Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   17.5.2022 - 20.5.2022 AMPER 2021
  1.6.2022 - 2.6.2022 LABOREXPO
  18.6.2022 - 22.6.2022 HPLC 2023
  21.6.2022 - 24.6.2022 analytica 2022
  20.7.2022 - 23.7.2022 Mendel Genetics Conference 2022
Reklama
OSHA standard laboratorní bezpečnosti

Přehledný souhrn základních pravidel standardu OSHA (Occupational Safety and Health Administration), který by měly splňovat všechny laboratoře, kde se pracuje s nebezpečnými chemikáliemi. Tento standard byl uveden v platnost jako nařízení "Occupational Exposures to Hazardous Chemicals in Laboratories," 29 CFR 1910.1450. Toto nařízení se obvykle nazývá zkráceně Laboratory Standard.

Datum: 1.6.2020

OSHA standard bezpečnosti práce s nebezpečnými chemikáliemi v laboratoři


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Standard OSHA pokrývá pracoviště, kde se používají relativně malá množství nebezpečných chemikálií. Používá se více různých chemikálií při různých procedurách. Toto platí obvykle pro laboratoře (ne průmysl) a jde o tzv. “laboratory scale” rozsah.

Administrativní řízení
Základem je, že jsou jmenováni pracovníci zodpovědní za implementaci OSHA. Tedy např. laboratorní manažer, dohližitel nebo bezpečnostní komise. Je v jejich zodpovědnosti, aby byly určeny, zveřejněny a kontrolovány OSHA standardy v těchto oblastech:
 • Exposure monitoring
 • Chemical hygiene plan
 • Employee information and training
 • Medical consultation and medical examinations
 • Hazard identification
 • Use of respirators
 • Record keeping


Exposure monitoring
Zaměstnavatel musí zajistit, že zaměstnanci nebudou vystaveni působení chemikálií přes permissible exposure limits (PEL). Je zapotřebí měřit vystavení pracovníka působení chemikálií, které mají PEL. Toto musí být předáno zaměstnanci v písemné formě.


Chemical hygiene plan (CHP)
Zaměstnavatel musí vypracovat plán zacházení s chemikáliemi v písemné formě (CHP). Musí zde být obsaženo vše, co zaměstnanec musí dodržovat při práci s nebezpečnými chemikáliemi. Zvláště:
 • Standard operating procedures (SOP): Operační postupy pro každou pracovní aktivitu s nebezpečnou chemikálií.
 • Implementation of exposure control measures: Způsoby, jak měřit vystavení působení chemikálii. Včetně použití/nepoužití ochranných prostředků.
 • Proper functioning of lab hoods and other protective equipment: Zaměstnavatel musí zajistit nezbytné větrání a ostatní ochranné zařízení včetně prostředků na vymytí očí, rukou, sprchy apod.
 • Information and training: Zaměstnavatel musí zajistit nezbytné školení pracovníka o nebezpečích při práci.
 • Laboratory activities requiring prior approval: Identifikace aktivit, které musí být specificky schvalovány (např. při práci s explozivními látkami).
 • Medical consultation and examinations: Zaměstnanci musí být umožněna předchozí zdravotnická konzultace a schválení (např. v těhotenství).
 • Designation of responsible personnel: Zaměstnavatel musí určit zodpovědnou osobu, manažera chemické hygieny nebo komisi pro implementaci CHP.
 • Special precautions for particularly hazardous substances: Zaměstnavatel musí zajistit speciální ochranu pro práci s vysoce nebezpečnými látkami (např. silnými karcinogeny, toxiny). V úvahu přicházejí např. zvláštní odvětrávání, rukavicové boxy, respirátory, způsoby dekontaminace aj.
Zaměstnavatel musí průběžně kontrolovat, zda CHP pokrývá opravdu všechny aktivity a musí CHP aktualizovat alespoň 1x ročně.


Information and training
Zaměstnavatel musí zajistit potřebnou informovanost pracovníků při začátku práce s nebezpečnou chemikálií nebo novou situací v expozici chemikálii. Není nutno popisovat práci s každou chemikálií, ale se skupinou chemikálií (např. karcinogeny, hořlavé, toxické...). Tato skupina musí být řádně vyznačena na obalu chemikálie příslušnou značkou a listem laboratorní bezpečnosti.
Informovanost pracovníka musí obsahovat:
 • Obsah tohoto OSHA standardu
 • CHP a listy laboratorní bezpečnosti - safety data sheets (SDS)
 • Permissible exposure limits (PEL)
 • Příznaky a symptomy při nadměrném vystavení působení látky (závratě, popáleniny apod.)
 • Referenční materiály (např. SDS) s detaily o příslušné látce


Medical consultation and examinations
Zaměstnavatel musí pracovníkovi umožnit zdravotnickou konzultaci, kdykoliv se pracovníkovi objeví symptomy nadměrné expozice chemikálii nebo vejde v pochybnost správnost zacházení s chemikálií. K této konzultaci musí být určen vybraný lékař a konzultace je pro pracovníka bezplatná.
Zaměstnavatel musí lékaři poskytnout veškeré informace o vystavení pracovníka působení chemikálie a musí mu také dodat potřebné informace o oné nebezpečné látce.


Hazard identification
Zaměstnavatel musí identifikovat všechny nebezpečné aktivity, musí zajistit informovanost pracovníků a musí zajistit, že chemikálie jsou správně označeny nálepkami a mají dostupné příslušné SDS.
Tato opatření musí být aplikována pro chemikálie vytvořené v laboratoři:
 • Chemikálie určené jen pro laboratorní použití: jestliže je složení známo, musí se s ní zacházet podle Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. Pokud je chemikálie zařazena mezi nebezpečné, musí s ní být příslušně zacházeno.
 • Chemikálie jako vedlejší produkt: pokud je složení neznámé, musí se s ní zacházet jako s nebezpečnou.
 • Chemikálie určená pro použití mimo laboratoř: zaměstnavatel je považován za výrobce a musí splňovat Hazard Communication Standard.


Use of respirators
Popis práce s respirátory.


Record keeping
Zaměstnavatel musí zaznamenávat veškeré vystavení pracovníka působení nebezpečné chemikálii a tento záznam musí být k dispozici zdravotníkovi, lékaři a obecně podle 29 CFR 1910.1020. Obecná zdravotní poškození musí být zaznamenávána podle 29 CFR 1904.


Zdrojem informací je LabManager.

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Reklama

Reklama