Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   19.3.2019 - 22.3.2019 AMPER
  20.3.2019 Webinar: Plan for Success: Choosing and Integrating a LIMS
  21.3.2019 Webinar: Bridging the Gap Between Operational Efficiency and Occupant Experience for the Intelligent Lab Infrastructures of Tomorrow
  26.3.2019 - 28.3.2019 FORUM LABO 2019
  8.4.2019 - 11.4.2019 Hutní a průmyslová analytika 2019
Reklama

   
  Špička v mikrovlnné digesci vzorků

  Firma Anton Paar přichází s novým přístrojem pro přípravu vzorků: Multiwave 7000. Tento přístroj připravuje simultánně více vzorků v jednorázových, křemenných či PTFE kyvetách.
  Multiwave 7000 může zpracovávat větší (≥3 g) či menší (≤0.1 g) hmotnosti vzorků, stejně jako objemy - (≥50 mL) až (≤100 µL). Teplotu lze nastavit až do 300 °C a tlak až do 199 barů.
  Toto umožňuje digesci vzorků nejrůznějších typů: potraviny, životní prostředí, polymery, kosmetika, farmacie, geologie, chemie, petrochemie. Důležité je, že celý digesční proces probíhá pro více vzorků najednou a jsou tak dodrženy stejné podmínky přípravy.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Multiwave 7000.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 22.3.2019

  mikrovlnná digesce, příprava vzorků   ID:57

      
  Zlý sen novináře? Umělá inteligence Tobi napsala 40 tisíc článků za 5 minut

  Umělé inteligence v redakcích zatím dělají tu nejvíce monotónní a nudnou práci. Jsou ale velmi výkonné, bezchybné a nikdy se neunaví ani nepropadnou depresi. Jak asi bude vypadat blízká budoucnost médií v digitálním věku?

  Datum: 21.3.2019

  umělá inteligence   ID:50

      
  Nové číslo zprAVOdaje (zima 2019)

  Přečtete si patnáctý zprAVOdaj (AVO = Asociace Výzkumných Organizací). Rozhovor s prezidentem AVO Liborem Krausem, články o Memorandu s Akademií věd ČR, o projektech AVO i jednotlivých členů nebo připravovaném programu KAPPA.

  Datum: 20.3.2019

  AVO zpravodaj, výzkum   ID:53

      
  FaVU zahájilo provoz nového robotického pracoviště

  Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně zahájila ve středu 13. března 2019 provoz zcela nového robotického pracoviště, jehož základ tvoří robotická ruka s frézovací hlavou. Díky nové investici mohou umělci z brněnské techniky v rámci 3D studia snadno pracovat například s měkkými materiály a vytvořit z nich až několikametrové sochy.

  Datum: 19.3.2019

  robotika 3D   ID:45

   


  Reklama

   
  Rezistence bakterií roste

  Genetická analýza odpadních vod v 74 městech 60 států přinesla zajímavé informace o rozšíření odolnosti proti antibiotikům. Vzhledem k tomu, že ročně zemře 700.000 lidí kvůli rezistenci bakterií vůči antibiotikům, rozhodně nejde o bezvýznamný problém. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace WHO jich do roku 2050 může být až deset milionů.

  Datum: 18.3.2019

  rezistence bakterií, antibiotika   ID:49

      
  Je Česko atraktivní pro vědce?

  Je Česká republika atraktivní pro vědce? Jaké mají podmínky pro svou práci? Jaké překážky stojí v cestě tomu, aby přicházeli do českých laboratoří a ústavů mladí lidé ze zahraničí? Existuje vize rozvoje vědy? To jsou některé otázky, které se řešily na konferenci Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku v prosinci na půdě Jihočeské univerzity. Hlavním řečníkům jsme položili tři otázky: Kde vidíte největší problémy české vědy, její „světovosti“? Jaké hlavní překážky brání příchodu zahraničních vědců na česká pracoviště či návratu úspěšných Čechů ze světa? V čem by mohla anebo měla „přidat“ vaše instituce? Jaké kroky očekáváte od české vlády?

  Datum: 12.3.2019

  věda a výzkum   ID:37

      
  Sedm důvodů, proč krachují české startupy

  Začínající české firmy končí nejčastěji proto, že vyvinuly produkt, o který není na trhu dostatečný zájem. I v případě, že by mohl být výrobek užitečný, neumějí ho startupy dostatečně zpropagovat, aby přeměnily potenciální zájemce na skutečné zákazníky. Nezvládají také spravovat finance nebo dostatečně inovovat. Za krachy nadějných firem bývá i nedostatek zkušeností.

  Datum: 11.3.2019

  problémy českých startupů   ID:53

      
  HE3DA - možné české baterie pro budoucnost

  První plně automatizovaná linka na pilotní výrobu baterií typu HE3DA® 3D s výrobní kapacitou 10 MWh ročně byla uvedena do provozu v prosinci 2016 v Praze - Letňanech. Byla odzkoušena technologie výroby a nastaveny výrobní procesy. Poznatky z vývoje této linky a používané výrobní procesy budou aplikovány do výrobní technologie s kapacitou 1,2 GWh za rok. Celý proces výroby bude maximálně automatizován a celý závod bude obsluhovat ve třísměnném provozu zhruba 100 pracovníků. Spuštění závodu je naplánováno na konec roku 2019. Více informací o projektu naleznete na stránkách www.magnastorage.cz

  Datum: 8.3.2019

  baterie, nanotechnologie, HE3DA   ID:75

   


  Reklama

   
  Tisk místo transplantace

  Pomocí 3d tiskáren lze vytvářet orgánům podobné struktury z živých buněk a gelového organického pojiva. O něco dále pokročili ve Wake Forest School of Medicine v Severní Karolíně. Na myších a prasatech testují mobilní 3d tiskárny, které přímo na rozsáhlé povrchové rány natisknou novou kůži.

  Datum: 7.3.2019

  3D tisk živých orgánů   ID:42

      
  Nanografen na polovodiči - ano, lze jej vyrobit

  Nová metoda syntézy nanografenu na oxidech kovů byla objevena vědci z Friedrich-Alexander-Universität. Metoda je podobná zipování - s pomocí fluorovaného benzenu lze defluorizací vytvořit nanografenové struktury i na polovodičových površích za reálných podmínek (není potřeba vysoká teplota).

  Datum: 6.3.2019

  grafen, nanoelektronika   ID:80

      
  Měření velikosti částic v průběhu procesu

  Sonda od firmy Parsum dokáže měřit velikost částic či granulí přímo v průběhu procesu bez odběru vzorků. To znamená, že může:
  - lépe poznat proces a optimalizovat jej
  - ekonomicky využívat zdroje a snižovat dobu procesu
  - rychle reagovat na chyby
  - zvýšit bezpečnost
  (článek je v angličtině)

  Datum: 5.3.2019

  měření velikosti částic   ID:81

      
  Obnovitelné zdroje a jejich spolehlivost.

  Často lze sledovat diskuze na téma, zda ten nebo onen energetický zdroj nebo mix zdrojů je schopen zajistit energetické potřeby. Málo se však objevují studie nebo alespoň pokusy spočítat, jak by si tyto zdroje poradily v konkrétní situaci, respektive s podmínkami konkrétního roku. Vysloví-li někdo námitku, že zdroje závislé na počasí – větrné a solární elektrárny, jsou nespolehlivým zdrojem, je ujištěn, že pokud nesvítí slunce nebo nefouká vítr u nás, můžeme elektřinu přivézt z okolních států nebo přebytky uložit. Podívejme se na realitu.

  Datum: 4.3.2019

  obnovitelné zdroje energie, solární elektrárny   ID:85

   


  Reklama

   
  Planeta, chemie a nové odrůdy plodin v souvislostech

  Módní vlna kritiky vztahující se k našemu stravování, zemědělství s nadmírou chemie, závadnosti vod i ovzduší vytváří otazníky. Jaké však jsou odpovědi? Přečtěte si rozhovor viceprezidenta AVO Jana Nedělníka pro časopis Fresh time.

  Datum: 1.3.2019

  biologie, ekologie, genetické zušlechťování rostlin   ID:72

      
  Z čeho nejlépe financovat vývoj a inovace ve firmách?

  Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC) pořádá seminář, který se zaměří na různé způsoby financování výzkumu a vývoje v soukromých firmách. Vystoupí zde zástupci Technologické agentury ČR i Technologického centra AV ČR. Akce se bude konat 5. března 2019.

  Datum: 28.2.2019

  věda a výzkum   ID:78

      
  Poznej sám sebe

  Robota, jehož úkolem je poznat sebe samého, vidíme na obrázku. Vznikl na newyorské Columbia University. Ihned po zapnutí se začal náhodně pohybovat a metodou deep learning vyhodnocoval situaci. Po 35 hodinách potácení zvládl smysluplný pohyb a dokázal popsat svůj tvar s chybou 4 cm. Úkoly typu vezmi a polož (the pick-and-place task) zvládal s úspěšností 44%. Po zavedení zpětné vazby, které umožňovala poučit se z neúspěšných pokusů, začal fungovat na 100%. Dokázal rozeznat i vlastní poškození.

  Datum: 27.2.2019

  robot, sebepoznání, umělá inteligence   ID:63

      
  Odpor klesá i za tepla

  Zcela jinak přistoupili k vysokoteplotním supravodičům experti z amerického námořnictva. Místo supravodivé sloučeniny podali patent na kompozitní systém, který vodí elektřinu bez odporu za teploty 25 °C, což je naprostý rekord. Základem je izolátor, např. teflon, pokrytý tenkou vrstvou běžného vodiče, např. hliníku. Pokud systém rozkmitáme, silné nelineární pulzní vibrace vyvolají interakce elektronů s krystalovou mřížkou, což vede ke vzniku Cooperových párů. A supravodivost je na světě!

  Datum: 26.2.2019

  supravodivost   ID:67

   


  Reklama

   
  Ultralehký keramický materiál

  Vědci vytvořili ultralehký keramický materiál, který je dokonalým izolátorem, snáší opakovaně vysoké teplotní rozdíly a lze jej zmáčknout dokonce na 5% originálního objemu. Takový materiál najde své využití nejen ve vesmírných aplikacích, ale i v automobilovém či energetickém průmyslu. Je i perfektním izolátorem proti ohni.

  Datum: 25.2.2019

  ultralehký keramický matariál, negativní Poissonovo číslo   ID:113

      
  Databáze spekter pro analytickou laboratoř

  Knihovna spekter pro analytickou laboratoř zahrnuje 120 knihoven spekter pro různé aplikace:
  - ATR-FTIR spectra
  - Transmission spectra
  - Raman spectra
  - NIR spectra
  Knihovny obsahují předevší látky jako Polymers & Additives, Pharmaceuticals, Petrochemcials, HazMats, Forensics, Minerals & Inorganics a mnoho dalších průmyslově specifických kategorií.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 21.2.2019

  spektra NIR, Raman, Transmission, FTIR, ATR   ID:76

      
  Lék založený na výtažku z marihuany bude licencovaný v UK pro léčbu demence

  Lék Sativex, který byl dosud používán pro léčbu tuhnutí svalů při roztroušené skleróze bude reálně testován pro léčbu demence u starších lidí. Sativex je založený na extraxtech z marihuany: delta-9 tetrahydrocannabinolu a cannabidiolu. Testování se reálně bude účastnit skupina dobrovolníků mezi 55 až 90 léty věku.

  Datum: 20.2.2019

  marihuana, léčba demence   ID:96

      
  Karel Havlíček: Staňme se zemí pro budoucnost

  „Chceme-li udržet šikovné lidi a přitáhnout do Česka mozky, inovátory a technology, musíme cílit na budoucnost, ne na minulost,“ říká Karel Havlíček, místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v rozhovoru s Martinem Rychlíkem z Lidových novin.

  Datum: 19.2.2019

  věda a výzkum   ID:126

   


  Reklama

   
  Mikroskopičtí hydroboti zařídí léčbu i prevenci nemocí přímo v těle

  Nově vyvinutí hydroboti mohou mechanicky dráždit jednotlivé živé buňky nebo malé kousky tkáně. Jsou měkcí a zároveň rychlí. Taková technologie je dobrá pro výzkum i praktické aplikace.

  Datum: 18.2.2019

  mikroroboti   ID:122

      
  Zlepšení chemoterapie s pomocí 3D tiskárny

  Chemoterapie rakoviny je účinná metoda s výraznými nežádoucími vedlejšími účinky. Cytostatika přednostně hubí nádorové buňky, leč poškozují i zdravé. Testování zajímavého konceptu, jak omezit nežádoucí vedlejší účinky cytostatika doxorubicinu, probíhají na prasatech.

  Datum: 14.2.2019

  chemoterapie, 3D tisk   ID:89

      
  Seznamte se s programem KAPPA

  Pro české výzkumné týmy je důležité zapojovat se do mezinárodní spolupráce. Zkušenosti a informace získané v důsledku této kooperace pomáhají posouvat český výzkum vpřed. Jednou z možností, kterou nabízí Technologická agentura ČR je nový Program KAPPA financovaný fondy EHP a Norska. Vyhlášení první veřejné soutěže je plánované na letošní duben.

  Datum: 13.2.2019

  věda a výzkum, Kappa   ID:95

      
  Mapování chemikálií uvnitř buňky

  Vědci z Xiamen University, China objevili novou metodu pro mapování rozložení chemikálií uvnitř buňky. Není zapotřebí používat fluorescenční značkování jako doposud, ale je možné skenovat obsah buňky a pak s pomocí hmotové spektroskopie analyzovat její obsah v nanometrovém rozlišení.

  Datum: 12.2.2019

  hmotová spektroskopie pro mikroskopické rozlišení   ID:101

   


  Reklama

   
  Nová generace AAS - contrAA Series

  Firma analytikJena uvádí novou sérii AAS spektrometrů (Atomic Absorption Spectrometer) - contrAA®. Jde o jediný přístroj na trhu pro High-Resolution Continuum Source AAS (HR-CS AAS). Jako spojení obou světů AAS a ICP-OES nabízí to nejlepší z nich: rychlou víceprvkovou analýzu, snadné použití a nízkou cenu.
  Základem je výkonná xenonová lampa, která emituje spojité spektrum o vysoké intenzitě.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 11.2.2019

  AAS, ICP-OES, atomová absorpční spektrometrie   ID:148

      
  Merck se dostal do skupiny Global Top Employer

  Firma Merck oznámila, že se dostala mezi 14 světově nejlepších zaměstnavatelů podle Top Employers Institute. Tato roční certifikace potvrzuje, že firma vykazuje excelntní praktiky v zacházení se zaměstnanci i vlastní strukturou. Merck získal toto ocennění již potřetí za sebou. Znamená to, že uplatňuje správný rozvoj talentů, management výkonu a řízení kariérního postupu. Merck získal toto ocenění nejen celosvětově, ale i v rámci různých zemí, např. certifikaci Global Top Employer 2019, Top Employer Europe 2019 a Top Employer Germany 2019.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 8.2.2019

  Merck Global Top Employer   ID:114

      
  Optická pinzeta a světelný záblesk

  Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

  Datum: 7.2.2019

  laser, optická pinzeta, bakterie, virus   ID:152

      
  Porovnejte si online 60.000 HPLC-Columns od více než 20 dodavatelů

  HPLC kolony jsou dodávány mnoha různými výrobci. Která je však pro Vaše potřeby ta nejvhodnější? A samozřejmě nejlevnější?
  S pomocí několika kliknutí na HPLC-Column Configuratoru získáte dokonalý přehled. Snadno si zadáte své potřeby (typ vzorku, mobilní fáze, přesnost rozlišení, délku kolony, USP, materiál...) a získáte seznam dodavatelů, od kterých si kolonu můžete přímo objednat. Odpadá tak zdlouhavá fáze dotazování u dodavatelů.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 5.2.2019

  HPLC kolony   ID:149

   


  Reklama

   
  Motorem českého výzkumu jsou zahraniční podniky

  Výdaje na výzkum a vývoj na území České republiky meziročně vzrostly o deset miliard. O rekordní čísla se největší měrou zasloužily podniky pod zahraniční kontrolou.

  Datum: 4.2.2019

  věda a výzkum   ID:155

      
  Nový ultrazvukový senzor na čipu může „slyšet“ jednotlivé bakterie

  Stačí mikronový křemenný disk a laser. Pak si můžete poslechnout, o čem si povídají buňky lidského těla, všudypřítomné bakterie anebo třeba molekuly vzduchu, které proudí kolem senzoru. S novým senzorem si přijdou na své buněční biologové, diagnostici nebo třeba námořníci či letci.

  Datum: 1.2.2019

  ultrazvukový senzor   ID:154

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2017   2018   2019  

   

Doporučujeme články:
  Nanografen na polovodiči - ano, lze jej vyrobit
  Ultralehký keramický materiál
  Mapování chemikálií uvnitř buňky
  Kapesní scanner potravin
  Nejpevnější materiál při nízké hmotnosti
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Nexera Prep, preparatívny purifikačný kvapalinový chromatografický systém.


 
Produkty a řešení METTLER TOLEDO Česká republika


 
INVENIO-S - Perfect choice for routine FTIR and multispectral R&D applications


 
Vakuové pece - Max. temp. up to 3000°C, inert and reactive gases


 
Velkoplošné Ramanovské mapování bez omezení


 
Very Compact and Smart FTIR spectrometer


 
E-book Základná príručka LCMS, ktorý si môžete stiahnuť a ktorý pokrýva kvapalinovú chromatografiu (LC) a hmotnostnú spektrometriu (MS) a pozerá sa na ne ako na celok. Slúži ako ucelený sprievodca pre užívateľov LCMS a má jasný, zrozumiteľný koncept.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama