Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   19.5.2024 - 21.5.2024 CzechFoodChem
  20.5.2024 - 21.5.2024 SEMINÁŘ SE ZAHRANIČNÍMI ODBORNÍKY
  30.5.2024 - 1.6.2024 Veletrh vědy
  5.6.2024 - 6.6.2024 Laborexpo 2024
  10.6.2024 - 14.6.2024 ACHEMA 2024
Reklama

 
Nebezpečné látky v bateriích

Přestože existují přísné limity, staré typy baterií mohou stále obsahovat příliš mnoho nebezpečných složek, jako je rtuť, kadmium a olovo. Spolkový úřad pro životní prostředí (FOEN) proto zahájil kontrolní kampaň. Společnost Empa pro ni položila základy díky nové metodě analýzy těžkých kovů, která je šitá na míru.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 10.10.2023

detekce toxických látek v bateriích   ID:243

  
Milník pro nové atomové hodiny

Mezinárodní výzkumný tým učinil rozhodující krok k nové generaci atomových hodin. Na evropském rentgenovém laseru XFEL vědci vytvořili mnohem přesnější generátor impulsů na bázi prvku skandia, který umožňuje dosáhnout přesnosti jedné sekundy za 300 miliard let - to je asi tisíckrát přesněji než současné standardní atomové hodiny na bázi cesia. Tým svůj úspěch prezentuje v časopise Nature.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 9.10.2023

atomové hodiny   ID:273

  
Intenzivní lasery vrhají nové světlo na dynamiku elektronů v kapalinách

Nový spektroskopický nástroj ke studiu kapalin
Chování elektronů v kapalinách určuje širokou škálu chemických procesů, a tím i zásadní procesy v organismech a na celém světě. Pohyby elektronů je však nesmírně obtížné zachytit, protože se odehrávají v rámci attosekund: v oblasti kvintiliontin sekundy. Vzhledem k tomu, že pokročilé lasery dnes pracují v těchto časových škálách, mohou vědcům nabídnout pohled na tyto ultrarychlé procesy prostřednictvím celé řady technik.
Mezinárodní tým vědců z Ústavu Maxe Plancka pro strukturu a dynamiku hmoty (MPSD) v Hamburku a ETH Curych nyní prokázal, že je možné zkoumat dynamiku elektronů v kapalinách pomocí intenzivních laserových polí a získat střední volnou dráhu elektronu - průměrnou vzdálenost, kterou elektron urazí, než se srazí s jinou částicí. Zjistili, že mechanismus, kterým kapaliny vyzařují určité světelné spektrum známé jako vysokoharmonické spektrum, se výrazně liší od mechanismu v jiných fázích hmoty, jako jsou plyny a pevné látky. Zjištění týmu otevírají dveře k hlubšímu pochopení ultrarychlé dynamiky v kapalinách.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 6.10.2023

dynamika elektronů v kapalinách, spektroskopie   ID:238

  
Úvod do reologie taveniny polymerů a její využití při zpracování polymerů - whitepaper

Taveniny polymerů jsou viskoelastické kapaliny, které se mohou chovat jako viskózní nebo elastické v závislosti na tom, jak rychle tečou nebo se při tom deformují. Materiál, který se před dvaceti lety snadno zpracovával na vyfukovací lince, nemusí na dnešních linkách, které pracují s mnohem vyšší rychlostí tažení, vůbec běžet. Doba zpracování se mohla výrazně zkrátit a nové podmínky mohly mít negativní vliv na celkovou zpracovatelnost. Dalším příkladem je neoptimální tok taveniny ve formě během procesu vstřikování způsobený změnami v chemickém složení materiálu nebo v době procesu, případně obojím. Ty mohou vyvolat orientační efekty, které vedou k nežádoucí anizotropii mechanických vlastností hotových dílů. Cílem reologie taveniny polymeru je pochopit a kvantifikovat viskózní a elastické vlastnosti polymeru tak, aby parametry procesu byly v souladu s vlastnostmi taveniny materiálu a naopak.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 5.10.2023

reologie tavenin polymerů   ID:279

 


Reklama

 
Nejpokročilejší systémy HPLC s vynikající stabilitou retenčního času a přesností

Pro jakoukoli potřebu, ať už jde o HPLC nebo UHPLC, malé nebo velké molekuly, jednoduché nebo složité směsi.
Thermo Scientific™ je navržen s využitím inovativních technologií a s důrazem na jemné detaily.
Vanquish™ HPLC a UHPLC jsou nejpokročilejší dostupné LC přístroje:
Systém Vanquish Core HPLC poskytuje absolutní spolehlivost, která umožňuje bezproblémové aplikace.
Systémy Vanquish Flex UHPLC nabízejí naprostou flexibilitu pro vývoj metod nebo rychlou a spolehlivou UHPLC.
Systém Vanquish Horizon UHPLC poskytuje bezkonkurenční výkon a propustnost pro aplikace vyžadující špičkovou UHPLC.
Systémy Vanquish Duo HPLC a UHPLC zvyšují produktivitu díky dvěma nezávislým průtokovým cestám pro vyšší propustnost a lepší charakterizaci vzorků.
Detekujte nejnižší množství vzorků díky široké škále detekčních funkcí, které lze snadno integrovat a kombinovat tak, aby vyhovovaly vašim metodám.
Bezproblémová kombinace se systémy Thermo Scientific™ MS poskytuje další úroveň informací, jistoty a produktivity. MS poskytuje citlivost a selektivitu pro vaše analýzy, což vám dává větší přehled o vašich vzorcích a schopnost řešit obtížné separace.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 4.10.2023

chromatografie, HPLC   ID:251

  
Materiál solárních článků může pomáhat samořídícím automobilům ve tmě

Materiál používaný v organických solárních článcích lze použít také jako světelné senzory v elektronice. Ukázali to vědci z univerzity v Linköpingu, kteří vyvinuli typ senzoru schopného detekovat kruhově polarizované červené světlo. Jejich studie, publikovaná v časopise Nature Photonics, otevírá cestu ke spolehlivějšímu samořízenému řízení vozidel a dalším způsobům využití, kde je důležité noční vidění.
Někteří brouci s lesklými křídly, larvy světlušek a barevné krevety kudlanky nábožné odrážejí zvláštní druh světla, známý jako kruhově polarizované světlo. To je způsobeno mikroskopickými strukturami v jejich krunýři, které zvláštním způsobem odrážejí elektromagnetické světelné vlny.
Kruhově polarizované světlo má také mnoho technických využití, např. v satelitní komunikaci, biologickém zobrazování a dalších snímacích technologiích. Kruhově polarizované světlo totiž nese obrovské množství informací díky tomu, že elektromagnetické pole kolem světelného paprsku se spirálovitě stáčí buď doprava, nebo doleva.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 3.10.2023

detekce cirkulárně polarizovaného světla   ID:245

  
Švédsko je lídrem v inovacích. Mladé lidi lákají startupy, vědci mají silnou motivaci

Švédsko je dlouhodobě mezinárodně velmi úspěšnou zemí v oblasti vědy, výzkumu a inovací a zaujímá třetí místo na světě podle hodnocení Globálního inovačního indexu. Intenzita výdajů na vědu a výzkum ve Švédsku je na úrovni 3,4 % HDP, což je vůbec nejvíce mezi zeměmi EU a jedna z nejvyšších na světě. Švédsko má také robustní startupový ekosystém.

