Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   22.9.2018 - 25.9.2018 INDC 2018
  1.10.2018 - 5.10.2018 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
  3.10.2018 Webinar: Optimize Your GC Lab with On-Site Hydrogen Generation
  11.10.2018 Webinar: Tools and Technologies for Elemental Analysis
  15.10.2018 - 18.10.2018 Analýza anorganických látek 2018
Reklama

   
  Laboratorní systém řízení teploty pro rychlé a vysoce přesné řízení teplot

  Firma Julabo prezentuje nové systémy PRESTO® pro přesné řízení teploty v moderních laboratořích.
  Modely A30 a A40 slouží k chlazení vzduchem a W40 k chlazení vodou. Pokrývají teplotní rozsah od -40 do +250 °C s 1.2 kW kapacitou chlazení a 2.8 kW kapacitou zahřívání.
  Systémy jsou vhodné pro přesné řízení exotermických i endotermických reakcí. Zařízení pracuje spolehlivě až do +40 °C vnější teploty.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů PRESTO.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.9.2018

  termostaty   ID:7

      
  Podnikatelé neumějí využívat systém ochrany průmyslových práv - přicházejí tím o peníze

  Právní úprava autorských práv a průmyslových práv, jakož i mezinárodní smlouvy a směrnice Evropské unie jsou účinným prostředkem proti padělání, pirátství a porušování práv k duševnímu vlastnictví. Tato práva brání narušování hospodářské soutěže a pomáhají vytvářet férové podnikatelské prostředí, přičemž podporují jak inovace, tak investice a konkurenceschopnost podniků.

  Datum: 24.9.2018

  věda a výzkum, autorská práva   ID:26

      
  Fotočlánek, který všechno světlo pohltí

  Neuvěřitelných 85% dopadajícího viditelného světla přemění na elektrickou energii fotoelektroda, kterou sestrojili experti z japonské Hokkaidské univerzity v Sapporu. 100 nm silný zlatý film pokryli vrstvou polovodivého oxidu titaničitého TiO2 o tloušťce 30 nm. Na povrch hustě nasázeli nanočástice rovněž ze zlata (viz obr.). Spodní zlatá vrstva funguje jako zrcadlo, které po osvícení vytvoří se zlatými nanočásticemi rezonátor zachycující dopadající světlo.

  Datum: 21.9.2018

  fotočlánek, nanočástice zlata, polovodič   ID:9

      
  X-ray Fluorescenční systém - rychlý, přesný a výkonný při at-line analýze prvků

  Malvern Panalytical přichází s novou řadou spektrometrů Epsilon 4 X-ray Fluorescence (XRF).
  Využívá nejnovějších poznatků v oblasti excitačních a detekčních technologií. Dokáže detekovat prvky z periodické tabulky od C do Am. Vzorky mohou být pevné i tekuté a analýza je nedestruktivní.
  Epsilon 4 je ideální pro elemental screening neznámých vzorků.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 20.9.2018

  XRF, spektrometrie, X-Ray fluorescenční analýza   ID:35

   


  Reklama

   
  Dotační poradenství pro členy AVO

  Pomůže Vám získat prostředky z EU fondů na výzkum a vývoj.
  - OVĚŘÍ přijatelnost Vašeho záměru a NAVRHNE optimalizaci pro splnění podmínek
  - PŘIPRAVÍ logický rámec projektu
  - PŘESVĚDČÍ o potenciálu, kterou programy nabízejí, Vaše obchodní partnery
  - ZPRACUJE kompletní podklady či vybrané části dokumentace projektu
  - PROVEDE Vás a Vaše spoluřešitele přípravou projektu

