Výpočet míchání roztoků různých koncentrací:
(výpočet koncentrace roztoku po zředění či zahuštění a naopak)

(k dispozici je také výpočet roztoku látky v kapalině)

 koncentrace:
množství:
1. roztok:
2. roztok:
výsledný roztok:
Postup:
1. Zadejte požadované hodnoty do čtyř libovolných polí
2. Stiskněte tlačítko Vypočítat a systém dopočítá zbylé hodnoty

     

Návod pro použití výpočtu míchání roztoků:

Systém dokáže vypočítat koncentraci směsi dvou roztoků podle množství jednotlivých složek a také naopak vypočítá množství či koncentrace složek pro dosažení požadovaných parametrů výsledného roztoku. Pro výpočet je zapotřebí zadat alespoň 4 hodnoty. Výsledky jsou počítány s přesností na minimálně 3 platné číslice.

Systém počítá pouze veličiny vztažené k objemu (hmotnostní koncentrace, objemová koncentrace či molární koncentrace). Vzorce pro výpočet těchto veličin jsou vždy stejné: V = V1 + V2, c = (c1*V1 + c2*V2) / V. V je zde objem a c koncentrace roztoku,  veličiny s indexem se vztahují k 1., resp. 2. roztoku.

Příklad1:
Jak máme zředit čistou vodou 10% roztok NaCl, abychom získali 100 ml roztoku s koncentrací 7%?
Zadáme: koncentrace 1.roztoku: 10, koncentrace 2.roztoku: 0, koncentrace výsledného roztoku: 7, objem výsledného roztoku: 100 a stiskneme tlačítko: Vypočítat

Příklad2:
Jaká bude výsledná koncentrace roztoku etanolu, když smícháme 5 l 20 procentního roztoku s 10 l 40 procentního roztoku?
Zadáme: koncentrace 1.roztoku: 20, koncentrace 2.roztoku: 40, objem roztoku1: 5, objem roztoku2: 10 a stiskneme tlačítko: Vypočítat

Dodavatel neručí za správnost výsledku. Veškeré výpočty je nutno ověřit ještě nezávislým postupem.

 

© REMION - Laboratorní průvodce