Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Fyzikální ústav AVČR TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168,, předváděcí přístroje z výstavy, 100% stav,...
Kalendář : 14.9.17: Webinar: Water Testing and Analysis: Tools, Tips, and Techniques, webinář, Mainta
Reklama
Úrovně biologické bezpečnosti 1, 2, 3 a 4

Úrovně biologické bezpečnosti jsou hodnoceny ve stupních 1 až 4. Každá úroveň navazuje na tu předcházející a přidává další omezení a bariéry. Označuje se zkratkou BSL (Bio Safety Level).

Datum: 4.8.2015

biohazard, kontaminace, infekce


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Laboratoře, které pracují s biologicky nebezpečným materiálem jsou specifickým druhem laboratoří, které musí dodržovat zvláštní pravidla. Jde o ochranu nejen samotných laboratorních pracovníků, ale i jejich kolegů a okolního světa. Ve své práci se setkávají s infekčními bakteriemi, houbami, parazity, priony, rickettsiálními organismy a viry a toto vše spolu s testovacími laboratorními zvířaty (od myší až po dobytek). Ochrana musí počítat nejen s ochranou samotných pracovníků a okolí, ale také s možným zneužitím výzkumného materiálu pro bioterorismus.

Úroveň 1:
Nejnižší úroveň. Jde o práci s materiálem, který nepředstavuje významné riziko pro zdravého dospělého člověka. Pracuje se v otevřených laboratořích bez potřeby uzavření či oddělení. BSL 1 nejsou odděleny od hlavní budovy. Personál ovšem musí být vyškolen a dozorován nadřízeným pracovníkem.
Postačují standardní laboratorní praktiky, ale na některé je kladen větší důraz. Je povoleno pouze mechanické pipetování (ne ústy), bezpečná práce s ostrými předměty, vyhnutí se aerosolům, dezinfekce všech pracovních ploch a nástrojů po skončení práce. Veškerý potenciálně infekční materiál musí být sterilizován před odhozením do odpadu, většinou autoklávováním. Je kladen důraz na osobní hygienu (mytí rukou apod.), zákaz jezení, kouření apod. Nosí se běžné laboratorní oděvy a ochranné pomůcky. Přístup do laboratoře je zakázán okolnímu personálu, pokud je přítomen infekční materiál.

Úroveň 2:
Práce s materiálem spojeným s lidskými nemocemi, patogenními organismy představujícími střední riziko. Příkladem může být práce s organismy encefalitidy, hepatitis B a HIV, pokud jde o rutinní diagnostické procedury nebo práci s klinickými vzorky. Jelikož jde o infekční materál, zvláštní pozornost musí být kladena na možnost přenosu poraněním např. jehlou stříkačky, říznutím nebo požitím či vdechnutím. Musí se pracovat s ostrými nástroji pouze na jedno použití (jehly). Standardní musí být dekontaminace všeho ostrého, co přišlo do styku s infekční látkou. Přístup do laboratoře musí být zamezen všem osobám se sníženou imunitou a musí být více kontrolován, než u BSL 1.
Potenciálně infekční vzoky musí být uloženy v schránkách pro BSL 2, laboratoř musí být vybavena samouzavíracími dveřmi, speciální zařízení na mytí očí musí být ihned dostupné a celý prostor musí být označen jako BSL 2.

Úroveň 3:
Příkladem jsou vysoce infekční látky. Žlutá horečka, St.Louis encefalitida, West Nile virus aj. Jde o smrtelně nebezpečné látky, které mohou být nakažlivé již pouhým vdechnutím. Práce s těmito látkami musí být již přísně kontrolována a musí být registrována na příslušném úřadu. Oproti BSL 2 musí být kladen zvláští důraz na dekontaminaci při nakládání se všemi odpady, včetně dekontaminace před praním laboratorního prádla apod. Všemu personálu musí být odebrán a uskladněn vzorek séra. Při práci se již musí nosit speciální neprodyšné obleky včetně respirátorů. Laboratoř musí mít samouzavírací dvojité dveře. Ventilace musí procházet potrubím z čistého vnějšku a musí být sterilizována na výstupu.

Úroveň 4:
Nejvyšší úroveň zabezpečení. Jde o materiál smrtelně nebezpečný typu Ebola virus, Lassa virus a všechny látky s dosud neznámými způsoby přenosu. Oproti BSL 3 musí být před vstupem kompletně vyměněno všechno oblečení a dekontaminace a sprcha všech pracovníků a materiálů před opuštěním pracoviště. Úložné prostory mohou být úrovně 1, 2 nebo 3, ale jen v kombinaci s přetlakovýcm oblekem. BSL 4 laboratoře jsou obvykle ve speciálních budovách nebo v totálně izolovaných prostorách. Výstupy ventilace musí procházet skrze High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filtry.

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Reklama

Reklama