Datum: 2.10.2023

věda a výzkum   ID:246

  
Společnost Lonza uvádí na trh absorpční čtečku Nebula® pro zjednodušené testování endotoxinů a pyrogenů

Společnost Lonza uvedla na trh novou absorpční mikrodestičkovou čtečku Nebula® Absorbance Reader, která doplňuje portfolio optimalizovaných přístrojů společnosti pro zefektivnění testování endotoxinů a pyrogenů.

Farmaceutické laboratoře kontroly kvality (QC) po celém světě se při zajišťování bezpečnosti vzorků surovin v procesu výroby a vyráběných produktů spoléhají na tradiční absorpční testy založené na Limulus amebocyte lysate (LAL) a Tachypleus amebocyte lysate (TAL). Standardní absorpční čtečku pro tyto testy - absorpční mikrodestičkovou čtečku ELx808™ (ELx808™) - však společnost Lonza od konce roku 2023 nebude prodávat. Absorpční čtečka Nebula® představuje technologicky vyspělou, vysoce výkonnou náhradní čtečku, která poskytuje výsledky srovnatelné s výsledky typickými pro čtečku ELx808TM a usnadní plynulé pokračování stávajících programů testování pyrogenů a endotoxinů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 29.9.2023

LONZA, endotoxiny, farmaceutika   ID:277

 


Reklama

 
Kanabinoidy z konopí mají protizánětlivé účinky. Vědci zjistili proč

Už delší dobu je jasné, že konopí má protizánětlivé účinky. Jejich mechanismus ale odborníkům dlouho unikal. Podle nového výzkumu je proti zánětům obzvláště účinný kanabinoid CBD. Aktivuje enzym 15-lipoxygenázu-1, čímž přepíná příslušné buňky imunitního systému z prozánětlivého nastavení do protizánětlivého módu.

Datum: 27.9.2023

kanabinoidy, protizánětlivé účinky   ID:266

  
Průvodce purifikací proteinů a protilátek pomocí iontově výměnné chromatografie - whitepaper

Proteiny a protilátky se staly ve farmacii nepostradatelnými. Jejich použití jako farmaceuticky účinných látek je však stejně vzrušující jako jejich purifikace. Proto jsou pro vás v tomto dokumentu shrnuty nejdůležitější aspekty. Popisuje komplexní a efektivní přístup ke kompletnímu vývoji procesu v preparativní LC. Počínaje vývojem metody přes studie zatížení až po závěrečné škálování zde najdete mnoho užitečných tipů a praktických příkladů.

Tento Whitepaper je proto vynikajícím zdrojem znalostí pro použití v laboratoři, který vás provede následujícími aspekty: Následné strategie pro úspěšné čištění, použitelné separační režimy, správný výběr typu pryskyřice a velikosti částic, jakož i optimalizace chromatografických parametrů a purifikačních strategií. Samozřejmě je vždy pamatováno na produktivitu a nákladovou efektivitu!
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.9.2023

HPLC, chromatografie, purifikace, whitepaper   ID:266

  
Bezkontaktní sonografie?

Když se řekne vyšetření ultrazvukem, většině z nás vytane na mysl ta dlouhá doba než perinatolog projíždějící sondou po gelem natřeném maminčině bříšku vyřkne, co vidí. Po verdiktu, že plod má všechno co má mít, většinou rádi akceptujeme nabídku obrázku pro babičku či do rodinného alba, jak si potomek cucá prst.

Ultrazvuk ale není jen doménou gynekologicko-porodnických klinik. Oblíbili si ho i ponorkoví stratégové a ti, co mají na starosti rozhánění protivládních davů. V oblasti medicíny spolu s nástupem magnetické rezonance se zdálo, že méně přesnému ultrazvukovému vyšetření tělních dutin bude odzvoněno. Spojení ultrazvuku s laserem ale zamíchalo kartami a jako již nová technologie s řadou výhod se znovu dere na výsluní.

Datum: 25.9.2023

ultrasonografie, laser   ID:339

  
Inovace společnosti Agilent opět oceněny několika cenami vědců

Společnost Agilent Technologies Inc,oznámila získání tří ocenění Scientists Choice Awards 2023: Nejlepší nový spektroskopický produkt roku 2022, Video roku v oblasti analytické vědy, Zákaznický servis roku v oblasti analytické vědy a Platinovou pečeť kvality za celé analytické systémy HPLC. Tyto ceny Scientists Choice Awards, vyhlášené 6. června 2023 na veletrhu ASMS, oceňují nejinovativnější a nejefektivnější technologie analytické vědy, řešení a zaměření na zákazníky.

Cenu za nejlepší nový spektroskopický produkt roku 2022 získal systém Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System. Systém 6475 je citlivý, robustní a všestranný trojitý kvadrupólový hmotnostní spektrometr zahrnující několik technologických výhod včetně přehřátého iontového zdroje Agilent Jet Stream (AJS), zakřivené a zúžené kolizní cely, vyhřívaných hyperbolických kvadrupólů a systému vysokoenergetických dynod ± 20 kV.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 22.9.2023

LC/MS, hmotová spektrometrie   ID:276

 


Reklama

 
Společnost Thermo Fisher Scientific oznamuje uvedení řešení EXENT® s certifikací IVDR na trh

Proměna léčby monoklonálních gamapatií s cílem řešit neuspokojené klinické potřeby prostřednictvím inovativního řešení hmotnostní spektrometrie.

Společnost Thermo Fisher Scientific, světový lídr v oblasti vědeckého servisu, oznámila komerční uvedení řešení EXENT® Solution poté, co získala certifikaci IVDR*. Řešení EXENT je plně integrovaný a automatizovaný systém hmotnostní spektrometrie, který je navržen tak, aby změnil diagnostiku a hodnocení pacientů s monoklonálními gamapatiemi, včetně mnohočetného myelomu, který je podle Světové zdravotnické organizace v roce 2020 druhou nejrozšířenější rakovinou krve na světě[1]. Řešení EXENT je nyní komerčně dostupné v následujících zemích: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království.

Řešení EXENT Solution umožňuje klinickým laboratořím měřit, kvantifikovat a sledovat specifické endogenní M-proteiny a exogenní terapeutické monoklonální protilátky se zvýšenou analytickou citlivostí a specifičností v séru. Řešení EXENT se snadno zavádí do rutinního laboratorního provozu a obsahuje tři integrované moduly: EXENT-iP®500, automatický přístroj pro přípravu vzorků; EXENT-iX®500, hmotnostní spektrometr s laserovou desorpcí s asistencí matrice - Time of Flight (MALDI-ToF MS); a EXENT-iQ®, inteligentní a intuitivní software pro pracovní postup včetně přehledu dat. Analyzátor je kombinován s imunoanalýzou EXENT® Immunoglobulin Isotypes (GAM), vysoce citlivou a specifickou imunoanalýzou pro měření a kvantifikaci IgG, IgA a IgM.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 21.9.2023

hmotnostní spektrometrie, gamapatie   ID:328

  
Neutronový „fotoaparát“ zachytí chaos ve struktuře materiálu

Nová technologie zobrazování atomární struktury materiálu vsPDF (variable shutter atomic pair distribution function) je jako fotoaparát s expozicí jedné biliontiny sekundy. S její pomocí bychom mohli lépe pochopit fungování komplexních materiálů s užitečnými vlastnostmi a dále je vylepšit.

Kvalitní digitální fotoaparát zvládne expozici kolem 1/250 sekundy. Pokud ale chcete „vyfotit“ aktivitu atomů, potřebujete ještě mnohem rychlejší závěrku. Simon Kimber z Université Bourgogne Franche-Comté a jeho kolegové nedávno vyvinuli postup, který mohou pořídit snímky s expozicí jedné biliontiny sekundy. Díky tomu mohli zachytit specifické pohyby atomů v materiálu (dynamic disorder).

Datum: 20.9.2023

neutronová fotografie   ID:293

  
Bezpečné a přesné stanovení sirovodíku a sulfidu v kapalinách, pevných látkách a plynech

Analytické systémy ECH řady Sulfimax GX pracují s vysokou propustností vzorků a nízkou spotřebou činidel. Obvykle se měří původní vzorek. Účinná extrakce plynů zajišťuje vysokou přesnost v rozsahu ppm a pod prahovou hodnotou zápachu. Přístroje se snadno ovládají a snadno kalibrují.

Přístroj Sulfimax GX pro kapaliny a plyny je k dispozici v laboratorní verzi a v přenosné kompaktní verzi. Laboratorní verzi lze automatizovat pomocí autosampleru pro kapaliny.

Rozšiřte verzi Sulfimax GX Lab nebo Go o headspace modul pro měření pevných a pastovitých vzorků a také odpadních vod s částicemi kalu. Sulfimax GX online GAS se signálním výstupem pro řídicí systémy kontinuálně měří obsah H2S v plynné fázi. Kroky nasávání a oplachování vzorku probíhají automaticky.

Sulfimax GX online WATER zjišťuje skutečný obsah H2S přímo v kapalné fázi, a to i v silně bazických vzorcích. Systém přenáší naměřené hodnoty do řídicích systémů a čištění odpadních vod lze regulovat podle potřeby. Přístroj je k dispozici také v krytu vyhovujícím směrnici ATEX.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 19.9.2023

analýza sirovodíku a sulfidů   ID:278

  
Nová rozsáhlá studie rizika nízkých dávek radiace

Současný přístup ALARA předpokládá lineární závislost rizika rakoviny na obdržené dávce v oblasti jejich velmi nízkých hodnot. Dlouhodobě se diskutuje, zda je v oblasti nízkých dávek riziko rakoviny oproti lineárnímu modelu větší nebo menší. Odpověď dává nedávno dokončená komplexní studie tohoto problému s využitím rozsáhlé databáze pracovníků v jaderné oblasti v USA, Francii a Velké Británii v letech 1944 až 2016.

Datum: 18.9.2023

zdravotní následky nízkých dávek radiace   ID:322

 


Reklama

 
Vlastnosti pracovního postupu extrakce v pevné fázi (SPE)

Metoda SPE obvykle zahrnuje čtyři kroky. Záměrem je zjednodušit složité matrice vzorků, přečistit analyty, které jsou předmětem zájmu, frakcionovat složitou směs aktivních sloučenin nebo koncentrovat jakékoli stopové množství analytů. Ačkoli se mohou použít různé strategie a schémata extrakce v závislosti na přesném použití procesu SPE, hlavní kroky jsou následující:
- Kondicionování - cílem tohoto kroku je navlhčit a aktivovat sorbent, aby se zajistily dobré podmínky pro zadržení cílové sloučeniny.
- Zatížení - Vzorky se navážejí na pevný sorbent, aby se zachovaly požadované analyty.
- Promývání - Po zadržení analytů se sorbent promývá, aby se odstranily zbývající interference.
- Eluce - Posledním krokem je eluce vzorku ze sorbentu pomocí elučního rozpouštědla se silnější afinitou k cílové sloučenině než sorbent.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 15.9.2023

SPE, Gilson, automatizace   ID:289

  
Inteligence CounterCloud vede informační protiúder

Jestli byly dezinformace problém, tak teď s nástupem umělých inteligencí přeřazujeme na vyšší rychlostní stupeň. Experiment CounterCloud potvrdil, že dnešní inteligence mohou s vynaložením minimálních nákladů generovat masivní (dez)informační obsah, ať už pro temnou stranu anebo pro dobrou věc.

Datum: 14.9.2023

umělá inteligence, AI, dezinformace   ID:242

  
Vše, co potřebujete vědět o sítové analýze - whitepaper

Sítová analýza je jednou z nejběžnějších aplikací laboratorního vážení. Tento digitální průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o sítové analýze. Snadno stravitelným způsobem - stručně a výstižně - vysvětluje význam sítové analýzy pro stanovení distribuce velikosti částic. Představuje případy použití v různých průmyslových odvětvích a ukazuje jejich hodnotu pro jednotlivé segmenty. Porovnává také různé metody analýzy velikosti částic, vysvětluje a vizualizuje pracovní postup sítové analýzy, zabývá se problémy a sdílí osvědčené postupy, včetně sedmi tipů a triků pro správnou sítovou analýzu.

Pomocí přístupu štíhlé laboratoře můžete odhalit další příležitosti ke zlepšení. Například implementace softwaru, jako je LabX, může zvýšit výkonnost, eliminovat chyby a snížit náklady na vzorek. Software LabX pro vážení v kombinaci s přesnou váhou XPR nebo XSR je investice, která se může rychle vrátit.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 13.9.2023

sieve analysis, whitepaper   ID:237

  
Digitální morfologie: Co pokrok znamená pro moderní laboratoře a proč je nutné pokračovat v inovacích.

Čeho laboratoře dosáhly v oblasti digitální morfologie?

Digitální morfologické analyzátory byly přijaty v mnoha částech světa jako jeden z prostředků ke zlepšení efektivity laboratoře a kvality hlášení ve screeningových programech. Tato zařízení pomohla automatizovat části screeningového procesu, analyzovat velké množství krevních nátěrů a pomoci tak identifikovat abnormality.

Technologie rozhodně nenahradila úlohu hematologů. Lidská interakce hraje ve screeningových programech stále velmi podstatnou roli, hematologové zasahují, když jsou případy označeny, a validují významné vzorky v průběžném procesu, aby pomohli zajistit přesnost a spolehlivost.

Moderní digitální morfologické analyzátory umožnily odborníkům v laboratoři prohlížet, ověřovat a podávat zprávy ze snímků na obrazovce, což jim umožňuje snadněji najít buňky a problematické oblasti, než kdyby se dívali přes mikroskop.

Vyvolávání snímků na obrazovce ve srovnání s hledáním buněk na sklíčku pod mikroskopem představuje pro vytížené laboratorní týmy také velkou výhodu z hlediska potřebného času i úsilí.