  Datum: 19.9.2018

  věda a výzkum, dotace   ID:53

      
  Nové automatizované laboratorní reaktory

  Firma SYSTAG nabízí řešení pro automatizaci laboratorních reakcí 24x7. Ideální pro automatizované syntézy a návrhy procesů. Řešení se nazývají ePAT a FlexyCUBE.
  ePAT - jednoduché automatizované řešení pro 24x7 procesy.
  FlexyCUBE – komplexní modulární a flexibilní automatizace pro vývoj náročnějších procesů.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.9.2018

  automatizace procesů, syntézy, laboratorní reaktory   ID:25

      
  Restek katalog pro všechny potřeby kolem GC a LC

  Restek GmbH se zabývá výrobou GC a LC kolon, dodáváním referenčních standardů a veškerého příslušenství k přípravě vzorků. Vyžádejte si aktuální katalog.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 17.9.2018

  chromatografie, GC, LC, standardy, příprava vzorků   ID:42

      
  RVVI – aktuality z mimořádného setkání

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 7. září 2018 pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše sešla na mimořádném zasedání.

  Datum: 13.9.2018

  RVVI, věda a výzkum   ID:29

   


  Reklama

   
  Pyrolyzer s GC/MS pro analýzu polymerních anorganických či organických vzorků

  Pyrolyzer EGA/PY-3030D firmy Frontier Lab, obsahující moderní GC/MS systém, dokáže během jediného cyklu dokonale analyzovat složení vzorku, aniž by jej bylo nutno složitě připravovat. Pyrolýza spojená s GC/MS je ideální analytickou metodou pro určování složení pevných vzorků anorganických (plasty, gumy, nátěry...) či organických (dřevo, uhlí, papír...). Nový přístroj si vystačí s velmi malými vzorky 50-300 µg a je tak vhodný i pro forenzní aplikace (kriminalistika).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje EGA/PY-3030D.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.9.2018

  pyrolýza, GC/MS, polymery   ID:51

      
  Inteligentní specializace - nová šance pro Česko

  Výzkumníci, inovativní podnikatelé, ale i tvůrci strategií ve státní správě by měli zbystřit pozornost. Během zhruba dvou let se zrodí nová strategie inteligentní specializace – takzvaná RIS 3. Česko si v ní stanoví oblasti aplikovaného výzkumu, do nichž má smysl investovat z veřejných zdrojů po roce 2020 během dalších sedmi let.

  Datum: 11.9.2018

  věda a výzkum   ID:61

      
  Nová metoda tisku X-ray čoček pro XRM mikroskopy pomocí 3D tisku

  Vědci z Max Planck Institute vyvinuli efektivní a levnou metodu tisku polymerních čoček pro X-ray (elektronové) mikroskopy. Čočky v elektronových mikroskopech jsou v současnosti velice drahé a je nutno je občas vyměnit. Nová metoda je hodně sofistikovaná a využívá metodu dvoufotonové polymerizace (2PP).

  Datum: 10.9.2018

  XRM, X-ray, elektronová mikroskopie   ID:46

      
  Labdex - výrobce veškerého laboratorního vybavení

  LabDex Ltd. is a leading manufacturer of Lab Equipment and Analytical Instruments for Life science, Research, Medical and Industrial laboratories across the globe.

  Datum: 4.9.2018

  veškeré laboratorní vybavení   ID:58

   


  Reklama

   
  Doteky společnosti Renishaw

  Renishaw, lídr v oboru strojírenských a vědeckých technologií, představuje nové doteky vyráběné 3D tiskem z kovových prášků. Dotek je součást měřicího systému, který zprostředkovává kontakt mezi součástí a sondou a způsobuje sepnutí v mechanismu sondy.

  Díky využívání aditivní výroby (AM), jinak známé jako 3D tisk, může Renishaw nabídnout komplexně řešené doteky, jež nelze vyrobit s pomocí tradičních výrobních postupů. Aditivně vyráběné doteky (AM doteky) vlastní produkce firmy Renishaw dokáží získat přístup tam, kam ostatní doteky nedosáhnou. Nabízí tak flexibilní a vysoce výkonné řešení pro kontrolu komplikovaných dílů.
  (článek je v češtině)

  Datum: 3.9.2018

  doteky, CNC, měřicí stroje   ID:32

      
  Prázdniny!

  Tak tu máme prázdniny. A prázdniny jsou obdobím dovolených, odpočinku, relaxace a užívání všech příjemností léta, které nám toto nabízí.

