Biochemie - základy

Některé významné molekuly:
název vzorec
a-glukóza
ribóza
deoxyribóza
purin
pyrimidin
glycerol
kyselina mravenčí CH3COOH
kyselina octová C2H5COOH
kyselina máselná C3H7COOH
kyselina palmitová C15H31COOH
kyselina stearová C17H33COOH
kyselina máselná CH3H7COOH

 

Aminokyseliny:
a-aminokyseliny mají obecnou strukturu charakterizovanou karboxylovou a aminovou akupinou na prvním uhlíkovém atomu:

název zkratka substituent R
Glycin Gly —H
Alanin Ala —CH3
Serin Ser —CH2OH
Cystein Cys —CH2SH
Threonin Thr —CHOHCH3
Methionin Met —CH2CH2SCH3
Valin Val —CH(CH3)2
Leucin Leu —CH2CH(CH3)2
Izoleucin Ile —CHCH3CH2CH3
Lyzin Lys —(CH2)4NH2
Arginin Arg —(CH2)3NHC(=NH)NH2
Fenyl-alanin Phe
Tyrozin Tyr
Histidin His
Tryptofan Trp
Aspartát Asp —CH2COOH
Glutamát Glu —CH2CH2COOH
Asparagin Ain —CH2CONH2
Glutamin Gin —CH2CH2CONH2
Prolin Pro

Aminokyseliny se mohou spojovat tzv. peptidovou vazbou do dlouhých řetězců - polypeptidů (proteinů, bílkovin):

Lipidy:

  • jednoduché lipidy (vosky a tuky) - estery trojsytného alkoholu glycerolu a mastných kyselin
  • složité lipidy(fosfolipidy, glykolipidy, aj) - estery glycerolu a mastných kyselin s dalšími funkčními skupinami

 

Dusíkaté báze:
Adenin (A) a Guanin (G) jsou deriváty purinu, Cytosin (C) a Thymin (T) jsou deriváty pyrimidinu.
Párují se A-T a G-C. RNA obsahuje pyrimidinovou bázi Uracil (U) místo Thyminu.

název vzorec název vzorec
Adenin Cytosin
Guanin Thymin

Molekula DNA:
Je tvořena řetězcem molekul deoxyribózy vázaných mezi sebou molekulou kyseliny fosforečné. Na každé deoxyribóze je navázaná dusíkatá báze. Komplementární řetězce DNA (báze se párují vodíkovými můstky) tvoří dvoušroubovici DNA.

nukleosid: báze + cukr
nukleotid: báze + cukr + fosfátová skupina

 

Další relevantní odkazy:
Projekt Alfa velice pěkné komplexní stránky věnované teorii organické i anorganické chemie - přehledné informace, popisy principů, encyklopedie látek...
Encyklopedie látek Encyklopedie anorganických a organických látek
JustBio různé on-line kalkulátory z oblasti molekulární biologie
Online Macromolecular Museum ukázky struktury makromolekul
Molecular Biology Web Book výukové a vysvětlující texty z molekulární biologie

© REMION - Laboratorní průvodce