Dostupnost digitálních snímků buněk na obrazovce usnadnila vnitrolaboratorní a někdy i mezilaboratorní konsensus a harmonizaci, přičemž snímky jsou snadno dostupné a lze v nich vyhledávat pro týmy, které jsou na místě, i pro ty, které pracují na dálku.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 12.9.2023

digitální morfologie   ID:296

 


Reklama

 
ÄKTA pure micro - umožňuje dávkovat malé objemy vzorků

Díky průtokové dráze s nízkým objemem zdržení je systém ÄKTA pure micro řešením pro malé objemy vzorků a mikropreparativní kolony. V kombinaci se sběračem frakcí F9-T vám systém pomůže purifikovat proteiny při malých objemech vzorků - například při přípravě na kryoEM experimenty. Pokud již máte ve své laboratoři systém ÄKTA pure 25 M, můžete pomocí sady Micro přestavět průtokovou cestu na purifikaci v mikroměřítku. ÄKTA pure micro es je vybavena speciálními hardwarovými komponentami pro optimalizaci gradientového výkonu (0,6 ml směšovací komora), minimalizaci ředění vzorku (sada hadiček a mikroinjekční ventil) a pro udržení špičkových objemů od UV až po frakcionační zkumavku (UV mikroprůtočná cela, mikrokonduktometr, mikrovýstupní ventil a F9-T vybavená volitelnou mikrotryskou pro velikost kapky cca 8 µl). Plně optimalizovaný systém ÄKTA pure je schopen udržet výkonnost dosaženou kolonou Superdex increase 3,2/30 nebo Capto HiRes 5/50, jak ukazují chromatogramy.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 11.9.2023

chromatografie, malé objemy vzorků   ID:281

  
Vodíkové palivové články vylepšují výrobu léků

Farmaceutický průmysl spotřebuje spoustu energie a vytváří množství problematického odpadu. Zajímavým řešením by mohlo být nahrazení zinku jako zdroje elektronů vodíkem. Důmyslná adaptace technologie vodíkových palivových článků otevírá cestu vodíkové výrobě léčiv.

Chemický průmysl je obrovský žrout energie. Proto se v poslední době objevují snahy o dekarbonizaci tohoto tradičně vůči prostředí nepříliš nakloněného průmyslu. Tým americké University of Wisconsin–Madison (UW-Madison) přichází s novou metodou výroby farmaceutických látek, která důmyslně využívá technologii vodíkových palivových článků.

Datum: 8.9.2023

farmaceutický průmysl, vodík, palivové články   ID:282

  
Jak se vám líbí Classic? Zamilujte si PIPETMAN®. Více než 40% sleva při nákupu online.

Časově omezená nabídka: 40% sleva na PIPETMAN
Již více než 60 let je pro společnost Gilson při výrobě pipet prioritou přesnost, preciznost a spolehlivost. Naše pipety jsou celosvětově známé jako standard v pipetování a staly se ikonickým nástrojem v laboratořích. Žádná z nich není lepší než legendární pipeta PIPETMAN Classic, která již po desetiletí slouží jako spolehlivý společník vědců po celém světě. S technologickým pokrokem se však musí vyvíjet i naše vědecké nástroje. Proto jsme se začátkem tohoto roku rozloučili s ikonickým přístrojem PIPETMAN Classic a přivítali jeho nástupce, přístroj PIPETMAN.

PIPETMAN: Stejný jako Classic, ale lepší a jednodušší na používání.
S uvedením modelu PIPETMAN jsme spojili tradici s jednoduchostí a začlenili do něj všechny funkce a hodnoty, díky nimž byl model Classic tak oblíbený, ale s menšími silami. Zachovává si stejně vysoké standardy, spolehlivost a výkon jako model Classic, včetně jeho konstrukce a odolnosti. Není třeba měnit způsob pipetování ani styl pipetování. Díky menší potřebné síle však pipeta PIPETMAN nabízí snadnější manipulaci, čímž zlepšuje a optimalizuje vaše zkušenosti s pipetováním. Pokud jste si oblíbili pipetu PIPETMAN Classic, budete milovat i pipetu PIPETMAN.

PIPETMAN také nabízí různé modely přizpůsobené potřebám různých uživatelů a aplikací, včetně několika vícekanálových modelů, zatímco PIPETMAN Classic byl k dispozici pouze jako jednokanálový model.

Stejně jako všechny pipety Gilson je i pipeta PIPETMAN díky vysoce odolným materiálům mimořádně odolná a konstruovaná tak, aby dlouho vydržela. Dodává se také s tříletou zárukou výrobce. Kvalita a řemeslné zpracování všech našich přístrojů, na které se naši zákazníci spolehli, obstojí ve zkoušce času. Poskytují ekonomické a udržitelné řešení pro mnoho let spolehlivého pipetování.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.9.2023

pipetování   ID:298

  
Jak čistit analyzátor vlhkosti? - whitepaper

Čistý halogenový analyzátor vlhkosti je prvním krokem k bezpečnému a přesnému měření vlhkosti. Čištění zvyšuje bezpečnost uživatelů a snižuje riziko křížové kontaminace a je nejdůležitějším úkonem k prodloužení životnosti přístroje.

Pokud víte, jak to udělat správným způsobem, může být čištění rychlé a snadné. Stáhněte si příručku zdarma a získejte více informací k následujícím otázkám: Proč je čištění důležité? Jaké čisticí prostředky se mají používat? Jaká je správná frekvence čištění?

Na závěr získáte tipy a triky, jak čistit halogenový analyzátor vlhkosti.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 6.9.2023

analyzátor vlhkosti - čištění   ID:266

 


Reklama

 
Fotomechanické krystaly přeměňují světelnou energii na mechanickou práci

Američtí materiáloví vědci vyvinuli nový typ fotomechanického materiálu, který tvoří fotomechanické mikrokrystaly v polymeru, jehož struktura se podobá mořské houbě. Je to slibná alternativa k tradičnímu elektrickému pohonu, která by mohla nalézt uplatnění v rozmanitých robotech, dronech nebo třeba biomedicínských aplikacích.

Datum: 5.9.2023

fotomechanický materiál   ID:249

  
Zlepšení udržitelnosti laboratoře pomocí ekologických rozpouštědel

Přechod na ekologická rozpouštědla

Organická rozpouštědla, jako je hexan, se běžně používají v různých chemických procesech, jako jsou separace a extrakce, ale jsou poměrně škodlivá pro životní prostředí. Klíčovým cílem laboratorního průmyslu je proto omezit jejich používání ve prospěch ekologických alternativ rozpouštědel.

Hexan je široce používán pro extrakci ropných kontaminantů z vody a půdy za účelem analýzy a pro extrakci jedlých olejů ze semen a zeleniny, protože jeho účinnost v těchto experimentech se tradičně nemohla vyrovnat alternativám. Systémy superkritického CO2 však nyní umožňují dosáhnout srovnatelných výsledků bez použití tak škodlivé chemikálie.

Nadkritický kapalný CO2 je například nehořlavý, netoxický, neškodí životnímu prostředí, snadno se připravuje a nepřispívá ke globálnímu oteplování, protože veškerý CO2 z procesu se recykluje zpět do systému. Extrakce superkritickou kapalinou (SFE) je oblastí rostoucího zájmu a CO2 je nejčastěji používanou superkritickou kapalinou v postupech SFE jako náhrada za tradiční použití hexanu.

SFE se provádí čerpáním nadkritického CO2 přes pevné lože substrátu, kde CO2 proudí substrátem a rozpouští rozpustné složky, dokud nejsou vyčerpány. Naplněné rozpouštědlo pak prochází separátorem, kde se rozpustné složky vysrážejí nastavením teploty a tlaku, než se CO2 zkondenzuje a recirkuluje.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 4.9.2023

SFE, hexan, CO2, ekologická rozpouštědla   ID:274

  
Věda kolem světa: Pokles výdajů na vědu v Austrálii a Indie na Měsíci

Otázka prodloužení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Spojenými státy a Čínou, vrácení řeči paralyzované ženě i obavy izraelských vědců o postavení Izraele coby lídra v oblasti vědy a techniky. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací událo za právě uplynulý měsíc srpen.

Datum: 1.9.2023

věda a výzkum   ID:266

  
Nanomateriály: 3D tisk skla bez sintrování

Nový proces vyvinutý na Technologickém institutu v Karlsruhe (KIT) umožňuje tisknout struktury z křemenného skla v nanometrovém měřítku přímo na polovodičové čipy. Jako výchozí materiál pro 3D tisk oxidu křemičitého se používá hybridní organicko-anorganická polymerní pryskyřice. Protože proces funguje bez spékání, jsou potřebné teploty výrazně nižší. Současně zvýšené rozlišení umožňuje nanofotoniku ve viditelném světle. Výzkumníci o tom informují v časopise Science.

Tisk struktur křemenného skla v mikro- a nanometrovém měřítku z čistého oxidu křemičitého otevírá mnoho nových aplikací v optice, fotonice a polovodičových technologiích. Dosavadní postupy byly založeny na konvenčním spékání. Teploty potřebné pro slinování nanočástic oxidu křemičitého jsou vyšší než 1100 °C, což je příliš vysoká teplota pro přímé nanášení na polovodičové čipy. Tým vedený Dr. Jensem Bauerem z Institutu nanotechnologií KIT (INT) nyní vyvinul nový proces výroby transparentního křemenného skla s vysokým rozlišením a vynikajícími mechanickými vlastnostmi při mnohem nižších teplotách.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 3.7.2023

nanomateriály, 3D tisk skla   ID:399

 


Reklama

 
Extra tichý recirkulační chladicí agregát pro profesionální aplikace

ULK jsou novou generací cirkulačních chladičů společnosti FRYKA-Kältetechnik. Při jejich vývoji byl kladen zvláštní důraz na energetickou účinnost a snadnou obsluhu. Speciálně tichý ventilátor s technologií EC upravuje své otáčky na požadovanou hodnotu, což znamená, že můžete těžit ze snížené spotřeby energie a tiššího provozu. Také ostatní komponenty, jako je například čerpadlo, byly vybrány s ohledem na tichý provoz.

Díky integrovanému trychtýři na horní straně přístroje, samosvorné hadicové spojce s rychlospojkou a vypouštěcímu kohoutu jsou úkony plnění, vyprazdňování a výměny hadic jednoduché, čisté a pohodlné. Z hlediska uživatelské přívětivosti se oběhový chladič vyznačuje také dobrou přístupností a intuitivně ovládaným dotykovým ovladačem. Vysoce kvalitní skleněná obrazovka ovladače se snadno čistí a je dobře čitelná. Ukazatele průtoku a digitální ukazatel stavu naplnění jsou integrovány do ovladače. Chybová hlášení se zobrazují v prostém textu.

Díky ochraně proti zamrznutí a tepelnému přetížení a regulaci průtoku s ochranou proti chodu na sucho (odpojení čerpadla při nedostatku vody) se zařízení těší vysoké provozní spolehlivosti, čímž chrání vaše aplikace a oběhový chladič. Optický a akustický alarm vás upozorní na překročení minimální nebo maximální povolené teploty.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 30.6.2023

chladicí aparát   ID:372

  
Flexibilní LC platforma pro purifikaci účinných látek a dalších cenných látek

Usnadňuje čištění přírodních a farmaceutických účinných látek nebo jiných látek.

Čistota cenných látek, jako jsou účinné farmaceutické látky, biomolekuly nebo jemné chemikálie, určuje jejich použitelnost. Kapalinová chromatografie (LC) se prosadila jako výkonná a šetrná separační metoda pro purifikaci. Vícesložkové šarže nebo vzorky s mnoha frakcemi však často vyžadují zásah uživatele, což může být časově náročné, přinášet nečistoty a snižovat reprodukovatelnost.

Purifikátor AZURA společnosti KNAUER je mimořádně flexibilní LC platforma pro purifikační úlohy ve výzkumné laboratoři a pro výrobu čistých látek až do několika gramů. Systém Liquid Handler posouvá tento modulární LC systém na novou úroveň. Vícekrokové postupy lze plně automatizovat - bez rizika kontaminace. To je umožněno přesným vstřikováním vzorků s "nízkými ztrátami" a volnou využitelností pracovního prostoru pro vzorky a odebrané frakce v nádobách různých velikostí. Kapacita až 1440 vzorků na 96 mikrotitračních destičkách umožňuje vysokou propustnost jako vzorkovač nebo frakcionátor. Vyzkoušejte novou svobodu pro svou LC purifikaci.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 29.6.2023

LC chromatografie, purifikace   ID:332

  
Stolní mraznička pro laboratoř

Mraznička FRYKA ULT s malou plochou od -85 °C do -10 °C
S chladicím boxem FRYKA získáte zařízení, které lze použít pro chlazení, skladování a zmrazování v celé laboratorní a průmyslové oblasti.

Je navržen jako tichá stolní jednotka, je vhodný pro instalaci přímo na pracovní stůl uživatele a umožňuje decentralizované skladování chlazeného zboží. Odpadají tak cesty k externímu mrazicímu zařízení a chlazení chlazeného zboží během přepravy.

Zavedený chladicí box je k dispozici s barevným dotykovým displejem a pokročilým řídicím systémem nebo se standardním ovladačem.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 28.6.2023

stolní mraznička   ID:367

  
Zpětné získávání všech surovin z baterií

Jaké problémy nový startup Cylib řeší? Jaká je jeho velká vize?

Cylib je posledním chybějícím kouskem skládačky přechodu na energetiku. Díky našemu procesu lze z baterií po skončení jejich životnosti získat všechny suroviny. Kromě běžných kovů lze naším procesem získat například i lithium a grafit. Specializujeme se na automobilové baterie, ale můžeme recyklovat i baterie z letectví, od poskytovatelů mikromobility, z lodí nebo z elektrického nářadí. Tento proces se vyznačuje tím, že je mimořádně šetrný ke zdrojům. Například lithium a grafit získáváme v procesu založeném na vodě.

Naší vizí je vytvořit skutečné oběhové hospodářství. To může snížit závislost Evropy na dovozu surovin a urychlit přechod k energetice.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 27.6.2023

recyklace baterií   ID:348

 


Reklama

 
Nový infračervený mikroskop maximalizuje automatizaci a zlepšuje analýzu mikrovzorků

Společnost Shimadzu Scientific Instruments představuje infračervený mikroskop AIMsight s funkcemi automatické analýzy a vylepšenou širokoúhlou kamerou, který umožňuje uživatelům všech úrovní zkušeností rychle a efektivně identifikovat, pozorovat, měřit a analyzovat mikrovzorky.

Uživatelsky přívětivý infračervený mikroskop AIMsight identifikuje cíl měření jednoduchým kliknutím na obrázek v ovládacím softwaru AMsolution a nastaví optimální polohu měření během pouhé jedné sekundy.

