Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   7.12.2022 Letem informačním světem 2022 aneb Setkání ve stylu Medistylu
  3.3.2023 - 5.3.2023 OPTA
  21.3.2023 - 23.3.2023 AMPER 2023
  9.4.2024 - 12.4.2024 analytica
 
Reklama

   
  Pavel Šebek: Farmaceutický průmysl může transformovat českou ekonomiku

  Společnost Zentiva, která je předním dodavatelem léčiv na český trh, má v České republice také své výzkumné a vývojové centrum. Jakým výzvám čelí farmaceutický průmysl a v čem je specifický vývoj generických léčiv?

  Datum: 2.12.2022

  farmaceutický průmysl   ID:26

      
  Chromatografické chladničky Tritec pro systémy ÄKta (HPLC systémy)

  Chromatografické chladničky tritec® se vyznačují vysokým standardem a špičkovou teplotní přesností. Chladicí jednotky s nízkými nároky na údržbu jsou standardně vybaveny mikroprocesorovou řídicí jednotkou "MADE IN GERMANY". To zajišťuje maximální provozní rozsah -5 °C až 20 °C při konstantní teplotě, a to i při vyzařování tepla systémem HPLC. 
  S mikroprocesorem řízeným regulátorem teploty máte stoprocentní přehled a každé nastavení můžete nastavit a zkontrolovat na pohodlném a heslem chráněném dotykovém displeji. Aplikace je uživatelsky velmi přívětivá: Na první pohled vidíte a měníte nejdůležitější parametry, například grafický displej ukazuje chování vnitřní teploty. Četné události, jako jsou hodnoty teploty, alarmová hlášení, otevření dveří nebo funkce chladničky, se ukládají po dobu přibližně čtyř týdnů. Ty lze také zobrazit na displeji a lze je také vyčíst přímo z řídicí jednotky prostřednictvím USB paměti nebo přes síťové připojení a načíst do příslušného softwaru.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 1.12.2022

  chromatografické chladničky   ID:74

      
  Inline & Atline MRS spektrometr pro stanovení vlastností produktu během několika sekund

  Určuje obsah tuku, bílkovin a sušiny v mléce a mléčných výrobcích.
  Základem měření parametrů výrobků pomocí přístroje LUMiFlector je inovativní technologie MRS. Tato technologie určuje složení vzorku na základě jeho specifických optických vlastností.
  Technologie MRS představuje multireflexní spektroskopii. Do vzorku je vysíláno světlo různých vlnových délek. Po interakci s rozptylujícími, odrážejícími a fluorescenčními složkami se vrácené světlo shromažďuje pod různými úhly a dále se zpracovává. Zaznamená se více než 100 měřicích signálů, z nichž společnost LUM provede optimální kalibraci pro vaši aplikaci.
  Tato kalibrace na míru je specifická pro váš výrobek. Kdykoli lze snadno provést rozšíření pro nové výrobky.
  Díky technologii MRS-Technology je provoz LUMiFlector mimořádně flexibilní a rychlý. Je zajištěna snadná manipulace.
  Inline LUMiFlector je přímo spojen s potrubím. Světlo je vysíláno přes ochranné okénko do proudícího produktu, nedochází k přímému kontaktu se vzorkem ani ke kontaminaci.
  Laboratorní verze LUMiFlector se umísťuje buď přímo vedle výrobní linky, nebo v laboratoři QA/QC.
  Mezi další oblasti použití přístroje LUMiFlector patří farmaceutické výrobky, léčebná výživa a biotechnologie.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 30.11.2022

  MRS spektrometrie   ID:42

      
  E-MODULY Povídání s lektory, podkladové materiály, testy k procvičení

  Unikátní on-line vzdělávání určené akademickým pracovníkům a pracovnicím, mladým vědeckým pracovníkům, managementu výzkumných organizací a také administrativním pracovníkům včetně těch, kteří se pohybují v oblastech spolupráce s aplikační sférou a transferu znalostí a technologií.

  Datum: 29.11.2022

  věda a výzkum   ID:67

   


  Reklama

   
  TESCAN představuje nový skenovací transmisní elektronový mikroskop TENSOR

  První integrovaný, precesní, analytický 4D-STEM na světě

  Společnost TESCAN ORSAY HOLDING a.s. představila nový revoluční TENSOR - první 4D skenovací transmisní elektronový mikroskop (4D-STEM), který byl od základu postaven pro zcela novou úroveň výkonu a uživatelského komfortu. TENSOR je navržen tak, aby vyhovoval potřebám všech, kteří se zajímají o multimodální aplikace nanocharakterizace (morfologické, chemické a strukturní), včetně materiálových vědců, inženýrů zabývajících se výzkumem a vývojem polovodičů a analýzou poruch (FA) a krystalografů.

  "Uvedením systému TENSOR se společnost TESCAN stává firmou, která nabízí analytická 4D-STEM řešení "na klíč" se středním napětím, Schottkyho FEG," řekl Jaroslav Klíma, generální ředitel společnosti TESCAN ORSAY Holding (TOH a.s.). "Společnost TESCAN chápe výzvy spojené s integrací nejen STEM, ale zejména 4D-STEM funkcí do starších TEM kolon. Tyto rozsáhlé znalosti byly od základu využity při konstrukci, při níž je skenování elektronového svazku synchronizováno s difrakčním zobrazováním pomocí hybridního pixelového přímého elektronového detektoru, precese elektronového svazku, získávání EDS, zaslepení svazku a analýza a zpracování dat 4D-STEM téměř v reálném čase."
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 28.11.2022

  elektronový mikroskop   ID:43

      
  Průtokové zařízení pomáhá zlepšit přesnost a reprodukovatelnost chemických reakcí

  Pro laboratoře, které chtějí zvýšit přesnost, reprodukovatelnost a výtěžnost chemických reakcí v kapalné fázi, vyvinula společnost TESTA Analytical Solutions e.K průtokoměr Chemistry.

  Přesné měření rychlosti přidávání kapalných činidel je pro mnoho laboratoří, které provádějí dávkové nebo průtokové chemické reakce, kritickým faktorem. Při použití peristaltických nebo pístových čerpadel k přidávání drahých chemikálií nebo jiných kapalin do reakce musí laboratoře v rámci kontroly kvality zajistit, aby rychlost přidávání byla přesná a konstantní. Bez přesného měření průtoku může být do reakce vstříknuto příliš mnoho nebo příliš málo chemikálií. Není-li rychlost přidávání činidel konstantní, může to mít rovněž za následek nepříznivé výsledky, nadměrné používání drahých činidel, nižší výtěžnost konečného produktu a bezpečnostní problémy. Nepřesné měření průtoku může ve skutečnosti znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou příjmů.

  Průtokoměr Chemistry je navržen tak, aby byl plně kompatibilní s většinou rozpouštědel, kyselin a zásad - nastavuje nový standard pro kontinuální, neinvazivní měření průtoku čerpadel používaných k přidávání kapalných činidel do chemických reakcí. Průtokoměr TESTA Analytical Chemistry má kompaktní rozměry a je pohodlně napájen prostřednictvím připojení USB, používá tepelný snímač průtoku, který je mimořádně přesný, citlivý a má vysoké rozlišení. Protože je senzor neinvazivní, může pracovat v širokém dynamickém rozsahu a ukázalo se, že je dokonalým nástrojem pro měření průtoku v reálném čase pro monitorování dávkových i průtokových čerpadel pro přidávání chemických činidel.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 25.11.2022

  průtokoměr   ID:32

      
  Předpony soustavy SI se rozrostly: Přicházejí ronto, quecto, ronna a quetta

  Ve Versailles se sešla 27. Generální konference pro míry a váhy. Tentokrát se pořádně odvázali a po více než 30 letech zavedli nové předpony soustavy SI. Svou předponu získala jedna kvadriliardtina, jedna kvintiliontina, jedna kvadriliarda a jeden kvintilion. Už jste slyšeli, že Země váží asi 6 ronnagramů (6 Rg)?

  Datum: 24.11.2022

  soustava jednotek SI   ID:40

      
  Reagencie qPCR nové generace posouvají hranice výkonnosti

  Společnost PCR Biosystems uvedla na trh novou řadu qPCR reagenčních směsí: Clara™ Probe Mix, Clara™ Probe 1-Step Mix a Clara™ HRM Mix.

  Špičková rodina směsí Clara™ se opírá o nové složení, které posouvá hranice výkonnosti, aby splňovala výzvy dnešních laboratoří. Výzkumní pracovníci si nyní mohou být jistější než kdykoli předtím, pokud jde o výsledky, které vytvářejí, a závěry, které si osvojují.

  qPCR je celosvětově jednou z nejpoužívanějších technik. Ve výzkumných laboratořích se qPCR testy používají k různým aplikacím, jako je analýza genové exprese, kvantifikace početnosti druhů, fenotypizace rakoviny a vývoj diagnostických testů. Jako technika však naráží na problémy týkající se reprodukovatelnosti a spolehlivosti, což vede k neefektivním pracovním postupům a nedostatečné důvěře ve výsledky. Výzkumní pracovníci se proto obvykle snaží zlepšit výkonnost qPCR, aby objasnili poznatky, kterými se mohou spolehnout, a zároveň dodržet přísnější rozpočty. Používání pečlivě optimalizovaných, vysoce kvalitních směsí činidel může překonat mnoho překážek a zvýšit výkonnost qPCR.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 23.11.2022

  qPCR reagenty   ID:71

   


  Reklama

   
  Škálovatelná kontinuální průtoková fotochemie

  Vysoce výkonný LED fotoreaktor PhotoSyn™ od společnosti Uniqsis odstraňuje problémy spojené s tradičními dávkovými metodami a umožňuje syntetickým chemikům rutinně zvyšovat množství fotochemických reakcí od miligramů až po několik kilogramů denně. PhotoSyn™ je navržen tak, aby vědcům poskytoval vysoce výkonný LED světelný zdroj pro aplikace s kontinuálním průtokem. 

  Pomocí dvojice uzavřených zakřivených chlazených polí LED soustřeďuje PhotoSyn™ účinně světlo dovnitř na centrální cívku reaktoru. Každé pole se skládá z 360 jednotlivých LED diod, které poskytují vysokou intenzitu fotonů usnadňující reakce v cívkových reaktorech (až 52 ml) a umožňující snadné rozšiřování reakcí.

  Jednotka je k dispozici s různými standardními konfiguracemi LED, včetně 365nm a 455nm, a také s tříbarevnou variantou zelené, bílé a modré. Na vyžádání jsou k dispozici také verze přístroje PhotoSyn™ s vlastní excitační vlnovou délkou.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 22.11.2022

  fotochemický reaktor   ID:43

      
  Odborníci na open access: Čeká nás nová éra sdílení vědeckých poznatků

  Na konferenci k ukončení podpory projektu CzechELib z programu OP VVV do Prahy přijeli významní odborníci na oblast open access. Portál Vědavýzkum.cz s nimi hovořil o tom, jak změna způsobu publikování otevře budoucnost globálnímu výzkumu.

  Datum: 21.11.2022

  věda a výzkum, open access   ID:82

      
  IBM vypustili Orlovce, nejvýkonnější kvantový procesor se 433 qubity

  Společnost IBM pokračuje v řadě kvantových dravců a láme rekordy v počtu qubitů. Procesor Osprey porazil dosavadního držitele rekordu, Borealis od Xanadu, dvojnásobným počtem qubitů. Ale i 433 qubitů procesoru Osprey bledne před 1 121 qubity, s nimiž by měl příští rok přijít procesor Condor. IBM jede na kvantové vlně.

  Datum: 18.11.2022

  kvantový superpočítač   ID:63

      
  Čeští vědci spolupracují na evropském otevřeném webovém vyhledávači

  V září odstartoval celoevropský projekt OpenWebSearch. EU, ve kterém spojuje své síly 14 renomovaných evropských výzkumných a superpočítačových center s cílem vytvořit otevřenou evropskou infrastrukturu pro webové vyhledávání. Českou republiku v rámci projektu reprezentuje IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava.

