Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   24.3.2020 - 26.3.2020 Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2020
  25.3.2020 - 26.3.2020 Rychlokurz “Digitální transformace” pro podniky & exkurze
  5.10.2020 - 9.10.2020 Mezinárodní strojírenský veletrh
  19.10.2020 - 22.10.2020 Analytica 2020
  4.11.2020 - 5.11.2020 Lab Innovations 2020
Reklama
Uni-Export Instruments, s.r.o.
Šultysova 642/15
169 00   Praha-Břevnov    

Tel.: +420 233 353 850
Fax: 233 353 851
E-mail: uniexport@uniexport.co.cz
WWW: http://www.uniexport.co.cz
Prodej a servis přístrojů pro fyzikální a chemickou částic a povrchů. Návrh optimální konfigurace analytického nebo měřicího zařízení, dodávky a instalace zařízení, zaškolení obsluhy, aplikační podpora. Dodávky přístrojů od těchto výrobců:

Colloid Metrix (www.colloid-metrix.com) - videomikroskop pro měření elektroforetické pohyblivosti, Zeta potenciálu a velikosti částic dynamickým rozptylem světla, měření Zeta potenciálu metodou "current streaming potential"

Dispersion Technology - ultrazvukové spektrometry pro měření velikosti částic, Zeta potenciálu a mikroreologie u koncentrovaných suspenzí a emulzí

Endecotts - síta a sítovačky pro suché I mokré sítování, veškeré příslušenství pro sítovou analýzu, vybavení pro vzorkování a reprezentativní dělení vzorků, konzistometry

Formulaction - sledování stability suspenzí a emulzí, studium tuhnutí povrchových vrstev a netradiční metody měření reologie v tekutých vzorcích, termická analýza s detekcí dynamického rozptylu světla

Krüss - přístroje pro měření povrchového a mezifázového napětí, měření statického I dynamického povrchového a mezifázového napětí, stolní I přenosné přístroje pro měření kontaktních úhlů, analyzátory pěn

Lacerta Technology - dielektrická termická analýza – DETA, generátor vlhkosti

Lighthouse Worldwide Technology - přenosné I stabilní čítače částic pro vzduch, plyny I kapaliny

Microtrac - měření velikosti částic, laserová difrakce, měření suchých prášků, suspenzí a emulzí, dynamický rozptyl světa, měření Zeta potenciálu, obrazová analýza velikosti částic v suchém stavu a v kapalinách, 3D obrazová analýza, robustní přístroje pro provozní nasazení, analyzátory obsahu prachových částic

MicrotracBEL - sorpční analyzátory pro analýzu specifického povrchu a poréznosti, sorpce par, vysokotlaká sorpce, fyzikální sorpce I chemsorpce, pyknometrie

Rubolab - váhy s magnetickou spojkou, vysokotlaké sorpční analyzátory, měření sorpční kapacity, analyzátory PSA (Pressure Swing Adsorption, tlaková cyklická adsoprce)

Scientific Analysis Instruments - stolní I modulární SIMS analyzátory (hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů), přesná chemická analýza tenkých vrstev, hloubkové profily v namometrovém měřítku

WITec - mikroskopy skenující sondou - konfokální Ramanovská mikroskopie, SNOM, AFM


Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

 • Colloid Metrix
 • Dispersion Technology
 • Endecotts
 • Formulaction
 • Krüss GmbH
 • Lacerta Technology
 • Lighthouse Worldwide Technology
 • Microtrac
 • MicrotracBEL
 • Rubolab
 • Scientific Analysis Instruments
 • WITec