Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   17.5.2022 - 20.5.2022 AMPER 2021
  1.6.2022 - 2.6.2022 LABOREXPO
  18.6.2022 - 22.6.2022 HPLC 2023
  21.6.2022 - 24.6.2022 analytica 2022
  20.7.2022 - 23.7.2022 Mendel Genetics Conference 2022
Reklama

   
  LABS/Q LIMS - profesionální standardní řešení pro všechny laboratoře

  Laboratorní aplikace napříč odvětvími, která se úspěšně používá již více než 30 let

  S aplikací LABS/Q ® můžete spravovat všechna laboratorní data v jedné aplikaci a stačí zadat pouze požadované základní údaje. Pokud již máte data v jiném systému, migrujeme tato data prostřednictvím automatizovaného procesu. Výhody systému LABS/S LIMS: - Nižší náklady ve fázi implementace - Kratší doba projektu během implementace - Dodavatel kvalifikuje (testuje) funkčnost - Snadná upgradovatelnost produktu - Nižší riziko pro celý projekt.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 27.5.2022

  LIMS   ID:47

      
  Inovativní plynová řešení pro vaši laboratoř

  Plynové generátory představují bezpečnou, pohodlnou a cenově výhodnou alternativu k plynovým lahvím.

  Generátory vodíku
  Řada PG Plus poskytuje vynikající výkon díky patentované technologii elektrolytických článků v kombinaci s vysoce kvalitními součástmi a jedinečným řešením sušení vodíku. Ideální pro použití s detektory plynové chromatografie, jako jsou FID, NPD a FPD.
  Díky průtokům od 100 do 1 350 ml/min a tlaku až 11 barů lze z jednoho malého stolního generátoru dodávat vysoce čistý plyn do více GC. Vodík se vyrábí na vyžádání, aby splňoval specifické požadavky aplikace, což zajišťuje bezpečné, spolehlivé a kontrolované dodávky plynu.

  Generátory dusíku
  Generátory dusíku VICI DBS jsou zkonstruovány tak, aby přeměnily standardní stlačený vzduch na bezpečnou regulovanou dodávku dusíku s velmi vysokou čistotou. Generátory pro LC/MS, ELSD a ICP využívají vysoce výkonnou membránu k dosažení průtoku až 120 l/min při tlaku 8 barů. Generátory jsou k dispozici jako samostatné systémy napájené z externího zdroje stlačeného vzduchu nebo jako kompletní systémy "plug and play" včetně interních bezolejových kompresorů.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 26.5.2022

  generátory plynů pro GC   ID:60

      
  Šikovný „katalytický kondenzátor“ promění laciné kovy ve výborné katalyzátory

  Drahé kovy skvěle katalyzují řadu průmyslově významných chemických reakcí. Zároveň jsou ale drahé a vzácné. Platinu, palladium, rhodium a další vzácné kovy by mohly nahradit mnohem obyčejnější materiály, díky „katalytickému kondenzátoru“. Využívá tenké vrstvy materiálů, jako je oxid hlinitý nebo grafen.

  Datum: 25.5.2022

  katalytický kondenzátor   ID:60

      
  VŠCHT patentuje robota pro výrobu personalizovaných léčiv

  Výzkumná skupina profesora Františka Štěpánka z VŠCHT Praha řeší již čtvrtým rokem projekt Robotický nanolékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalizovaná terapeutika. Jeho hlavní motivací je takzvaná personalizovaná medicína – snaha o to, aby léčiva mohla být připravována každému pacientovi na míru včetně kombinací vícero účinných látek v dávkách, které jsou pro daného pacienta potřeba.

  Datum: 24.5.2022

  personalizované léky   ID:51

   


  Reklama

   
  Nejrychlejší logické hradlo by mohlo milionkrát zrychlit počítače

  Precizní práce s laserovými paprsky vedla k průlomu ve femtosekundových elektrických pulzech generovaných laserem. Výsledkem je petahertzové logické hradlo, nejrychlejší v historii. Na obzoru se rýsuje elektronika světelných vln (lightwave electronics).

  Datum: 23.5.2022

  rychlá světelná elektronika   ID:56

      
  Vysoce výkonné mikrodestičky pro lepší růst a přežití buněk

  Řada potahovaných mikrodestiček Sero Krystal™ PDL od společnosti Porvair Sciences představuje nové měřítko pro reprodukovatelnou kultivaci buněk i u náročných typů buněk.

  Mnoho vědců by raději pěstovalo buňky v prostředí bez séra, aby přesněji napodobili fyziologické podmínky. To však často představuje výzvu, protože buněčné linie mají často problémy s přichycením na tradiční plasty pro tkáňové kultury v nepřítomnosti séra. Mikroplatničky Sero Krystal™ s potahem Poly-D-Lysine (PDL), vyráběné z ultračistého polystyrenu v prostředí čistých prostor, byly vyvinuty společností Porvair Sciences, aby tyto problémy překonaly a podpořily vynikající přichycení, růst a proliferaci buněk široké škály buněčných typů v bezsérových médiích.

  Poly-D-Lysin je syntetická (bez živočišného původu) extracelulární matrice používaná v aplikacích buněčných kultur k podpoře adheze buněk. Tyto nové mikroplatničky Sero Krystal™ PDL jsou k dispozici ve formátech 96 a 384 jamek a jsou rovnoměrně potaženy polymerem PDL o hmotnosti 70 až 150 kDa pomocí patentovaných metod. Povlak vytváří na povrchu jamek destiček rovnoměrný čistý kladný náboj. Tento kladný povrchový náboj zlepšuje elektrostatické interakce mezi potaženým povrchem a zápornými náboji buněčné membrány, což vede k lepšímu uchycení buněk. Mikrodestičky Sero Krystal™ jsou ideální pro kultivaci transfekovaných buněčných linií, primárních neuronů, gliových buněk a fibroblastů, jako je adherentní linie myších fibroblastů L929 a další běžné adherentní buněčné linie včetně HEK-293, BHK-21, PC12 a NSC-34.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 20.5.2022

  mikrodestičky pro růst buněk   ID:46

      
  Polyklonální protilátky proti fragmentům VHH pro výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd a pro diagnostické trhy

  Společnost Jackson ImmunoResearch, výrobce sekundárních protilátek a imunoreagentů pro trh přírodních věd, představuje novou řadu detekčních činidel, která nabízí vynikající kvalitu zobrazení.

  Nano sekundární protilátky Jackson ImmunoResearch jsou polyklonální protilátky s VHH fragmenty (nanotělesa) vyráběné v alpakách. Jsou k dispozici se specifitou pro člověka, králíka nebo myš. Protilátky VHH Fragment <15KDa jsou 10x menší než konvenční celé protilátky IgG a jsou ideální pro zobrazovací experimenty, kde je nutný dobrý průnik. Nano sekundární protilátky jsou zkříženě adsorbovány pro dokonalou specifitu vůči cílovým druhům s minimální zkříženou reaktivitou vůči jiným běžně používaným druhům, což je činí vhodnými pro použití v experimentech s vícenásobným značením.

  Polyklonální detekční činidla nadále nabízejí nejlepší sílu signálu tím, že zesilují signál i ze slabě exprimovaných cílů. Nabídka heterogenní populace protilátek, z nichž každá detekuje jinou část primární protilátky, může u polyklonálních Nano Secondary zvýšit účinnost značení, což vede k jasnějšímu signálu. Jsou k dispozici konjugované s reportérovými enzymy a řadou fluorescenčních barviv, včetně Alexa Fluor®, což poskytuje prostor pro imunohistochemii a imunofluorescenci s vysokým rozlišením, a činí z nich tak nepostradatelný nástroj ve výzkumu i diagnostickém zobrazování.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 19.5.2022

  protilátky pro diagnostické zobrazování   ID:46

      
  Evonetix získal patent na technologii umožňující tepelně řízenou syntézu DNA

  Patentovaná technologie umožní vysoce paralelní syntézu DNA na stolní platformě.

  Společnost EVONETIX LTD ("Evonetix"), která se zabývá syntetickou biologií a přináší polovodičovou technologii pro syntézu DNA, oznamuje, že jí byl v Evropě udělen patent EP3551331B1 na patentovanou technologii tepelné kontroly pro syntézu DNA a na konstrukci a výrobu křemíkových čipů. Tento patent rozšiřuje portfolio duševního vlastnictví společnosti Evonetix a je klíčovým krokem ve strategii společnosti vyvinout stolní platformu pro syntézu DNA, která změní způsob přístupu k DNA, její výroby a použití.

