Kódování aminokyselin

Tabulka zobrazuje význam jednotlivých tripletů genetického kódu (kodónů). Každý triplet v mRNA je interpretován pomocí tRNA (s odpovídajícím antikodónem) a přiřazuje tak určitou aminokyselinu nebo představuje příkaz pro začátek či konec transkripce.

kód význam
UUU Phe
UUC Phe
UUA Leu
UUG Leu
CUU Leu
CUC Leu
CUA Leu
CUG Leu
AUU Ile
AUC Ile
AUA Ile
AUG Met
GUU Val
GUC Val
GUA Val
GUG Val
  
kód význam
UCU Ser
UCC Ser
UCA Ser
UCG Ser
CCU Pro
CCC Pro
CCA Pro
CCG Pro
ACU Thr
ACC Thr
ACA Thr
ACG Thr
GCU Ala
GCC Ala
GCA Ala
GCG Ala
  
kód význam
UAU Tyr
UAC Tyr
UAA STOP
UAG STOP
CAU His
CAC His
CAA Gln
CAG Gln
AAU Asn
AAC Asn
AAA Lys
AAG Lys
GAU Asp
GAC Asp
GAA Glu
GAG Glu
   
kód význam
UGU Cys
UGC Cys
UGA STOP
UGG Trp
CGU Arg
CGC Arg
CGA Arg
CGG Arg
AGU Ser
AGC Ser
AGA Arg
AGG Arg
GGU Gly
GGC Gly
GGA Gly
GGG Gly
        
- iniciační kodón
        
- terminační kodón

Další relevantní odkazy:
Genetika pěkné stránky zabývající se genetikou - základy, popisy, vysvětlení...
Prosite databáze proteinových sekvencí
Molecular Biology Web Book výukové a vysvětlující texty z molekulární biologie

© REMION - Laboratorní průvodce