  Přejeme vám tedy, ať naberete mnoho sil a optimismu do příštího školního roku a v září se na vás zase těší Váš:


  Datum: 1.7.2018

  prázdniny   ID:142

      
  Problémy české vědy - pohled zvenčí II.

  V nové sérii letních příspěvků přivítal Daniel Münich na svém blogu hostujícího autora, Alberta Kšiňana z Virginia Commonwealth University. Ten bude ve třech příspěvcích postupně analyzovat problematické aspekty české vědy. Tentokrát se zabývá úrovní vědecké práce.

  Datum: 29.6.2018

  věda a výzkum   ID:163

      
  Fotoakustický tomograf – perspektivní nástupce radiologického mamografu

  "Našim cílem je sestrojit přístroj ideální pro screening prsou, diagnostiku, monitoring a prognózu nádorového onemocnění bez jakéhokoli ohrožení zdraví pacienta. Chceme být rychlí, bezbolestní, bezpeční a finančně nenároční,“ slibují vědci z kalifornského Caltechu.

  Datum: 28.6.2018

  fotoakustický tomograf, mamografie   ID:161

   


  Reklama

   
  První MOF materiál vhodný k praktickému zachycování toxických atmosférických plynů

  Mezinárodní tým vědců vedený University of Manchester vyvinul metal-organic framework materiál (MOF), který nabízí selektivní, plně reverzibilní a opakovanou možnost odstraňovat NO2 z atmosféry za běžných podmínek. Je to první materiál, který splňuje všechny náročné podmínky na něj kladené. Umožnilo by to odstraňovat škodlivé plyny (včetně CO2) z ovzduší ve velkých množstvích a jejich ukládání do dlouhodobých úložišť. Zabránilo by se tímto jak znečišťování ovzduší, tak i globálnímu oteplování.

  Datum: 27.6.2018

  MOF, zachycování škodlivých a skleníkových plynů   ID:210

      
  OPUS: In- and On-line Particle Size Analysis ve vysoce koncentrovaných emulzích

  Firma SympaTec přichází s novým procesním analyzátorem suspenzí a emulzí pro detekci částic v rozsahu 0.01 µm až 3,000 µm.
  Tekuté disperze s vysokou koncentrací částic a kapek, často zcela neprůhledné, jsou běžnou složkou průmyslových procesů. Velikost částic je nutno měřit a optické systémy v mnoha případech selhávají. Pro takové případy firma SympaTec vyvinula procesní analyzátor založený na ultrazvukovém principu. Analyzátor dokáže pracovat s obsahem pevných částic v roztoku od 5% až do 50 % objemu.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje OPUS.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.6.2018

  detekce pevných částic v emulzi   ID:168

      
  Membránové reaktory mohou významně přispět k hledaným uzavřeným uhlíkovým procesům

  Uzavřené uhlíkové cykly (kde neodchází žádný CO2) mohou hrát významnou roli v chemickém a energetickém průmyslu budoucnosti. Vědci z Fraunhofer IKTS ve spolupráci s Thuringian company MUW-SCREENTEC GmbH vyvinuli nový membránový reaktor, na kterém se mohou odehrávat základní katalyzované děje současně.

  Datum: 25.6.2018

  skleníkový plyn, uchování energie z obnovitelných zdrojů   ID:169

      
  Nepropásněte příležitosti před začátkem prázdnin

  S koncem června se uzavírá hned několik zajímavých příležitostí jak získat finanční prostředky na vaše aktivity ve VVI. Ještě než odjedete na dovolenou, zkontrolujte tedy kalendář příležitostí a zvažte, zda se nezúčastnit některé z končících výzev.

  Datum: 22.6.2018

  věda a výzkum, granty   ID:139

   


  Reklama

   
  Nový katalog více než 10.000 laboratorních chemikálií

  Firma Bernd Kraft nabízí tzv. "ready-to-use" chemikálie: běžné roztoky, standardy a předpřipravené reagencie.
  Bernd Kraft je specialistou v oblasti přípravy chemikálií již více než 40 let.
  Místo přípravy vlastní směsi, jednoduše si vyberte z již předpřipravených chemikálií ve více než 900-stránkovém katalogu.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti katalogu Bernd Kraft.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 21.6.2018

  katalog chemikálií, standardy   ID:157

      
  Znáte pojem MOF?

