Biologie

 

Další relevantní odkazy:
Biology Online Slovník biologických pojmů
Regulation in Biological Systems Tutorial popisy různých biologických procesů, slovníček pojmů aj.
Online Biology Book zajímavá kompletní učebnice biologie od základů
BiologyPages encyklopedie biologických pojmů
Savci Savci světa .Charakteristiky řádů, fylogeneze, syytém, galerie, pojmenování, rekordy a mnoho dalších informací.
Atlas květin - plané rostliny ČR Fotoatlas květin, planě rostoucí květena ČR, řazeno dle čeledí, českých a latinských názvů.
Kvetena.cz Encyklopedie rostlin. Vyhledávání rostlin podle druhů, rodů a čeledí.
Botanicus PH Internetový herbář obsahující téměř 500 kreseb různých léčivých a jedovatých rostlin. Rostliny jsou řazeny abecedně podle názvů, které jsou jak v latině tak nově i v češtině.
Botanický herbář Internetový herbář planých, zahradních, exotických, léčivých a dalších skupin rostlin.
Atlas hub atlas hub, včetně fotografií a houbové kuchařky

© REMION - Laboratorní průvodce