetovacími platformami a zařízeními? Nedávný průzkum, který provedla společnost INTEGRA, poskytuje informace o tom, jak tyto systémy nacházejí nové využití nyní, když již nejsou potřeba pro testování COVID-19.

Laboratoře se obrátily na pipetovací systémy INTEGRA - od pipet VOYAGER s nastavitelnou roztečí špiček a lehkých elektronických pipet VIAFLO až po ruční elektronické pipety VIAFLO 96 a VIAFLO 384, přenosné elektronické pipety MINI 96 a pipetovací roboty ASSIST PLUS - aby automatizovaly a urychlily své pracovní postupy PCR díky kombinaci snadného použití, intuitivního ovládání a přímočarého programování. Stejné funkce nyní umožňují použití přístrojů v řadě nových aplikací, které nejsou založeny na technologii COVID, včetně sekvenování DNA, vyšetřování rezistence vůči antibiotikům, testování zdraví žen a vývoje nových testů pro choroby s vysokým výskytem, jako jsou opičí neštovice a pohlavně přenosné choroby.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 5.4.2023

pipetování, covid   ID:294

  
Mantis nabízí převratný 3D tisk kovových objektů neomezené velikosti

Arizonský startup Rosotics přichází s revolučním metodou 3D tisku z kovu, která je efektivnější a levnější variantou tradičního laserového 3D tisku kovů. Systém Mantis využívá tisk rychlou indukcí a zvládne prakticky všechny typy kovů, co jsou komerčně dostupné v podobě drátů. 3 tiskové hlavy zpracují asi 50 kg drátů za hodinu.

Datum: 4.4.2023

3D tisk   ID:303

  
Společnost Waters představuje novou generaci systému Alliance iS HPLC zaměřenou na snížení až 40 % běžných laboratorních chyb

Společnost Waters Corporation představila Alliance iS, inteligentní systém HPLC nové generace, který je navržen tak, aby snížil riziko nedodržování předpisů přidáním nové úrovně proaktivní detekce chyb, řešení problémů a snadného používání. V kombinaci se softwarem Empower Chromatography Software a kolonami eConnect™ HPLC, které jsou připraveny na dodržování předpisů, zefektivňuje systém Alliance iS High Performance Liquid Chromatography (HPLC) úkol provádět přesná a precizní měření tím, že detekuje a eliminuje běžné chyby až o 40 %.i Systém Alliance iS HPLC tak pomáhá laboratořím kontroly kvality důsledně plnit cíle v oblasti kvality, bezpečnosti, dodržování předpisů a včasného dodání produktů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 3.4.2023

chromatografie, HPLC   ID:318

  
Průlom v materiálech: Experimentální peptidové sklo se rozloží v kompost

Tradiční sklo se vyrábí z křemičitého písku. Když se místo něj použije prášek z peptidů nebo aminokyselin vznikne biomolekulární sklo s pozoruhodnými vlastnostmi. Je skvěle průhledné, pevné a přitom se za pár týdnů až měsíců rozloží v kompostu. Nebo třeba v lidském těle, pokud by bylo součástí vstřebatelných implantátů.

Datum: 31.3.2023

sklo biologicky rozložitelné   ID:262

 


Reklama

 
Společnost Agilent oznámila automatizaci pracovních postupů buněčné analýzy pro trhy imunoonkologie, virologie a vývoje vakcín

Společnost Agilent Technologies Inc. oznámila, že její platforma xCELLigence RTCA HT (real-time cell analysis high-throughput) je nyní integrována s automatizovaným inkubátorem BioTek BioSpa 8. Tato kombinace, vyvinutá v reakci na potřeby trhu, umožňuje vyšší úroveň automatizace pracovních postupů, která poskytuje nové funkce pro vývoj bezznačkových vysoce výkonných testů účinnosti pro oblast imunoonkologie a vysoce výkonných testů virových cytopatických účinků (CPE) pro trh s vakcínami.

Integrace xCELLigence RTCA HT - BioSpa 8 nabízí neinvazivní kinetické odečítání buněčné proliferace a cytotoxicity bez použití značek, které výzkumníkům umožňuje analyzovat až osm 384jamkových destiček E-Plates, což zvyšuje propustnost a snižuje velikost vzorků. Inkubátor BioSpa 8 poskytuje řízení teploty a CO2/O2 v reálném čase s monitorováním vlhkosti. Přístroj xCELLigence je vybaven vyhřívanou kolébkou, takže buňky jsou během automatického přenosu z inkubátoru chráněny před zbytečnými poruchami a kolísáním kultivačních podmínek. Uživatelsky přívětivý software usnadňuje automatické testy a analýzu dat, což z tohoto systému činí skutečný "walk-away" systém pro identifikaci terapeutik pro boj s nemocemi a poskytuje stupeň automatizace, který je u této kombinace technologií jedinečný.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 30.3.2023

buněčné analýzy   ID:279

  
Citlivý detektor HPLC pro index lomu

REFRACTiMASTER® je snadno použitelný detektor indexu lomu, který je skutečně stvořen pro moderní HPLC analýzu, a to díky dotykovému panelu a vysoce intuitivnímu uživatelskému rozhraní.

Fritiof Ponten, generální ředitel společnosti Biotech Fluidics, řekl: "Náš detektor indexu lomu REFRACTiMASTER® byl navržen tak, aby překonal všechny ostatní v současnosti komerčně dostupné HPLC detektory RI. Detektor REFRACTiMASTER® pracuje v rozsahu od pokojové teploty až do bezprecedentních 80 °C a jeho konstrukce nabízí bezkonkurenční stabilitu základní linie. Na rozdíl od tradičních detektorů refrakčního indexu, u nichž může trvat až 1 hodinu, než jsou plně stabilní - detektor REFRACTiMASTER® je připraven poskytovat spolehlivé a reprodukovatelné výsledky již po několika minutách od zapnutí. Díky své citlivosti je dokonalým detektorem RI, který lze integrovat do jakéhokoli moderního systému HPLC a dosáhnout špičkového výkonu i v případě těch nejnáročnějších aplikací. Naše investice do skladových zásob znamená, že detektory indexu lomu REFRACTiMASTER® jsou k dispozici v krátkých dodacích lhůtách."
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 29.3.2023

HPLC, index lomu   ID:258

 


 

Novější Novější článkyStarší články Starší

 

Archiv článků:   2021   2022   2023  

 

Doporučujeme články:
  Bezkontaktní sonografie?
  Nová rozsáhlá studie rizika nízkých dávek radiace
  Trojský kůň polymerů pro ekologii
  Ohebné krystalické struktury představují cestu k solidní energetické budoucnosti
  Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Biogen: Odběr vzorků a jejich transport v pokojové teplotě


 
Nukleární medicína. MGP: v současné době jsme certifikovanými distributory radiofarmak v České republice a na Slovensku firem AAA, Eckert and Ziegler, GE Healthcare a Izotop.


 
DRIVE AFM – špička mezi High-End AFM


 
Přehled přístrojů pro nanovlákna a netkané textilie


 
Novinky Nicolet CZ


 
Novinky BIOTRADE


 
Novinky v e-shopu Verkon, 5/2022

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama