Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   26.8.2024 - 29.8.2024 76. sjezd chemiků
  9.9.2024 - 12.9.2024 Odběry vzorků, kurz
  7.10.2024 - 9.10.2024 Organická analýza, kurz
  8.10.2024 - 11.10.2024 Mezinárodní strojírenský veletrh
  24.10.2024 - 25.10.2024 Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv
Reklama

Akci, na kterou chcete upozornit, můžete zadat (nebo upravit) on-line pomocí formuláře akcí.
  ...výstava, veletrh       ...konference       ...seminář, kurz aj. vzdělávání       ...ostatní

datumakcemísto konání
  červenec 2024
  srpen       2024
  26.8.2024 - 29.8.202476. sjezd chemiků
Česká společnost chemická (dále ČSCH) reprezentuje zájmy a aktivity chemiků v České republice již od druhé poloviny 19. století. Je nejstarší chemickou odbornou společností, její historie přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafaříka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodovědný spolek Isis, založený již v roce 1866. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat.
Bližší informace najdete na: 76sjezdchemiku.cz/
VŠB TU Ostrava
  září         2024
  9.9.2024 - 12.9.2024Odběry vzorků, kurz
(Odborný garant: prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Dr. Ing. Richard Koplík – VŠCHT Praha, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)
Bližší informace najdete na: www.2theta.cz/
Lednice, jižní Morava
  říjen       2024
  7.10.2024 - 9.10.2024Organická analýza, kurz
(Odborný garant: prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita, doc. Česla – Univerzita Pardubice)
Bližší informace najdete na: www.2theta.cz/
Lednice, jižní Morava
  8.10.2024 - 11.10.2024Mezinárodní strojírenský veletrh
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.
Bližší informace najdete na: www.bvv.cz/msv
Výstaviště Brno
  24.10.2024 - 25.10.2024Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv
II. ročník konference VVKL je odborným setkáním zaměřeným na teoretické i praktické aspekty a perspektivy vývoje, výroby a kontroly léčiv. Přednášejícími jsou přední odborníci z farmaceutických firem, univerzit, vědecko-výzkumných institucí a kontrolních orgánů.

Toto setkání si klade za cíl nejenom diskutovat nejaktuálnější témata a výzvy, kterým čelíme při vývoji a výrobě léčiv, ale zároveň zesílit spolupráci mezi odborníky různých profesních úrovní celého spektra farmaceutického sektoru. Připojte se k nám, abychom dali společně impulz novým myšlenkám a řešením, které povedou k větší efektivitě a inovacím v našem oboru. Těšíme se na vaši účast a na možnost sdílet zkušenosti, řešit společné problémy a navázat nové profesní kontakty, které přispějí k dalšímu rozvoji farmaceutického průmyslu.
Bližší informace najdete na: www.vvkl.cz/
Praha
  listopad 2024
  14.11.2024 - 15.11.2024Konference pigmenty a pojiva
Konference pigmenty a pojiva je odbornou mezinárodní událostí zaměřenou na oblast výroby nátěrových hmot, povrchových úprav a předúprav povrchů a jejich dalších aplikací. Je místem setkání zástupců výrobních společností, výzkumných a vývojových organizací, univerzitní sféry a dodavatelů výrobních surovin, strojů a zařízení a laboratorních přístrojů.
Bližší informace najdete na: pigmentyapojiva.cz/cs/uvod
Hotel Jezerka, Seč
Další relevantní odkazy:
Konference na veda.cz přehled konferencí, přednášek a odborných akcí
Incheba Praha Kalendář akcí pořádaný INCHEBA Praha
BVV Brno Kalendář akcí pořádaný BVV Brno
PVA Expo Kalendář akcí pořádaný v PVA Expo
Akademie věd ČR Přehled akcí pořádaných AV ČR
LabRulez O chromatografii
Czechinvest kalendář akcí v oblasti podpory podnikání
Semináře v ÚMCH AV ČR přehled seminářů konaných v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
Ustav organicke chemie a biochemie akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Ustav chemickych procesu akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Fyzikalni ustav konference pořádané tímto ústavem
Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Chemistry Conferences Worldwide chemické konference
Labmanager webináře