Infračervený mikroskop AIMsight je vybaven patentovanou širokoúhlou kamerou Shimadzu a infračerveným mikroskopickým objektivem. Širokoúhlá kamera dokáže pozorovat velké plochy až do velikosti 10 × 13 mm a funkce 330násobného digitálního zoomu umožňuje pozorovat plochy o velikosti 30 × 40 µm.

Přístroj navíc poskytuje nejvyšší citlivost ve své třídě s odstupem signálu od šumu (S/N) 30 000:1. Operátoři mohou rychle získávat vysoce citlivá data mikroměřicích cílů o velikosti až 10 µm. Systém obsahuje také funkci pro měření průměru částic mikroplastů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.6.2023

mikroskopie infračervená   ID:339

  
Trojský kůň polymerů pro ekologii

Je těžké si představit náš každodenní život bez plastů vyrobených z polyolefinů. Praktické metody recyklace polyolefinů bohužel chybí. V časopise Angewandte Chemie nyní výzkumný tým představil nový přístup k výrobě nových polyolefinů, které lze chemicky dekonstruovat a znovu polymerovat bez ztráty kvality. Tajemstvím metody jsou maskované dvojné vazby zavedené do polymerního řetězce pomocí tzv. funkční skupiny "trojského koně" v polymerním řetězci.

Datum: 23.6.2023

recyklace polymerů   ID:400

  
Cenově dostupný, vysoce výkonný průtokový fotoreaktor

Borealis™ od společnosti Uniqsis přináší průtokovou fotochemii v rámci rozpočtu téměř každé laboratoře. Borealis™ nastavuje nové měřítko pro bezpečnou průtokovou fotochemickou syntézu s vysokou výtěžností.

Lampy LED (dostupné v řadě pevných vlnových délek - 370, 410, 440, 460 a 520 nm), vybavené bezpečnostním blokováním, které zabraňuje náhodnému vystavení světlu vysoké intenzity, jsou napájeny programovatelným zdrojem, který automaticky detekuje vlnovou délku modulu Borealis™ LED a podle toho upravuje výstupní charakteristiky. LED diody jsou vybaveny teplotním čidlem a bezpečnostní pojistkou, které je chrání před přehřátím. Pro použití při nízkých teplotách je k dispozici vstup pro proplachování inertním plynem.

Nastavení průtokového fotoreaktoru Borealis™ - cívkový reaktor se vloží do reaktorového modulu Cold Coil™ a upne se na místo pomocí vnějšího nastavovacího prvku. Poté se do cívkového reaktoru vloží jednotka LED lampy Borealis™ a připojí se k programovatelnému zdroji napájení.

Teplota cívkového reaktoru se řídí připojením modulu Cold Coil buď k přívodu studené vody (pro reakce blízké pokojové teplotě), nebo nejlépe k vysoce přesnému termoregulačnímu systému.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 22.6.2023

fotoreaktor   ID:308

  
Fyzici uspořádali doposud nejmasivnější EPR experiment

Einstein, Podolsky a Rosen v roce 1935 vymysleli EPR paradox, který měl položit na lopatky Kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky. Dopadlo to ale úplně stejně jako se Schrödingerovou kočkou. Kvantová mechanika ustála veškeré útoky a nedávno získala skalp doposud nejrozsáhlejšího EPR experimentu se 2 oblaky Bose-Einsteinova kondenzátu po 700 atomech.

Datum: 21.6.2023

kvantová mechanika   ID:324

 


Reklama

 
Lidé a umělá inteligence společně postavili robota

Evropští inženýři odhodili ostych a přizvali velký jazykový model ChatGPT-3 k vývoji nového robota, který je šikovným pomocníkem při sklizni rajčat. Inteligence zajistila nápad a koncept robota, lidé praktickou realizaci a ladění detailů. Vývoj nových designů už asi nikdy nebude stejný.

Datum: 20.6.2023

konstrukce robota, umělá inteligence   ID:428

  
Návrh rozpočtu na vědu 2024: Hazard s budoucností ČR

Tímto výrokem okomentovala rozpočet navržený ministerstvem financí Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na mediálním setkání, které se konalo 13. června v Poslanecké sněmovně a zúčastnil se ho – mimo jiných – také Jiří Homola, místopředseda RVVI.

Datum: 19.6.2023

věda a výzkum   ID:357

  
Automatizovaný recapper s prodlouženou výškou pro větší rozměry nádobek

Společnost Micronic uvádí na trh nový přírůstek do své rozsáhlé řady zařízení pro automatické rekapování, který urychluje pracovní postupy při skladování vzorků: zařízení Screw Cap Recapper CS700 s prodlouženou výškou.

Díky prodloužené výšce modelu CS700 mají nyní výzkumní pracovníci možnost automaticky uzavírat, odkapávat a rekapitulovat zkumavky ve formátu 96 jamek až do objemu 2,00 ml. Přístroj Micronic Screw Cap Recapper, navržený pro zvýšení efektivity, lze používat jako samostatný přístroj nebo jej lze jednoduše integrovat do plně automatizovaného laboratorního prostředí. Šroubovací uzávěr je tak ideální pro vysoce výkonné pracovní postupy a pro odlehčení výzkumných pracovníků od opakované manuální práce.

Přístroj CS700 dokáže během 30 sekund a jedním úkonem rekapitulovat celý stojan zkumavek pro uchovávání vzorků. Připojení k síti Ethernet navíc vytváří mnoho možností pro různé komunikační protokoly. Protože je rekapátor vybaven také rozhraním (API), lze zařízení integrovat do větších robotických systémů, jako jsou například manipulátory s kapalinami. Volitelný senzor ověřuje, zda byla odstraněna všechna víčka, aby bylo možné zařízení efektivně využít v automatizačním procesu.

Zařízení CS700 se snadno instaluje a obsluhuje a odšroubovává uzávěry ze zkumavek na vzorky ve formátu 96, 48 nebo 24 jamek. Uzávěr je kompatibilní se šroubovacími uzávěry Micronic, zkumavkami se šroubovacími uzávěry a laboratorním nádobím jiných značek. Prostřednictvím grafického rozhraní s dotykovou obrazovkou může obsluha vybírat různé zkumavky k uzávěru, odvíčkování nebo rekapování, aniž by musela používat různé adaptéry pro různé velikosti zkumavek. Volitelný senzor detekce zkumavek maximalizuje spolehlivost rekaperátoru. Šroubovací uzávěr Recapper používá přesně stanovenou hodnotu krouticího momentu pro optimální kvalitu utěsnění, čímž minimalizuje odpařování a maximalizuje integritu cenných vzorků uložených v různých velikostech zkumavek.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 16.6.2023

práce se zkumavkami   ID:343

  
Benchling vytváří open source knihovnu převodníků dat laboratorních přístrojů

Benchling spolupracuje s Allotrope, podporuje průmyslové standardy a zpřístupňuje vědecké komunitě knihovnu průmyslových konvertorů dat s otevřeným zdrojovým kódem.

Společnost Benchling, R&D Cloud pohánějící biotechnologický průmysl, zahájila na konferenci Bio-IT World iniciativu na standardizaci konverze přístrojových dat ve vědecké komunitě. Úsilí společnosti je dvojí: Benchling přispívá k průmyslovým standardům jako aktivní člen sítě partnerů Allotrope Foundation (APN) a zároveň vytváří knihovnu open source konvertorů, které formátují data generovaná přístroji podle standardu Allotrope Simple Model (ASM), aby pomohl organizacím tyto standardy zavést do praxe. Díky zpřístupnění těchto konvertorů v rámci otevřeného zdrojového kódu budou moci společnosti všech velikostí snadno standardizovat a propojovat data z přístrojů v rámci svých laboratoří i napříč nimi, což v konečném důsledku povede k většímu přijetí dat, která lze nalézt, zpřístupnit, interoperabilně a opakovaně použít (FAIR), v průmyslu.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 15.6.2023

laboratorní data open source   ID:341

 


Reklama

 
Nový vícelitrový generátor vodíku od společnosti VICI DBS

Výroba až 18 l/min vodíku.
Spolehlivost a stálá vysoká produktivita jsou požadavky na dnešní i budoucí generátory plynu. Tato velkoobjemová modelová řada představuje nejnovější generátory vodíku od společnosti VICI DBS, které pokrývají celou řadu aplikací s vysokou čistotou vodíku 99,9995 %. V nabídce jsou čtyři varianty s průtoky 4,5 l, 9 l, 13,5 l a 18 l. Osvědčená technologie PEM (ProtonExchangeMembrane) s titanovými články zaručuje maximální životnost při minimální údržbě. Modulární konstrukce rovněž umožňuje modulární použití: pokud dojde k poruše jedné ze 4 buněk, ostatní mohou pokračovat ve výrobě. Jednotka je mobilní a má malé rozměry. Uvedení do provozu je jednoduché, a proto šetří náklady. Intuitivní řídicí systém se ovládá prostřednictvím 7" dotykové obrazovky. Bezpečnost je vždy v centru pozornosti! Proto má samotný vícelitrový generátor pouze malý zásobník vodíku a automatický systém vypnutí, který reaguje v případě vnitřního i vnějšího úniku vodíku, přetlaku a příliš nízké hladiny vody.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 14.6.2023

generátor vodíku   ID:362

  
Agilent rozšiřuje rodinu inteligentních GC systémů o nový vysokokapacitní vzorkovač 8697 Headspace -XL zásobník

Společnost Agilent Technologies Inc. oznámila uvedení vzorkovače Agilent 8697 Headspace Sampler -XL Tray s kapacitou 120 lahviček.

Zákazníci si nyní mohou vybrat buď kapacitu 48 lahviček, nebo zvýšenou kapacitu 120 lahviček díky nové variantě zásobníku -XL. Tento nový Agilent 8697 -XL Tray také obsahuje nejnovější inteligentní funkce přístroje pro zvýšení doby provozuschopnosti a usnadnění obsluhy ve srovnání s jeho předchůdcem, Headspace Sampler 7697A.

"Laboratoře, které provozují headspace GC systémy, vědí, že pokud se během sekvence vyskytnou problémy a dojde k propíchnutí vialek, mohou být nuceny vzorky opakovat nebo znovu odebírat. Model 8697 a nyní i 8697 Headspace Sampler -XL Tray tento problém prakticky eliminují. Kompletní systém GC headspace kontroluje, zda systém a kvalita dat odpovídají standardům SOP, čímž se předchází opětovnému vybírání vzorků a opakování," vysvětlil Mike Zhang, viceprezident a generální ředitel divize Gas Phase Separations společnosti Agilent.

Vzorkovač Headspace 8697 -XL Tray obsahuje inteligenci přístroje, která eliminuje prostoje a zvyšuje efektivitu tím, že sama kontroluje provoz a provádí obsluhu desítkami postupů řešení problémů a údržby - krok za krokem, na dotykové obrazovce GC. Přístroj 8697 Headspace Sampler -XL Tray provádí automatické kontroly systému, včetně kontroly těsnosti, včasné zpětné vazby při údržbě (EMF) a autodiagnostiky, aby zajistil připravenost systému k provozu. Systém také kontroluje vzorky pro kontrolu kvality, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita dat a aby vzorky nebylo nutné opakovat.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 13.6.2023

automatizovaná chromatografie   ID:401

  
Automatizovaná optimalizace reakcí heterogenní katalýzy

FlowSyn™ od společnosti Uniqsis je špičkou v oblasti návrhu průtokových reaktorů a nastavuje standard pro automatizovanou optimalizaci reakcí heterogenní katalýzy.

Použití pevných podložených činidel, katalyzátorů a scavengerů v průtokových reaktorových systémech nabízí významné výhody oproti běžným technikám heterogenní katalýzy ve vsádce. Jejich použití často zamezuje nutnosti následného čištění produktů a vede ke zvýšení reakční rychlosti a celkové účinnosti díky velkému přebytku katalyzátoru.

Průtokové katalytické reakce s použitím reaktorů FlowSyn™ vykazují značnou úsporu času, vysokou reprodukovatelnost a selektivitu spolu s pozoruhodným zlepšením stability katalyzátoru ve srovnání s reakcemi prováděnými ve vsádkovém reaktoru.

FlowSyn™ je kompaktní integrovaný kontinuální průtokový reaktor navržený pro snadný, bezpečný a efektivní provoz. Reaktory FlowSyn, vyrobené z komponent nejvyšší kvality, které nabízejí vynikající chemickou kompatibilitu a spolehlivost, poskytují přesnou a rovnoměrnou regulaci teploty až do +260 °C. To z nich v kombinaci s rutinním prováděním reakcí při tlaku až 1400 psi činí dokonalý nástroj pro vývoj a testování nových katalyzátorů.

Integrovaný software v reaktorech FlowSyn™ zajišťuje ovládání systému prostřednictvím snadno použitelného krokového rozhraní Katalytické reakce lze spouštět ručně nebo je naprogramovat na automatický bezobslužný provoz, po kterém se průtoková cesta a kolona automaticky propláchne čistým rozpouštědlem připraveným na další experiment.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 12.6.2023

heterogenní katalýza   ID:366

  
Nový plně automatizovaný Ramanův mikroskop je vhodný pro mikro a makro měření

PISCATAWAY, NJ - Společnost HORIBA Scientific, světový lídr v oblasti Ramanovy mikroskopie, představuje nový LabRAM Odyssey, plně automatizovaný a dálkově ovládaný systém.

LabRAM Odyssey nahrazuje nejprodávanější systém LabRAM HR Evolution. Systém LabRAM Odyssey, vyvinutý na stejné platformě, je nyní uživatelsky přívětivější a nabízí nové funkce, pokročilé možnosti konfokálního zobrazování ve 2D a 3D a plně vyhovuje všem požadavkům trhu.

Široká nabídka specializovaných aplikací v softwarové sadě LabSpec 6 umožňuje konfigurovat software tak, aby vyhovoval a vyvíjel se pro konkrétní potřeby. Vedle jedinečných technologií rychlého Ramanova zobrazování SWIFT™ a DuoScan™ jsou v přístroji LabRAM Odyssey integrovány také dva nové kalibrační nástroje: VRM a Objective Adjustment.

- VRM (Video-Raman Matching) zajišťuje dokonalou shodu mezi obrazem z videa a místy na Ramanově mapě. Tato kalibrace je nezbytná pro korelaci optických snímků s chemickými obrazy získanými Ramanovou mikroskopií.
- Funkce Objective Adjustment umožňuje udržet oblast zájmu v zorném poli s jakýmkoli použitým objektivem, a to jednoduchým nastavením polohy vzorku ve směrech XYZ.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 9.6.2023

ramanova mikroskopie   ID:371

 


Reklama

 
Bezpečnostní váhová skříň ST1

Při vážení nebezpečných látek, vysoce účinných látek, hormonů nebo nanočástic je mimořádně důležitá osobní ochrana. Řada ST1 nabízí optimální podmínky pro bezpečnost uživatelů a prostředí laboratoře. Digitální signalizační systém umožňuje trvalé sledování přitékajícího laminárního, horizontálního proudění vzduchu. Toto speciální vedení proudu vzduchu zaručuje, že nedochází ke kontaminaci uživatelů unikajícím prachem a že nedochází k silným turbulencím. Nebezpečné látky jsou bezpečně odváděny od uživatele přes zadní část kabiny do připojeného HEPA filtru. Stabilně lze provozovat i mikrováhy v nejnižším rozsahu vážení.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 8.6.2023

vážení, nebezpečné látky   ID:342

  
Inline odplyňovač pro aplikace s vysokým průtokem

Společnost Biotech Fluidics představuje DEGASi Prep+, první in-line membránový odplyňovač na světě, který je připraven k použití při rychlosti 150 ml/minutu s agresivními médii a organickými rozpouštědly.

Účinná degazace vysoce výkonných kapalinových aplikací, včetně procesní chromatografie, testování rozpouštění, klinické chemie a dávkování, byla tradičně náročným úkolem. Až doposud. Díky použití vynikající vývěvy Systec® DST a patentované membránové technologii Systec AF je zařízení DEGASI Prep+ schopno spolehlivě zajistit účinné odplynění při velmi vysokých průtocích.

S tímto působivým zařízením můžete účinně odstraňovat rozpuštěné plyny a dokonce i bubliny z organických rozpouštědel nebo agresivních vodných roztoků při průtocích kapalin až 150 ml/min. Zařízení DEGASI Prep+ je nabízeno jako samostatná jednotka v konfiguracích pracujících s 1 až 4 kanály vysoce výkonného odplyňování. Speciální verze mohou být vybaveny přídavnou semipreparativní komorou.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.6.2023

odplyňovač   ID:360

  
Průlom v oblasti buněčných "nanobotů" vrhá světlo na příčiny agresivních druhů rakoviny

Vědci odhalili vnitřní fungování jednoho z nejdůležitějších a nejsložitějších "nanobotů", který funguje v našich buňkách, a to pomocí nejmodernější mikroskopie pro vizualizaci molekul téměř na atomární úrovni.

Jejich nová studie publikovaná v časopise Nature odhalila kritický krok, který zapíná spliceosom - součást buněčného mechanismu, který umožňuje buňkám vytvářet složité proteiny.

Vědci se domnívají, že díky podrobnému odhalení způsobu aktivace spliceosomu by tento objev mohl otevřít cestu k účinnějšímu navrhování léků proti rakovině, které se na něj zaměřují.

Mezinárodní tým vědců z londýnského The Institute of Cancer Research a německého Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences použil nejmodernější biochemické metody a metody kryoelektronové mikroskopie (kryo-EM), aby mohl spliceosom studovat do nejmenších detailů a zodpovědět dlouholeté otázky o jeho fungování.

Spliceosom funguje jako nanobot, který zpracovává RNA - genetické instrukce zkopírované z DNA - v klíčovém kroku umožňujícím stavbu složitých proteinů.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 6.6.2023

molekulární biologie   ID:355

  
Vědci získali první rentgenový „snímek“ jediného atomu

Fyzici slaví vysněný úspěch, když se jim podařilo zobrazit rentgenovým zářením jediný atom. Použili k tomu synchrotronovou rentgenovou řádkovací tunelovou mikroskopii, spojenou s rentgenovou spektroskopií. Dnes už sice jednotlivé atomy rutinně studujeme například mikroskopií s rastrovací sondou, ale díky rentgenovému záření je možné zjistit, co je který atom zač. Časem čekejte velké věci!

Datum: 5.6.2023

rentgenová mikroskopie   ID:389

 


Reklama

 
Nová definice regulace hmotnostního průtoku

Nový FLEXI-FLOW od společnosti Bronkhorst kombinuje výhody jedinečného průchozího senzoru s osvědčenou technologií by-pass. Kompaktní termické hmotnostní průtokoměry a regulátory jsou o 35 % menší než tradiční přístroje, nejmenší na trhu pro rozsahy průtoku do 20 ln/min. Díky nové technice snímače se přístroje vyznačují velmi stabilní regulací průtoku, ale také velmi rychlou regulací s dobou ustálení menší než 150 ms. Přístroje FLEXI-FLOW mají integrované snímače teploty a tlaku a palubní databázi plynů pro nejvyšší přesnost i při měnících se procesních podmínkách. Díky této nové technologii jsou přístroje přizpůsobitelné mnoha aplikacím díky širokému dynamickému rozsahu průtoku (až 1:1000). Teplotní a tlakové signály mohou uživateli poskytnout informace o aktuálních procesních podmínkách. Přístroj FLEXI-FLOW je tedy ve skutečnosti více než jen průtokoměr nebo regulátor; je to víceparametrový měřicí/řídicí přístroj.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 2.6.2023

měření průtoku   ID:364

  
LABS/Q LIMS - profesionální standardní řešení pro všechny laboratoře

Laboratorní aplikace napříč odvětvími, která se úspěšně používá již více než 30 let

S aplikací LABS/Q ® můžete spravovat všechna laboratorní data v jedné aplikaci a stačí zadat pouze požadované základní údaje. Pokud již máte data v jiném systému, migrujeme tato data prostřednictvím automatizovaného procesu. Výhody systému LABS/S LIMS: - Nižší náklady ve fázi implementace - Kratší doba projektu během implementace - Dodavatel kvalifikuje (testuje) funkčnost - Snadná upgradovatelnost produktu - Nižší riziko pro celý projekt.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 1.6.2023

LIMS software   ID:350

 


 

Novější Novější článkyStarší články Starší

 

Archiv článků:   2022   2023   2024  

 

Doporučujeme články:
  Zeptej se vědce! pomáhá překonat bariéru nesmělým vědcům
  Nové způsoby jemného vyladění elektrochemie
  Patent Index 2023: Česku narostl počet evropských patentů, daří se mu v přístrojové technice a chemii
  Společnost PEAK Scientific uvádí na trh energeticky nejúčinnější laboratorní generátor dusíku
  Veřejné uvedení ChatGPT a dalších AI chatbotů způsobilo revoluci v řadě oborů
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
2 Theta: Naše vlajkové lodě Izotachoforéza, kapilární elektroforéza


 
Biogen: Odběr vzorků a jejich transport v pokojové teplotě


 
Nukleární medicína. MGP: v současné době jsme certifikovanými distributory radiofarmak v České republice a na Slovensku firem AAA, Eckert and Ziegler, GE Healthcare a Izotop.


 
DRIVE AFM – špička mezi High-End AFM


 
Přehled přístrojů pro nanovlákna a netkané textilie


 
Novinky Nicolet CZ


 
Novinky BIOTRADE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama