Mohsova stupnice tvrdosti

stupeň  referenční nerost
mastek
sůl kamenná
3 kalcit (vápenec)
fluorit (kazivec)
apatit
ortoklas (živec)
křemen
topas
korund
10 diamant

 

© REMION - Laboratorní průvodce