Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   19.5.2024 - 21.5.2024 CzechFoodChem
  20.5.2024 - 21.5.2024 SEMINÁŘ SE ZAHRANIČNÍMI ODBORNÍKY
  30.5.2024 - 1.6.2024 Veletrh vědy
  5.6.2024 - 6.6.2024 Laborexpo 2024
  10.6.2024 - 14.6.2024 ACHEMA 2024
Reklama

Akci, na kterou chcete upozornit, můžete zadat (nebo upravit) on-line pomocí formuláře akcí.
  ...výstava, veletrh       ...konference       ...seminář, kurz aj. vzdělávání       ...ostatní

datumakcemísto konání
  duben       2024
  květen     2024
  19.5.2024 - 21.5.2024CzechFoodChem
Sympozium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Bližší informace najdete na: www.csch.cz/akce/czechfoodchem-2024/
Konferenční centrum ČSVTS Praha
  20.5.2024 - 21.5.2024SEMINÁŘ SE ZAHRANIČNÍMI ODBORNÍKY
Přidejte se k nám na rozsahem výjimečný seminář o stanovení velikosti, tvaru a zeta potenciálu částic, topologii a ploše povrchů, mezifázových vlastnostech, porézních, sorpčních a katalytických materiálech, o prvkovém a fázovém složení, reologii a termické analýze. Na semináři budou prezentovány techniky laserová difrakce, DLS, stolní i podlahové SEMy a TEMy, chemisorpce, analyzátory BET, smáčení a kontur kapek, reometry, TGA, DSC a DMA.
Bližší informace najdete na: www.anamet.cz/pozvanka-na-seminar-firem-malvern-panalytical-thermoscientific-phenom-3p-instruments-s-predstavenim-produktu-fy-panalytical-fei-a-netzsch/
hotel International Brno
  30.5.2024 - 1.6.2024Veletrh vědy
Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Cílem Veletrhu vědy je nejen popularizovat vědu, ale také podpořit nábor nových studentů, uplatnění absolventů a rozvoj pedagogů. Ve svých panelových diskusích se zamýšlí nad tématy současné společnosti a špičkového výzkumu.
Bližší informace najdete na: veletrhvedy.cz/
PVA EXPO PRAHA v Letňanech
  červen     2024
  5.6.2024 - 6.6.2024Laborexpo 2024
Poprvé a společně: veletrhy LABOREXPO a PROCESEXPO
LABOREXPO – XI. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky
PROCESEXPO – I. ročník veletrhu procesní analytiky
Na jednom místě, na dva dny a pouze jednou za dva roky zde najdete široký sortiment přístrojů a vybavení pro laboratorní a procesní analýzy.
Bližší informace najdete na: laborexpo.cz/cs
Výstaviště PVA EXPO PRAHA
  10.6.2024 - 14.6.2024ACHEMA 2024
ACHEMA 2024, světové fórum chemického inženýrství, procesního inženýrství a biotechnologií a přední světová výstava pro zpracovatelský průmysl, se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu od 10. do 14. června 2024. Nyní se otevírá výzva k předkládání příspěvků na kongres ACHEMA. Příspěvky je možné zasílat do 6. října 2023.
Bližší informace najdete na: www.labbulletin.com/articles/achema-2024-call-papers-the-achema-congress-opens
Frankfurt nad Mohanem, Německo
  červenec 2024
  srpen       2024
  září         2024
  9.9.2024 - 12.9.2024Odběry vzorků, kurz
(Odborný garant: prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Dr. Ing. Richard Koplík – VŠCHT Praha, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)
Bližší informace najdete na: www.2theta.cz/
Lednice, jižní Morava
  říjen       2024
  7.10.2024 - 9.10.2024Organická analýza, kurz
(Odborný garant: prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita, doc. Česla – Univerzita Pardubice)
Bližší informace najdete na: www.2theta.cz/
Lednice, jižní Morava
  8.10.2024 - 11.10.2024Mezinárodní strojírenský veletrh
Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.
Bližší informace najdete na: www.bvv.cz/msv
Výstaviště Brno
  24.10.2024 - 25.10.2024Konference pro vývoj, výrobu a kontrolu léčiv
II. ročník konference VVKL je odborným setkáním zaměřeným na teoretické i praktické aspekty a perspektivy vývoje, výroby a kontroly léčiv. Přednášejícími jsou přední odborníci z farmaceutických firem, univerzit, vědecko-výzkumných institucí a kontrolních orgánů.

Toto setkání si klade za cíl nejenom diskutovat nejaktuálnější témata a výzvy, kterým čelíme při vývoji a výrobě léčiv, ale zároveň zesílit spolupráci mezi odborníky různých profesních úrovní celého spektra farmaceutického sektoru. Připojte se k nám, abychom dali společně impulz novým myšlenkám a řešením, které povedou k větší efektivitě a inovacím v našem oboru. Těšíme se na vaši účast a na možnost sdílet zkušenosti, řešit společné problémy a navázat nové profesní kontakty, které přispějí k dalšímu rozvoji farmaceutického průmyslu.
Bližší informace najdete na: www.vvkl.cz/
Praha
  listopad 2024
  14.11.2024 - 15.11.2024Konference pigmenty a pojiva
Konference pigmenty a pojiva je odbornou mezinárodní událostí zaměřenou na oblast výroby nátěrových hmot, povrchových úprav a předúprav povrchů a jejich dalších aplikací. Je místem setkání zástupců výrobních společností, výzkumných a vývojových organizací, univerzitní sféry a dodavatelů výrobních surovin, strojů a zařízení a laboratorních přístrojů.
Bližší informace najdete na: pigmentyapojiva.cz/cs/uvod
Hotel Jezerka, Seč
Další relevantní odkazy:
Konference na veda.cz přehled konferencí, přednášek a odborných akcí
Incheba Praha Kalendář akcí pořádaný INCHEBA Praha
BVV Brno Kalendář akcí pořádaný BVV Brno
PVA Expo Kalendář akcí pořádaný v PVA Expo
Akademie věd ČR Přehled akcí pořádaných AV ČR
LabRulez O chromatografii
Czechinvest kalendář akcí v oblasti podpory podnikání
Semináře v ÚMCH AV ČR přehled seminářů konaných v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
Ustav organicke chemie a biochemie akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Ustav chemickych procesu akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Fyzikalni ustav konference pořádané tímto ústavem
Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Chemistry Conferences Worldwide chemické konference
Labmanager webináře