  Datum: 17.11.2022

  otevřený internetový vyhledávač   ID:60

   


  Reklama

   
  Nový nástroj pro odhad celkové expozice lidí potenciálně škodlivým chemickým látkám

  Tým vědců z Mount Sinai vytvořil novou metriku, která odhaduje naši "zátěž" neboli kumulativní expozici rodině tisíců syntetických chemických látek, s nimiž se setkáváme v každodenním životě a které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví.

  V článku zveřejněném v časopise Environmental Health Perspectives tým uvádí, že jeho sofistikovaný nástroj by mohl mít výrazné výhody pro epidemiology a výzkumné pracovníky, kteří běžně měří úroveň expozice této skupině chemických látek, známých jako PFAS (per- a polyfluoroalkylové látky), které jsou spojovány s vysokou hladinou cholesterolu, poškozením jater, onemocněním štítné žlázy a hormonálními poruchami.

  Datum: 16.11.2022

  měření expozice škodlivým látkám   ID:98

      
  Certifikované referenční materiály pro analýzu environmentálních, potravinových, klinických a průmyslových vzorků

  Certifikované referenční materiály (CRM) poskytují jistotu správnosti analytických výsledků.

  Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) vyvíjí certifikované referenční materiály pro klinickou chemii a laboratorní medicínu, analýzu vzorků životního prostředí a potravin a kontrolu kvality v průmyslu. K dispozici je široká škála materiálů, od markerů Alzheimerovy choroby v mozkomíšním moku po polybromované bifenylethery v rybách a sedimentech, od pesticidů v zelenině a obilí po těžké kovy ve vzorcích životního prostředí nebo kovy/slitiny.

  CRM představují v maximální možné míře rutinní vzorky. Certifikáty uvádějí sledovatelnost a nejistoty certifikovaných hodnot a jasně rozlišují mezi necertifikovanými a certifikovanými hodnotami, protože pouze ty druhé lze použít pro kalibraci a kontrolu správnosti metody. Pro každý CRM je k dispozici podrobná certifikační zpráva, která popisuje zpracování materiálu, posouzení homogenity a stability a charakterizační studie a přiřazení hodnot. Všechny CRM jsou vyráběny v souladu se systémem kvality akreditovaným podle normy ISO 17034.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 15.11.2022

  referenční materiály   ID:48

      
  Vědecká excelence nemá hranice, klíčová je ale spolupráce

  Jak se pozná excelentní věda a co ji tvoří? Liší se situace v Česku a Německu? Jsou finance rozhodující? Na tyto a mnohé další otázky hledala odpovědi diskuze o vědecké excelenci, která se konala 26. října v Kampusu Hybernská v rámci série Café Collaborations.

  Datum: 14.11.2022

  věda a výzkum   ID:65

      
  Metamateriál pro terahertzový věk

  Kvantové materiály na míru jako vysoce účinný zesilovač frekvence.

  Mezinárodní výzkumný tým složený z vědců z Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Katalánského institutu pro nanovědu a nanotechnologie a JMU Würzburg našel způsob, jak generovat terahertzové záření pomocí frekvenční konverze mnohem účinněji než pomocí předchozích technologií. Speciálně zkonstruovaný systém kvantových materiálů funguje jako vysoce účinný frekvenční zesilovač.

  Terahertzové vlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny mezi mikrovlnným a infračerveným rozsahem. V budoucnu by mohly urychlit optoelektronické aplikace a nahradit dnešní gigahertzové technologie v komunikacích. Díky tisíckrát vyšší taktovací frekvenci umožňuje terahertzový rozsah extrémně rychlý přenos dat a mohl by nabídnout základ pro mobilní komunikační sítě šesté generace. Předtím je však třeba překonat technické překážky. Terahertzový rozsah musí být ještě dostatečně prozkoumán: chybějí vhodné komponenty; v současné době lze mnoho systémů v jejich současné podobě používat pouze ve speciálních laboratořích a v kombinaci s vysoce výkonnými lasery. Výzkumníci proto zkoumají řešení související s praxí.

  Datum: 11.11.2022

  terahertzové technologie   ID:100

   


  Reklama

   
  Smart textilie z Liberce zvýší bezpečnost účastníků silničního provozu

  Koloběžkáři, inlinisté, cyklisté… na silnicích jich přibývá. A přibývá i nehod těchto účastníků silničního provozu, protože nejsou na silnici vždy dobře vidět. katedra oděvnictví (KOD) Technické univerzity v Liberci s VÚB, a. s., vyvinuly prototypy oděvů a doplňků s fotoluminiscenčními a retroreflexními vlastnostmi, které výrazně zvyšují viditelnost v provozu.

  Datum: 10.11.2022

  smart textilie   ID:66

      
  Jaký je světonázor konspirátorů, podle rozsáhlé analýzy textů?

  Trio psychologů a počítačových mágů propojilo psychologii s analýzou dat při studiu tisíce článků a webových stránek, které pojednávaly o vybraných tématech. Porovnávali přitom charakter mainstreamových textů s texty zplozenými konspirátory. Stručně řečeno, konspirační texty jsou více roztěkané uvnitř a více propojené ven.

  Datum: 9.11.2022

  konspirační teorie   ID:75

      
  Zjištění koncentrace toxinů pouhým okem

  Výzkumníci z Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) vyvinuli rychlou a nákladově efektivní metodu testování kapalin na přítomnost všudypřítomné skupiny chemických sloučenin známých jako amfifily, které se používají k detekci nemocí, jako je tuberkulóza v raném stadiu a rakovina, a také k odhalování toxinů v lécích, potravinách, zdravotnických prostředcích a vodních zdrojích.

  Dnešní zlatý standard pro testování endotoxinů, běžného typu amfifilů, které mohou kontaminovat vodu a způsobit vážná onemocnění a smrt, vyžaduje použití sloučenin, které se nacházejí pouze v krvi krabů podkovovitých, což činí tento proces nákladným a neudržitelným. Levnější alternativy nejsou ani zdaleka dostatečně citlivé na to, aby detekovaly amfifily ve smysluplné míře.

  Nový test, který vyvinuli Joanna Aizenbergová, profesorka materiálové vědy Amy Smith Berylsonová a profesorka chemie a chemické biologie na SEAS, a Xiaoguang Wang, bývalý postdoktorand v Aizenbergově laboratoři a nyní odborný asistent chemického a biomolekulárního inženýrství na Ohio State University, využívá k detekci amfifilů v ultranízkých koncentracích valivé kapky na mikrostrukturovaných površích.

  Datum: 8.11.2022

  detekce toxinů   ID:80

      
  Plně automatizovaný Kjeldahlův analyzátor s pokročilými digitálními funkcemi

  Přesné výsledky s rychlým zpracováním a snadnou manipulací s daty

  Zajistěte si budoucí produktivitu ve své laboratoři:
  Analyzátor Kjeltec 9 poskytuje plně automatizovanou Kjeldahlovu analýzu a doplňuje již tak vynikající technologii o pokročilé digitální funkce. Využijte výhod rychlé doby obratu, lepší manipulace s daty a menšího rizika lidské chyby pro přesné výsledky.

  Rychlost s bezpečností:
  Zvyšte průchodnost a ušetřete čas obsluhy díky plně automatizovanému zpracování dávek. Analyzujte až 60 vzorků bez obsluhy a až 240 vzorků za 24 hodin s automatickým vzorkovačem Kjeltec 9. Zajistěte bezpečnost s průkopnickým režimem SAfE společnosti FOSS, který snižuje riziko rozlití chemikálií a zároveň minimalizuje čištění a údržbu.