  MOF je zkratka pro Metal–Organic Framework. Jde o podtřídu tzv. koordinačních polymerů, kde kovové ionty jsou propojeny organickými články zvanými ligandy. MOF mohou tvořit útvary o různých prostorových uspořádáních. MOF jsou v současnosti velice slibnými materiály v oblasti katalýzy, separace, ukládání plynů a rozpoznávání molekul. Na objekty MOF je zaměřen intenzívní výzkum.

  Datum: 19.6.2018

  MOF, metal - organic framework, ukládání vodíku   ID:186

      
  Filtry s drátkovou sítí s precizní selektivitou

  Firma Haver & Boecker nabízí výrobu filtrů vody na přání. Jde fo filtraci nečistot, homogenizaci a zabránění průchodu aglomerátů.
  Filtry jsou založeny na bázi kovové síťoviny a firma nabízí jejich výrobu ve všech možných velikostech, tvarech a uspořádáních - skládané, trubičkové či ploché.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti filtrů Haver & Boecker.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.6.2018

  filtrace   ID:149

      
  Stav příprav nového programu EU pro výzkum a vývoj

  11.6.2018 bude zástupce Evropské komise prezentovat pracovní skupině Rady Evropy rámcovou představu komise o nové podobě následného programu EU pro výzkum a vývoj.

  Datum: 15.6.2018

  výzkum a vývoj, Evropská komise   ID:154

   


  Reklama

   
  Nové systémy pro manipulaci s kyselinami a zásadami

  Merck Millipore prezentuje nové systémy pro manipulace s kyselinami a zásadami. Jde především o bezpečnost.
  Portfolio systémů nabízí především práci s většími objemy - kontejnery, balónkové pumpičky, dávkovače apod.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 14.6.2018

  manipulace s kyselinami a zásadami, dávkovače, pumpy   ID:177

      
  Shodex catalog 2018 - 2019 pro RP, NP, GPC, GFC (SEC), IC, IEX, Chiral a Affinity Chromatografii

  Shodex nabízí široké portfolio HPLC kolon založených na křemíkových a polymerních gelových materiálech. Podporovány jsou následující chromatografické systémy:
  - Reversed phase (RP)
  - Normal Phase and HILIC (NP – HILIC)
  - Gel-Filtration Chromatography (GFC)
  - Gel-Permeation Chromatography (GPC)
  - Ionen Chromatography (IC)
  - Ionen Exchange Chromatography (IEX)
  - Chiral Chromatography
  - Affinity Chromatography
  - Ligand Exchange Chromatography
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.6.2018

  RP, NP, GPC, GFC (SEC), IC, IEX, Chiral, Affinity, chromatografie   ID:162

      
  Není voda jako voda

  Molekuly vody mohou existovat ve dvou odlišných formách s téměř identickými fyzikálními vlastnostmi. Nicméně mohou být v podobě dvou izomerů orto- a para- vody, lišících se orientací spinů v atomech vodíku. A tyto izomery se mohou lišit svou chemickou reaktivitou.

  Datum: 11.6.2018

  chemická reaktivita vody, spin   ID:178

      
  Minichladičky

  Firma Huber prezentuje novou řadu výrobků z oblasti chlazení. Jde o kompaktní chladničky malých rozměrů se spolehlivou funkcí a varováním při ztrátě chlazení.
  Jde především o řadu Unichillers®, která je velmi ekonomickou variantou oproti vodnímu chlazení u procesů.
  Umožňuje nastavit teplotu chlazení v rozsahu -20 °C až po 40 °C s kontrolou teploty ±0.5 °C.
  Celá řada produktů zahrnuje modely s výkonem od 0.3 kW do 50 kW.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Unichillers®.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 8.6.2018

  chladičky   ID:202

   


  Reklama

   
  FTIR, NIR a UV-Vis Spektroskopie - příprava a manipulace se vzorky

  PIKE Technologies - souhrnný katalog pomůcek a příslušenství pro manipulaci se vzorky.
  Ať už jsou vzorky specifické nebo standardní, velké či malé, pevné či měkké, tekuté či tuhé, čisté nebo kontaminované - PIKE vám nabízí vhodná příslušenství.
  Dodáváme příslušenství pro:
  - Attenuated Total Reflectance (ATR)
  - Diffuse Reflectance
  - Specular Reflectance
  - Transmission Sampling including Gas Analysis and Pellet Making
  - GC/FTIR
  - Remote Sensing
  - High-Throughput Automation
  - Wafer Analysis
  - Semiconductor Analysis
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.6.2018

  FTIR, NIR a UV-Vis Spektroskopie - manipulace se vzorky   ID:193

      
  PURGEGRIP™ skleněné lahvičky poskytují bezpečnější manipulaci s látkami v laboratoři

  Firmy Foxx Life Sciences a Borosil Glass Works Ltd. oznámily vytvoření nové linie lahviček a kontejnerů na látky používané v laboratoři. Linie se nazývá PUREGRIP™ a je založena na použití borosilikátového skla.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti linie PUREGRIP™.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 6.6.2018

  lahvičky a kontejnery, borosilikátové sklo   ID:200

      
  SME Instrument nejvíce pomáhá Španělům, Češi zaostávají

  Nástroj SME instrument, který pomáhá malým a středním podnikům překlenout období mezi ukončením financování výzkumu a uvedením produktu na trh, stále roste, a to již čtvrtým rokem. Evropská unie takto podpořila inovativní podniky již více než jednou miliardou eur. Do České republiky z této částky putovalo pouze necelých čtyři a půl milionů eur.

  Datum: 5.6.2018

  věda a výzkum, SME Instrument, Evropská unie, financování projektů   ID:203

      
  Nejmenší termostaty

  Firma Huber představuje novou řadu termostatů Ministat, což jsou celosvětově nejmenší chladicí termostaty.
  Jsou ideální pro stabilizaci teploty u fotometrů, refraktometrů, viskozimetrů, destilačních přístrojů, reaktorů a podobných zařízení v laboratoři. Díky miniaturní velikosti mohou být umístěny dokonce i v laboratorních odsávacích trubicích. Řada Ministat sestává ze 3 modelů a s možností volby buď vodního či vzduchového chlazení.
  Teploty chlazení se pohybují od -45°C do +200°C a výkon chlazení může dosáhnout 600 wattů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Ministat.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.6.2018

  termostaty   ID:191

   


  Reklama

   
  Zaostříme elektricky

  Metačočkou nazýváme tenkou průhlednou desku, jejíž povrch pokrývají struktury o rozměrech menších než mikrometr. Dopadající světlo zaostří stejně jako běžná čočka skleněná. Výhodou metačoček je menší tloušťka, nižší hmotnost a absence chromatické vady.

  Datum: 31.5.2018

  metačočka   ID:194

      
  Ze „zlého“ CO2 vzácný materiál

  Američtí vědci zdokonalují postup, na jehož začátku je bezplatný oxid uhličitý jako surovina, na konci pak drahý produkt se širokým využitím - kvalitní uhlíkové nanotrubičky.

  Datum: 30.5.2018

  uhlíkové nanotrubičky, CNT (carbon nanotubes)   ID:213

      
  Fond malých projektů – uzávěrka přijímání žádostí

  4. uzávěrka přijímání žádostí FMP je 22. 6. 2018, 14.00 hodin

  Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

  Datum: 28.5.2018

  fond projektů   ID:227

      
  Odstranění aktivních nečistot z průmyslové odpadní vody

  Envochem® AOP process je speciální zařízení o velikosti dvou průmyslových kontejnerů, které odstraňuje aktivní (např. farmaka) nečistoty z odpadní vody.
  Provádí to pomocí oxidace a UV zářením. Má speciální schopnost přizpůsobení se změnám objemu čištěné vody a tak šetří spotřebu oxidantu i UV záření.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.5.2018

    ID:202

   


  Reklama

   
  TA ČR hledá oponentky a oponenty

  Technologická agentura ČR hledá expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace.

  Datum: 24.5.2018

  věda a výzkum   ID:205

      
  Kompaktní a malý hmotový spektrometr pro rychlé určení molekulárních komponent

  Firma Advion přichází s hmotovým spektrometrem, který si můžete postavit na stůl! Jde o zařízení iASAP®, které umožňuje zjistit složení pevných látek, tekutin i plynů. Je konstruováno modulárně z jednotlivých jednotek.
  High - vacuum unit - obsahuje robustní single-quadrupole mass analyzer a mass detector (a secondary electron multiplier) - může být vybaveno snadno vyměnitelným zdrojem ionizace:
  - onElectrospray Ionization [ESI]
  - Atmospheric-Pressure Chemical Ionization [APCI]
  - Atmospheric Solids Analysis Probe [ASAP®]
  (článek je v angličtině)

  Datum: 23.5.2018

  hmotový spektrometr   ID:208

      
  Ovládání vodivosti grafenu pomocí mechanického působení

  Tým vědců z Columbia University vyvinul novou techniku, jak manipulovat s elektrickými vlastnostmi grafenu. Grafen je nejlepší 2D elektrický vodič na světě a vědci si od něj hodně slibovali. Jde o dvorozměrnou vrstvičku uhlíku, která má excelentní mechanické a elektrické vlastnosti.

  Datum: 22.5.2018

  grafen, elektrická vodivost   ID:228

      
  Jak se rodí proteiny

  Zrození fascinuje člověka odnepaměti a ona fascinace se projevuje na mnoha úrovních. Zrození proteinu je obtížné vměstnat do jediného okamžiku, čímž se vymyká obecnějším představám. Následující text má za úkol naznačit důvody takové výjimečnosti a ukázat, proč je důležité se ptát, jak se rodí proteiny.

  Datum: 21.5.2018

  protein, ribozom, RNA, bílkovina, translace   ID:253

   


  Reklama

   
  Marketingová polepšovna: Umí vědci vzbudit zájem o jejich práci?

  Neumí. Všechna čest výjimkám. Češi jsou skvělí technici, výzkumníci a badatelé, ale za světem zaostávají v komunikaci, ve schopnosti svoji práci „prodat“ veřejnosti. Není divu. Nejsou k tomu tlačeni ani ve škole, ani v zaměstnání. Tato neschopnost je také jedním z důvodů slabé spolupráce výzkumníků s aplikační sférou.

  Datum: 18.5.2018

  věda a výzkum, marketing   ID:235

      
  Přenosný Raman Spektrometr pro aplikace s extrémně slabými signály

  I-Raman® Pro je součástí portfolia produktů firmy B&W Tek: i-Raman portable Raman spectrometers.
  Využívá CCD array technologii s vysokou kvantovou účinností. Díky tomu, že snímač je chlazen na hodně nízkou teplotu (-25°C) je výsledkem vysoký poměr odstupu signálu od šumu. Dokáže tedy měřit i velice slabé Ramanovy signály.
  I-Raman Pro je unikátní kombinací širokého pokrytí vlnových délek (65 cm-1 až 3200 cm-1) a vysoké rozlišitelnosti.
  Přístroj je přenosný a ovládá se pomocí dotykové obrazovky.

  Datum: 16.5.2018

  Ramanův spektrometr   ID:237

      
  Evropa chce být na špičce využívání palivových článků do roku 2020

  VTT Technical Research Centre of Finland koordinuje pětiletý projekt Evropské Unie s rozpočtem 10 milionů EUR. Bude se pokoušet vužít tzv. SOFC technologii palivových článků v praktických aplikacích a cílem je dostat se na špičku využití SOFC technologie na světě. VTT má již desetileté zkušenosti s vývojem palivových článků.

  Datum: 15.5.2018

  SOFC, palivové články, projekt EU, fuel cell   ID:244

      
  Syntetičtí biologové chtějí přepsat lidský genom, aby odolával virům

  Lidské buňky, do kterých se nedostane žádný virus. To je nový cíl projektu přepisování DNA Genome Project–Write, který se netají svými ambicemi.

  Datum: 14.5.2018

  DNA, viry, genom   ID:205

   


  Reklama

   
  Pokročilá CSONH analýza v kovech a anorganických materiálech

  Firma Elementar přichází s uživatelsky přívětivou sérií inductar® pro analýzu anorganických materiálů.
  Pomocí vysokoteplotního spalování lze určit koncentrace: carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, hydrogen.
  Je ideální jak pro výzkum a vývoj a stejně tak i pro rutinní analýzy.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 11.5.2018

  CSONH, analýzy prvků v anorganických materiálech   ID:204

      
  Vylepšená mikroskopická metoda dvoufotonového měření

  Vědci z University of Warwick vyvinuli novou metodu dvoufotonové mikroskopie, která je 100x přesnější než dosavadní metody. Lze tak dosáhnout rozlišení na úrovni jednotlivých atomů v případě 2D objektů.

  Datum: 10.5.2018

  dvoufotonová mikroskopie, kvantové interakce fotonů   ID:236

      
  Senzorické náplasti jako dotykové rozhraní na lidském těle

  Počítačoví odborníci ze Saarbrückenu vyvinuli senzorickou náplast, kterou je možno nalepit na libovolné místo na těle a dotykem pak ovládat elektroniku jako mobilní telefony či smart-watches.

  Datum: 9.5.2018

  interaktivní dotyková kůže, senzorická náplast   ID:209

      
  Grafen zpevní beton

  Grafen jak plnivo cementového betonu nikdo nečekal. Grafen, rovinná vrstva z atomů uhlíku navzájem provázaných a do šestiúhelníků uspořádaných, vykazuje zajímavé elektrické a optické vlastnosti. Pracuje se na jeho využití v elektronice, při konstrukci fotovoltaických článků, akumulátorů nebo superkapacitorů. Grafen se vyznačuje i vysokou pevností, což zřejmě byla příčina testování jako přídavku do betonu. Pevnost v tlaku (angl. compressive strength) narostla o 146%, pevnost v ohybu (flexural strenght) o 79,5%. Výrazně poklesla propustnost pro vodu.

  Datum: 7.5.2018

  grafen, beton   ID:249

   


  Reklama

   
  Co bude dál s aplikovaným výzkumem?

  V úterý 17. dubna se v konferenčních prostorech OK System konal seminář s názvem O budoucnosti aplikovaného výzkumu, který pořádala Asociace výzkumných organizací ve spolupráci s ČSNMT.

  Datum: 5.5.2018

  aplikovaný výzkum   ID:251

      
  Příležitosti v květnu 2018

  V kalendáři příležitostí pro vás sledujeme aktuální možnosti financování aktivit ve výzkumu a vývoji na národní i mezinárodní úrovni. Co vám přináší květen 2018 se můžete dočíst v následujícím článku. Nepropásněte termín pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek.

  Datum: 4.5.2018

  granty věda a výzkum   ID:246

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2016   2017   2018  

   

Doporučujeme články:
  Nová metoda tisku X-ray čoček pro XRM mikroskopy pomocí 3D tisku
  První MOF materiál vhodný k praktickému zachycování toxických atmosférických plynů
  Membránové reaktory mohou významně přispět k hledaným uzavřeným uhlíkovým procesům
  Znáte pojem MOF?
  Jak se rodí proteiny
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Tekutá biopsie a sekvenování


 
Nové doteky vyráběné 3D tiskem z kovových prášků


 
TZ Renishaw - technologie měření SupaTouch


 
Akční nabídka novinky Shimadzu UV-Vis spektrofotometru UV-1900


 
Dánskému výzkumnému institutu pomáhá odhalit výskyt mikroplastů v životním prostředí Ramanův spektrometr od společnosti Renishaw.


 
Přenosný digitální hustoměr Density2Go značky Mettler Toledo


 
Martínek - nová řada laboratorních pecí!

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
Kontakt       Napište nám