Beaufortova stupnice rychlosti větru

stupeň  označení rychlost m.s-1
bezvětří <= 0,2
vánek 0,3-1,5
slabý vítr 1,6-3,3
mírný vítr 3,4-5,4
dosti čerstvý vítr 5,5-7,9
čerstvý vítr 8,0-10,7
silný vítr 10,8-13,8
prudký vítr 13,9-17,1
bouřlivý vítr 17,2-20,7
vichřice 20,8-24,4
10 silná vichřice 24,5-28,4
11 mohutná vichřice 28,5-32,6
12 orkán >= 32,7

 

© REMION - Laboratorní průvodce