  Typ vzorku: Suroviny a hotové výrobky v potravinářství, krmivářství a zemědělství.
  Parametry: Dusík, bílkoviny a amoniak
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 7.11.2022

  Kjeldahlův analyzátor   ID:82

   


  Reklama

   
  E-MODULY Povídání s lektory, podkladové materiály, testy k procvičení

  Nabízíme unikátní on-line vzdělávání určené akademickým pracovníkům a pracovnicím, mladým vědeckým pracovníkům, managementu výzkumných organizací a také administrativním pracovníkům včetně těch, kteří se pohybují v oblastech spolupráce s aplikační sférou a transferu znalostí a technologií. Níže si můžete prohlédnout ukázku toho, jak jsme pojali přednášková videa.

  Datum: 4.11.2022

  věda a výzkum, vzdělávání   ID:98

      
  „Kosmický magnet“ tetrataenit je slibnou alternativou vzácných zemin

  Vědci si doposud mysleli, že vzácný tetrataenit, magnetický minerál tvořený železem a niklem a známý převážně jen z meteoritů, vzniká za nějakých exotických podmínek a po velmi dlouhou dobu. Teď se ale ukázalo, že při správném složení, které zahrnuje i určité množství fosforu, lze tetrataenit vyrobit za 15 sekund. Mohla by to být tvrdá rána čínskému monopolu na vzácné zeminy.

  Datum: 3.11.2022

  magnet ze vzácných prvků - náhrada   ID:74

      
  Robustní ICP-MS se snadným použitím a vysokou produktivitou pro rutinní analýzy

  Přístroj Thermo Scientific iCAP RQ s jedním kvadrupólem ICP-MS je ideální volbou pro laboratoře, které testují stopové prvky od analýzy vody a potravin až po analýzu prvkových nečistot ve farmaceutickém průmyslu a průmyslových aplikacích.

  Komplexní odstranění interferencí zajišťuje přesnost dat, zatímco inovativní technologie He Kinetic Energy Discrimination (He KED) umožňuje měření všech analytů v jediném režimu.

  Vysoce účinná kolizní/reakční cela Thermo Scientific QCell v kombinaci s jedinečnou konstrukcí flatapolu snižuje ekvivalentní koncentrace pozadí (BEC) ještě více než samotná technologie He KED, a to díky chytrému, dynamickému použití nízké hmotnostní hranice (LMCO).
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 2.11.2022

  hmotnostní spektrometrie   ID:63

      
  Vizionáři 2022

  Je Vaše firma či organizace aktivním inovátorem a rádi byste o sobě dali více vědět ostatním? Nebo máte ve svém okolí nějakého vizionáře? Pak uvažujte o podání přihlášky nebo zaslání nominace do projektu Vizionáři 2022.

  Jde již o dvanáctý ročník tohoto projektu, který se zaměřuje na podporu a propagaci neotřelých a inovativních počinů, nástrojů a technologií, které přinášejí významný technologický, ekonomický a společenský přínos. O oceněních rozhoduje odborná porota.

  Datum: 1.11.2022

  inovace a aplikovaný výzkum, soutěž   ID:96

   


  Reklama

   
  Věda kolem světa: Peníze do vodíkových technologií i do výzkumu a vývoje

  Šest nových kvantových počítačů bude postaveno v centrech po Evropě, Velká Británie zakládá novou radu pro vědu a techniku a USA se znovu zajímá o jadernou energii. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací za uplynulý měsíc.

  Datum: 31.10.2022

  věda a výzkum   ID:73

      
  Technická poznámka - Mikroskopie generace druhé harmonické s konfokálním mikroskopem RMS1000

  Mikroskopie s generací druhé harmonické (SHG) je zobrazovací technika, při níž schopnost vzorku generovat druhou harmonickou světla vytváří kontrast v obraze. SHG je nelineární optický proces, při kterém dva fotony se stejnou vlnovou délkou interagují v materiálu a generují foton s přesně poloviční vlnovou délkou dopadajících fotonů. Generování signálu SHG závisí na symetrii molekulárních struktur v přítomném vzorku, přičemž k SHG dochází pouze tehdy, když v excitačním ohniskovém objemu není centrosymetrie. Tato citlivost na symetrii činí ze zobrazování SHG výkonnou techniku v materiálových vědách, kde ji lze použít k zobrazení hranic zrn a vrstvení ve 2D polovodičích prostřednictvím změn krystalové symetrie. Lze ji také použít pro zobrazování biologických tkání, protože některé biologické tkáně, jako například fibrilární kolagen, nejsou centrosymetrické, a zobrazování SHG je proto vůči nim vysoce selektivní.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 26.10.2022

  SHG mikroskopie - principy   ID:127

      
  Nejprodávanější produkty Traceable® jsou přepracovány pro dnešní klinické laboratoře

  Výzkumný a vývojový tým společnosti Traceable provedl cílové skupiny zákazníků a rozhovory v oboru, aby zjistil, jak kliniky, laboratoře, akademické instituce, logistické společnosti a další organizace používají produkty Traceable. Tým inženýrů společnosti Traceable využil tyto informace k aktualizaci čtyř nejprodávanějších produktů společnosti Traceable tak, aby byly ještě uživatelsky přívětivější, úspornější a výkonnější než kdy dříve.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 25.10.2022

  monitoring procesů   ID:95

      
  Biobanka CELSPAC se po dvou letech dočkala slavnostního otevření

  Při příležitosti Mezinárodní konference ICRI 2022 centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity slavnostně otevřelo biobanku CELSPAC. Nové zařízení umožňuje uchování více než 2 milionů biologických vzorků, jejichž zkoumáním jsou vědci schopni odhalit vliv chemických látek na lidský organismus.

  Datum: 24.10.2022

  věda a výzkum, biobanka   ID:126

   


  Reklama

   
  Elektronické zdroje – četba budoucnosti

  Open Access, tedy otevřený přístup k informačním zdrojům, je tématem v mnoha zemích celého vyspělého světa. Jeho cílem je zjednodušit přístup institucím i jednotlivcům k vědeckým publikacím. U nás je hybatelem v tomto procesu Národní technická knihovna a její Národní centrum pro elektronické informační zdroje.

  Datum: 21.10.2022

  přístup k vědeckým publikacím   ID:126

      
  Společnost Waters automatizuje extrakci biologických, potravinářských a environmentálních vzorků v pevné fázi pomocí pipetovacího robota Andrew+

  Nové připojené zařízení Extraction+™ automatizuje a dokumentuje metody SPE, čímž zkracuje hodiny přípravy vzorků pro biologický, potravinářský, forenzní, environmentální a klinický výzkum.

  Společnost Waters Corporation představila Extraction+ Connected Device, nový softwarově řízený produkt pro pipetovací robot Waters™ Andrew+™, který automatizuje přípravu biologických, potravinářských, forenzních a environmentálních vzorků extrakcí na pevné fázi (SPE). Zařízení Extraction+ Connected Device odstraňuje nutnost ručního pipetování a extrakce vzorků pomocí automatizovaného přístupu k SPE bez použití rukou. Vědcům může ušetřit až čtyři hodiny času stráveného na pracovním stole při zpracování každé sady vzorků a snížit riziko variability mezi jednotlivými uživateli.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 20.10.2022

  pipetovací robot   ID:99

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2020   2021   2022  

   

Doporučujeme články:
  Pavel Šebek: Farmaceutický průmysl může transformovat českou ekonomiku
  Čeští vědci spolupracují na evropském otevřeném webovém vyhledávači
  Metamateriál pro terahertzový věk
  Technická poznámka - Mikroskopie generace druhé harmonické s konfokálním mikroskopem RMS1000
  Objevování nových materiálů pomocí strojového učení
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Novinky BIOTRADE


 
Novinky v e-shopu Verkon, 5/2022


 
2 THETA: Kompletní nabídku odborné literatury najdete zde


 
Labox: Laminární box FBB pro IVF centra


 
PE Systems: Nový multikvadrupólový ICP-MS spektrometr NexION 5000


 
Čerpadla Kouřil: Na našich stránkách naleznete přehled technických údajů a cen čerpadel, dávkovačů i příslušenství.


 
Bestseller: FastPrep-24™ 5G. Nejpokročilejší systém homogenizace vzorků, který je použitelný pro genomiku, proteomiku a další analýzy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama