Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   15.10.2018 - 18.10.2018 Analýza anorganických látek 2018
  23.10.2018 - 26.10.2018 Gaudeamus Brno 2018
  25.10.2018 Webinar: Advances in Cell Culture Technology
  5.11.2018 - 7.11.2018 Příprava a užití referenčních matariálů a mezilaboratorního porovnání zkoušek VII
  15.11.2018 Inovační den: Automatizované řízení a e-mobilita
Reklama
Co je to REACH?

Zkratka REACH pochází z anglického "the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" a do češtiny se překládá jako "registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek". Vyslovuje se [ríč].

Datum: 24.10.2016

REACH, chemické látky, schvalování


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Jde o chemickou politiku Evropské unie, která se snaží udělat pořádek v nejednotných legislativách ohledně produkce a používání chemických látek. Týká se chemikálií, které jsou dováženy či vyráběny v množství větším, než 1 tuna ročně.

REACH vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady ES. Podle něj všechny chemikálie musí projít procesem REACH během 11 let (tedy do roku 2018). Nahradil několik desítek starých právních předpisů a proto se o něm někdy mluví jako o jedné z nejsložitějších směrnic Evropské unie.

Odstavec 1 úvodu direktivy uvádí: „Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace ... rovněž by mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.“

Autorizaci vydává Komise členských státu Evropská agentura pro chemické látky a ta průběžně rozšiřuje seznamy chemických látek o tzv. chemické látky vzbuzující značné znepokojení. Výrobci či dovozci jsou pak povinni informovat spotřebitele o jejich obsahu ve finálním produktu. Jde o látky karcinogenní, mutagenní, reprotoxické, perzistentní, bioakumulativní a toxické.

Reklama

REACH, jakožto nařízení vydané legitimními orgány Evropské unie, platí pro Českou republiku automaticky. Příslušným orgánem pro implementaci REACH v České republice bylo stanoveno Ministerstvo životního prostředí. Pravomoci vymáhat uplatňování REACH v České republice má Česká inspekce životního prostředí.


Zdrojem informací je především Wikipedie.

RNDr. Mojmír Adamec
Reklama

Reklama