  Nový přístup společnosti Evonetix k paralelní syntéze DNA je založen na přesném, nezávislém řízení teploty v tisících jednotlivých syntézních míst na povrchu křemíkového čipu. Na rozdíl od běžných přístupů, které k řízení syntézního cyklu využívají kyselou deproteci, využívá Evonetix teplotní řízení s polovodičovými maticemi. To nabízí větší přesnost a selektivitu při deprotekci sekvencí ve správném bodě pro přidání dalšího nukleotidu a odstranění neshodných sekvencí.

  Tepelné řízení syntézy DNA umožňuje vysoce paralelní syntézu a dává možnost pracovat se sekvencemi, které je obtížné syntetizovat běžnými technikami, a odstraňovat chyby během sestavování genových sekvencí pomocí teplotou zprostředkovaného odstraňování chyb.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 18.5.2022

  syntéza DNA   ID:55

   


  Reklama

   
  Realita dohnala fikci

  Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním programu a vytisknutí v 3D tiskárně. V ruce máte panáčka, který je vaší dokonalou zmenšeninou. Sedí všechny barevné odstíny a detaily vašeho oblečení s tím rozdílem, že miniaturní postavička je celá z cukru, připravena k nakousnutí. Mají se ve světě, jemuž dominují 3D tiskárny, bát o práci už i cukráři?

  Datum: 17.5.2022

  3D tisk   ID:54

      
  Program EXCELES podpoří nové výzkumné projekty

  Vědeckým týmům z českých vysokých škol a ústavů se podařilo dosáhnout na prostředky přesahující pět miliard korun z Národního plánu obnovy, který vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covidu-19 a její ekonomické dopady. Plán je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

  Datum: 16.5.2022

  věda a výzkum   ID:87

      
  Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

  Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny a ruského útoku na Ukrajinu.

  „Green Deal je mrtev,“ hlásají někteří analytici a komentátoři po ruském vpádu do Ukrajiny. Podle dalších naopak dostal nový impuls a vše teď půjde rychleji. Nová mezinárodní situace snahy o dosažení klimatické neutrality bezesporu „nějak“ ovlivní. Ale jak?

  Datum: 11.5.2022

  Green Deal   ID:48

      
  Vyšlo 21. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  V tomto jarním čísle se představí změna pravidel pro výběr dodavatelů, vyhodnocení předešlého roku 2021, vybrané projekty OP PIK a nové informace o nadcházejícím programovém období 2021+. To a mnohé další na Vás čeká na stránkách s OPIK ke stažení.

  Datum: 10.5.2022

  OPIK, věda a výzkum   ID:92

   


  Reklama

   
  Stanovení dusíku Dumasovou metodou

  DUMATHERM - analyzátor dusíku pro vysoce výkonné laboratoře

  Pokud musíte každý den stanovit obsah bílkovin v mnoha vzorcích, budete s analyzátorem dusíku DUMATHERM nadšeni. Oproti Kjeldahlově metodě pracuje bez agresivních chemikálií, a proto nevyžaduje cenný prostor v digestoři. Obsah dusíku ve vzorcích určíte po přípravě vzorku až 72krát rychleji než Kjeldahlovou metodou. S autosamplerem DUMATHERM jsou vzorky vždy jasně přiřazeny - ani při každodenní rušné laboratorní práci už nikdy vzorky nezaměníte.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 9.5.2022

  stanovení obsahu bílkovin, Dumasova metoda   ID:101

      
  Představujeme MagicPrep™ NGS od společnosti Tecan - řešení pro přípravu knihoven NGS na dosah ruky

  Společnost Tecan uvedla na trh MagicPrep NGS, automatizovaný stolní systém pro přípravu knihoven, který mění časově náročné a k chybám náchylné postupy v jednoduchý a robustní zážitek. Systém MagicPrep NGS provádí skutečnou přípravu knihoven DNA-Seq a mRNA-Seq metodou "load and go". Díky osvědčené technologii manipulace s kapalinami, sadám činidel all-inclusive a intuitivnímu uživatelskému rozhraní je systém MagicPrep NGS nastaven za pouhých 10 minut a generuje osm knihoven připravených pro sekvenátor s průměrnou úspěšností vyšší než 99 %. Díky tomu mohou dnešní inovátoři využít svůj čas k tomu, aby se soustředili na převedení výzkumu do zdravotnictví zítřka.

  MagicPrep NGS zjednodušuje přípravu vzorků pro sekvenování a zpřístupňuje NGS každému. Nejmenší stolní systém MagicPrep NGS svého druhu nevyžaduje žádnou instalaci a byl navržen s ohledem na spolehlivost. Po dvou jednoduchých pipetovacích krocích pro vložení vzorků a kuliček do předem sestavené vzorkovnice na bázi kazety vede intuitivní dotykový displej uživatele při potvrzení správného programu a zahájení běhu. Není třeba žádné školení, žádné skriptování protokolu, žádná optimalizace pracovního postupu, žádná příprava master mixu. S MagicPrep NGS může být příprava knihoven prakticky bezchybná a konzistentní od jednoho běhu k druhému.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 6.5.2022

  NGS knihovny   ID:97

      
  Představujeme automatizaci vzorků a nové významné funkce stolního NMR spektrometru X-Pulse.

  Díky pokročilé modulární konstrukci je nyní X-Pulse jediným plně upgradovatelným širokopásmovým stolním NMR systémem pro potřeby chemické analýzy ve výzkumu, vývoji, kontrole kvality a výuce.

  Společnost Oxford Instruments uvádí na trh zcela nový stolní širokopásmový NMR spektrometr X-Pulse s automatickou výměnou vzorků X-Auto. Nově přidané funkce X-Pulse výrazně zvyšují snadnost použití, propustnost a možnost vzdálené práce a zároveň dále snižují průběžné náklady. Toho bylo dosaženo odstraněním jakékoli potřeby deuterovaných rozpouštědel pomocí nové technologie uzamčení frekvence externího signálu, přidáním automatického softwarového přepínání mezi jádry, zlepšením citlivosti a bezobslužnou výměnou vzorků. Nepřetržité monitorování průtoku a pokročilé řízení teploty vzorku jsou spojeny s jediným skutečně širokopásmovým výběrem jader, který umožňuje řešit různorodé potřeby analytické chemie v různých odvětvích, od baterií po léčiva. Díky jedinečné modulární architektuře je tento nový přístroj X-Pulse plně konfigurovatelný a představuje vysoce nákladově efektivní investici pro základní vědecké účely, pokročilý analytický výzkum, optimalizaci kontroly kvality a výuku.

  Kombinace nového podavače vzorků X-Auto, který umožňuje přednastavení až 25 vzorků, a nové funkce v softwaru SpinFlow 3.1 zajišťuje, že uživatelé mohou přidávat jednotlivé experimenty nebo dlouhé fronty ke každému vzorku několika jednoduchými kliknutími.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 5.5.2022

  NMR spektrometr   ID:116

      
  Dvoupalcový diamantový disk pojme data z miliardy Blue-Ray disků

  Nová metoda výroby ultra čistých diamantových disků s NV defekty umožnila vznik mnohem větších disků tohoto typu, než bylo doposud možné. Na jeden takový disk je teoreticky možné uložit až 25 EB dat. Na trhu by prý disky „Kenzan Diamond“ měly být už příští rok.

  Datum: 4.5.2022

  úschova dat, diamantový disk   ID:121

   


  Reklama

   
  Ordovický trilobit inspiroval neurální kameru s rekordní hloubkou ostrosti

  Běžný a populární trilobit českého Barrandienu Dalmanitina socialis s pozoruhodnou konstrukcí očí inspiroval revoluční nanofotonickou neurální kameru se sofistikovanými metačočkami. Dokáže současně zobrazit kvalitně zaostřené objekty, co jsou vzdálené 3 centimetry až 1,7 kilometru.

  Datum: 3.5.2022

  čočka, optické zobrazení   ID:121

      
  Nový způsob 3D tisku

  Inženýři ze Stanfordu a Harvardu položili základy nového systému pro 3D tisk, který nevyžaduje, aby byl objekt vytištěn zdola nahoru.

  Figurka lodi vyrobená novým procesem 3D tisku, který umožňuje vytisknout objekt v objemu pryskyřice - jako figurku plovoucí uprostřed bloku želé - místo toho, aby bylo nutné objekt vytvářet vrstvu po vrstvě.

  Přestože techniky 3D tisku v posledním desetiletí výrazně pokročily, tato technologie se stále potýká se zásadním omezením: objekty se musí vytvářet vrstvu po vrstvě. Ale co kdyby nemusely být?

  Datum: 2.5.2022

  3D tisk   ID:157

      
  Nátěry šetrné k životnímu prostředí

  Nová třída ve vodě rozpustných katalyzátorů, které lze použít k polymeraci ethylenu přímo ve vodě

  Nové katalyzátory polymerují ethylen přímo ve vodě za vzniku malých PE částic s vysokou molekulovou hmotností a vysokou linearitou (HDPE).

  Chemici z Konstanz vyvíjejí novou třídu katalyzátorů, které umožňují výrobu polyethylenových disperzí přímo ve vodě. To otevírá perspektivy pro ekologickou výrobu plastových nátěrů bez použití rozpouštědel.

  Datum: 29.4.2022

  HDPE, ekologicky šetrná výroba polyetylenu   ID:109

      
  Nový filtrační laboratorní reaktor Reactor-Ready pro syntézu a filtraci v jednom kompaktním systému

  Společnost Radleys uvedla na trh svůj nový reaktor Reactor-Ready Filter Lab Reactor, který umožňuje syntézu a filtraci v jediné nádobě s pláštěm, ideální pro krystalizaci, reakční zkoušky a izolaci produktů.

  Reaktor Reactor-Ready Filter Lab Reactor kombinuje laboratorní reaktor s pláštěm a filtr do jednoho kompaktního stolního systému. To uživatelům umožňuje izolovat produkt bez nutnosti ručního přenášení materiálu z reaktoru do samostatného filtru, což šetří čas a snižuje ztráty produktu.

  Uživatelé mohou snadno upgradovat svůj stávající reaktor Reactor-Ready na reaktor s filtrem nebo investovat do samostatného specializovaného filtračního systému.

  Jedinečné filtrační nádoby o objemu 1 a 2 litry mají plášťovou konstrukci, která sahá až k filtrační desce, což umožňuje přesnou kontrolu teploty celého obsahu nádoby. Rovná vnitřní strana nádoby rovněž umožňuje nerušenou filtraci a je vybavena širokou spodní přírubou DN150, která umožňuje snadný přístup k filtračnímu koláči.

  Filtrační nádoby se dodávají s chemicky odolnou filtrační základnou z PTFE nebo PEEK, která nepropouští vodu a v níž lze použít předřezané filtrační membrány různých pórovitostí a materiálů nebo si uživatelé mohou nařezat vlastní materiál na míru.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 28.4.2022

  filtrace, chemický reaktor   ID:122

   


  Reklama

   
  Rychlá a účinná odparka pro chromatografická rozpouštědla

  Ultravap® Mistral® a Ultravap® Mistral® XT150 pro skleněné zkumavky

  Odparka Ultravap® Mistral XT150 od společnosti Porvair Sciences je navržena pro vysušování vzorků na mikrotitračních destičkách a ve skleněných zkumavkách o délce až 150 mm a nabízí alternativu k odparkám ve vodní lázni, která je nenáročná na údržbu a bezpečná pro vzorky.

  Odpařovač Ultravap® Mistral XT150 je schopen pracovat při teplotách až 80 °C - lze snadno odpařovat téměř všechna běžná chromatografická rozpouštědla včetně acetonitrilu, dichlormethanu, hexanu, metanolu a vody. Dostupnost přímých nebo spirálových odpařovacích jehel umožňuje uživatelům volit mezi rychlejším vysoušením (spirála) nebo optimalizovaným konečným sušením v mikrodestičkách s V jamkami (přímá).

  Ultravap® Mistral XT150 se ovládá pomocí intuitivního barevného dotykového displeje a je vybaven průhlednými bezpečnostními bočními clonami a integrovaným systémem pro odvod výparů rozpouštědel uvnitř jednotky. Instalace odpařovače s vyfukováním vyžaduje pouze připojení k přívodu plynu a elektrické síti. Bezpečnost provozu při odstraňování rozpouštědel je zajištěna, protože tato kompaktní jednotka s označením CE se vejde do všech digestoří.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 27.4.2022

  chromatografie, odparka rozpouštědel   ID:114

      
  90 prvků, které tvoří náš svět

  Periodická tabulka 90 prvků vyskytujících se v přírodě, z nichž se skládá vše, s čím se můžeme setkat, byla nakreslena tak, že plocha, kterou prvek zaujímá, udává množství daného prvku v zemské kůře a atmosféře v logaritmické stupnici.

  Tabulka barvami rozlišuje hrozbu nedostatku, omezenou dostupnost či dostatečné zdroje jednotlivých prvků. Nedostatek prvku neznamená, že by se daný prvek na zemi přestal vyskytovat, ale problém je v tom, že jeho užitím ve výrobě se postupně rozptýlí v odpadech a z nízkých koncentrací či z odpadů je obtížné je získat.

  Datum: 26.4.2022

  periodická tabulka prvků   ID:128

      
  Rada vlády projednala rozpočet na vědu 2023+

  V úterý 12. dubna 2022 se ve Strakově akademii konalo mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Členové Rady zde projednávali rozpočet na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI).

  Datum: 25.4.2022

  věda a výzkum   ID:107

      
  Dvourozměrný materiál může částečně nahradit křemík v elektronice

  Křemík najdeme v telefonech, počítačích a jakékoli další elektronice. Je totiž základním materiálem pro výrobu polovodičů, ze kterých se vyrábějí jejich komponenty. Tento po desetiletí používaný prvek však dosáhl svých limitů. Vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR popsali vlastnosti jodidu chromitého, materiálu, který by mohl roli křemíku částečně zastoupit. Významnou studii publikoval odborný časopis Physical Review B.

  Datum: 22.4.2022

  věda a výzkum, dvourozměrné materiály   ID:138

   


  Reklama

   
  Řešení NMR profilování olivového oleje 1.0™ pro kontrolu kvality a ověřování pravosti ke zvýšení integrity dodavatelského řetězce

  Nový roztok pro analýzu olivového oleje i pro stolní FT-NMR bez kryogenu Fourier 80™

  Společnost Bruker uvádí na trh nové NMR řešení Olive Oil-Profiling 1.0™ pro ověřování pravosti a kontrolu kvality olivového oleje, který je jedním z nejvíce falšovaných potravinářských produktů na světě. Toto řešení dále rozšiřuje portfolio řešení společnosti Bruker pro analýzu potravin a bude nabízeno na dvou platformách nukleární magnetické rezonance (NMR), a to na zavedené platformě NMR FoodScreener™ 400 MHz a také na stolním systému Fourier 80 bez kryogenu.

  Obě řešení odpovídají různým požadavkům zúčastněných stran v odvětví olivového oleje. Stolní NMR řešení je určeno stáčírnám olivového oleje, zkušebním laboratořím a satelitním laboratořím. Řešení NMR FoodScreener se zaměřuje na vládní a soukromé zkušební laboratoře pro analýzu široké škály složitých potravinářských matric. Tato platforma umožňuje stohování obsahu různých řešení pro NMR profilování potravin v jednom systému.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 21.4.2022

  analýza oleje, NMR   ID:120

      
  Akumulace tepla: Vědci vyvinuli materiál, který je stabilní, účinný a šetrný k životnímu prostředí.

  Nový materiál pro akumulaci tepla by mohl pomoci výrazně zlepšit energetickou účinnost budov. Vyvinuli ho vědci z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu (MLU) a Univerzity v Lipsku a lze ho použít k ukládání přebytečného tepla a v případě potřeby ho uvolnit zpět do prostředí. Na rozdíl od stávajících materiálů dokáže nový materiál absorbovat podstatně více tepla, je stabilnější a je vyroben z neškodných látek. V časopise "Journal of Energy Storage" tým popisuje mechanismus vzniku materiálu.

  Datum: 20.4.2022

  ukládání tepla   ID:129

      
  Přístup k tomu, co je důležité, s pracovním postupem Coral Cryo od společnosti Leica Microsystems

  Zvýšení úspěšnosti pokusů s kryoET díky konfokálnímu 3D cílení

  Společnost Leica Microsystems, přední dodavatel mikroskopických a vědeckých přístrojů, představila nové řešení pracovního postupu Coral Cryo. Řešení pracovního postupu umožňuje výzkumným pracovníkům zvýšit úspěšnost experimentů s kryoelektronovou tomografií díky vysoce přesnému konfokálnímu 3D zaměřování. Coral Cryo je připraveno k nasazení a podporuje reprodukovatelnost tím, že snižuje a optimalizuje počet kroků pracovního postupu a zároveň minimalizuje čas potřebný k zaškolení. Nakládání a přenos vzorků, další důležitý faktor pro úspěšnost, je vylepšen díky sofistikovaným metodám ochrany proti kontaminaci.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 19.4.2022

  elektronová tomografie   ID:112

      
  isoprime precisION hmotnostní spektrometr s poměrem stabilních izotopů

  Nejflexibilnější a zároveň nejvýkonnější hmotnostní spektrometr s poměrem izotopů, jaký byl kdy vytvořen

  Hmotnostní spektrometr isoprime precisION firmy Elementar se stabilním poměrem izotopů nabízí nejlepší výkon na trhu v oblasti ionizace plynu a hmotnostního rozlišení při co nejkompaktnějších rozměrech. Kombinuje výjimečný analytický výkon a bezkonkurenční flexibilitu, aby vyhověl potřebám prakticky jakékoli aplikace, a poskytuje tak dokonalý výchozí bod pro váš výzkum, který se může ubírat jakýmkoli směrem.

  isoprime precisION maximalizuje možné experimentální možnosti tím, že umožňuje libovolnou kombinaci vstupních systémů a automaticky mezi nimi přepíná pomocí integrovaného systému rozhraní kontinuálního průtoku centrION. Lze jej také propojit s vlastními experimentálními sestavami - pomocí revolučního modulu Novel Inlet Control Module (NICM) - a kombinovat se specializovanými sběrnými poli, aby vyhovoval vašim rostoucím výzkumným potřebám.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 14.4.2022

  hmotnostní spektrometrie   ID:147

   


  Reklama

   
  Švýcarská společnost Biotool představuje nový automatický plnicí systém TubeFiller TF 3000

  Nový TubeFiller TF3000 je navržen tak, aby omezil opakované ruční plnění laboratorních zkumavek jakéhokoli formátu.

  Společnost Biotool Switzerland rozšířila svou řadu snadno použitelných zařízení pro manipulaci se vzorky a jejich přípravu o novou verzi automatického systému TubeFiller pro plnění lahví / zkumavek, který zvyšuje produktivitu.

  TubeFiller TF 3000x je všestranný systém, který se osvědčil při plnění zkumavek, jamkových destiček nebo lahví v jakémkoli standardním formátu stojanu. Systém TubeFiller je nejen všestranný, ale je to jediný automatický plnicí přístroj na trhu, který je schopen naplnit až 2 000 zkumavek nebo lahví za hodinu s dobrou reprodukovatelností, takže je ideální pro testovací laboratoře COVID-19. Model TF3000x má jako volitelnou výbavu novou funkci ponoření a cyklonický rozprašovač, který umožňuje přesné dávkování i malých objemů tekutin "bez rozstřiku".
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 13.4.2022

  plnička zkumavek   ID:124

      
  Přeměna oxidu uhličitého na biopaliva na bázi mikrořas

  Vědci zkoumají genetický senzor modrého světla pro zdvojnásobení produktivity oleje u průmyslových mikrořas

  Mikrořasy, řasy, které nelze vidět pouhým okem, absorbují oxid uhličitý a produkují oleje, které lze využít jako biopaliva. Tato biopaliva, která mohou mít negativní vliv na emise uhlíku, jsou slibnou alternativou ke konvenčním fosilním palivům. Biologické procesy, které umožňují těmto mikrořasám produkovat oleje, však nejsou zcela známy.

  Výzkumný tým vedený profesorem XU Jianem z Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT), Chinese Academy of Sciences (CAS), nyní objevil genetický senzor modrého světla, který reguluje syntézu oleje v průmyslové mikrořase, a využil tento objev ke zdvojnásobení produktivity olejů z mikrořas.

  Datum: 12.4.2022

  přeměna světla na oleje s pomocí mikrořas   ID:131

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2020   2021   2022  

   

Doporučujeme články:
  Nový způsob 3D tisku
  90 prvků, které tvoří náš svět
  Společnost AMSBIO uvádí na trh nové soupravy pro detekci patogenů
  LIMS pohyby dat: Napříč systémy, technologiemi a časem
  Lipidy na rozhraní světů
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
2 THETA: Kompletní nabídku odborné literatury najdete zde


 
Labox: Laminární box FBB pro IVF centra


 
PE Systems: Nový multikvadrupólový ICP-MS spektrometr NexION 5000


 
Čerpadla Kouřil: Na našich stránkách naleznete přehled technických údajů a cen čerpadel, dávkovačů i příslušenství.


 
Bestseller: FastPrep-24™ 5G. Nejpokročilejší systém homogenizace vzorků, který je použitelný pro genomiku, proteomiku a další analýzy.


 
Bestseller! - NanoDrop ONE C


 
VERDER

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama