Elektromagnetické spektrum

český název frekvence vlnová délka anglické označení
extrémně dlouhé vlny 0,3 - 3 kHz 103 - 102 km Extremely Low Frequency (ELF)
velmi dlouhé vlny 3 - 30 kHz 102 - 10 km Very Low Frequency (VLF)
dlouhé vlny (DV) 30 - 300 kHz 10 - 1 km Low Frequency (LF)
střední vlny (SV) 0,3 - 3 MHz 1 - 0,1 km Medium Frequency (MF)
krátké vlny (KV) 3 - 30 MHz 100 - 10 m High Frequency (HF)
velmi krátké vlny (VKV) 30 - 300 MHz 10 - 1 m Very High Frequency (VHF)
ultra krátké vlny (UKV) 0,3 - 3 GHz 1 - 0,1 m Ultra High Frequency (UHF)
mikrovlny 3 - 30 GHz 100 - 10 mm Super High Frequency (SHF)
mikrovlny 30 - 300 GHz 10 - 1 mm Extremely High Frequency (EHF)
infračervené záření 1010 - 1014 Hz 1 mm - 1 mm Infra Red (IR)
viditelné záření 1014 Hz 400 -900 nm Visible (VIS)
ultrafialové záření 1014 - 1016 Hz 400  - 10 nm Ultra Violet (UV)
rentgenovo záření 1016 - 1019 Hz 10 - 0,1 nm X-Rays
gama záření 1019 - 1024 Hz 10-10 - 10-14 m Gamma Rays

Pásma některých služeb/systémů:

systém pásmo
RDS paging 108 MHz
ERMES (European Radio Messaging System) 169 MHz
NMT (Eurotel Tip) 450 MHz
GSM 900 MHz
IRIDIUM 1600 MHz
GSM 1800 1800 MHz
DECT (Digital European Cordless Telephone) 1900 MHz

Spektrum viditelného záření:

Spektrum

Relativní světelná účinnost monochromatického záření (citlivost lidského oka):

Relativní účinnost

 

Další relevantní odkazy:
Spektra prvků pěkné interaktivní zobrazení spekter prvků

© REMION - Laboratorní průvodce